Dôchodkový vek v roku 2024: prehľad a tabuľka

Dôchodkový vek sa bude viazať na strednú dĺžku života. Čo to bude znamenať v praxi, čo platí v roku 2024 a kedy sa hranica dôchodkového veku môže znížiť?

Jednou z hlavných podmienok pre odchod do dôchodku je dosiahnutie dôchodkového veku. Dôležitú rolu však hrá aj pri odchode na predčasnú penziu, pretože výsledná suma predčasného dôchodku závisí od počtu zostávajúcich dní do dosiahnutia tejto vekovej hranice. Pre jednotlivé ročníky žiadateľov je však dôchodkový vek rozdielny a v priebehu posledných rokov sa zvyšoval. Avizovaná je ale zmena a opätovné naviazanie na strednú dĺžku života.

Dôchodkový vek v roku 2024

Aktuálne je známa hranica veku pre odchod do dôchodku pre poistencov, ktorí sa narodili pred rokom 1967. V prípade žien, ktoré vychovali deti, sa znižuje za každé dieťa, pričom to isté platí pre tých mužov, pri ktorých nie je možné výchovu dieťaťa zohľadniť žene (za každé dieťa o 6 mesiacov, najviac o 18 mesiacov). Aktuálne platí dôchodkový strop, ktorý určuje zákon o sociálnom poistení:

Dôchodkový vek žien

Zdroj: socpoist.sk podľa prílohy zákona o sociálnom poistení
Rok narodenia Bez detí 1 dieťa 2 deti 3 alebo 4 deti 5 a viac detí
1943 a menej 57 rokov 56 rokov 55 rokov 54 rokov 53 rokov
1944 - 1946 57 rokov 56 rokov 55 rokov 54 rokov 53 rokov
1947 57 rokov a 9 mesiacov 56 rokov 55 rokov 54 rokov 53 rokov
1948 58 rokov a 6 mesiacov 56 rokov a 9 mesiacov 55 rokov 54 rokov 53 rokov
1949 59 rokov a 3 mesiace 57 rokov a 6 mesiacov 55 rokov a 9 mesiacov 54 rokov 53 rokov
1950 60 rokov 58 rokov a 3 mesiace 56 rokov a 6 mesiacov 54 rokov a 9 mesiacov 53 rokov
1951 60 rokov a 9 mesiacov 59 rokov 57 rokov a 3 mesiace 55 rokov a 6 mesiacov 53 rokov a 9 mesiacov
1952 61 rokov a 6 mesiacov 59 rokov a 9 mesiacov 58 rokov 56 rokov a 3 mesiace 54 rokov a 6 mesiacov
1953 62 rokov 60 rokov a 6 mesiacov 58 rokov a 9 mesiacov 57 rokov 55 rokov a 3 mesiacov
1954 62 rokov 61 rokov a 3 mesiacov 59 rokov a 6 mesiacov 57 rokov a 9 mesiacov 56 rokov
1955 62 rokov a 76 dní 62 rokov a 76 dní 60 rokov a 3 mesiace 58 rokov a 6 mesiacov 56 rokov a 9 mesiacov
1956 62 rokov a 139 dní 62 rokov a 139 dní 61 rokov 59 rokov a 3 mesiace 57 rokov a 6 mesiacov
1957 62 rokov a 6 mesiacov 62 rokov 61 rokov a 6 mesiacov 60 rokov 58 rokov a 3 mesiace
1958 62 rokov a 8 mesiacov 62 rokov a 2 mesiace 61 rokov a 8 mesiacov 60 rokov a 9 mesiacov 59 rokov
1959 62 rokov a 10 mesiacov 62 rokov a 4 mesiace 61 rokov a 10 mesiacov 61 rokov a 4 mesiace 59 rokov a 9 mesiacov
1960 63 rokov 62 rokov a 6 mesiacov 62 rokov 61 rokov a 6 mesiacov 60 rokov a 6 mesiacov
1961 63 rokov a 2 mesiace 62 rokov a 8 mesiace 62 rokov a 2 mesiace 61 rokov a 8 mesiacov 61 rokov a 3 mesiace
1962 63 rokov a 4 mesiace 62 rokov a 10 mesiacov 62 rokov a 4 mesiace 61 rokov a 10 mesiacov 61 rokov a 7 mesiacov
1963 63 rokov a 6 mesiacov 63 rokov 62 rokov a 6 mesiacov 62 rokov 61 rokov a 11 mesiacov
1964 63 rokov a 8 mesiacov 63 rokov a 2 mesiace 62 rokov a 8 mesiacov 62 rokov a 2 mesiace 62 rokov a 2 mesiace
1965 63 rokov a 10 mesiacov 63 rokov a 4 mesiace 62 rokov a 10 mesiacov 62 rokov a 4 mesiace 62 rokov a 4 mesiace
1966 64 rokov 63 rokov a 6 mesiacov 63 rokov 62 rokov a 6 mesiacov 62 rokov a 6 mesiacov

Dôchodkový vek mužov

Zdroj: socpoist.sk podľa prílohy zákona o sociálnom poistení
Rok narodenia Bez zohľadnenia počtu detí 1 dieťa 2 deti 3 a viac detí
1943 a menej 60 rokov - - -
1944 60 rokov a 9 mesiacov - - -
1945 61 rokov a 6 mesiacov - - -
1946 - 1954 62 rokov - - -
1955 62 rokov a 76 dní - - -
1956 62 rokov a 139 dní - - -
1957 62 rokov a 6 mesiacov 62 rokov 61 rokov a 6 mesiacov 61 rokov
1958 62 rokov a 8 mesiacov 62 rokov a 2 mesiace 61 rokov a 8 mesiacov 61 rokov a 2 mesiace
1959 62 rokov a 10 mesiacov 62 rokov a 4 mesiace 61 rokov a 10 mesiacov 61 rokov a 4 mesiace
1960 63 rokov 62 rokov a 6 mesiacov 62 rokov 61 rokov a 6 mesiacov
1961 63 rokov a 2 mesiace 62 rokov a 8 mesiacov 62 rokov a 2 mesiace 61 rokov a 8 mesiacov
1962 63 rokov a 4 mesiace 62 rokov a 10 mesiacov 62 rokov a 4 mesiace 61 rokov a 10 mesiacov
1963 63 rokov a 6 mesiacov 63 rokov 62 rokov a 6 mesiacov 62 rokov
1964 63 rokov a 8 mesiacov 63 rokov a 2 mesiace 62 rokov a 8 mesiacov 62 rokov a 2 mesiace
1965 63 rokov a 10 mesiacov 63 rokov a 4 mesiace 62 rokov a 10 mesiacov 62 rokov a 4 mesiace
1966 64 rokov 63 rokov a 6 mesiacov 63 rokov 62 rokov a 6 mesiacov

Príklad dosiahnutia dôchodkového veku v prípade muža, u ktorého sa nezohľadňuje počet detí

Pán Martin sa narodil 8. januára 1965 a hoci má dve deti, ich výchova sa zohľadňuje jeho žene. Jeho dôchodkový vek tak bude 63 rokov a 10 mesiacov. Odísť do dôchodku bude môcť od 8. novembra 2028.

Príklad dosiahnutia dôchodkového veku v prípade muža, u ktorého sa zohľadňuje počet detí

Pán Jozef sa narodil 24. júna 1962. Sám vychoval jedného syna. Jeho dôchodkový vek preto je 62 rokov a 10 mesiacov a do penzie bude môcť odísť 24. apríla 2025.

Príklad dosiahnutia dôchodkového veku v prípade ženy, ktorá vychovala dve deti

Pani Mária sa narodila 23. novembra 1966 a vychovala dve dcéry. Jej dôchodkový vek je 63 rokov. Do dôchodku bude môcť ísť 23. novembra 2029.

Článok pokračuje pod reklamou

Zmena v stanovení dôchodkového veku – opätovné naviazanie na strednú dĺžku života

Pre osoby narodené v roku 1967 a neskôr ustanoví hranicu dôchodkového veku všeobecne záväzný právny predpis ministerstva práce. Rezort tak ustanoví všeobecný dôchodkový vek pre daný ročník. Keďže tento predpis ministerstvo bude vydávať šesť kalendárnych rokov pred rokom, v ktorom osoby narodené v istom ročníku dovŕšia príslušný všeobecný dôchodkový vek pre ten-ktorý ročník, prvýkrát vydá ministerstvo vyhlášku v roku 2025, a to práve pre narodených v roku 1967.

Prečítajte si tiež

„Pri určení všeobecného dôchodkového veku pre osoby narodené v roku 1967 sa bude vychádzať zo štatistických údajov zverejnených Štatistickým úradom SR o strednej dĺžke života, a to spoločnej pre mužov a ženy za roky 2010 až 2023,“ uvádza pre Podnikajte.sk ministerstvo práce. Zároveň dodáva, že ešte nie sú údaje o strednej dĺžke života za rok 2023 zverejnené, preto zatiaľ nemožno povedať, ako sa dôchodkový vek pre osoby narodené v roku 1967 upraví. Avšak, zníženie dôchodkového veku o šesť mesiacov za každé vychované dieťa (maximálne 18 mesiacov) ostáva zachované.

Ako vysvetľuje rezort práce, naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života bude pre osoby narodené od roku 1967 znamenať, že hranica odchodu do dôchodku sa bude zvyšovať v prípade, ak bude stredná dĺžka života osôb v dôchodkovom veku rásť. Môže sa však aj znížiť, ak stredná dĺžka života osôb v dôchodkovom veku bude klesať.

„Môže však nastať aj situácia, keď sa všeobecný dôchodkový vek nezmení, keďže zákon definuje zaokrúhľovanie všeobecného dôchodkového veku na celý mesiac nadol. To znamená, že ak by sa výpočtom zvýšila stredná dĺžka života, a tým aj neupraveného všeobecného dôchodkového veku pre ročník 1967, napríklad o 20 dní, po zaokrúhlení by bol všeobecný dôchodkový vek pre ročník 1967 na úrovni 64 rokov, teda rovnaký ako pre ročník 1966. Takýto model úpravy dôchodkového veku je apolitický a v plnej miere závisí len od zmeny strednej dĺžky života osôb v dôchodkovom veku,“ dodáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V minulosti už podobný automat dôchodkového veku fungoval, v roku 2019 však bol zrušený a nahradený práve tabuľkou, ktorá určuje dôchodkové stropy pre jednotlivé ročníky, ako sme uviedli vyššie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Životné minimum od 1. 7. 2024 a dôchodky: ako ich ovplyvní?

Zvýši sa minimum, ktoré musí dôchodcovi zostať po exekúcii, priznanie predčasných dôchodkov bude mať novú hranicu a zmenia sa sumy minimálnych dôchodkov. Čo treba vedieť?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Zvyšovanie predčasných dôchodkov priznaných pred 1.1.2023

Sociálna poisťovňa niektorým poistencom prepočíta predčasné dôchodky, posudzovať bude splnenie jednej podmienky. Koho sa to týka a ako sa im zmení dávka?

Zmeny v 13. dôchodku od 1.7.2024

Bonusový 13. dôchodok bude považovaný za riadnu dôchodkovú dávku a vyplácať sa bude vždy v decembri. V akej výške a kto ho dostane?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky