Agilný kouč – investícia, ktorá podporí vo firme veľké zmeny

Agilný kouč – investícia, ktorá podporí vo firme veľké zmeny
Darina Benko Peniašková

Profesionálna biznis koučka s medzinárodnou certifikáciou ICF, s pôsobením v súkromnom a neziskovom sektore. Predtým, ako založila spoločnosť zameranú na rozvoj ľudí a hľadanie ich potenciálu www.peniaskova.sk, mala obchodné a distribučné spoločnosti, v ktorých pôsobila vyše 8 rokov na riadiacich pozíciách. Okrem koučingu sa venuje mentoringu pre malých a stredných podnikateľov v Národnom podnikateľskom centre a medzinárodným projektom zameraných na rozvoj verejnej správy v Inštitúte rozvoja verejnej správy.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Agilné princípy môže využiť akákoľvek firma a s ich uplatnením pomáha agilný kouč. Čo je jeho úlohou a aký prínos má pre konkrétnu spoločnosť?

Spoločnosti, ktoré sa rozhodli urobiť väčšie zmeny, chcú byť ešte úspešnejšie a mať konkurenčnú výhodu, hovoria v súčasnej dobe omnoho častejšie o agilnej transformácii. Ide o veľkú zmenu celého fungovania riadenia spoločnosti alebo konkrétneho oddelenia, s dôrazom na efektívnejšie riadenie a moderný spôsob tvorby produktov vďaka agilným metódam Scrum alebo Kanban . Ako rozlíšiť agilného kouča od iného kouča, a s čím vám vie pomôcť agilný prístup vo vašom biznise?

Čo je agile a na čo sa používa

Agilita je moderný spôsob tvorby produktov, ktorý sa stal po nejakej dobe biznis štandardom na to, aby sa rýchlo a pravidelne vyvíjali nové produkty. Je to súbor metód a postupov, ktoré sa zameriavajú na riadenie vývoja v spoločnosti. Agilná spoločnosť má schopnosť reagovať na vplyvy vonkajšieho prostredia, ako aj ovplyvňovať správanie svojich zákazníkov.  Berie veľký ohľad na potreby klienta a samotnú kvalitu vytvoreného produktu alebo služby. Medzi hlavné výhody agilnej transformácie je zapojiť zákazníka (zadávateľa) do vývoja produktu tak, aby tím vývojárov vedel včas reagovať na veľmi časté zmeny zo strany zadávateľa, už počas samotného vývojového cyklu. Tým sa dosiahne potrebná úroveň transparentnosti počas celého vývoja projektu. Vďaka agilným metódam nezvyšujeme iba zapojenie zadávateľa, ale aj angažovanosť samotných vývojárov, ktorí sa prioritne zameriavajú na kvalitu a funkčnosť vytváraného produktu.

Kto je agilný kouč a čo konkrétne robí v spoločnosti

Agilný kouč nájde najčastejšie svoje uplatnenie v IT spoločnostiach, ktoré pracujú na vývoji vlastného softwaru alebo ho vyvíjajú pre klienta na mieru. Je nápomocný, ale trochu iným spôsobom. Vo svojej náplni má veľa aktivít a aj rolí, ktoré štandardný kouč neponúka. Podľa Scrum mastra Natálie Dubovanovej môže byť agilný kouč zodpovedný aj za riadenie zmeny organizačnej štruktúry, pričom sa snaží decentralizovať práva a povinnosti z jednotlivcov na tímy. Počas projektu môže mať na starosti vytváranie a podporu firemnej kultúry vzájomného rešpektu, inovácií, komunikácie a berie veľký ohľad na samotnú transparentnosť všetkých procesov. Agilný kouč zastáva viaceré role. Keď treba vysvetliť procesy, pracuje ako mentor. Keď je potrebné nasmerovať tím vhodnými otázkami, presúva sa do role kouča.

Agilné myslenie musí začínať v manažmente

Pri agilnej transformácii nejde len o zmeny v premýšľaní samotných členov tímu, ale najmä aj o zmeny v myslení manažmentu. Ak by nezačalo používať agilné metódy vedenie, agilita v nižších hierarchiách spoločnosti by nemala význam. S  procesom zavádzania agilného myslenia na všetkých úrovniach spoločnosti vie byť nápomocný práve agilný kouč. Čím má spoločnosť menej riadiacich úrovní, tým ľahšie, rýchlejšie a efektívnejšie v nej prebiehajú procesy.

Agilný kouč pomáha tímom a oddeleniam vo firme napĺňať ciele a zvládať bežný pracovný režim tak, aby im niekto nemusel prideľovať úlohy alebo dávať inštrukcie. Zavádza agilné hodnoty a zdravú pracovnú kultúru do systému spoločnosti.

Medzi štyri základné hodnoty vývoja agilného softvéru patria:

  1. Komunikácia a ľudia sú vždy viac, ako procesy a nástroje
  2. Funkčný softvér je viac, ako vyčerpávajúca dokumentácia
  3. Spolupráca so zákazníkom je viac, ako dojednanie zmluvy
  4. Radšej reagovať na zmenu, ako sa držať plánu
Článok pokračuje pod reklamou

Uplatnenie agilného kouča vo firme

Agilný kouč nájde svoje uplatnenie v každej spoločnosti, ktorá potrebuje rýchlo, priebežne a pravidelne vyvíjať nové produkty alebo služby zákazníkom. Uplatní sa aj v spoločnosti, ktorá pracuje na veľkých projektoch – v ktorých má zákazník právo na zmenu požiadaviek aj počas samotného projektu, napríklad počas vývoja produktu na mieru. Na tieto požiadavky musí spoločnosť vedieť adekvátne reagovať tak, aby to nemalo negatívny dopad na samotný produkt alebo službu. Dobrý agilný kouč musí teda nielen rozumieť agilným princípom a metódam, ale musí dokázať toto myslenie preniesť aj na iných a motivovať tímy k tomu, aby agilné metódy používali. K tomu mu pomáhajú koučovacie zručnosti a vlastné skúsenosti z agilných projektov iných firiem, na ktorých môže stavať.

Spôsob a práca agilného kouča sa dá uplatniť v už spomínaných IT spoločnostiach, kde sa tento princíp zmien stal už každodennou súčasťou. Ale agilný prístup sa dá aplikovať aj v iných ako v IT spoločnostiach. Napríklad vo výrobných a technologických firmách, ktoré vyrábajú inovatívne produkty na zákazku.

Prvky agilného prístupu je možné využiť kedykoľvek, keď firma potrebuje zefektívniť činnosť tímu v snahe urýchliť, skvalitniť alebo sfunkčniť samotný produkt alebo službu.

Príčiny, prečo agilita v niektorých firmách nemusí fungovať

Agilita nefunguje najmä vtedy, keď sa spoločnosť snaží aplikovať iba malú časť agilných princípov. Vyberie si iba tie, ktoré jej imponujú a zvyšok chodu firmy nechá fungovať v starom režime. Zvyčajne to vyzerá tak, že spoločnosť má síce víziu neustále inovovať a vyvíjať svoje produkty agilne, ale nie je ochotná uskutočniť potrebné zmeny. Medzi najčastejšie príčiny zlyhania patrí už spomínaný nezmenený prístup ku riadeniu tímov ich manažmentom. Síce tím pracuje cez agilné metódy a princípy, ktoré ho vedú k samo organizovaniu, no zároveň ak sa nezmenila rola manažéra, a ten naďalej iba zadáva úlohy a mikromanažuje zamestnancov, takýto tím nikdy nevyužije naplno svoj inovatívny potenciál a stráca motiváciu.  

Agilita vo firme nie je liek na všetky firemné problémy. Je to ale jeden z princípov zmeny riadenia, ktorý keď sa vo firme správne uchopí, vie byť pre firmu a jej dlhodobé prežitie veľmi prospešný.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Darina Benko Peniašková
Darina Benko Peniašková

Profesionálna biznis koučka s medzinárodnou certifikáciou ICF, s pôsobením v súkromnom a neziskovom sektore. Predtým, ako založila spoločnosť zameranú na rozvoj ľudí a hľadanie ich potenciálu www.peniaskova.sk, mala obchodné a distribučné spoločnosti, v ktorých pôsobila vyše 8 rokov na riadiacich pozíciách. Okrem koučingu sa venuje mentoringu pre malých a stredných podnikateľov v Národnom podnikateľskom centre a medzinárodným projektom zameraných na rozvoj verejnej správy v Inštitúte rozvoja verejnej správy.


Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Vonkajšie žalúzie možno pred kúpou naživo vyskúšať vďaka inovatívnym predajniam

Žilinská firma s tieniacou technikou Profirol ukazuje inovatívnosť aj v predajniach. V čom sa odlišujú od konkurencie a čo ich zaskočilo pri otváraní nových pobočiek?

Starostlivosť o zákazníka u lídra na trhu s vonkajšími žalúziami

Pozitívne recenzie privádzajú do firmy Profirol s tieniacou technikou viac ako polovicu nových zákazníkov. Ako docieliť zákaznícku spokojnosť?

Konkurenčná výhoda firmy Profirol: inovácie a hodnoty v biznise

Vo firme s tieniacou technikou si zakladajú na férovosti a odbornosti. Ako zakladateľ Andrej Lehota firmu vedie, aby hodnotami žila a čím sa líšia od konkurencie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky