Biznis koučing alebo aj vy majte svojho Sokrata

Biznis koučing alebo aj vy majte svojho Sokrata
Zdroj: Rawpixel.com
Darina Benko Peniašková

Profesionálna biznis koučka s medzinárodnou certifikáciou ICF, s pôsobením v súkromnom a neziskovom sektore. Predtým, ako založila spoločnosť zameranú na rozvoj ľudí a hľadanie ich potenciálu www.peniaskova.sk, mala obchodné a distribučné spoločnosti, v ktorých pôsobila vyše 8 rokov na riadiacich pozíciách. Okrem koučingu sa venuje mentoringu pre malých a stredných podnikateľov v Národnom podnikateľskom centre a medzinárodným projektom zameraných na rozvoj verejnej správy v Inštitúte rozvoja verejnej správy.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako prebieha biznis koučing, čo od neho očakávať a na čo treba byť pripravený?

Biznis koučing, ako forma rozvoja sa začína udomácňovať čoraz viac aj v slovenských firmách. Tie ho využívajú hlavne vtedy, ak chcú posunúť svoj biznis na iný level alebo si uvedomia, že ide o efektívny nástroj rozvoja ich zamestnancov.

Už v stredovekom Grécku videl Sokrates dôležitosť v tom, ako klásť otázky tak, aby v človeku prebudil silu vlastného uvedomenia. A vďaka tomu mu umožnil nájsť pravdu o sebe samom.  Prečo je dobré mať takéhoto Sokrata vo svojej firme a dopriať tým zamestnancom dosahovať čo najlepší výkon? Koučovanie sa stáva kľúčovou otázkou mnohých firiem, ktorým záleží na tom, aby si udržali svoje talenty.

Biznis koučing som dostal za trest alebo vďaka bohu?

Je viacero možností, ako si pričuchnúť ku koučingu dobrovoľne alebo "príkazom". Ten najčastejší spôsob je, že koučing dostanete od svojho zamestnávateľa ako rozvojovú aktivitu. Z praxe je však známe, že prvý moment, kedy dostane zamestnanec ponuku na sedenia s koučom, vníma často ako niečo  veľmi negatívne. Má obavu z toho, že niečo nerobí správne alebo sa s ním už nepočíta. Tieto obavy však nie sú na mieste.

Ak sa spoločnosť rozhodne investovať nie malé peniaze do svojho zamestnanca práve formou koučingu, je pre ňu daný zamestnanec stále dôležitou súčasťou tímu. Z hodnotiacich procesov vyjde, v akej oblasti môže napredovať a byť ešte lepší v tom, čo robí. Následne sa volí systém, ktorá forma rozvoja bude pre neho najviac užitočná. Ak sa na to pozriete tak, že firma do vás chce investovať svoje peniaze a čas, je dobré to brať ako benefit a nie ako trest.

Prečo je dobré mať svojho biznis kouča

Medzi hlavné výhody biznis koučingu patrí to, že si nájdete čas pouvažovať nad vecami, ktoré riešite, ale iným spôsobom. Máte k dispozícii partnera, ktorý s vami vyrovnane diskutuje, počúva vás a pýta sa. Pýta sa inak ako kolega, neradí, nedáva návody, ako na to, dokonca niekedy dlho mlčí a dáva priestor vašim myšlienkam.

Dobrý biznis kouč sa stáva vaším partnerom, ktorému môžete dôverovať, prebrať s ním čokoľvek z biznisu a nebáť sa následkov. Kouč je ako zlatá rybka s tým bonusom, že môže s vami diskutovať, ale po skončení opäť mlčí. To, ako prebieha koučovací rozhovor a aký posun nastal, by mal delegovať  po skončení samotný klient a nie kouč.

Vlastnosti, ktoré by nemali chýbať dobrému biznis koučovi

 1. Kouč je zvedavý, ale zvedavosť pramení k novým možnostiam.
 2. Kouč je tichý, aby vám dal priestor premýšľať.
 3. Kouč je drzý, aby vo vás vyprovokoval akciu.
 4. Kouč je nestranný, aby ste mali pocit a možnosť rozhodnúť za seba.
 5. Kouč je partner, ktorý vás vypočuje, rozpráva sa s vami a neposudzuje.
 6. Kouč nepreberá za vás zodpovednosť, iba vám ukáže cesty, po ktorých môžete kráčať sami. Drží vás za ruku, svieti vám v tme, ale cestu vyberáte vždy vy. Preto kouč nikdy nemanipuluje a kráča s vami tam, kde ho pustíte.
 7. Dobrý kouč vám nebude radiť, na to pamätajte. Odpovede na otázky, ktoré si nesiete v sebe bude hľadať užitočnými otázkami vo vás.

Biznis kouč nie je psychológ ani spovedník

Koučing nie je spoveď ani psychoterapeutický rozhovor. Túto nálepku si však nesie u ľudí, ktorí o ňom častokrát iba počuli, ale nikdy ho nezažili na sebe. Zamestnanec alebo podnikateľ, ktorý sa rozhodne využiť biznis koučing pri svojej práci, sa nemusí obávať toho, že by sa išlo do nekomfortných tém. Kouč človeka nespovedá, pýta sa ho užitočné otázky potrebné na to, aby sa dosiahol zámer, s ktorým klient na začiatku prišiel.

Prečítajte si tiež

Je pravda, že niektoré otázky môžu viesť aj hlbšie, ale iba do tej miery, kam kouča klient pustí a sám si uvedomí dôležitosť odpovede potrebnej k posunu. Ale, samozrejme, aj tu platí, že ak by sa klient počas koučingu cítil náhodou nekomfortne, je dobré na to kouča upozorniť. 

Výber biznis kouča - zvoľte si správne

Tým, že kouča púšťate k citlivým informáciám spoločnosti, je dôležité zachovať si aj ich ochranu. To docielite tak, že pri hľadaní kouča uprednostníte profesionálneho certifikovaného kouča, ktorý podlieha určitým kompetenciám a etickému kódexu koučov. Koučing je totiž voľnou živnosťou a robiť ho môže každý. Zodpovednosť za výber správneho profesionála je tak na klientovi.

Dobrou pomôckou je členstvo v profesijných organizáciách, ktoré kladú na svojich členov-koučov odborné aj etické požiadavky. Musia napríklad dodržiavať mlčanlivosť. V praxi veľmi podobné, ako keď idete na vyšetrenie k lekárovi. Ani ten nesmie podávať informácie o vašom zdravotnom stave iným osobám.

Prečítajte si tiež

Ak si však najmete kouča externe, je dobré si ich na stretnutie pozvať viac a vyberáte, ktorý sadne práve vám alebo vášmu zamestnancovi. Tieto sympatie sú celkom dôležité pri rozhodovaní sa. Je úplne normálne, že si klient skúsi viacerých koučov, kým mu jeden z nich sadne ako uliaty. Ale pokojne si ho vie nájsť aj na prvom stretnutí. Preto je veľmi dobré, že niektorí kouči ponúkajú bezplatné prvé sedenie, kde si preberiete očakávania, samotný proces a máte čas zistiť, či si vzájomne sedíte.

Viac k téme nájdete v článku Ako si vybrať kouča?

Na čo sa pýta kouč a aké témy s ním preberať počas biznis koučingu

Kouč sa vždy hýbe iba v téme, ktorú si klient zadáva na začiatku stretnutia. K danej téme kladie užitočné otázky, ktoré smerujú k tomu, aby z klienta dostal nové pohľady na situáciu, nové riešenia alebo zmenu postoja. Občas sa môže zdať, že kladie dookola tie isté otázky alebo trošku inak povedané, ale aj to má svoj zmysel. Celý proces kladenia otázok a použitia techník má svoje jasné pravidlá. Ak aj máte pocit, že je koučing iba o otázkach a počúvaní, nie je to tak. V pozadí koučovacieho stretnutia prebieha mnoho koučovacích zručností, ktoré sú jasne a cielene zvolené tak, aby ste napredovali  k vami zadanému cieľu.

Témy, s ktorými najčastejšie klienti prichádzajú na biznis koučing sú z rôznych rozvojových oblastí. Môžu to byť vnútro firemné  vzťahy, kariérny postup, hľadanie potenciálu, zlepšenie vybranej manažérskej kompetencie, rovnováha medzi prácou a súkromným časom, nezaťahovanie pracovných problémov domov, rozbehnutie nového biznisu. Téma na biznis koučing môže byť čokoľvek, čo vám v súvislosti s prácou napadne alebo čo v nej riešite.

Hranice, kam až môže zájsť kouč svojimi otázkami, sa hýbu vždy v danej téme. Kouč vie, z akého dôvodu vám položil otázku, na ktorú sa pýta a vám sa pritom môže zdať úplne od veci. To je moment, že sa dostávate mimo svoje bežné premýšľanie a vychádzate z tzv. myslenia v krabici.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako prebieha prvé koučingové sedenie

To, ako prebieha biznis koučing a samotné sedenia, sa vždy dohaduje na začiatku kontraktu. Je dobré to mať vopred vydiskutované, aby neprichádzalo potom k mylným očakávaniam. Kouč zamestnanca neprerába na lepší obraz podľa vysnívanej predlohy zamestnávateľa. Prechádza s ním danú problematiku alebo tému tak, aby sa v nej čo najviac posunul vpred podľa jeho vlastných nastavení. 

Prečítajte si tiež

Na začiatku je dobré urobiť štrukturovaný rozhovor, v ktorom sa definujú oblasti na rozvoj, ale aj želaný výsledok. Kouč zisťuje, či má zamestnanec nastavené ešte iné tréningy, ktoré môžu súbežne prebiehať s koučovaním. Počas rozhovoru prechádzajú aj aktivity, ktoré má už daný zamestnanec v tejto sfére za sebou, aké mal v nich výsledky a kam ho doviedli.

Okrem otázok smerovaných na samotný rozvoj, ciele a výsledky je dobré prebrať očakávania samotného zamestnanca, jeho možné strachy, či starosti z koučingu. Prípadne prekážky, ktoré by mu mohli brániť na ceste k stanovenému cieľu.

Viac k téme nájdete v článku Ako prebieha koučovanie a kedy je koučing úspešný?

Aké otázky sa môže kouč pýtať na prvom sedení:

Oblasť zameraná na výsledok sedení:

 • Ako by mal vyzerať váš úspech?
 • Čo považujete za najdôležitejšie pri vašom rozvoji?
 • Aký budete, keď dosiahnete svoj cieľ?
 • Čo si iní na vás všimnú, keď to zmeníte?
 • Čo je dôvodom na koučing?

Oblasť zameraná na predošlé rozvojové aktivity:

 • Ako vyzerali vaše predošlé aktivity?
 • Čo vás najviac posunulo vpred?
 • Na čo konkrétne ste sa najviac zamerali?
 • Čo bolo dôvodom na tieto aktivity?
 • Ako vyzerali vaše predošlé skúsenosti s koučingom?

Oblasť zameraná na strachy, obavy, prekážky:

 • Čo vám bráni robiť to naplno?
 • Čo vám spôsobuje tento strach?
 • Ako je možné zvládnuť ten strach?
 • Z čoho máte obavy?
 • Aké prekážky by mohli nastať počas koučingu?

Na základe týchto odpovedí sa jasne zadefinuje cieľ koučingu, jeho želaný výsledok, ale aj možné prekážky. Čím konkrétnejšie sa odpovedá, tým lepšie sa môže stanoviť proces koučovacích sedení, ako aj metódy. Pri rozvojových aktivitách sa pomaly začína dávať do popredia sila stretnutia vo dvojici a dôverného rozhovoru, ktorý je zameraný nie len na cieľ, ale aj na hodnoty koučovaného. Tento priestor je veľmi prospešný na to, aby si koučovaní rozložili a ujasnili myšlienky v bezpečnom prostredí.

Ako ďalší parameter sa nastavuje dĺžka koučovacieho stretnutia a to podľa potrieb a zadania klienta. Zvyčajne však ide o 60, 90 alebo 120 minút, počas ktorých sa intenzívne pracuje na danej téme. Frekvencia sa nastavuje podľa rozsiahlosti témy, s ktorou klient prichádza.

Pri prvom stretnutí je dobré nezabudnúť ešte na tieto záležitosti

 • kde bude koučing prebiehať (u klienta alebo u kouča),
 • ako postupovať mimo koučovacích stretnutí, ak chcete kouča osloviť,
 • ako sa bude vyhodnocovať priebeh stretnutí a ako často,
 • či existuje niečo, čo by vám mohlo brániť pri koučingu,
 • ako budete postupovať, ak niečo nepôjde tak, ako má,
 • ako sa bude viesť záznam zo stretnutia,
 • ako si predstavujete spätnú väzbu koučingu.

Záver

Klienti, ktorí majú za sebou koučovacie sedenia a prebehli tak, že sa v nich cítili slobodne a bezpečne, prijímajú tento druh rozvoja za skvelý benefit. Dnes už neplatí, že ľudia bažia iba po benefitoch v podobe voľných dní, kartičiek do fitness centra alebo odpočinkovej zóny. Sú omnoho radšej vypočutí, lebo cítia, že ich niekto počúva a majú pre firmu aj inú hodnotu, ako len dosahovať výsledky.

Je pre nich dôležité, že niekoho vo firme zaujíma ich názor, hodnoty, kvôli ktorým chodia do práce, čo ich samotných motivuje dosahovať vyššie ciele a vďaka čomu o pár rokov nemusia vyhorieť. Byť správne vypočutý, mať v práci dôverné a bezpečné prostredie sa stáva neoceniteľným benefitom. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Darina Benko Peniašková
Darina Benko Peniašková

Profesionálna biznis koučka s medzinárodnou certifikáciou ICF, s pôsobením v súkromnom a neziskovom sektore. Predtým, ako založila spoločnosť zameranú na rozvoj ľudí a hľadanie ich potenciálu www.peniaskova.sk, mala obchodné a distribučné spoločnosti, v ktorých pôsobila vyše 8 rokov na riadiacich pozíciách. Okrem koučingu sa venuje mentoringu pre malých a stredných podnikateľov v Národnom podnikateľskom centre a medzinárodným projektom zameraných na rozvoj verejnej správy v Inštitúte rozvoja verejnej správy.


Vstupenky zdarma na Online festival vzdelávania 2024

Tri dni nabité užitočnými tipmi pre biznis. Na čo sa môžete tešiť na 5. ročníku Online festivalu vzdelávania a ako sa zúčastniť?

Hodnotiaci rozhovor: ako ho viesť a aké otázky sa (ne)pýtať?

Objektívna spätná väzba zamestnancov aj manažérov má pre firmu veľký význam. Aké benefity prináša a aké sú zásady správneho vedenia hodnotiaceho pohovoru?

Roztočte to na Online festivale vzdelávania

Štvrtý ročník prinesie skúsenosti podnikateľov, cenné rady a zaujímavé diskusie o digitalizácii či nových zákonoch. Čo všetko je pripravené a ako sa zúčastniť?

Najčastejšie chyby nových šéfov pri práci s ľuďmi

Väčšina novo vymenovaných šéfov sa od prvého dňa prioritne sústredí na rozvoj biznisu, až potom na spoznávanie ľudí. Otočením týchto krokov však možno získať oboje – spokojných zamestnancov aj úspešný biznis.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky