Schvaľovanie dôchodku: riziko výpadku príjmu a neplatenia odvodov

Schvaľovanie dôchodku: riziko výpadku príjmu a neplatenia odvodov
Zdroj: Pixabay.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Sociálna poisťovňa má na schválenie žiadosti o dôchodok niekoľko týždňov. Na čo sa pripraviť z hľadiska výpadku príjmu a ako je to s poberaním dávky v nezamestnanosti či odvodmi?

Po podaní žiadosti o predčasný alebo riadny starobný dôchodok, je potrebné myslieť na to, že istý čas trvá, kým Sociálna poisťovňa priznanie dávky posúdi a v prípade splnenia stanovených kritérií schváli. Najmä pri skoršom odchode do penzie to môže znamenať problém, nakoľko vo chvíli žiadania o dôchodok nesmie byť žiadateľ zamestnaný a problém môže znamenať aj zamestnanie sa po podaní žiadosti. Na aký dlhý výpadok príjmu sa pripraviť a ako je to s odvodmi počas schvaľovania dôchodku?

Sociálna poisťovňa môže dôchodok schvaľovať aj viac ako dva mesiace

Zo zákona má Sociálna poisťovňa stanovenú lehotu 60 dní na vybavenie žiadosti o dôchodok. V prípade potreby ale toto obdobie môže predĺžiť o ďalších 60 dní. Ako uvádza Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne, vo výnimočných a mimoriadne komplikovaných prípadoch, napríklad, ak je potrebné pre riadne rozhodnutie získať chýbajúce podklady od zahraničných partnerov poisťovne, je možné prerušiť konanie o dôchodkovej dávke. A to do dátumu získania týchto podkladov.

Kontúr dodáva, že Sociálna poisťovňa je povinná získať také množstvo informácií o poistencovi, aby bolo možné riadne rozhodnúť o priznaní a výške jeho dôchodkovej dávky. „V prípade, ak je nevyhnutné pre získanie ďalších podkladov pre rozhodnutie prerušiť rozhodovacie konanie, ale Sociálna poisťovňa už má dostatok potvrdení, na základe ktorých dokáže zistiť, že klient podmienky na priznanie dôchodku spĺňa, avšak nevie presne určiť sumu dôchodku, začne klientovi vyplácať jeho dôchodok preddavkovo. Po doplnení chýbajúcich podkladov mu následne začne vyplácať jeho riadnu výšku dôchodku spolu s doplatkom rozdielu za predchádzajúce obdobie.“

V minulom roku výrazne narástlo množstvo žiadostí o predčasný dôchodok a Sociálna poisťovňa tak čelila veľkému náporu. Odrazilo sa to aj na prevádzkovej dobe a potrebe posilniť personálne kapacity. 

Prečítajte si tiež

M. Kontúr uvádza, že aj napriek tomu poisťovňa rozhodovala o predčasných starobných dôchodkoch v zákonom stanovených lehotách. „Pri predčasných dôchodkoch sme v roku 2023 vo všetkých lehotách spolu (teda v 60-dňových aj 120-dňových dokopy) rozhodovali v priemere za 59 dní.“

Výpadok príjmu počas schvaľovania žiadosti o dôchodok

Tak, či onak, ide takmer o dva mesiace a keďže žiadateľ o predčasnú penziu musí svoje zamestnanie ukončiť, čelí riziku, že mu nebudú jeho finančné rezervy na obdobie rozhodovania o penzii stačiť. Je dôležité podotknúť, že Sociálna poisťovňa po schválení dôchodku túto dávku dôchodcovi vyplatí aj spätne za obdobie schvaľovania. Ak sa ale žiadateľ po podaní žiadosti zamestná alebo sa stane poistenou SZČO, predčasný dôchodok sa mu za toto obdobie nevyplatí.

Následne, ak sa zamestná po priznaní predčasného dôchodku, môže mať príjem len do výšky odvodovej úľavy, teda spolu maximálna 2 400 eur ročne. V opačnom prípade sa mu výplata dôchodku zastaví. Keďže ale starobný dôchodca môže pracovať (aj počas žiadania o dávku a aj po jej priznaní) bez obmedzení, toto pravidlo bude platiť rovnako pri poberateľovi predčasného dôchodku po dovŕšení jeho dôchodkového veku. Výška penzie sa mu po preklopení na status starobného dôchodcu nezmení a zostáva o niečo znížená, môže ale pracovať bez príjmového obmedzenia (ak mu to jeho životná situácia dovoľuje).

Prečítajte si tiež

Martin Kontúr upozorňuje, že Sociálna poisťovňa prípadným žiadateľom opakovane pripomína, aby si odchod do predčasného dôchodku riadne zvážili a premysleli, či im to umožňuje ich životná situácia. Pri jeho priznávaní totiž platia prísnejšie podmienky ako pri žiadosti o riadny starobný dôchodok po dovŕšení starobného dôchodkového veku. „Hlavnou úlohou predčasného starobného dôchodku je pomôcť tým, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodku prišli o prácu a možnosť nájsť si novú, je málo pravdepodobná alebo si dlhodobo prácu nedokážu nájsť a nemajú iné možnosti riešenia svojej ekonomickej situácie,“ dodáva.

Článok pokračuje pod reklamou

Zdravotné odvody v období posudzovania žiadosti môže zaplatiť štát

Ďalšou otázkou obdobia od podania žiadosti o predčasný dôchodok po jeho schválenie je platenie odvodov. Keď žiadateľ o predčasnú penziu prestane pracovať a ani po podaní žiadosti pracovať nezačne, nemá za neho kto platiť odvody do zdravotnej poisťovne (čo môže znamenať problém v prípade zdravotných problémov a plánovaného ošetrenia, neplatiči totiž majú nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť).

Podľa zákona nie je povinnosťou človeka zdravotnej poisťovni oznamovať, že o dôchodok žiada, no ani ak o tom zdravotnej poisťovni potvrdenie doručí, neznamená to, že nemusí platiť zdravotné odvody. Žiadatelia o dôchodok totiž nie sú oslobodení od platenia poistného.

Keďže je ale predčasný dôchodok určený hlavne pre osoby, ktoré sa už pre vyšší vek nevedia zamestnať, malo by ísť zväčša o osoby evidované na úrade práce. Vďaka tomu poistné na verejné zdravotné poistenie za ne platí štát.

Rezort zdravotníctva preto odporúča osobe, ktorá je zamestnaná a žiada o predčasnú penziu, v súvislosti s čím dá v práci výpoveď, evidovať sa na obdobie do schválenia dôchodku na úrade práce. Povinnosť platiť si poistné na verejné zdravotné poistenie jej tak nevznikne.

Predčasný dôchodok a dávka v nezamestnanosti

Pokiaľ je žiadateľ o predčasný dôchodok evidovaný na úrade práce, môže do jeho priznania poberať dávku v nezamestnanosti. Aby mu bola priznaná, musí byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce a mať aspoň 730 dní poistenia v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie. M. Kontúr pripomína, že o dávku treba požiadať, nevzniká na ňu nárok automaticky. Avšak, dňom priznania predčasného starobného dôchodku nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká. „Zákon o sociálnom poistení neumožňuje poberateľovi predčasného starobného dôchodku súčasne poberať aj dávku v nezamestnanosti. Každý žiadateľ o predčasný starobný dôchodok je pri spísaní žiadosti o tejto skutočnosti informovaný,“ dodáva Kontúr.

V žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (ktorej súčasťou je žiadosť o dávku v nezamestnanosti) je občan povinný uviesť, či má, alebo nemá priznaný okrem iných dôchodkov aj ten predčasný. Zároveň to Sociálna poisťovňa v čase posudzovania nároku na dávku v nezamestnanosti v rámci svojich procesov overuje. „Ak v čase vydávania rozhodnutia o nároku na dávku v nezamestnanosti nie je rozhodnuté o dôchodku, nárok na dávku v nezamestnanosti sa prizná a vypláca sa. Pokiaľ sa predčasný starobný dôchodok prizná spätne aj za obdobie, za ktoré bola vyplatená skôr priznaná dávka v nezamestnanosti, zúčtuje sa neskôr priznaný dôchodok s vyplatenou dávkou  v nezamestnanosti. Poistenec dávku v nezamestnanosti vrátiť nemusí,“ vysvetľuje Kontúr. Sociálna poisťovňa teda v konaní o dôchodok automaticky zúčtuje naviac vyplatenú sumu dávky v nezamestnanosti zo sumy neskôr priznaného predčasného starobného dôchodku a o tejto skutočnosti poberateľa dôchodku informuje v oznámení o výplate penzie.

Povinnosti dôchodcu po priznaní dôchodku

Keď Sociálna poisťovňa žiadateľovi prizná dôchodok, automaticky o tom informuje aj zdravotnú poisťovňu dôchodcu. Ten už po priznaní nemá žiadne ďalšie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a jediné, čo M. Kontúr odporúča postrážiť si, je včasné nahlásenie zmeny korešpondenčnej adresy do ôsmich dní.

Zároveň ale ministerstvo práce upozorňuje, že ak je žiadateľ o predčasný dôchodok evidovaný na úrade práce, má povinnosť písomne oznámiť každú zmenu skutočností rozhodných pre vedenie v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, a to do ôsmich kalendárnych dní.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Zvyšovanie predčasných dôchodkov priznaných pred 1.1.2023

Sociálna poisťovňa niektorým poistencom prepočíta predčasné dôchodky, posudzovať bude splnenie jednej podmienky. Koho sa to týka a ako sa im zmení dávka?

Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024

Parlament v rámci novely zákona o sociálnom poistení schválil zmeny v predčasných dôchodkoch. Ako sa zmení výpočet predčasnej penzie a kto na ňu bude mať nárok?

Povinne dôchodkovo poistené SZČO s nárokom na predčasný dôchodok

Zoznam povolaní, pri ktorých výkone môže byť živnostník dôchodkovo poistený a zároveň mu bol priznaný predčasný dôchodok či jeho výplata.

Počet dôchodcov na Slovensku: predčasné dôchodky „zamiešali karty“

Ako ovplyvnila možnosť odísť do penzie po 40 odpracovaných rokoch trh práce, výšku priemerných penzií či výdavky Sociálnej poisťovne? Prehľad a porovnanie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky