Odborníčka na generačnú výmenu: Rešpekt a dôvera sa nedá odovzdať zo dňa na deň

Čo je kľúčové pri generačnej výmene v rodinnom podniku a na čo v praxi rodiny často zabúdajú? Čo robiť, ak deti nechcú prebrať podnik?

Generačná výmena - pojem, pod ktorým si možno viacerí predstavia len akési prenechanie rodinnej firmy deťom. Existuje mylná domnienka, že rodičia si potom len oprášia ruky, idú na zaslúžený dôchodok a ďalej rodinný biznis vôbec neriešia. Takto to ale nefunguje. Generačná výmena je dlhodobý proces, ktorý by mal mať jasne stanovené kroky. Aby prebehla bez výraznejších problémov v rodine či firme, môže byť na pomoc privolaný odborník. Jedným z nich je aj Erika Matwij, expertka na procesy v rodinných firmách, na ľudské zdroje, manažérka, lektorka a medzinárodne certifikovaná koučka.

Rešpekt a dôvera sú pri generačnej výmene kľúčové

Nasledovníctvo by sa nemalo brať na ľahkú váhu, pretože zvládnuť generačnú výmenu vôbec nie je také jednoduché, ako sa môže zdať. „Väčšina rodičov si myslí, že keď deti spoznali rodinný podnik a jeho fungovanie len prostredníctvom rozhovoru s nimi, prípadne v ňom už niekoľko rokov aj pracujú, tak by mali všetko podstatné ovládať,“ hovorí Erika. Avšak firmy žijú v ročných cykloch. Správne poňať riadenie podniku, naučiť sa riešiť konflikty či pracovať so zamestnancami si preto vyžaduje niekoľkoročný postup. „Generačná výmena trvá približne 2 - 3 roky, záleží aj od konkrétnej firmy. Nikdy som ale pri výmene nepomáhala kratšie ako dva a pol roka. Po tomto období sa už dá hovoriť o odovzdaní a vymanení sa z riadiacich úkonov zo strany rodičov,“ dodáva expertka.

Kľúčovým faktorom, prečo výmena netrvá pár dní, ale roky, je dôvera. A to najmä v obchodných vzťahoch či vzťahoch so zamestnancami. Dôvera voči podniku a jeho vedeniu sa buduje roky na základe dobrých skúseností. To, že ju rodič prechováva k svojmu dieťaťu, nemusí automaticky znamenať, že k nemu budú mať rovnakú dôveru aj ostatní. „Vedomosti sa dajú naučiť rýchlo. No rešpekt a dôvera sa nedá odovzdať zo dňa na deň.“

Rodinná rada ako nástroj generačnej výmeny

Erika pomáha rodinným podnikom pri generačnej výmene a využíva pri tom viacero nástrojov. Jedným z nich sú rodinné rady, na ktorých sa pravidelne rodina stretáva. Aj na tomto mieste sa dejú tie najzákladnejšie kroky v generačnej výmene. Podľa odborníčky ide o vyčistenie vzťahov v rodine a dôkladné vykomunikovanie problémov. Najdôležitejšie je ujastniť si, čo sa vlastne s rodinným podnikom bude robiť, ktorým smerom sa má uberať a ako má rodine slúžiť. Potrebné je ale nerozprávať sa len o firme, ale aj o dopade výmeny na rodinu, o obavách a očakávaniach. Často členovia rodiny vychádzajú len z domnienok, čo Erika považuje za problém. Častým dôvodom zhoršenia vzťahov v rodinných podnikoch je podľa jej skúseností nízky rešpekt k názorom druhej generácie, domnienky a nevypovedané postoje, nízka dôvera v zručnosti a schopnosti nastupujúcej generácie. Prípadne aj spôsob komunikácie, ktorý môže byť pre ostatných členov rodiny zraňujúci, či spúšťajúci hnev.

Prečítajte si tiež

Príprava na generačnú výmenu teda spočíva najmä v rodinnom vyriešení vecí, ktoré môžu mať dopad aj na firmu. Ujasniť by si v neposlednom rade mali aj ochotu rešpektovať dohodnuté pravidlá. A to tak juniori, ako aj odchádzajúci „seniori“. Je potrebné stanoviť si, kto a akú rolu bude v podniku po výmene zastávať. Odchádzajúci by mali rešpektovať fakt, že svojim nasledovníkom nebudú vstupovať do rozhodnutí a riadenia podniku. Nie vždy to ale dodržiavajú. „Keď sa opýtam rodičov, či budú rešpektovať spôsob, akým budú deti firmu riadiť, veľmi rýchlo odpovedajú „áno“. Nakoniec sa ale práve na tomto hádajú, a to aj napriek dohode, kto a akú pozíciu bude zastávať,“ tvrdí Erika. Určiť si, kde chcú mať deti rodičov a kde chcú byť rodičia je jednou z najväčších tém a diskutujú o nej najdlhšie.

Čas na rodinnú radu si musia nájsť obe strany

Ďalším z  úskalí pri generačnej výmene je podľa odborníčky čas. A to konkrétne z dvoch pohľadov. Prvým je čas samotného priebehu nástupníctva. Rodinní príslušníci, ktorí sa rozhodnú pre systematický proces výmeny generácií v manažmente, sú totiž často na začiatku nadšení. Avšak celý proces nie je záležitosťou pár týždňov. Keď sa po prvých krokoch zlepšia rodinné vzťahy aj atmosféra v rodinnom podniku, tak sa stáva, že sa postupne vytráca nadšenie účastníkov. „Po krátkodobom zlepšení pre nich prestávajú byť jednotlivé čiastočné procesy prioritou,“ hodnotí Erika.

Z opadnutého nadšenia sa stáva postupné odsúvanie rodinných stretnutí a uprednostňovanie iných aktivít. Tento „trend“ vzniká najmä na strane juniorov. Erika vníma problém v tom, že sú buď príliš vtiahnutí a zapálení do práce, často si zároveň zakladajú rodiny a nemajú ešte dobrý time management. Z tohto dôvodu potom striedajú priority a na rodinné stretnutia nezostáva času.

Odovzdávajúci sú väčšinou tí, ktorí sú do generačnej výmeny zapálenejší a na postupných krokoch trvajú. Avšak aj v tejto vekovej kategórii dochádza k problému so zvládaním času. Podľa Eriky je častou situáciou, že rodičia si nevedia na svoje deti nájsť čas. Ako šéfovia firiem neustále presúvajú práve termíny na rozhovor s deťmi, uprednostňujú klientov a iné firemné aktivity. Svojim nasledovníkom potom nemajú kedy odovzdať najcennejšie informácie, neriešia, ako budú ďalej profesionálne spolupracovať. „Často sa ich v tejto situácii pýtam, či by odsunuli stretnutie aj v prípade, že by šlo o cudzieho nastupujúceho manažéra. Pravdivo mi odpovedajú, že takéto termíny by určite nerušili, no pri svojich deťoch si to dovolia,“ spomína expertka. V takomto prípade podľa Eriky chýba profesionálne transparentné vedenie dieťaťa.

Prečítajte si tiež

Veľký nedostatok vníma aj v slabej rodinnej disciplíne. Hoci si určia na pravidelné stretnutia napríklad jeden deň v týždni, pri následnej spätnej väzbe Erika zisťuje, že neprebiehajú. Potom je práve jej úlohou poukazovať na dôsledky chýbajúcej komunikácie a naučiť deti a ich rodičov istej pravidelnosti.

Odporúčania, ako generačnú výmenu lepšie zvládnuť si môžete prečítať v článku „10 tipov ako zvládnuť generačnú výmenu v rodinnej firme“.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo ak dieťa nechce prebrať firmu?

Nie vždy je pravidlom, že firmu preberú potomkovia. Hoci si to väčšinou majitelia spoločností želajú, niekedy nemusí chcieť ísť týmto smerom aj dieťa. V takom prípade Erika Matwij odporúča manažérom a zakladateľom rodinných podnikov v prvom rade vyrovnať sa s tým. Následne by sa mali rozhodnúť, ako chcú, aby firma ďalej fungovala. Jednou z možností môže byť nechať ju napr. externému manažérovi alebo ju predať úplne novým vlastníkom, hoci to pravdepodobne nebude najjednoduchšie rozhodnutie. Dôležité je otvorene si vydiskutovať všetky postoje v rámci rodiny. A nezabúdať na obojstranný rešpekt.

O skúsenosti s nasledovníctvom sa podelia medzinárodní experti

Téme generačnej výmeny sa budú venovať aj odborníci na nadchádzajúcom podujatí s názvom Kongres rodinných firiem v Bratislave. Inštitút rodinného businessu a Združenie podnikateľov Slovenska sa rozhodli usporiadať unikátne podujatie pre zástupcov slovenských rodinných firiem. O svoje skúsenosti sa na ňom podelia viacerí zahraniční experti, ale aj zástupcovia rodinných firiem, ktoré si generačnou výmenou prešli už niekoľkokrát. Jedným z nich bude aj Carl Elsener (junior), ktorý je pokračujúcou generáciou rodinnej firmy Victorinox - známe skladacie vreckové nože.  Na podujatí sú vítaní majitelia a nástupcovia rodinných podnikov, ktorí majú záujem vypočuť si skúsenosti a rady tých, ktorí generačnú výmenu už zažili. Stačí sa zaregistrovať.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

Akým spôsobom sa možno dohodnúť na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a na čo spoluvlastníci nemôžu zabudnúť? Je možné trvať na zachovaní spoluvlastníctva aj proti vôli spoluvlastníka?

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Čo je to podielové spoluvlastníctvo, ako sa ruší a delí? Aký je postup v prípade sporov spoluvlastníkov o spôsobe užívania veci alebo o spôsobe vyporiadania podielového spoluvlastníctva?

Nástupníctvo v rodinných firmách a ochrana rodinného majetku očami odborníkov

Aké sú najčastejšie chyby pri generačnej výmene a nástupníctve, ako im predchádzať a ako ochrániť majetok rodiny, poradili experti z praxe.

Osobný mentor a pomoc pri nástupníctve: ako sa stať dobrým lídrom rodinnej firmy?

Odborníčka vysvetlila prínos a úlohy mentora pri generačnej výmene. S čím pomáha a ako funguje služba Kompas nástupcu, ktorú ponúka Inštitút Rodinného Businessu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky