Môžu firme počas koučingu uniknúť citlivé informácie?

Môžu firme počas koučingu uniknúť citlivé informácie?
Zdroj: Pexels.com
Darina Benko Peniašková

Profesionálna biznis koučka s medzinárodnou certifikáciou ICF, s pôsobením v súkromnom a neziskovom sektore. Predtým, ako založila spoločnosť zameranú na rozvoj ľudí a hľadanie ich potenciálu www.peniaskova.sk, mala obchodné a distribučné spoločnosti, v ktorých pôsobila vyše 8 rokov na riadiacich pozíciách. Okrem koučingu sa venuje mentoringu pre malých a stredných podnikateľov v Národnom podnikateľskom centre a medzinárodným projektom zameraných na rozvoj verejnej správy v Inštitúte rozvoja verejnej správy.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako využiť výhody koučingu a zároveň predísť zneužitiu informácií alebo ich vyneseniu z firmy? Ako sa pripraviť na koučing tak, aby vám bol nápomocný, no zároveň ste boli dostatočne chránený?

Premýšľali ste niekedy nad tým, akými spôsobmi unikajú citlivé informácie z vašej firmy? Môže to byť ukecaná kolegyňa, nevymazaný email, ale aj externý koučing alebo školenie. Nižšie nájdete praktické rady, ako tejto situácii predísť.

Čo majú kouč a farár spoločné?

Keď idete na spoveď, dôverujte kňazovi, že všetko, čo mu poviete, zostane za múrmi kostola. Kde beriete istotu, že farár neprezradí vaše tajomstvo? Bývajú to hodnoty, ako pocit bezpečia, dôvera či cirkevné tajomstvo.

Kouč je tiež  dôverník, počúva, veľa sa pýta. Rozprávate pred ním vaše podnikateľské plány, prezradíte najväčšie firemné problémy alebo to, ako nezvládate vlastné podnikanie. Citlivé informácie, ktoré by nemali uniknúť mimo firmy.

Riziká úniku citlivých informácií možno znížiť

Ako môžu uniknúť citlivé informácie z firmy počas koučingu?

 1. Jedným spôsobom  je neprofesionálny kouč, ktorý porušuje zásady diskrétnosti a mlčanlivosti.
 2. Iným  nadmerné a neopodstatnené zasvätenie kouča do plánov, strategických krokov firmy.

Riešení je niekoľko:

 1. Výber kredibilného kouča.
 2. Právne ošetrenie koučovacieho vzťahu – dohoda o mlčanlivosti.
 3. Požadovanie exkluzivity práce kouča v rámci odvetvia vášho podnikania.
 4. Regulovanie obsahu rozhovoru

Obsah rozhovoru je v rukách koučovaného

To, o čom sa budete klient s koučom rozprávať je na ňom. Na to, aby ste sa vo svojom podnikaní pohli  ďalej a využili ste všetky benefity koučingu, je nutné otvorene s koučom komunikovať a dôverovať mu. Prejsť si tému z vášho pohľadu, popremýšľať si nad ňou vďaka koučovacím technikám a často ísť aj do detailu, ktorý môže byť kľúčový. No zároveň je pravdou, že kouč nepotrebuje detailné informácie a ani nemusí všetkým vašim dátam rozumieť. Aj bez týchto vedomostí môže pomôcť vyriešiť váš problém. Jeho alebo jej prácou je pozorovať to, ako nad problémom uvažujete, ako vyhodnocujete informácie a ako sa na danú problematiku pozeráte.

Ako dôverovať svojmu koučovi

To, že je profesia kouča voľnou živnosťou, znamená, že ju môže  vykonávať ktokoľvek. Problémom, ak natrafíte na neprofesionálneho alebo neskúseného kouča.

Ako však pri citlivých informáciách, ktoré počas koučingu zdieľame s cudzím človekom, dosiahnuť diskrétnosť? Kľúčovým faktorom sú  referencie, ktoré si viete overiť. Pomôcť môžu aj ďalšie informácie:

 • Má  kouč certifikáciu a potrebné vzdelanie, ktoré si neustále rozširuje?
 • Je kouč členom jednej z uznávaných inštitúcií zastrešujúcich profesionálnych koučov Medzinárodná federácia koučov ICF alebo Slovenská asociácia koučov SAKO?
 • Dodržiava Etický kódex, na ktorý je viazaná jeho certifikácia (musí dodržiavať mlčanlivosť a diskrétnosť, inak môže byť vylúčený z inštitúcie a môže mu byť odobraný titul a certifikácia).

Profesionálny kouč si nepokazí svoje meno a povesť, napríklad zdieľaním citlivých dát s vašou konkurenciou.

Možný únik citlivých informácií možno ošetriť dohodou o mlčanlivosti

Súčasťou obchodného vzťahu medzi koučom a koučovaným je často aj písomná dohoda o mlčanlivosti. Mnohé firmy ju majú štandardne pripravenú kvôli ochrane obchodného tajomstva a nie je výnimkou, že takúto dohodu podpisujú aj s koučom. Písomná dohoda prehlbuje dôveru. Sú však situácie, kedy ju kouč môže porušiť, napríklad:

 1. Ak ide o nelegálnu činnosť,
 2. Predvolanie alebo platný súdny príkaz,
 3. Možné a bezprostredné riziko ohrozenia seba alebo iných.
Článok pokračuje pod reklamou

Môže kouč pracovať aj pre konkurenciu?

Nejednému majiteľovi firmy možno napadla podobná otázka. Môže expert, ktorý vám pomáha rozvíjať potenciál vašich ľudí koučovať aj u vášho najväčšieho konkurenta? Ako by ste sa pozerali na neho z pohľadu dôvery, citlivosti informácií a mlčanlivosti, keby ste disponovali informáciou?

Prístup profesionálneho kouča je nasledovný:

 • dodržiava ochranu osobných údajov a neprezrádza identitu klienta,
 • dodržiava mlčanlivosť a diskrétnosť,
 • má ústnu alebo písomnú dohodu o mlčanlivosti,
 • má etické a morálne zásady,
 • neradí a nedáva návody, čiže odpovede na otázky nedostanete vy a ani konkurencia,
 • sám o sebe nepracuje s obsahom informácií, sú iba vodítkom na ceste za vašim cieľom,
 • zo stretnutia sa nerobí žiaden zvukový, ani písomný záznam (v prípade poznámok ich klientovi po skončení koučingu odovzdá),
 • kouč by mal byť 100 % prítomný v rozhovore, neupína sa na slová, čo hovoríte po obsahovej stránke,
 • nemanipuluje rozhovor, vediete si ho sami, on vás iba sprevádza za vašim cieľom.
Prečítajte si tiež

Samotná podstata koučingu neumožňuje zneužitie informácií od konkurencie. K tej môže dôjsť ak ide o kombináciu koučingu a mentoringu, alebo koučingu a poradenstva. Právna úprava na Slovensku koučovanie konkurencie priamo nezakazuje, ale takáto požiadavka môže byť súčasťou vzájomnej dohody kouča a kočovaného. Ak sa kouč rozhodne podmienku exkluzivity akceptovať, zrejme sa prejaví na konečnej cene poskytovanej služby.

Ak by dohoda o exkluzivite nebola súčasťou vzájomného vzťahu a predsa len by nastala situácia, kedy kouč prichádza do styku s osobami, ktoré vedú vzájomne konkurenčné firmy, je na koučovi, aby sa rozhodol ako z morálneho a etického hľadiska na neho koučovanie konkurentov pôsobí. Ak by sa dostal aj do veľmi málo pravdepodobnej pozície, že by mal koučovať v oboch spoločnostiach v tom istom čase generálnych riaditeľov, mohol by sa dostať k obzvlášť citlivým informáciám o stratégiách oboch firiem, firmy o tejto informácii môžu vedieť (referencia), ale aj nemusia (diskrétnosť súkromia klienta).

Prečítajte si tiež

Pravdepodobnejším je iný konflikt záujmov. K tomu prichádza vtedy, ak by kouč napr. koučoval v jednej firme nadriadeného a zároveň aj jeho podriadeného na rovnakú tému. V takomto prípade je lepšie zvoliť si pre jedného z nich iného kouča alebo zvoliť pre nich tímový koučing na danú tému.

Zhrnutie na záver

Potenciálny únik informácií by nemal byť strašiakom, ktorý vás odradí od vyskúšania koučingu. Hoci je riziko úniku informácií väčšie skôr pri mentoringu alebo poradenstve, aj v týchto prípadoch sú často skúsenosti z podobných firiem na nezaplatenie.

Eliminovať riziká možno dohodou o mlčanlivosti, dôsledným výberom správneho profesionála alebo požadovaním exkluzivity.

Dôležité je nenechať sa riadiť najmä strachom a oberať o príležitosti. Nikdy neviete, ktorá bude pre vás tá odrazová alebo miliónová. Ale pred každým dôležitým rozhodnutím, je dobré popremýšľať, čo vám to prinesie, čo nám hrozí a čo najhoršie sa vám môže stať. A na základe týchto informácií ošetriť možné nástrahy. Svet patrí tým, ktorí sa neboja kráčať po nových cestách. Ale nikto nevraví, že po nich musíte ísť bosý.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Darina Benko Peniašková
Darina Benko Peniašková

Profesionálna biznis koučka s medzinárodnou certifikáciou ICF, s pôsobením v súkromnom a neziskovom sektore. Predtým, ako založila spoločnosť zameranú na rozvoj ľudí a hľadanie ich potenciálu www.peniaskova.sk, mala obchodné a distribučné spoločnosti, v ktorých pôsobila vyše 8 rokov na riadiacich pozíciách. Okrem koučingu sa venuje mentoringu pre malých a stredných podnikateľov v Národnom podnikateľskom centre a medzinárodným projektom zameraných na rozvoj verejnej správy v Inštitúte rozvoja verejnej správy.


Ako efektívne komunikovať zmeny či inovácie vo firme

Komunikácia so zamestnancami pri väčšej zmene vo firme je kľúčová pre jej úspech – ako ju uchopiť, čo by malo byť súčasťou jednotlivých komunikačných fáz a na čo dať pozor?

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Hodnotiaci rozhovor: ako ho viesť a aké otázky sa (ne)pýtať?

Objektívna spätná väzba zamestnancov aj manažérov má pre firmu veľký význam. Aké benefity prináša a aké sú zásady správneho vedenia hodnotiaceho pohovoru?

Prepúšťanie počas krízy: ako komunikovať výpovede efektívne a ľudsky

Ako pristupovať k výpovediam ľudsky v čase, keď firmu zasiahla kríza a je nutné prepúšťať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky