Expertka o rodinnej rade: Učí rodiny rešpektu a pomáha určiť smerovanie firmy

Rodinná rada je nástroj, ktorý podľa Eriky Matwij uľahčuje generačnú výmenu v rodinných podnikoch, no tiež pomáha udržať dobré rodinné vzťahy. V rozhovore prezradila, kto sa má rady zúčastniť, aké problémy sa tam riešia aj pre koho je tento nástroj vhodný.

Nástupníctvo rieši mnoho rodinných podnikov, viaceré sa tejto problematike venujú po prvýkrát od svojho vzniku. Generačnú výmenu podnikateľským rodinám pomáha zvládnuť expertka na ľudské zdroje a rodinné firmy, Erika Matwij. Kľúčovým nástrojom, ktorý využíva sú rodinné rady. Odborníčka pre Podnikajte.sk prezradila:

  • ako rodinná rada vyzerá a prebieha v praxi,
  • kto má byť jej súčasťou a či je vhodné na rodinné rady prizvať aj nevesty či zaťov,
  • aké problémy a témy sa na rodinnej rade riešia a či sa to líši pred generačnou výmenou, počas nej a po prevzatí podniku novou generáciou,
  • či je rodinná rada vhodná aj pre menšie rodinné podniky či živnostníkov.

Rodinná rada rieši citlivé otázky a témy, zaťovia a nevesty by mali mať vstup zakázaný

Na uľahčenie výmeny generácií v rodinných podnikoch pomáhate takýmto firmám vytvoriť v zahraničí osvedčený nástroj – rodinnú radu. O čo ide?

Rodinná rada je nástroj veľmi podobný správnej rade vo firmách. Jej cieľom je, úplne jednoducho povedané, udržiavať dobré rodinné vzťahy, zastupovať všetkých členov rodiny a hájiť rodinnú kultúru. Rodinné rady sú pravidelné stretnutia členov rodiny, kde sa riešia citlivé otázky, preto by sa ich mala zúčastňovať len úzka rodina. Aktívni aj neaktívni členovia biznis rodiny. Je to dôležité, lebo aj tí rodiní príslušníci, ktorí nie sú v aktívny v rodinnej firme častokrát prinášajú nový, iný pohľad na situácie a riešenia, vedia sa mnohokrát pozrieť na problémové situácie viac z nadhľadu. Neodporúčam pri prvej generačnej výmene prizývať na rodinné rady zaťov a nevesty, iba primárnu rodinu: rodičov a deti.

Aké problémy rodinného podniku rieši rodinná rada? Na čo slúži?

Na rodinných radách sa otvárajú otázky ohľadom cieľov, rozvoja rodiny a rodinného podnikania, riešenia problémov, sporov, konfliktov a ich predchádzaniu, generačnej výmene a medzigeneračným prevodom aktív a funkcií, diskutuje sa o vývoji a rozvoji firmy, podpore a vzdelávaní členov rodiny. Jedným z častých problémov generačnej výmeny je čas a zlá komunikácia. Rodičia nemajú čas na deti, nevedia si nastaviť pravidelné stretnutia a dodržiavať ich, mať disciplínu. Aj na to slúžia rodinné rady. Cez rodinné rady sa môže rodina naučiť partnerskej komunikácii, rešpektu a hlavne pravidelnej komunikácii a stretávaniu sa. Na rodinných radách má rodina určiť smerovanie firmy, nastaviť dohody, kontrolovať situáciu a v neposlednom rade vymieňať si vzácne interné informácie.

Líšia sa témy, ktoré sa na rodinnej rade rozoberajú, v období pred/počas generačnej výmeny oproti obdobiu po prebratí firmy nástupníkmi?

Líšia sa v období pred, počas generačnej výmeny a po odovzdaní firmy nástupcovi hlavne v tom, že na začiatku je príprava na zmenu, nastavujú sa dohody, pravidlá a vzťahy. Počas procesu generačnej výmeny sa sústreďuje na odovzdanie kompetencií, informácií, právomocí, riadenia, nastavuje sa nová vízia, stratégia, proste dochádza k zmenám a po prebratí firmy, ktorú nazývame aj post nástupnícka fáza - kedy je zavedená nanovo zadefinovaná situácia, upevňuje a zaisťuje sa nová rovnováha v rodine aj vo firme.

Rodinná rada je vhodná aj pre živnostníkov, viesť by ju mal rešpektovaný člen rodiny

Kedy je vhodné nad vznikom rodinnej rady začať uvažovať? Čo býva najčastejšie impulzom?

Rodinnú radu odporúčam založiť v momente, kedy sa ktorýkoľvek člen rodiny rozhodne vstúpiť a pracovať v rodinnej firme.

Kto by mal byť iniciátorom založenia rodinnej rady a prečo? Je iniciátor zároveň aj tým, kto by mal priebeh rady viesť?

Iniciátorom založenia rodinnej rady môže byť ktokoľvek z rodiny. Ten, kto je iniciátor založenia rady však nemusí byť aj moderátor. Nie je pravidlom ani to, že by to mal byť napr. otec, ktorý je aj šéfom firmy. Viesť rodinnú radu môže aj mama, ktorá vo firme nepracuje.

Môže sa rola „moderátora“ meniť alebo je to vždy tá istá osoba?

Moderátor sa môže meniť, dôležité je, aby bol rodinou vybraný a rešpektovaný.

Ako často je potrebné sa stretávať? Sú intervaly stretnutí odlišné pred tým, ako sa rodinná firma odovzdá do rúk novej generácie a v období po odovzdaní?

Prvé stretnutia rodinných rád organizujem pravidelne v mesačných intervaloch. V tomto intervale trvajú cca 2 roky, a to najmä vtedy, ak sa vo firme generačná výmena deje prvýkrát. Neskôr, keď sa nastavia pravidlá, je postačujúce stretnúť sa raz za pol roka a neskôr raz do roka.

Názov „rodinná rada“ môže evokovať, že ide o nástroj vhodný skôr pre rodiny, ktoré stoja za väčšími firmami. Záleží na veľkosti podniku? Je rodinná rada vhodná aj pre menšie rodinné podniky, prípadne pre rodinné firmy živnostníkov? 

Rodinná rada je vhodná pre akokoľvek veľkú rodinnú firmu.

Kongres, ktorý pomôže rodinným firmám, je za rohom

O rodinných radách, ale aj ďalších témach sa bude hovoriť na druhom ročníku jedinečného podujatia – Medzinárodnom kongrese rodinných firiem. V kaštieli Studené sa už 8. septembra 2021 stretnú podnikateľské rodiny s odborníkmi z praxe nielen zo Slovenska, ale aj Česka, Poľska, Talianska či Japonska. Erika Matwij bude hovoriť svoje praktické skúsenosti z fungovaní rodinných rád a ďalší hostia prezradia napríklad, ako zmeniť marketingovú stratégiu rodinnej firmy bez ovplyvnenia jej základných hodnôt, aké sú možnosti podpory rodinného podnikania na Slovensku či viac informácií o dedičskom plánovaní v rodinnej firme. Účastníci tiež budú mať možnosť zažiť ukážku rodinnej rady či absolvovať viaceré workshopy, napríklad o finančných aspektoch generačnej výmeny alebo o právnej ochrane rodinného majetku. Viac informácií o programe a registrácii nájdete na https://www.irbslovensko.sk/.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Generačná výmena môže biznis posunúť vpred: príkladom je prešovská textilná firma

Zakladateľ OZEX Control System zveril firmu deťom, výsledkom je rozšírenie výroby a nová značka oblečenia. Čomu vďačia za hladký priebeh nástupníctva a prečo kladú dôraz na firemnú kultúru?

Cukráreň Floril: súdržnosť rodiny sa odráža v ich fungovaní aj zákuskoch

Z pivnice do vlastných prevádzok, kaviarní či hotelov. Ako funguje 80-členný kolektív, ktorého štvrtinu tvoria príbuzní zakladateľov a čo by im uľahčilo podnikanie?

Rodinný holding: prečo by nad ním mali rodinné firmy uvažovať?

Čo je rodinný holding, ako postupovať pri jeho zakladaní a ako funguje takáto správa majetku? Advokát Matej Firický vysvetlil aj to, prečo by rodinné firmy mali uvažovať nad holdingovou štruktúrou.

Nástupníctvo v rodinných firmách a ochrana rodinného majetku očami odborníkov

Aké sú najčastejšie chyby pri generačnej výmene a nástupníctve, ako im predchádzať a ako ochrániť majetok rodiny, poradili experti z praxe.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky