Life koučing - ako vám môže pomôcť

Life koučing - ako vám môže pomôcť
Zdroj: Unsplash.com
Darina Benko Peniašková

Profesionálna biznis koučka s medzinárodnou certifikáciou ICF, s pôsobením v súkromnom a neziskovom sektore. Predtým, ako založila spoločnosť zameranú na rozvoj ľudí a hľadanie ich potenciálu www.peniaskova.sk, mala obchodné a distribučné spoločnosti, v ktorých pôsobila vyše 8 rokov na riadiacich pozíciách. Okrem koučingu sa venuje mentoringu pre malých a stredných podnikateľov v Národnom podnikateľskom centre a medzinárodným projektom zameraných na rozvoj verejnej správy v Inštitúte rozvoja verejnej správy.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Na čo slúži life koučing, akým témam sa venuje a ako môže vyriešenie problému cez životný koučing zlepšiť pracovné vzťahy?

Koučing býva najčastejšie vnímaný ako rozvojový nástroj pre top manažérov alebo podnikateľov. V očiach bežných ľudí sa môže javiť ako ďaleko vzdialený od ich finančných možností alebo dokonca ľudia ani nevedia, že takáto forma pomoci riešenia ich problémov existuje. Koučing ale nie je len pre vyvolených a taktiež sa nepoužíva iba na riešenie pracovných problémov. Jeho sila dopytovania sa a pracovanie s informáciami cez koučovacie techniky siahajú omnoho ďalej. Do ešte dôležitejších tém, ktoré nám riadia životy. Tém, ktoré stoja na našich vnútorných hodnotách a každé ráno nám ovplyvňujú to, ako bude vyzerať náš deň.

Témy, ktoré odhaľujú našu motiváciu, strach či povzbudzujú sebavedomie. Osobne nerada špecifikujem koučing podľa zamerania oblasti, v ktorej sa téma nachádza. V praxi využívam skôr silu transformačného koučingu, ktorý sa na človeka pozerá ako na celok. Nerozdeľuje ho na súkromie a prácu, na manažéra a partnera alebo na rodiča a zamestnanca. Berie ho ako osobnosť, v ktorej sa melú denne témy všetkého druhu, od toho, čo bude dnes na porade, až po večerný rozhovor s dieťaťom.

Life koučing - koučing tém, ktoré nosí život

Koučing je hlbším rozhovorom na tému, ktorú si koučovaný prinesie. Neudáva ju kouč, vychádza z vašej aktuálnej situácie, z vášho nastavenia, pohľadu na problematiku, ktorú ste si vyšpecifikovali alebo z myšlienkovej mapy, ktorú ste s koučom zostavili. Téma alebo prekážka, na ktorej chcete popracovať, niečo, čo vás bytostne ťaží alebo nedáva vám spávať. Niečo, čo potrebujete mať vo svojom živote inak. Lepšie, so zmenou. A vôbec to nemusí byť iba z pracovnej oblasti.

Takýto rozhovor (ale len na prvý pohľad) nemá ďaleko od rozhovoru s vašou kamarátkou alebo chlapmi pri pive. Zásadne sa však líši v tom, akými technikami je poprepletaný a aký výsledok dosiahnete na konci rozhovoru. Nie je to rada od kamaráta ani subjektívny pohľad kolegyne na to, ako by sa zachovala ona vo vašej situácii.  Zásadne ide o vaše premýšľanie, myšlienky, rozhodnutia a vašu motiváciu na zmenu, ktorú chcete alebo potrebujete urobiť.

Rozdiel medzi profesionálnym koučingom a rozhovorom s kamarátom

Odlišnosť je hlavne v tom, že sa na vašu tému alebo prekážku dokážete pozrieť z iného pohľadu. Z nadhľadu, ktorý si už niekedy nie ste schopný ani urobiť, pretože vás samotný problém úplne pohltí. Tento nadhľad vám nevie ponúknuť ani váš priateľ, pretože ak existuje medzi vami osobné puto, už nemôže byť jeho pohľad objektívny. Na konci koučovania nie je podmienkou vždy vyriešiť problém, ale skôr urobiť zmenu v myslení –  zmenu v postoji, zmenu nazerania sa na danú vec, alebo akceptovanie situácie. Naučiť sa hovoriť nie, nenechávať sa obmedzovať. Zmeniť čokoľvek, čo vás doviedlo k tomu, aby ste vyšli z rovnováhy a museli premýšľať v rovine problému.

Úlohou kouča nie je súdiť, radiť ani súhlasiť s konaním koučovaného. Jeho úlohou je sprevádzať vás počas tohto rozhovoru tak, aby ste cítili bezpečie, dôveru a vedome mali odvahu na to, aby ste následne prijímali svoje rozhodnutia a aj ich naplnili.

Life koučing nie je o probléme, ale o vašom postoji k nemu

Treba si uvedomiť, že v akomkoľvek koučingu nejde až tak o danú tému alebo problém, ale o vás. Váš pohľad na situáciu, váš postoj k téme, vaše emócie s tým spojené, či narušenie hodnôt. Pred koučom nesedí problém, ale jedinečná osobnosť s vlastným pohľadom na svet. Klient prichádza s niečím, na čo potrebujete nájsť riešenie a doterajšie rady nezabrali.

Vy ako osoba však nie ste vystavaná iba z tohto problému alebo prekážky. Ste celostná bytosť vytvorená z tela, ducha, srdca a mysle. Všetky tieto štyri časti vám ovplyvňujú to, ako sa zajtra budete cítiť a konať. Žiadnu vec, ktorá vás trápi neviete oddeliť tak, aby ste nezasiahli aj tie ostatné. Vedome sa dá na nich pracovať, počúvať ich na rôznych úrovniach, ale človek ako taký funguje aj na tej nevedomej úrovni.

Myseľ je dôležitá na to, aby sme preskúmali a porozumeli, čo sa deje, logicky vyhodnotili možnosti riešenia. S koučom si dôsledne zanalyzujete, čo a ako by ste chceli urobiť. Aké možnosti a riešenia by prichádzali do úvahy a či ste schopný ich realizovať.

Srdce vás vedie cez emócie. Tie, ktoré vás sprevádzajú pri tom, ako sa cítite, keď premýšľate nad riešením. Či ste šťastní a chcete sa hneď vrhnúť do riešenia, alebo vám v tom niečo bráni a už pri premýšľaní sa cítite negatívne. Je nesmierne dôležité preskúmať aj túto oblasť, nakoľko môže byť zásadná pri samotnom konaní. Kouč by sa mal pýtať na vaše pocity už počas plánovania riešenia, ale aj na to, ako sa budete cítiť, keď dosiahnete svoj cieľ.

Duch je najcitlivejšou časťou, ktorá ovplyvňuje ľudskú voľbu. Je to schopnosť žiť v súlade s vlastnými osobnými hodnotami, intuíciou, vnútorným presvedčením alebo vierou.

Prečítajte si tiež

Telo je najviac viditeľnou a čitateľnou zložkou. Kouč si pri rozhovore všíma, ako sa daná problematika prejavuje na vašom tele. Reč tela je samostatná téma, ale dokáže o osobnosti človeka čo-to prezradiť. Na tele môžete badať aj sami, že sa pri neriešení problému alebo zvýšení stresu dostáva do nepohody. Bolesti hlavy, nespavosť, nutkavé trasenie nohou, spotené ruky, červené fľaky, bolesti brucha. Je dôležité sa pýtať aj na tieto veci, pretože úzko súvisia s tým, ako to celé na vás vplýva.

Pred problémom neujdete do práce, ani sa neschováte doma

Ak je kouč dostatočne skúsený, správne sa pýta a používa vhodné koučovacie kompetencie, potom rýchlo zistí, kde a ako hlboko je problém vo vás zakotvený. Vy si síce špecifikujete na začiatku koučingu tému, ktorú by ste radi prebrali, a na ktorú hľadáte riešenie. Ale práve pohľad na vás ako celok dokáže vďaka skúsenostiam a zručnostiam kouča priniesť ďalšie riešenia a zistiť, kde sa skutočne nachádza podstata vášho problému.

Prečítajte si tiež

Žiadna téma vo vás nežije izolovane iba v jednej oblasti. Odráža sa do všetkých sfér života, a tak vám ovplyvňuje viacero rozhodnutí. Na základe tohto princípu potom ťažko tvrdiť, že ak je človek v nepohode doma, bude skvelo vykonávať prácu, alebo ak ho štve kolega, bude doma ako medík. Kdekoľvek ste, ste to stále iba vy. Problém zostáva vo vás, preto mnoho ľuďom nepomôže ako riešenie presunúť sa na iné miesto či zmiznúť do inej krajiny. Problém ostáva na svojom mieste, na 4 pozíciách, ktoré sme si opisovali. Iba v tichosti čaká, ktorá prvá poľaví.

Preto, keď vás štve kolega v práci a vy si nemôžete dovoliť otvoriť ústa, ľahko túto emóciu prenesiete domov, a tam nechtiac nakričíte na blízkych. Alebo vám doma nefunguje vzťah a celý deň bez ohľadu na to, či ste v práci, vám nič iné nebehá po rozume. Ako príklad môžem uviesť, že počas biznis koučingu zameranom na vašu motiváciu možno nájsť príčinu v tom, že vás vlastne už nič nebaví ani v súkromí.

Článok pokračuje pod reklamou

Najčastejšie témy na life koučing

Dôvera je jeden z najdôležitejších prvkov koučovania. Čím väčšiu dôveru budete voči koučovi cítiť, tým hlbšie sa viete otvoriť, a následne vie kouč s vami intenzívnejšie pracovať. Tým, že kouč dodržiava mlčanlivosť, nemal by posudzovať obsah rozhovoru, ale sprevádzať vás počas neho a pomáhať vám objavovať nové pohľady a možné riešenia. Rady a ani postupy od neho nečakajte. Cieľom koučingu je objaviť vo vás potenciál, silu konať, robiť rozhodnutia na základe vlastných hodnôt a preberať za ne zodpovednosť.

Ak premýšľate nad životným koučingom, toto sú najčastejšie oblasti, ktoré klienti riešia:

 • životné a kariérne zmeny,
 • zvýšenie sebavedomia,
 • redukcia stresu, zvládanie náročných situácií,
 • hľadanie rovnováhy medzi prácou a rodinou alebo medzi vzťahom a slobodou,
 • zadefinovanie životných priorít, zmysluplnej práce,
 • zvýšenie osobnej sily, odvaha byť sám sebou,
 • prekonávanie nesmelosti v spoločnosti, v práci,
 • vyjadrovanie vlastného názoru, stáť si za ním, vedieť povedať nie,
 • osobné, rodinné a pracovné vzťahy,
 • sebadisciplína a vlastná motivácia,
 • vnímanie vlastných potrieb a hodnôt,
 • zvládanie hnevu, konfliktov, komunikácia s ľuďmi.

Life koučing nie je terapia

Medzi týmito dvoma profesiami je zásadný rozdiel, ale zároveň aj prepojenie. Svojou podstatou v rozhovore možno na verejnosť pôsobia podobne,  rozdiel je však markantný. V koučingu sa prevažne pracuje s klientami, ktorí majú síce prekážky, strachy a problémy, ale sú vedení k sebauvedomeniu, nájdeniu zmyslu, nastaveniu životnej cesty alebo k ich pochopeniu.

Prečítajte si tiež

Koučing sa nezameriava na problematiku klinickej depresie, úzkosti, riešenia závislostí, či na spamätanie sa z psychického alebo fyzického útoku. Kouč pracuje s klientom v prítomnosti,  usmerňuje ho a pomáha mu zameriavať sa na budúcnosť a ciele. V minulosti pobudnete s koučom iba chvíľu, kým hľadá zdroje, z ktorých viete nabrať silu konať alebo rozhodnúť sa na základe predchádzajúcej skúsenosti. Traumy z minulosti, ak sú zásadné v posune klienta do želanej budúcnosti, sa spracúvajú skôr na terapii. Sú prípady, keď klient môže chodiť na terapiu a súčasne aj na koučing. Na terapii si rieši pôvod problému alebo vytvorený psychický stav podľa psychoterapeutických metód. Na koučingu sa následne zameriava na stanovenie si cieľov do budúcna, hľadanie možností, upevňovanie hodnôt a svojich postojov.

Cesta od negatívneho problému k pozitívnym riešeniam

Koučovať možno iba človeka, ktorý preberá za svoj život zodpovednosť a chce vedome urobiť zmenu. Šťastie a spokojnosť sa rodí pri riešení a zbavovaní sa negatívnych problémov. Ak svoje problémy ignorujete, neriešite alebo si ich nepripúšťate, rútite sa strmhlav do priepasti. To isté platí aj o tom, keď si myslíte, že na vaše problémy neexistujú riešenia. Na každý problém riešenia existujú a vždy je ich rovno niekoľko.  Záleží len na vás, či chcete vyjsť z tohto nešťastného kolotoča. Vždy sa nájdu jedinci, ktorí „radi trpia a nechávajú sa ľutovať", a potom sú tu tí, ktorí aj keď trpia, každé ráno vstanú a hľadajú možnosti. Problémy boli, sú a vždy budú. Tak to v živote jednoducho je. Má ich každý z nás. Ale to, čo s nimi viete urobiť, je vedieť ich pochopiť a začať ich riešiť.

Prečítajte si tiež

Ako veľmi chcete vyriešiť problém so šéfom, s ktorým ste si nesadli? Čo urobíte, ak sa s vami partnerka či partner začne opäť bezdôvodne škriepiť? Ako sa zachováte, keď vás pred poradou rozbolí brucho a bude na vás prichádzať tlak na hrudi? Čo poviete doma partnerovi, keď sa budete cítiť do niečoho nasilu tlačená?

Vždy máte možnosť zareagovať tak, aby ste boli čo najviac vyrovnaný sám so sebou, v čo najmenšom strese a nepodľahli tlaku situácie, ktorá sa vás možno ani netýka. Zápasy, ktoré ste ochotný v živote, počas dňa, alebo práve teraz podstúpiť, definujú to, kým ste. A to, čo vám dá najväčšie poznanie, je cesta za nimi. Na tej vám môže byť nápomocný práve kouč, ktorý s vami ponesie mapu. A vy nemusíte tápať, či nejaká cesta vlastne existuje.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Darina Benko Peniašková
Darina Benko Peniašková

Profesionálna biznis koučka s medzinárodnou certifikáciou ICF, s pôsobením v súkromnom a neziskovom sektore. Predtým, ako založila spoločnosť zameranú na rozvoj ľudí a hľadanie ich potenciálu www.peniaskova.sk, mala obchodné a distribučné spoločnosti, v ktorých pôsobila vyše 8 rokov na riadiacich pozíciách. Okrem koučingu sa venuje mentoringu pre malých a stredných podnikateľov v Národnom podnikateľskom centre a medzinárodným projektom zameraných na rozvoj verejnej správy v Inštitúte rozvoja verejnej správy.


Hodnotiaci rozhovor: ako ho viesť a aké otázky sa (ne)pýtať?

Objektívna spätná väzba zamestnancov aj manažérov má pre firmu veľký význam. Aké benefity prináša a aké sú zásady správneho vedenia hodnotiaceho pohovoru?

Najčastejšie chyby nových šéfov pri práci s ľuďmi

Väčšina novo vymenovaných šéfov sa od prvého dňa prioritne sústredí na rozvoj biznisu, až potom na spoznávanie ľudí. Otočením týchto krokov však možno získať oboje – spokojných zamestnancov aj úspešný biznis.

Od startupu k svetovej špičke: barefoot obuv od Be Lenka si získala zákazníkov po celom svete

Ako sa im podarilo napriek nedôvere okolia preraziť vo svete, naučiť ľudí bez obáv nakupovať barefoot-y online a pritiahnuť zahraničných kolegov do Žiliny?

Tímová spolupráca, ktorá priniesla bronzový úspech

Olympijská medaila v hokeji a príbeh, ktorý za ňou stojí, je pozitívnym impulzom nielen pre mladých športovcov. Ako môže úspech hokejistov inšpirovať firmy a ich lídrov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky