Ako sa stať koučom

matkova
Zdroj: Pexels.com
Darina Benko Peniašková

Profesionálna biznis koučka s medzinárodnou certifikáciou ICF, s pôsobením v súkromnom a neziskovom sektore. Predtým, ako založila spoločnosť zameranú na rozvoj ľudí a hľadanie ich potenciálu www.peniaskova.sk, mala obchodné a distribučné spoločnosti, v ktorých pôsobila vyše 8 rokov na riadiacich pozíciách. Okrem koučingu sa venuje mentoringu pre malých a stredných podnikateľov v Národnom podnikateľskom centre a medzinárodným projektom zameraných na rozvoj verejnej správy v Inštitúte rozvoja verejnej správy.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Podrobné informácie o tom, ako sa stať koučom, aké vzdelanie potrebujete a prečo sa oplatí certifikácia.

Zaujali vás metódy, ktoré dokážu pomôcť ľuďom osobnostne a pracovne rásť? Chceli by ste ich vedieť a zároveň ich začať využívať vo svojej práci? Ak ste si aspoň raz odpovedali áno, je dobré vedieť, do akej miery ich chcete využívať pre seba a do akej miery pomáhať cez ne ostatným. Sú dve možnosti, ako sa môžete stať koučom. Koučing ako pomáhajúca profesia alebo koučing využívaný pri akejkoľvek náplni práce, ako skvelý pomocník na prekonávanie prekážok.

Koučing ako profesia

Je koučing profesia alebo len manažérska zručnosť? Obe odpovede môžu byť správne. Koučing ako taký je dôležitou súčasťou rozvoja mnohých spoločností a napomáha organizáciám zvyšovať motiváciu a výkon ich zamestnancov. Najčastejšie sa koučing v spoločnostiach udomácnil vo forme koučovacieho prístupu u manažérov, ktorí majú pod sebou väčšie množstvo ľudí. Títo lídri rozvíjajú svoje koučovacie zručnosti na to, aby dokázali správne namotivovať svojich zamestnancov, zvyšovali ich výkon, vytvárali bezpečné prostredie na rozhovor, ale zároveň ich aj kontrolovali a zadávali im úlohy.

To však nemusí vytvoriť presne ten istý efekt, ako keď máte najatého externého kouča, ktorého jedinou náplňou práce je naplno sa zamerať na zvýšenie vášho potenciálu, na váš rast a rozvoj. Kouč čas, ktorý sa vám venuje nemusí deliť na ďalšie povinnosti, ktoré vyplývajú z náplne práce napríklad manažérovi, ktorý musí predovšetkým plniť ciele a plány spoločnosti, pre ktorú pracuje. Obaja však na to, aby dokázali koučovať ľudí potrebujú adekvátne vzdelanie.

Akú živnosť potrebuje kouč

Na trhu práce sa objavujú koučovia ako huby po daždi. Ako je to možné, keď ide o celkom zložitú a vzdelanostne náročnú prácu? Koučovanie patrí medzi voľné živnosti, čiže ho môže vykonávať ktokoľvek, kto si založí živnosť alebo firmu. Požiadať treba o živnosť s názvom: 27.2 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Pred pár rokmi by ste koučing darmo hľadali v zozname živností, obrat nastal až po intervencii Slovenskej asociácie koučov. Dnes už ho v katalógu živností nájdete ako: 27.2.19 Konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (koučing). Tým, že je to voľná živnosť, nie je viazaná na žiadne vzdelanie ani na iné podmienky, ktoré by bolo nutné splniť.

Na jednej strane je veľkou výhodou, že ide o živnosť, ktorú možno ľahko nadobudnúť. Na druhej strane sa ťažko týmto spôsobom zaručí odbornosť a kvalita zákazníkom, ktorí majú o koučing záujem. Je teda nesmierne dôležité pozerať sa pri výbere kouča na jeho vzdelanie v danej oblasti, školu alebo kurz, certifikáty, jeho profesionálnu prax a referencie.

Koučovacie vzdelanie - biznis alebo nutnosť?

Tak, ako pri každej profesii, kde predávate produkt alebo službu zákazníkovi, by ste mali byť v danej oblasti expert. Dobrým predpokladom na začatie profesie kouča je vnútorná motivácia byť nápomocný druhým ľuďom pri ich osobnom raste a hľadaní potenciálu. Na to, aby ste však vedeli naplniť zručnosti, ktoré sú nevyhnutné počas práce s klientom, je nutné ich poznať, mať ich naučené a hlavne vyskúšané v praxi. Aké vzdelanie je teda potrebné na získanie kompetencií, ktoré by mal mať každý skúsený kouč alebo koučujúci manažér, aby bol nápomocný a neuškodil?

Prečítajte si tiež

Na to, čo všetko by ste mali teoreticky vedieť, aby ste boli kouč, by vám mohli postačiť aj dostupné knihy. To však reálne nestačí. Bolo by to v praxi tak, ako by ste išli k chirurgovi, ktorý si prečítal množstvo kníh, mohol by byť teoretická špička v danej oblasti, ale nikdy predtým nedržal v rukách skalpel. Bol by to veľký hazard so životom zveriť sa takémuto teoretikovi.

Na tomto prípade je vidieť, aké je dôležité vzdelanie a samotná prax aj pri tejto profesii. Tým, že ide o voľnú živnosť, môžete naraziť na teoretika - samouka, ktorý neprešiel výcvikom, mentoringom skúsených koučov, nenaberal prax počas vzdelávania, ani nemusí dodržiavať etické pravidlá koučovania. Preto je dobré nájsť si na internete alebo na základe referencií kurz alebo koučovaciu školu, kde sa naučíte kompetenciám, zručnostiam, ale aj aplikácii metód do praxe počas koučovacích triád.

Koučovacia škola - správny výber môže ušetriť peniaze

Ako si však vybrať správnu školu alebo kurz? Dnes už vydávajú certifikáty rôzne spoločnosti, urobia si pekný dizajn, logo, ale takýto certifikát nemusí garantovať kvalitný výcvik. Ako teda odlíšiť rýchlo kvasené kurzy od tých kvalitných?

Na Slovensku je už celkom veľký výber škôl a kurzov, ktoré zastrešujú uznávaní profesionálni kouči s dlhoročnou praxou a sú pod záštitou Medzinárodnej federácie koučov (ICF). Na takýchto školách máte zaručené, že budete mať požadovanú úroveň vzdelania od uznávanej inštitúcie a na konci certifikát, čo bude aj niečo znamenať.

Pri výbere kurzu je podstatné, akému druhu koučingu by ste sa chceli venovať. Koučovacie školy ponúkajú rôzne výcviky ako biznis koučing, life koučing, tímový koučing, párový koučing, koučing zameraný na cieľ, transformačný koučing, kariérny koučing, talent koučing a mnoho iných. Kurzy sa líšia cenou, ale aj dĺžkou. Hlavne pri cene si uvedomíme, že vzdelanie kouča nie je lacný špás.

Ceny akreditovaných kurzov a výcvikov sa hýbu:

 • od 1500 do 4100 € za jeden výcvik.

Dĺžka kurzov:

 • od 60 - 104 hodín,
 • prebieha v čase od týždňa po pol ročný intenzívny výcvik.

Cena za mentoring potrebný na ďalšie certifikácie:

 • od 100 - 200 €/hodina

Asociácie združujúce koučov na Slovensku

Ak ste úspešne absolvovali kurz alebo výcvik v koučovacej škole, zbierate cenné hodiny praxe, dostávate sa do pozície kouča, je dobré vedieť, že na Slovensku existujú dve inštitúcie, ktoré zastrešujú certifikovaných koučov.

Prečítajte si tiež

Najväčšou a najznámejšou medzinárodnou inštitúciou, ktorá zastrešuje vyše 20 000 koučov po celom svete je Medzinárodná federácia koučov (ICF). Kouči akreditovaní touto organizáciou sa hlásia k jej definícii koučovania, jej kompetenciám a etickému kódexu. Je jedinou globálne uznávanou, nezávislou akreditačnou organizáciou pre koučov. Na Slovensku má svoju pobočku ICF Slovak Charter Chapter. Na to, aby ste sa stali jej členom je nutné preukázať potrebné vzdelanie a uhradiť členský poplatok 245 USD.

Hlavné výhody členstva ICF:

 • budovanie vlastnej kredibility,
 • spojenie s profesionálnou komunitou koučov,
 • profesionálny rast vďaka výskumu a praktickým radám,
 • informácie o najnovších trendoch,
 • zapájanie sa do partnerských projektov - nadobúdanie skúseností a praxe,
 • zoznam koučov s vizitkou,
 • zľava na online test pri certifikácii ACC.

Ďalšia organizácia, ktorá vznikla na Slovensku je Slovenská asociácia koučov SAKO, ktorá sa taktiež riadi rovnakými kompetenciami, čiže pravidlami ako ICF. SAKO je organizácia, ktorej hlavná úloha je podpora rozvoja, šírenie a zvyšovanie kvality koučovania na Slovensku. Taktiež vydáva akreditované certifikáty a tvorí množstvo akreditovaných vzdelávacích programov. Členom sa môže stať aj nekouč, sympatizant koučovania. Pre členov - koučov je povinné preukázať opäť vzdelanie. Aj tu sa platí poplatok, aktuálne 72 € za rok.

Hlavné výhody členstva v SAKO:

 • členstvo v uznávanej organizácii zastrešujúcej koučov,
 • množstvo podujatí zameraných na rozvoj koučovania,
 • regionálne kluby koučov,
 • workshopy a koučovice pre členov zamerané na rozvoj kompetencií,
 • konferencie pre koučov,
 • zapájanie sa do partnerských projektov - práca so skúsenými koučmi,
 • zoznam koučov s vizitkou.
Článok pokračuje pod reklamou

Neustále vzdelávanie kouča počas jeho profesie

Na to, aby ste boli kouč, ktorého meno budú klienti poznať a ktorého referencie sa budú šíriť, je dôležité, aby ste sa neuspokojili so základným vzdelaním v danej oblasti. Tak, ako každá profesijná oblasť, aj koučing neustále napreduje a vyvíja sa. Sú rôzne úrovne, ktoré môže kouč počas výcviku a praxe získať. Medzinárodné akreditačné úrovne ICF sú nasledovné:

 1. certifikát ACC (Associate Certified Coach) - prvá úroveň
 2. certifikát PCC (Professional Certified Coach) - druhá úroveň
 3. certifikát MCC (Master Certified Coach) - tretia úroveň

Jednotlivé úrovne sa líšia najmä počtom hodín akreditovaných výcvikov, či tréningov, ktoré kouč absolvoval a praxou, ktorú vie preukázať počtom odkoučovaných hodín.

ACC - Associate Certified Coach PCC - Professional Certified Coach MCC - Master Certified Coach
Dĺžka akreditovaného koučovacieho výcviku 60 a viac 125 a viac 200 a viac
Počet preukázateľne odkoučovaných hodín 100 a viac 500 a viac 2500 a viac

Všetky tituly udeľuje centrála americkej ICF, kde sa platí aj poplatok za udelenie medzinárodne uznávaného titulu.

Kouči počas svojej absolvujú kariéry množstvo akreditovaných vzdelávacích tréningov, za ktoré majú príslušné body potrebné na predlžovanie získanej ICF akreditácie. Je potrebné sa neustále vzdelávať, naberať získané body z tréningov alebo výcvikov a certifikáciu si na základe nich predlžovať.

Tu nastáva ďalšia záťaž na financie, nakoľko kouč do svojho vzdelania neustále investuje ďalšie a ďalšie peniaze. Ak sa laickým okom pozrieme na ceny základných kurzov a všetkých potrebných tréningov, ktoré je nutné, aby si kouč ďalej dorábal, ide o celkom finančne náročnú profesiu. Preto aj hodina certifikovaného kouča nestojí pár desiatok eur, ale omnoho viac. Ale za danú sumu dostávate kvalitnú službu a skúsenosti kouča, ktoré nadobudol neustálym učením sa a praxou.

Pomáhajúce projekty zamerané na koučing a jeho aplikovanie v rôznych sférach

Kouč, ktorí je členom jednej alebo druhej organizácie sa môže prihlasovať do rôznych projektov, ktoré zastrešuje SAKO alebo ICF. Často ide o projekty zamerané na šírenie koučovania, jeho rozvoj, či implementáciu do oblastí, v ktorých ešte nie je zakotvený.

Momentálne prebiehajú iniciatívy zamerané na vysoké a stredné školy, kde je snahou implementovať koučovací prístup medzi pedagógov, zaviesť koučing ako predmet na vysokých školách, podporiť mladé talenty formou osobných koučov a mentorov a pod.

Koučing preniká aj do zdravotníctva, neziskového sektora, médií, politiky, kresťanstva, čiže je dosť možností, aby si našiel každý, kto sa chce do akej iniciatívy ako člen zapojiť. Skúsenosti, ktoré nadobudnete pri práci, budete aktívne zdieľať s ostatnými koučmi. Je to skvelá forma na rozvoj mladých začínajúcich koučov, ktorí sú v tímoch s tými služobne staršími a skúsenejšími.

Urobiť si pekný web, biznis fotky a profil na Instagrame nestačí

Máte v rukách certifikát z koučovacej školy, nejakú prax so spolužiakmi, kamarátmi, rodinou, ste odhodlaný začať sa koučingom živiť, ale ako na to? Urobiť si pekný web, biznis fotky a profil na Instagrame nestačí. Takých je na internete veľa. Ročne tieto slovenské školy vychrlia stovku nových koučov, ale nie každý má na to, aby sa koučingom naozaj začal živiť.

Ak sa rozhodnete podnikať a byť na vlastnej nohe, nie je to ľahká cesta. Je potrebné dobre si premyslieť, kto bude vašim klientom, akej forme koučingu sa chcete venovať a ako ho chcete vykonávať. Stanete sa interných koučom a ostanete zamestnancom alebo budete podnikať ako externista a hľadať si vlastných klientov?

Prečítajte si tiež

Obe možnosti majú svoje pre a proti. Pri prvej máte stabilný príjem a klientov, ale stále to isté prostredie a tie isté problémy. Pri druhej je to väčší adrenalín v hľadaní potencionálnych klientov, ale tvoríte si vlastnú značku - seba ako kvalitu. Každým novým klientom vám prichádza nová referencia.

Ak máte dostatok známych, je dobré dávať o sebe neustále vedieť. Stať sa členom organizácií zastrešujúcich koučov, byť aktívny v rôznych projektoch, naberať neustále skúsenosti a prax. V neposlednom rade je dôležité odlíšiť sa od ostatných. Každý sme jedinečný, ale v čom ste vy? Prečo by si práve vás mal niekto vybrať, dať vám nemalé peniaze a dôveru? Ak viete prečo, tak na tom začnite stavať svoj marketing a biznis stratégiu.

Sumár, ako sa stať koučom a po roku to nevzdať

 • Vyjasnite si, čo je dôvod, prečo chcete začať koučovať,
 • zvoľte si formu, akou chcete vykonávať koučing (popri práci, živnosť, nová zručnosť),
 • zvážte si všetky náklady spojené so vzdelaním, aj samotnou živnosťou,
 • vyberte si pre vás najvhodnejší koučovací výcvik/kurz,
 • vyberte si školu, ktorá má akreditovaný certifikát a uznávanú úroveň vzdelávania,
 • zbierajte prax a neustále sa dovzdelávajte,
 • staňte sa členom organizácie, z ktorej máte reálne výhody, nie len platbu za členstvo,
 • zapájajte sa do projektov a naberajte skúseností,
 • budujte seba ako značku (Facebook, Instagram, blogovanie, projekty, atď.),
 • nájdite odlišnosť v čom ste dobrý práve vy,
 • nezaháľajte, zajtra prídu ďalší.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Darina Benko Peniašková
Darina Benko Peniašková

Profesionálna biznis koučka s medzinárodnou certifikáciou ICF, s pôsobením v súkromnom a neziskovom sektore. Predtým, ako založila spoločnosť zameranú na rozvoj ľudí a hľadanie ich potenciálu www.peniaskova.sk, mala obchodné a distribučné spoločnosti, v ktorých pôsobila vyše 8 rokov na riadiacich pozíciách. Okrem koučingu sa venuje mentoringu pre malých a stredných podnikateľov v Národnom podnikateľskom centre a medzinárodným projektom zameraných na rozvoj verejnej správy v Inštitúte rozvoja verejnej správy.


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky