Konflikty na pracovisku a koučing

Konflikty na pracovisku a koučing
Zdroj: Pixabay.com
Darina Benko Peniašková

Profesionálna biznis koučka s medzinárodnou certifikáciou ICF, s pôsobením v súkromnom a neziskovom sektore. Predtým, ako založila spoločnosť zameranú na rozvoj ľudí a hľadanie ich potenciálu www.peniaskova.sk, mala obchodné a distribučné spoločnosti, v ktorých pôsobila vyše 8 rokov na riadiacich pozíciách. Okrem koučingu sa venuje mentoringu pre malých a stredných podnikateľov v Národnom podnikateľskom centre a medzinárodným projektom zameraných na rozvoj verejnej správy v Inštitúte rozvoja verejnej správy.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako riešite vo vašej firme konflikty medzi zamestnancami? Koučing je jednou z možností, ako vytvoriť v tíme dôvernejšie vzťahy.

Schopnosť efektívne riešiť spory a drobné konflikty na pracovisku je kľúčovým faktorom na vytvorenie a udržanie dobrej tímovej spolupráce. Tá by mala byť základným pilierom každej fungujúcej firmy. Ako vyriešiť na pracovisku problém medzi konfliktnými kolegami alebo s človekom, ktorý brzdí celý tím?

Konfliktom na pracovisku nezabránime, je nutné ich riešiť

Firma je živý organizmus vytvorený skupinou cudzích ľudí so spoločnými cieľmi, potrebným vzdelaním a zručnosťami, ale odlišnými názormi, výchovou, emóciami alebo sympatiami. Práve emócie a sympatie sú častým spúšťačom konfliktov na pracovisku. Niekomu nesadne nová kolegyňa so spevavým hlasom, iný má neprimerané reakcie a je príliš výbušný. Kolegovia začnú cítiť antipatiu, ktorá môže prerásť až do pracovných konfliktov.

Na to, aby ste predišli takejto situácii, je prvým krokom rozhodnúť sa, že idete hľadať riešenie. Pracovať dlhodobo s takýmto človekom a postojom voči nemu je veľmi náročné a vyčerpávajúce. Ignorácia tiež nie je dobrým riešením a často vyústi do otvoreného sporu. Ak sa konflikty na pracovisku neriešia, z firmy môžu odísť dôležití ľudia, ktorí v nej už necítia príjemné pracovné prostredie, ale neustály boj o prežitie.

Zdroje konfliktov na pracovisku

Tým, že vo firmách pracujú ľudia a nie stroje bez emócií, prvou príčinou konfliktov bývajú sympatie a antipatie. Na to, aby ste vedeli vydržať s takýmto kolegom, radia personalisti rozprávať sa s ním vecne, bez zbytočných emócií, neprejavovať príliš ego a zbytočne neútočiť. Výber, či zotrvanie takýchto kolegov vo firme môžete ovplyvniť iba ak ste šéfom, no postoj voči nim máte vo vlastných rukách vždy.

Ďalším zdrojom konfliktov bývajú očakávania. Myslíte si, že kolega pri vedľajšom stole by mal zdieľať rovnaký názor a osobné hodnoty ako vy. To, že realita je iná, sa dozviete v momente, kedy vám zdvihne svojou odpoveďou tlak. Od toho okamihu s ním máte spojené negatívne emócie a začína sa vytvárať antipatia. Aj tu funguje ako riešenie vyššie uvedený príklad. Ale iba do momentu, kedy antipatia neprerastie do otvoreného konflitku na pracovisku.

Narušitelia tímovej práce

Ak sa vo vašom tíme objaví silný individualista a egocentrik, tak by ste mali spozornieť. Takýto jedinci si často krát presadzujú svoju pravdu, nemajú radi úspechy kolegov alebo uprednostňujú svoje ciele pred tými firemnými. Ťažko sa s nimi vychádza v rámci tímu, čo môže spôsobovať značné konflikty. V takýchto prípadoch, ak svoje vlastnosti dávajú neustále do popredia, môžete ich využiť v tímoch, kde na ceste k výsledku netreba spolupráca ostatných členov tímu.

Ak sa v tíme stane, že sa jeho členovia neťahajú za jeden povraz a nenapĺňajú spoločnému cieľ, tak je potrebná diskusia. Bez nej dochádza k ľahkovážnemu prístupu kde nikto za nič nezodpovedá. V takýchto prípadoch sa stáva, že aktívni jedinci klesnú na úroveň tzv. lenivcov, čo môže byť na úkor ich výkonu alebo sú takýmto štýlom demotivovaní a ich práca ich prestane napĺňať. Pri nejasne zadefinovaných cieľoch vzniká prostredie, kde ľudia odlišne vnímajú o čo sa firma snaží a rastie množstvo konfliktov.

Pri riešení firemných konfliktov je kľúčový dobrý líder

Dobrý líder má schopnosti a zručnosti viesť ľudí, motivovať ich, otvorene s nimi komunikovať a hľadať s nimi čo najvhodnejšie riešenia. Prax však býva často iná. Ak tím vedie autokrat, ktorý vám vnucuje svoj názor, môže to rozprúdiť kolotoč demotivácie a zníženie výkonnosti. Zamestnanci sa bránia tichom, ktoré ide na úkor hľadania nových riešení.

Prečítajte si tiež

Ak nastane opačná situácia a tím vedie slabý líder, ktorý chce byť so všetkými za dobre, tak jeho úlohu preberie podvedome iný silnejší jedinec v tíme. Manažér stráca rolu lídra, cíti sa ohrozený a môže to viesť k tomu, že si začne dokazovať autoritu v tíme mocenským prístupom. Často má ale tento hierarchický prístup na ľudí skôr opačný efekt.

Konflikty medzi oddeleniami

Vo veľkom množstve firiem prichádza ku konfliktom na úrovni oddelení. Ich spolupráca stagnuje, nie je riešená zhora a pohľad na riešenie problému býva diametrálne odlišný na každej strane. Ak spolu komunikujú dvaja odlišní vedúci, ktorí sa neakceptujú z pohľadu skúseností, alebo dávajú do popredia záujmy a dôležitosť ich oddelenia nad ostatné, vzniká vážna situácia. Neriešenie sporov môže firmu stáť nemalé peniaze, chyby, stratené obchodné vzťahy a v neposlednom rade ľudské zdroje, ktoré stratili poslednú motiváciu v takomto tíme alebo v práci zotrvať.

Článok pokračuje pod reklamou

Riešenia, ktoré môžu pomôcť pri konfliktoch

Sú spory, ktoré sa dajú riešiť operatívne tak, že si ich vzájomne medzi sebou vykomunikujete. Ak však zájdu do bodu, že sa o nich neviete rozprávať bez negatívnych emócií, je potrebné to riešiť na vedúcej úrovni, systematicky a dlhodobo.

Opatrenia na eliminovanie konfliktov:

  • správny výber zamestnancov (tímovosť, sociálna a emocionálna inteligencia, spolupráca),
  • tréningy zamerané na spoluprácu, vnútro firemnú komunikáciu,
  • prvé stretnutie a rozhovor o konflikte medzi štyrmi očami,
  • individuálny alebo tímový koučing,
  • stretnutie na vyčistenie vzduchu pod vedením neutrálneho kolegu,
  • mediácia sporu profesionálnym mediátorom.

Ako môže koučing pomôcť pri konfliktoch?

Koučing je výborným nástrojom na prevenciu, ale aj riešenie konfliktov. Ak vo firme zistíte správanie, ktoré nekorešponduje s vašimi predstavami o vnútro firemných vzťahoch, koučovanie je výborná cesta. Využíva sa hlavne na preverenie situácie z pohľadu „problémového“  jedinca, jeho vnímanie reality, situácie a správania. Ak si začne byť vedomý svojich vlastností a lepšie pochopí ich dopad na tím, existuje šanca, že sa dokáže zmeniť. Niekedy sa stačí so zamestnancom iba porozprávať, vysvetliť mu aj pohľad druhej strany v spoločnom konflikte. Veľa ľudí si nie sú vedomí svojho správania. Pokiaľ im na ich práci záleží a nechcú ju stratiť, sú ochotní sa zmeniť.

Prečítajte si tiež

V praxi si buď človek príde na to, že ak chce fungovať v tíme, je nutné byť jeho súčasťou a úzko s ním spolupracovať. Alebo si uvedomí, že sám svoje silné pudy a správanie nevie ovládať a nie je na správnom pracovnom mieste. Ak nastane progres smerom k zmene, počas koučingu sa vie posúvať a postupne meniť svoje návyky. Tento postup sa dá používať aj počas tímového koučingu, kde sa nezameriavame na jedinca, ale celý tím a jeho spoločný problém.

Pokiaľ manažment vyskúšal všetky dostupné možnosti, ktoré mali viesť k zmene správania alebo postoja jedinca a v praxi sa aj tak nič nezmenilo, je dôležité prehodnotiť jeho zotrvanie vo firemnom kolektíve. Môže sa stať, že takýto človek má taký silný vplyv na celý kolektív, že ak neodíde on, odídu vám iní výkonní zamestnanci.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Darina Benko Peniašková
Darina Benko Peniašková

Profesionálna biznis koučka s medzinárodnou certifikáciou ICF, s pôsobením v súkromnom a neziskovom sektore. Predtým, ako založila spoločnosť zameranú na rozvoj ľudí a hľadanie ich potenciálu www.peniaskova.sk, mala obchodné a distribučné spoločnosti, v ktorých pôsobila vyše 8 rokov na riadiacich pozíciách. Okrem koučingu sa venuje mentoringu pre malých a stredných podnikateľov v Národnom podnikateľskom centre a medzinárodným projektom zameraných na rozvoj verejnej správy v Inštitúte rozvoja verejnej správy.


Ako efektívne komunikovať zmeny či inovácie vo firme

Komunikácia so zamestnancami pri väčšej zmene vo firme je kľúčová pre jej úspech – ako ju uchopiť, čo by malo byť súčasťou jednotlivých komunikačných fáz a na čo dať pozor?

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Hodnotiaci rozhovor: ako ho viesť a aké otázky sa (ne)pýtať?

Objektívna spätná väzba zamestnancov aj manažérov má pre firmu veľký význam. Aké benefity prináša a aké sú zásady správneho vedenia hodnotiaceho pohovoru?

Prepúšťanie počas krízy: ako komunikovať výpovede efektívne a ľudsky

Ako pristupovať k výpovediam ľudsky v čase, keď firmu zasiahla kríza a je nutné prepúšťať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky