Hypotéka a zúženie BSM: ako postupovať a na čo dať pozor, radí odborník

Hypotéka a zúženie BSM: ako postupovať a na čo dať pozor, radí odborník
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Rieši problémy v manželstve aj pri rozvode, žiadanie o úver však nemusí uľahčiť. Čo treba vedieť o zúžení BSM v prípade hypotéky, prezradil odborník na financie, Ladislav Smoroň.

S existenciou manželstva sa spája bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM), do ktorého patrí novonadobudnutý majetok či podnikanie. Niekedy sa však s BSM spájajú viaceré problémy, ktoré ovplyvnia život aj peňaženku manželov. Komplikácie môžu nastať najmä pri rozvode. Ladislav Smoroň, finančný sprostredkovateľ a riaditeľ spoločnosti SMORON & CO, pre Podnikajte.sk prezradil:

  • čo robiť, ak si chce jeden z manželov ponechať majetok len vo svojom vlastníctve,
  • čo znamená zúženie BSM a aké problémy rieši,
  • prečo sa nad zúžením BSM oplatí myslieť pri hypotekárnom úvere,
  • či môže tento proces zlepšiť bonitu žiadateľa o úver,
  • ako sa vyhnúť veľkým poplatkom za realizáciu zúženia BSM.

Zúžiť BSM je jednoduchšie ako ho zrušiť – prečo je vhodné aj v začiatkoch podnikania?

Po uzavretí manželstva je všetok novonadobudnutý majetok (s výnimkou vecí získaných dedičstvom, darom alebo v reštitúcii) spoločným pre oboch manželov – je súčasťou BSM. Aké možnosti existujú, ak si chce nehnuteľnosť či výnosy z firmy ponechať vo vlastníctve len jeden z páru?

Ľudia často zabúdajú, že aj záväzky a úvery sú od okamihu uzatvorenia manželstva spoločné. Ak manželia chcú, aby sa niečo, čo nadobudnú po svadbe (majetok, ale aj záväzky), týkalo výlučne jedného z nich, majú dve možnosti - zrušiť BSM a nadobúdať majetky aj záväzky osobitne, ako pred manželstvom alebo BSM zúžiť. Ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželia zrušia, dôsledky budú nasledovné: ak sa napríklad manžel rozhodne niečo kúpiť, napríklad nehnuteľnosť, tak je len jeho (v jeho výlučnom vlastníctve) alebo sa môže s manželkou dohodnúť, že ju kúpia na polovicu, či v inom pomere (nehnuteľnosť tak nebude v BSM, ale v podielovom spoluvlastníctve).

Druhou možnosťou je zúženie BSM. Ako vyzerá v praxi?

Znamená to, že „zo spoločného vlastníctva manželov sa vyjme konkrétna vec“, napr. nehnuteľnosť, resp. sa manželia rozhodnú, že ju nadobudne len jeden z nich. Všetko ostatné zostáva spoločné. Je to jednoduchšia možnosť ako zrušenie BSM – pretože pri zrušení ide o presné rozdelenie majetku či záväzkov.

Kedy je rozumné uvažovať nad zúžením BSM?

Jedným z najčastejších dôvodov je podnikanie. Ak napríklad manžel začne podnikať a ručí za podnikanie celým svojím (a teda aj manželkiným) majetkom, ohrozuje aj vlastníctvo manželky. Majetok, ktorý patrí aj partnerke môže ochrániť práve vyňatím podnikania alebo firmy z BSM. Druhým častým dôvodom je situácia, že sa jeden z manželov rozhodne kúpiť napríklad investičnú nehnuteľnosť, ktorú chce mať len on / ona. Súčasťou BSM však môže byť aj hypotekárny úver (t. j. záväzok) a aj v tomto prípade môže byť vhodné uvažovať nad zúžením BSM.

Zúženie BSM v prípade hypotéky – rieši problémy v manželstve aj pri rozvode

Prečo treba rozmýšľať nad zúžením BSM pri úvere?

Uvediem praktický a častý príklad - človek si kúpi nehnuteľnosť na bývanie ešte ako slobodný, pričom na jej obstaranie využije hypotekárny úver. Potom uzatvorí manželstvo a chce tento úver refinancovať. Okrem bežného problému, že sa výlučný majetok jedného z manželov spláca z prostriedkov patriacich do BSM, takto vznikne aj druhý problém, a to, že pôvodne bol úver a nehnuteľnosť iba na jedného z manželov, no refinancovaním počas manželstva, sa stane súčasťou dlhu aj druhý manžel / manželka. Nehnuteľnosť však zostáva stále vo vlastníctve iba jedného z nich. V tomto prípade by bolo namieste uvažovať o tom, aby aj druhý manžel / manželka mal / mala vlastnícky podiel na nehnuteľnosti. Alebo majú možnosť zúžiť BSM, vyňať z neho úver, čo znamená, že nehnuteľnosť aj hypotéka bude stále len jedného z manželov. Do budúcna predídu viacerým možným problémom.

Akým?

V prvom rade asi nie je fér, že obaja manželia splácajú úver, no majetok má len jeden z nich. Ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve len jedného z manželov, no hypotéku splácajú spoločne, môže sa navyše stať, že napr. manžel prestane úver platiť a záväzok je už len „na pleciach“ manželky, a to nielen „jej“ polovica – zrazu musí sama splácať celý úver. Majetok, ktorý bol nadobudnutý pomocou tohto úveru, je však stále vo vlastníctve len manžela.

Prečítajte si tiež

Manželka na jednej strane nadobudla dlh, no na druhej strane nemá majetok, ktorý bol z úveru kúpený. Okrem toho, že takýto postup nie je fér, ide o komplikáciu aj pri rozvode a vyporiadaní BSM-ka (a nesmieme zabúdať ani na úmrtie). Jednoduchšie je mať všetky náležitosti vyriešené už na začiatku.

Ako vplýva zúženie BSM na jeho vysporiadanie po rozvode? Môže niečo v procese urýchliť, zjednodušiť?

Prečítajte si tiež

Určite áno. Rozvod samotný vie byť veľmi rýchly. Čo ale veľmi dlho trvá (okrem určenia starostlivosti o deti), je práve vysporiadanie BSM - spoločný majetok, ktorý nebol v podielovom vlastníctve, sa musí rozdeliť a musí sa presne určiť, čo komu patrí. Pokiaľ majú manželia zúžené BSM, už do neho nepatrí napr. polovica majetku, prípadne záväzkov a časť sporu tak majú vyriešenú. Je totiž jednoznačné, komu a v akej výške daný majetok prislúcha.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo o zúžení BSM treba vedieť – kedy ho nie je možné realizovať a čo nerieši?

Aké podmienky treba dodržať pri zúžení BSM? Sú situácie, kedy ho v prípade hypotéky nie je možné využiť?

Zúženie BSM sa realizuje formou notárskej zápisnice. To znamená, že manželia by mali vzájomne vedieť komunikovať a vedieť sa dohodnúť. Zúžiť BSM sa nedá v prípade, že jeden z manželov nesúhlasí. Proces je vecou dohody, notársku zápisnicu podpisujú obaja.

Ako sa pri zúžení BSM postupuje? Čo musia manželia urobiť?

Ešte skôr, ako požiadajú banku o hypotéku, je potrebné navštíviť notára a s ním spísať notársku zápisnicu o zúžení BSM. Mnohí notári ale vyžadujú, aby bolo zrejmé, ktorú banku o úver požiadajú. Zároveň v mnohých prípadoch aj samotná banka chce vidieť, že je v tejto zápisnici uvedený jej názov. Následne ide manžel / manželka do danej banky aj s notárskou zápisnicou a požiada o hypotéku. Druhý partner / partnerka bude z úveru vylúčený, nebude vystupovať ako spolužiadateľ / ka.

Čo by ste odporučili, na čo by si mali dať pozor manželia pri zužovaní BSM?

Častokrát si ľudia myslia, že si zúžením BSM zjednodušia život a vyriešia aj problémy, na ktoré zúženie BSM neslúži. Napríklad, ak mal manžel v minulosti dlhy, ktoré nevládal splácať a má zlú kreditnú históriu, skomplikuje to poskytnutie úveru pre oboch. Preto sa manželia rozhodnú zúžiť BSM. Je ale nevyhnutné podotknúť, že banky sa aj napriek zápisnici o zúžení BSM spravidla pozerajú na kreditnú históriu partnera, ktorý v žiadosti nefiguruje.

Zároveň zúženie BSM vplýva negatívne aj na bonitu žiadateľa. Hoci manžel/manželka nevystupuje v žiadosti o hypotéku ako spolužiadateľ (spoludlžník), banka z príjmu žiadateľa na neho/ňu odráta životné minimum. Napríklad ak ešte slobodnej žiadateľke o hypotéku s príjmom 1 000 eur banka odrátala životné minimum len na ňu, ak by bolo tá istá žiadateľka vydatá, z čistého príjmu sa odráta aj životné minimum na manžela a zníži to tak disponibilný príjem, resp. výšku maximálnej hypotéky. Zúžené BSM na to nemá žiadny dopad.

Cena zúženia BSM sa môže líšiť - ako si znížiť náklady?

Mali by sa manželia pripraviť na to, že ich zúženie BSM-ka bude niečo stáť?

Notári pri stanovovaní ceny úkonov vychádzajú zo sadzobníka, ktorý je prílohou vyhlášky MSSR o odmenách a náhradách notárov. Poplatok za spísanie notárskej zápisnice sa zvyčajne odvíja od hodnoty základu, a to je ním hodnota nehnuteľnosti. Ak je hodnota nehnuteľnosti v stotisícoch eur, manželov potom zúženie BSM v konečnom dôsledku môže stáť niekoľko tisíc eur. A ak žiadajú o hypotekárny úver v dvoch bankách, môže to byť x 2.

Manželský pár však môže osloviť aj notára, ktorý bude ochotný sadzobník aplikovať menej striktným spôsobom a celý proces bude stáť výrazne menej, v stovkách eur. Odporúčam preto osloviť viacerých notárov a zistiť koľko bude stáť, ak manželia chcú zúžiť BSM pri žiadosti o hypotéku v konkrétnej výške a pri približnej hodnote nehnuteľnosti. Na základe toho vie notár vyčísliť, koľko bude služba stáť a manželia si môžu cenové ponuky porovnať a v konečnom dôsledku výrazne ušetriť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Rozvod manželstva a vyporiadanie hypotéky

Patrí hypotéka manželov vždy do bezpodielového spoluvlastníctva? Aké sú možnosti riešenia spoločnej hypotéky po rozvode manželstva?

Príspevok na zvýšenú splátku úveru: postup a podmienky

Od 2. 1. 2024 možno žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Čo treba vedieť? Podrobnosti aj žiadosť na stiahnutie.

Daňový bonus na zaplatené úroky a nové podmienky pre rok 2023

Už za rok 2023 je možné uplatniť si daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie. Koho sa tento bonus týka a kto si uplatní daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky po starom?

Príspevok na hypotéku: štát bude ľuďom kompenzovať vyššie splátky

Niektorí dlžníci budú môcť žiadať o príspevok na splácanie úveru na bývanie. Koľko maximálne možno získať, aké sú podmienky a ako bude dávka vyplácaná?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky