Osobné hodnoty – na čom ľuďom skutočne záleží?

Snažiť sa lepšie pochopiť správanie zákazníka, je základom marketingu. Vycítiť, čo motivuje zamestnanca k lepším výkonom, je jedným z najdôležitejších prvkov líderšipu. Človek, ktorý nepozná sám seba, ale ťažko porozumie konaniu iných. Čo osobné hodnoty sú, ako ich identifikovať, a čo by sme sa pomocou nich mohli o sebe alebo iných ľuďoch dozvedieť, si rozoberieme v tomto článku.

Každý rok vyjde niekoľko štúdií na tému hodnoty spoločnosti, v ktorej žijeme. Pravidelne túto tému skloňujú aj politici, kňazi v kostoloch, učitelia na školách a bežný človek sa s nimi stretne napríklad aj u lekára. Keď vám pripomenie, že zdravie máte len jedno. Ja sama som sa s touto témou začala zaoberať hlbšie v roku 2015, keď som sa rozhodla odísť z medzinárodnej firmy a zvažovala, či začať podnikať. Vtedy mi rukou prešli desiatky rôznych testov, dotazníkov a kníh, v ktorých som sa snažila nájsť odpovede na otázky typu: kto som, čo je pre mňa dôležité, bez čoho by som nedokázala žiť, ako sa pozerám na svet, atď.. A tak som sa dopracovala aj k téme osobných hodnôt, na ktorých som začala stavať môj nový život.

Opýtajte sa na osobné hodnoty človeka pred vami a pochopíte, kto pred vami stojí.

Pomohol mi v tom veľmi jednoduchý test od konzultačnej spoločnosti Barrett Values Centre, ktorý som si tak obľúbila, že som si ho opakovala na začiatku aj 4-krát do roka. Vtedy som ešte netušila, že sa časom zo mňa stane certifikovaná koučka a konzultantka práve u tejto spoločnosti, alebo že jedného dňa sa o hodnotách budem dlhé hodiny rozprávať priamo s Richardom Barrettom – tvorcom modelu 7 úrovní vedomia (Seven Levels of Consciousness Model, od roku 2020 premenovaný na Barrettov Model), ktorý vychádza práve z analýzy ľudských hodnôt. V tomto článku interpretujem hodnoty a čerpám z článkov tohto, dnes už 73-ročného pána, ktorý okrem iného pracoval v 90-tych rokoch vo Svetovej banke, kde už vtedy koordinoval celosvetový výskum osobných hodnôt. V roku 1997 založil svoju vlastnú konzultačnú spoločnosť, z ktorej čela odišiel v roku 2017, aby sa mohol naplno venovať písaniu a prednáškam, ktoré organizuje po celom svete.

Zdroj: osobný archív V. Neuschlovej, foto s Richardom Barettom (september 2018)
Zdroj: osobný archív V. Neuschlovej, foto s Richardom Barettom (september 2018)

Osobné hodnoty a ich význam

Vo Wikipédii nájdeme nasledovnú definíciu teórie hodnôt: „Teória hodnôt je súbor prístupov, ktoré sa snažia pochopiť ako, prečo a do akej miery ľudia niečo oceňujú, nezávisle na tom, či ide o iné osoby, predmety, myšlienky alebo niečo iné.“ Jeden z najjednoduchších Barrettových opisov hodnôt znie nasledovne: „Hodnoty sú krátkym vyjadrením toho, čo je pre nás dôležité individuálne alebo kolektívne (v organizácii, v komunite alebo pre celý národ) v určitom čase.“ Krátke preto, lebo hodnoty často možno vyjadriť jedným slovom alebo jednoduchou frázou. Napríklad čestnosť, otvorenosť, zdravie, rešpekt, dlhodobá perspektíva, alebo ľudské práva – toto všetko možno považovať za hodnoty.

Hodnoty sú vyjadrením toho, čo je pre nás dôležité.

Dôraz na časové hľadisko vysvetľuje Richard tým, že hodnoty nie sú fixné, ale menia sa v čase. To, čo bolo pre vás dôležité, keď ste vyrastali je pravdepodobne úplne inak v dospelosti, a opäť sa zmení po založení vlastnej rodiny. Samozrejme, existujú aj hodnoty, ktoré si niektorí ľudia dokážu udržať celý život (napr. pravdovravnosť, alebo i súťaživosť).

Model 7 úrovní vedomia (7 Levels of Consciousness Model)

Meno Abraham Maslow (1908 – 1970) pozná každý z nás, kto na hodinách ekonómie aspoň trochu počúval. Jeho najznámejšia teória Maslowova pyramída potrieb opisuje vývoj človeka cez 5 úrovní potrieb (fyziologické potreby, potreba bezpečia/istoty, potreba lásky/prijatia, potreba uznania/úcty a potreba sebarealizácie). V roku 1967 bol Maslow za svoju prácu získal ocenenie humanista roka, ktoré Americká humanistická asociácia (American Humanist Association) udeľuje dodnes.

Zdroj: Barett Values Center, slovenský preklad: www.vladimira-neuschlova.com
Zdroj: Barett Values Center, slovenský preklad: www.vladimira-neuschlova.com

Maslow bol jeden z prvých psychológov, ktorý sa pokúsil o nájdenie súvislostí medzi potrebami, hodnotami a ľudskou motiváciou. Model 7 úrovní vedomia Richarda Barretta vychádza z Maslowovej práce, ale je viac prepracovaný a omnoho hlbšie sa venuje takzv. potrebám duše a napĺňania ľudského potenciálu (čo nebolo zrovna témou v 60-tych rokoch). Tak ako Maslowova práca bola výnimočná na svoju dobu, Barrettov výskum a jeho knihy prinášajú odpovede na mnohé otázky o poznaní ľudskej mysle a hľadaní ľudského šťastia pre dnešnú dobu.

Richard Barrett odpovedá na otázky o hľadaní osobného naplnenia v dnešnej dobe.

Barettov model sa delí na dve časti. Hodnoty a pozorované správanie prislúchajúce úrovni 1 – 3 sú napríklad: finančná stabilita, zdravie, bezpečnosť, harmónia, rodina, priatelia, byť obľúbený (limit.), sebavedomie, úspech alebo perfekcionizmus (limit.). Hodnoty, ktoré nájdeme na úrovni 5 – 7 sú napríklad: dôvera, nadšenie, kreativita, odovzdávať skúsenosti (mentoring), dobrovoľnícka práca, múdrosť, ľudskosť, súcit. Ostala nám úroveň 4, ktorá je pre človeka transformačná. Sem patria hodnoty ako: odvaha, osobný rast a rovnováha (práca/rodina).

Článok pokračuje pod reklamou

Top 10 osobných hodnôt na svete

Na čom ľuďom skutočne záleží? V akom vývojovom štádiu sa práve nachádza ľudstvo? Toto boli otázky, ktoré si kládol Barrett, keď sa on a jeho tím rozhodli zanalyzovať približne pol milióna odpovedí od ľudí, ktorí sa cez ich stránku otestovali práve na osobné hodnoty. Výsledky tohto testu sú zároveň to prvé, na čo sa pozeráme s potencionálnym klientom, ktorý sa zaujíma o leadership koučing alebo o poradenstvo v oblasti vedenia zamestnancov . Človek sa vždy o sebe niečo nové dozvie a ja pomocou Barrettovho modelu dokážem klienta rýchlejšie nasmerovať k odpovediam na otázky, ktoré mu práve chodia hlavou.

Zdroj: www.vladimira-neuschlova.com
Zdroj: www.vladimira-neuschlova.com

A čo sme sa dozvedeli o ľudstve na základe vybraných hodnôt?

  • Pre ľudí je dôležité, aby to čo robia (v živote, v práci, v rodine) im dávalo zmysel.
  • Blízke vzťahy s ostatnými ľuďmi sú veľmi dôležité a kľúčové pre rozhodnutia, ktoré robíme.
  • Baví nás pristupovať k veciam s vášňou, humorom a láskavým prístupom.
  • Dokážeme sa oddať s veľkým zanietením veciam, ktoré sa rozhodneme robiť.
  • Neustále hľadáme možnosti a príležitosti, ktoré nás posúvajú vpred.
  • Sme kreatívni a radi používame fantáziu na predstavenie si vecí, ktoré ešte neexistujú.
  • Je pre nás dôležité, aby nás ostatní vnímali ako tých, na ktorých sa môžu spoľahnúť.

Na prelome rokov 2016 - 2017 uskutočnila nezisková organizácia Centrum pre spoluprácu – Dialóg n.o. v spolupráci s výskumnou agentúrou FOCUS prieskum národných hodnôt Slovákov. Aj oni zvolili metodiku National Values Assessment Barrettovho centra hodnôt. V prieskume sa okrem osobných hodnôt (individuálny pohľad jednotlivca) pýtali aj na súčasné spoločenské hodnoty (tak, ako ľudia vnímajú spoločnosť a atmosféru v nej) a želané spoločenské hodnoty (v akej spoločnosti by sme chceli žiť).

Prečítajte si tiež

Chcete sa aj vy otestovať? Aktuálne je to pre Slovákov možné v českom (alebo anglickom) jazyku. Test je veľmi jednoduchý, z uvedených možností, ktoré vám stránka ponúkne si vyberiete 10 hodnôt, s ktorými sa práve v tomto čase dokážete najviac stotožniť. Následne zadáte vašu emailovú adresu, na ktorú vám príde PDF s vašimi výsledkami. Príjemné sebapoznávanie vám prajem.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako efektívne komunikovať zmeny či inovácie vo firme

Komunikácia so zamestnancami pri väčšej zmene vo firme je kľúčová pre jej úspech – ako ju uchopiť, čo by malo byť súčasťou jednotlivých komunikačných fáz a na čo dať pozor?

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Hodnotiaci rozhovor: ako ho viesť a aké otázky sa (ne)pýtať?

Objektívna spätná väzba zamestnancov aj manažérov má pre firmu veľký význam. Aké benefity prináša a aké sú zásady správneho vedenia hodnotiaceho pohovoru?

Prepúšťanie počas krízy: ako komunikovať výpovede efektívne a ľudsky

Ako pristupovať k výpovediam ľudsky v čase, keď firmu zasiahla kríza a je nutné prepúšťať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky