Čo je koučing a aký význam môže mať pre vaše podnikanie?

Koučing pomáha ľuďom odomknúť ich skrytý potenciál. Čo je to koučing a čo od neho môžete očakávať? Spýtali sme sa slovenských koučov.

Mnoho úspešných športových tímov alebo sólových športovcov ďakuje za svoje víťazstvá skvelému koučovi. Ten ich vedie a motivuje. Postupom času sa obľuba kouča preniesla z ihrísk do kancelárii a koučing je dnes medzi podnikateľmi vyhľadávanou službou. Nevyužívajú ju však iba v zahraniční, aj na Slovensku sa pomaly stáva rozšírenejšou a obľúbenou.

Ak ste o koučingu počuli len zbežne a chcete sa o ňom dozvedieť viac, tento článok je určený pre vás. Spýtali sme sa niekoľkých slovenských koučov, čo si pod koučingom predstaviť, v čom môže pomôcť a aké výsledky by mal priniesť.

Čo je koučing?

„Koučing je partnerská debata, žiadne mudrovanie, posudzovanie, hodnotenie, radenie,“ hovorí životná a vzťahová koučka Janette Šimková. „Okrem reflektovania toho, čo si kouč vypočuje, kladie otázky, ktoré slúžia na to, aby si koučovaný mohol celú situáciu pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. Môže tak nachádzať podnetné odpovede tam, kde by ich sám nehľadal. To mu umožňuje odstraňovať prekážky brániacemu v tom, aby sa pohol z miesta, kde je, na miesto, kde túži byť.”

Koučing napomáha odhaliť riešenia a možnosti, ktoré už má človek v sebe, no sám ich nedokáže vidieť. Kouč klientovi neradí, vedie ho. Pomáha vidieť les tam, kde koučovaný vidí len stromy.

Ja osobne verím, že každý dospelý človek si nosí všetky odpovede v sebe,“ vraví koučka a konzultantka v oblasti vedenia ľudí Vladimíra Neuschlová. „Potrebuje si ale klásť správne a nezaujaté otázky. A to väčšinou nedokáže, pretože nie je objektívny. Takže to robí profesionálny kouč. Kladie vhodné otázky až dovtedy, kým koučovaný nájde odpoveď nielen na svoj problém, ale aj to, čo ho spôsobilo.“

Kouč je podporou a nasmerovaním. Je pomocnou rukou, no nie je terapeutom. „Dôležité je uvedomiť si, že koučing nie je terapia,“ dodáva Vladimíra Neuschlová. „Kouč sa s klientom vopred dohodne na cieľoch, ktoré chce klient koučingom dosiahnuť. Preto ho väčšinou využívajú športovci, podnikatelia a manažéri vo veľkých spoločnostiach.”

Aké druhy koučingu sa využívajú?

V praxi sa môžete stretnúť s odlišnými druhmi koučingu. Najhlavnejšie rozdelenie je však biznis koučinglife koučing.

Prečítajte si tiež

Je na vás, akého kouča na aký problém práve hľadáte. „My ľudia sme zložité bio-psycho-sociálne bytosti, nedokážeme oddeliť iba jednu našu časť na riešenie, a tým zvyšným nevenovať pozornosť,“ hovorí Janette Šimková. „Vždy máme dočinenia s celkovým našim myslením, preciťovaním a konaním. Zároveň sme súčasťou niečoho väčšieho, než sme my sami. Vzťahy medzi ľuďmi sú základom spoločenského a individuálneho života, majú neodmysliteľný význam pri formovaní osobnosti a sebavnímaní.”

Kedy by mal podnikateľ využiť koučing a obrátiť sa na kouča

„Vynaložiť financie, čas a energiu na koučovanie má zmysel pre toho, kto si uvedomuje, že chce mať niečo vo svojom živote inak,“ vraví koučka Eva Timková, ktorá zároveň učí budúcich koučov v Akadémii koučovania. Koučing je vhodný pre tých ľudí, ktorí si nielen želajú zmenu, ale sú i ochotní pre to niečo urobiť. „Podmienkou je, aby si človek vstupujúci do koučovania uvedomoval, že môže zmeniť len to, na čo má on priamy vplyv a ešte je aj ochotný niečo konkrétne kvôli tomu začať robiť inak.“

Prečítajte si tiež

Obrátiť sa na profesionálneho kouča sa môže človek i v tom momente, kedy si nie je istý tým, kam chce svoj život smerovať. Kouč ho cieleným rozhovorom navedie. Koučovanie je vhodnou metódou pre všetkých, ktorí chcú vedomejšie využívať svoj potenciál alebo nie sú spokojní s tým, ako žijú a chcú vo svojom živote efektívnym spôsobom uskutočniť nejakú zmenu,“ vraví Janette Šimková. „Zvyčajne sa človek nachádza vo fáze príprav na zmenu, alebo chce lepšie zvládať to, čo prežíva, či hľadá poučenie z toho, čo sa mu v živote odohralo. S tým sa úzko spájajú témy týkajúce sa sebadôvery, sebapoznania, hľadania rovnováhy medzi pracovným a osobným životom, profesijné a kariérne ambície, odvaha začať nový život a urobiť dlho odkladané zmeny, hľadanie spôsobu, ako uzavrieť veci minulé, ale tiež úprimné zodpovedanie si otázok, kto som a kam smerujem, a tiež vyjasnenie si toho, aký život chcem žiť.”

S akými najčastejšími problémami navštevujú ľudia koučov?

Koučovia sa často špecializujú a venujú rôznym témam, ktoré ich klientov trápia. „Veľmi často je to téma tzv. „life-work balance“, ďalej situácie typu „Mám zostať v pozícii v nadnárodnom koncerne alebo mám hľadať inú firmu?“ Ale sú aj témy ako „Som riaditeľom a pri každom rozhodovaní pociťujem úzkosť - čo s tým mám robiť?”“ odpovedá kouč Zoltán Demján.

Podnikatelia vyhľadávajú služby profesionálnych koučov v rôznych situáciách. Nenajímajú si ich iba počas ťažkých situácií, s ktorými si nevedia poradiť, ale takisto, keď svoj úspech chcú posunúť o latku vyššie. „Podnikatelia môžu za koučom prísť, ak chcú zlepšiť vzťahy, komunikáciu, spoluprácu, delegovanie, plánovanie a iné oblasti, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na ich biznis alebo osobný život,“ hovorí Eva Timková. „Čiže veci, ktoré súvisia s tým, ako sú spokojní alebo úspešní.“

Častým dôvodom, prečo si podnikatelia najímajú koučov, je tiež pocit vyhorenia. „Spoluprácu s koučom využívajú podnikatelia aj v čase, keď sa cítia znechutení, vyčerpaní a napríklad aj ako podporu tam, kde už veľakrát niečo skúsili a stále to nefunguje tak, ako by chceli.“

Podľa Denisy Kmecovej, koučky a majiteľky Business Coaching College, biznismani vyhľadávajú pomoc koučov aj v situáciách, keď potrebujú zistiť, ako pracovať s náročnými osobnosťami či s komplikovanými podriadenými, ako riešiť komplikované vzťahy v tímoch a ako predchádzať problémom s rešpektom a plnením úloh.

Kouč Dalibor Bednařík vymenováva tri základné aspekty, ktoré podnikatelia riešia pomocou koučingu – sebareflexiu, lepšie vnímanie druhých ľudí a spôsob realizácie svojich cieľov. „Principiálne riešia samých seba - stres, pracovno-súkromnú záťaž a ako to skĺbiť všetko dokopy. Potom ide o témy, ktoré sa týkajú ľudí, s ktorými spolupracujú - či už ide o podriadených, zákazníkov, klientov. Riešia ako komunikovať s ľuďmi na druhej strane. V neposlednom rade riešia spôsob, ako docieliť to, čo chcú. Ako viesť ľudí.“

Článok pokračuje pod reklamou

Prečo by podnikatelia mali vyhľadať služby koučov?

Podnikatelia potrebujú byť aj vizionári. Vidieť a vedieť, kam smerujú a prečo,“ vysvetľuje Janette Šimková. „Pri koučovaní si svoje ciele, zámery a vízie môžu jasne zadefinovať, postaviť k nim stratégiu a postupovať premyslene, pripravene, tvorivo, invenčne. Bez vedomia toho, čo potrebujú, aby boli v rolách lídroch skvelí, sa im to ťažko hľadá. A zaseknú sa aj vtedy, keď vedia, kam chcú smerovať, ale nedarí sa im to. Niekto, kto nie je emočne zainteresovaný, ich vie potiahnuť z tmy na svetlo.”

Podnikateľ je často na vrcholovej pozícii sám a pod veľkým tlakom. Robí kľúčové rozhodnutia, ktoré nemôže preberať s kamarátmi, akcionármi alebo svojimi podriadenými. Kouč je pre neho podľa Dalibora Bednaříka sparing partnerom, s ktorým môže tieto veci preberať. „Absolútne platí, že koučing je služba pomáhajúca ľuďom, ktorí majú veľkú záťaž, aby sa zastavili a mali čas len pre seba. To je veľmi dôležité. Ak nebudú mať čas pre seba, ohrozujú svoje zdravie. Nielen fyzicky, ale aj mentálne. Strácajú nadhľad nad tým, čo robia. Dôležitosť koučingu je v tom, aby ľudia mali nadhľad. Aby videli z výšky, čo a ako sa deje a či to je tak, ako chcú.”

Aké výsledky môže podnikateľ od koučingu očakávať?

Rozhodnutie nájsť si kouča je pre mnohých zlomové. „Už samotný fakt, že sa niekto rozhodne pracovať na sebarozvoji je kľúčový moment v živote mnohých ľudí,“ hovorí Zoltán Demján. „Je to znamenie, že prestáva byť obeťou vo svojom živote, ale preberá pozíciu tvorcu.”

Človek, ktorý sa rozhodne vyhľadať služby kouča teda vedome preberá kontrolu nad svojím životom. Čo môže podnikateľ od koučingu očakávať?

Prečítajte si tiež

„Že sa na svoje problémy pozrie úplne novým spôsobom, že si všimne súvislosti, ktoré dovtedy nepostrehol a častokrát zistí, že riešenie, na ktoré už dlhšie hľadá odpovede, sú pomerne ľahko dostupné a realizovateľné,“ hovorí Denisa Kmecová. „My koučujeme hlavne vyšších manažérov a riaditeľov podnikov, ktorých rozhodnutia často znamenajú veľké množstvá peňazí, a často stačí aj  jeden dlhší rozhovor, aby zachránili, ušetrili alebo zarobili firme veľa peňazí. Inokedy zase klient príjme rozhodnutie o tom, ako urovnať nejaký vzťah so zamestnancom, dodávateľom, aby ušetril peniaze, zdravie klienta či dobré vzťahy na pracovisku. Niekedy je dobrým výsledkom koučovacieho procesu zmena procesov vo firme, či odchod alebo prijatie nejakého človeka do firmy.”

Čo by podnikateľ od koučingu očakávať nemal?

„Nemal by očakávať poradenstvo, teda že mu kouč povie, čo má robiť, pretože to človeku berie osobnú silu,” vraví Zuzana Karpinská, majiteľka koučovacej školy Business Coaching College. „A koučing naopak človeku silu prináša, nakoľko sa stáva tvorcom riešení spolu so svojim koučom.”

„Zodpovednosť je na tom kto a aj nakoľko zmenu potrebuje. Neurobí ju za vás ani kouč,“ dodáva Eva Timková. „My sami sme tými, kto bude zmenu realizovať. Tak nájdime to, čo a ako je vhodné. Práve pre nás.“

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Vonkajšie žalúzie možno pred kúpou naživo vyskúšať vďaka inovatívnym predajniam

Žilinská firma s tieniacou technikou Profirol ukazuje inovatívnosť aj v predajniach. V čom sa odlišujú od konkurencie a čo ich zaskočilo pri otváraní nových pobočiek?

Starostlivosť o zákazníka u lídra na trhu s vonkajšími žalúziami

Pozitívne recenzie privádzajú do firmy Profirol s tieniacou technikou viac ako polovicu nových zákazníkov. Ako docieliť zákaznícku spokojnosť?

Konkurenčná výhoda firmy Profirol: inovácie a hodnoty v biznise

Vo firme s tieniacou technikou si zakladajú na férovosti a odbornosti. Ako zakladateľ Andrej Lehota firmu vedie, aby hodnotami žila a čím sa líšia od konkurencie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky