Je biznis koučing investícia s návratnosťou?

Je biznis koučing investícia s návratnosťou?
Darina Benko Peniašková

Profesionálna biznis koučka s medzinárodnou certifikáciou ICF, s pôsobením v súkromnom a neziskovom sektore. Predtým, ako založila spoločnosť zameranú na rozvoj ľudí a hľadanie ich potenciálu www.peniaskova.sk, mala obchodné a distribučné spoločnosti, v ktorých pôsobila vyše 8 rokov na riadiacich pozíciách. Okrem koučingu sa venuje mentoringu pre malých a stredných podnikateľov v Národnom podnikateľskom centre a medzinárodným projektom zameraných na rozvoj verejnej správy v Inštitúte rozvoja verejnej správy.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Oplatí sa investovať peniaze do koučingu zamestnancov? Čo je dôvodom, že čoraz viac manažérov má svojho kouča a ako ho viete využiť vo svojej firme práve vy?

Investovať do svojich ľudí za účelom dosiahnutia lepších výsledkov je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Tréningy, školenia, online webináre, zmena smerníc, zákonov, stále niečo. Popri svojej bežnej náplni práce sú zamestnanci nútení dovzdelávať sa a posúvať svoju pracovnú hodnotu vyššie spolu s nastavenými cieľmi spoločnosti. Ako vnímajú samotné vzdelávanie vedúce k rozvoju zručností vaši pracovníci? Ako chcete byť vy nápomocný a využívať pridanú hodnotu koučingu vo svojom biznise?

Koučovanie v biznise

Podľa štúdie ICF z roku 2009 koučing prispieva k zásadnému zlepšeniu výkonu vo firme. Zamestnanci, ktorí absolvovali koučing sú spokojnejší, cítia sa byť väčšou súčasťou firmy a sú k nej lojálnejší. Štúdia uvádza, že:

 • 91 % respondentov pocítilo zlepšenie spokojnosti v práci,
 • 77 % uviedlo, že došlo k zlepšeniu vzťahov,
 • 67 % pocítilo zlepšenie tímovej spolupráce.

Uvoľnenie potenciálu ľudí vedie k dosiahnutiu a naplneniu cieľov spoločnosti, k ich lepšiemu výkonu za pomoci využitia ich prirodzených schopností. Samotné koučovanie a následné naplnenie potenciálu a cieľov môže viesť k vyššej úrovni duševnej pohody. Na to, aby sa však vedel tento potenciál otvoriť, je potrebné vybudovať v organizácii prostredie, kde zamestnanci cítia rešpekt, bezpečie a dôveru.

Sociálna a emocionálna inteligencia zamestnancov

Na to, aby ste vedeli rozumieť ľuďom, mali s nimi správnu sociálnu interakciu, je dôležité rozvíjať sociálnu inteligenciu. Za sociálne inteligentných ľudí sa považujú jedinci, ktorí chápu túžby, presvedčenia a myšlienky iných. Sociálna inteligencia sa dá naučiť, rozvíjať a dokáže veľmi uľahčiť pracovné vzťahy alebo konfliktné situácie. Emocionálna inteligencia je schopnosť rozpoznať a ovládať svoje emócie a schopnosť porozumieť pocitom iných. Ak chcete byť dobrý líder, je dôležité, aby ste mali obe inteligencie. Koučing je nástroj, ktorí pomáha rozvíjať sociálnu aj emocionálnu inteligenciu koučovaného.

Podnikateľ ako manažér s koučovacím prístupom

Ak sa rozhodnete využívať koučovací prístup pri svojej práci s ľuďmi, je potrebné mať vhodné koučovacie vzdelanie, byť príkladom a mať dostatočnú emocionálnu a sociálnu inteligenciu. Líder, ktorý chce pomáhať a zvyšovať výkon svojich ľudí by mal napĺňať tieto atribúty:

 • podporuje a rozvíja svojich ľudí v tíme alebo spoločnosti,
 • vedie ich k samostatnému výkonu stále zložitejších úloh,
 • motivuje ich hľadať, čo najlepšie možné riešenie,
 • kladie dôraz na spoluprácu, stanovenie cieľov a vie dať uznanie,
 • je nápomocný pri zdokonaľovaní schopností svojich ľudí,
 • deleguje zodpovednosť za rozhodnutia svojich ľudí na nich samotných,
 • učí ich zdôvodniť svoje konanie,
 • vytvára a posilňuje ochotu zamestnancov získavať nové vzdelanie,
 • dáva odlišný a nestranný pohľad na situáciu.

Takýto podnikateľ - manažér s koučovacím prístupom je pre svojich zamestnancov bútľavou vŕbou, ktorá aktívne počúva, rovnocenným partnerom na dialóg, inšpirátorom, ktorý pomáha získať nadhľad nad situáciami, mediátorom, ktorý sa drží v nezávislej pozícii a trénerom, ktorý asistuje  pri rozvojových aktivitách jeho zamestnancov.

Od problému k riešeniu

Na to, aby sme sa vedeli pozrieť na problém, s ktorým za nami príde napríklad náš zamestnanec a začali hľadať riešenia, je nutné rešpektovať jeho mapu sveta. Tak, ako o tom hovorí už spomínaná emocionálna inteligencia, je nutné nadviazať synchróniu, ktorá vzniká venovaním plnej pozornosti druhej osobe.

Je vhodné sa ako podnikateľ - manažér sústrediť na nadviazanie dôvery, nefalšovaného záujmu o problém, byť aktívnym poslucháčom, ale sa aj zvedavo pýtať a zachovať si rolu nestranného pozorovateľa. V tomto bode je nesmierne dôležité zachovanie si tzv. zenového odstupu, kedy sa ako manažér vzdáte myšlienky na nejaký váš najvhodnejší výsledok.

Prečítajte si tiež

Dovoľte zamestnancovi popremýšľať nad problémom, s ktorým prišiel, nechajte ho robiť vlastné rozhodnutia, hľadať vlastné riešenia a preberať za ne zodpovednosť. Ak si sám vyberie podľa jeho vlastných preferencií riešenie problému, stanoví si jeho následnú kontrolu a preberie osobnú zodpovednosť za svoje navrhnuté riešenie, vedie ho to k odhodlaniu podávať lepšie výkony a nesklamať seba a ani ostatných. Ide o proces, kedy svojim ľuďom umožníte nájsť a realizovať riešenia, ktoré sú pre nich osobne najvhodnejšie a v súlade s ich vlastnými presvedčeniami a hodnotami.

Ak chcete viesť svojich ľudí k zodpovednosti, musíte im ju najprv zveriť. Potom sa dá ľahko zistiť, odkiaľ pramení problém a kto mal danú vec na starosti. Často sa stáva, že za vami niekto príde s problémom, aby ste mu pomohli. Tu je dôležité myslieť na to, aby ste zostali iba v pozícii pomocníka/ pozorovateľa a nedostali sa do role, že za toho človeka daný problém preberiete. Pretože v tej chvíli sa váš zamestnanec zbavil svojho problému a vy máte o problém viac.

Tipy, ako prejsť z problému na riešenie:

 • Zamerajte sa na riešenie, nie na problém.
 • Riešte veci, v ktorých môže konať daný zamestnanec, nie niekto iný.
 • Pretransformujte problém tak, aby z neho vyšla platforma riešenia.
 • Odpovedajte si, ako budete vedieť, že je daný problém vyriešený.
 • Ak ste mali podobný problém v minulosti, čo vám najviac fungovalo?
 • Pri hľadaní riešenia môžete využiť techniky brainstormingu alebo myšlienkovej mapy, kde od centrálnej myšlienky budete zaznamenávať všetky asociácie , všetko, čo by mohlo súvisieť s daným problémom a jeho riešením
Článok pokračuje pod reklamou

Dávajte svojim zamestnancom odvážne, ale reálne ciele

Prvoradým faktorom je stanovenie reálnych, ale zároveň odvážnych cieľov. Pri dosahovaní cieľov a hľadaní riešení býva nápomocný aj koučing. Medzi hlavné činitele, ktoré dosahovanie cieľov zamestnanca ovplyvňujú patria:

 • osobná motivácia jednotlivca,
 • jeho vnútorné odhodlanie,
 • osobné predpoklady,
 • vytvorenie potrebných podmienok.
Prečítajte si tiež

Nie vždy je problémom nižšieho výkonu zamestnancov motivácia alebo odhodlanie. Pokiaľ je zamestnanec dostatočne motivovaný, má vnútorné odhodlanie dosiahnuť daný cieľ, môžu sa na ceste k nemu objaviť nástrahy vo forme nedostatočných kompetencií. Nedostatočné kompetencie alebo nevhodné podmienky na prácu môžu spôsobiť, že zamestnanec môže prejsť do frustrácie a neprimeraného vnútorného stresu. Použitím koučovacieho prístupu môžete pomôcť zamestnancovi dospieť k novým riešeniam vzniknutých prekážok, nadobudnúť nové zručnosti alebo zmeniť nevhodné podmienky.

Ciele je potrebné stanoviť tak, aby zamestnanca nepreťažili, nefrustrovali a neviedli ho k zbytočnému stresu. Všetky tieto faktory sa dajú odhaliť včas, aby zamestnanec nevyhorel, nenastal u neho stav pasivity a nespokojnosti. Preto je dôležité stanovovať reálne a dosiahnuteľné ciele, ktoré budú odvážne v tom, že vďaka nim bude napredovať každý jednotlivec a s ním aj firma.

Prečítajte si tiež

Podľa Stýbloa a kolektívu platí: „Manažéri, ktorí sú sami koučovaní a používajú koučovacie zručnosti môžu udržať svojich kľúčových zamestnancov, poskytovať lepšie služby zákazníkom, zažiť vyššiu úroveň produktivity, morálku zamestnancov, výkon tímu, vytvoriť prostredie dôvery, ktorá podporuje vývoj a úspechy zamestnancov, odštartovať zvýšenú zapojenosť zamestnancov do prebiehajúcej iniciatívy rozvoja firmy a zlepšenie finančnej výkonnosti či samotný rast firmy a obchodné výsledky.”

Použité zdroje:

Vedecko-výskumný grantový projekt KEGA 028PU-4/2014- . Nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií, Zuzana Birknerová, ISBN: 978-80-8165-070-3.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Darina Benko Peniašková
Darina Benko Peniašková

Profesionálna biznis koučka s medzinárodnou certifikáciou ICF, s pôsobením v súkromnom a neziskovom sektore. Predtým, ako založila spoločnosť zameranú na rozvoj ľudí a hľadanie ich potenciálu www.peniaskova.sk, mala obchodné a distribučné spoločnosti, v ktorých pôsobila vyše 8 rokov na riadiacich pozíciách. Okrem koučingu sa venuje mentoringu pre malých a stredných podnikateľov v Národnom podnikateľskom centre a medzinárodným projektom zameraných na rozvoj verejnej správy v Inštitúte rozvoja verejnej správy.


Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Vonkajšie žalúzie možno pred kúpou naživo vyskúšať vďaka inovatívnym predajniam

Žilinská firma s tieniacou technikou Profirol ukazuje inovatívnosť aj v predajniach. V čom sa odlišujú od konkurencie a čo ich zaskočilo pri otváraní nových pobočiek?

Starostlivosť o zákazníka u lídra na trhu s vonkajšími žalúziami

Pozitívne recenzie privádzajú do firmy Profirol s tieniacou technikou viac ako polovicu nových zákazníkov. Ako docieliť zákaznícku spokojnosť?

Konkurenčná výhoda firmy Profirol: inovácie a hodnoty v biznise

Vo firme s tieniacou technikou si zakladajú na férovosti a odbornosti. Ako zakladateľ Andrej Lehota firmu vedie, aby hodnotami žila a čím sa líšia od konkurencie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky