Čo v sebe skrýva koučing?

Koučing je v súčasnom biznis prostredí v poslednom čase čím ďalej, tým frekventovanejší výraz. Čo sa však pod týmto slovom skutočne skrýva a na čo môže byť podnikateľovi užitočný?

Podstata koučingu

S pojmom koučing sa mnohí z nás stretli najmä pri športe, no výsledkom koučingu v podnikateľskom ponímaní nie je dosiahnutie konkrétneho víťazstva alebo prehry. Koučovanie predstavuje premyslený proces, ktorý prebieha prostredníctvom rozhovorov medzi klientom a koučom s cieľom vytvoriť priaznivé podmienky pre individuálny rast a zlepšovanie. Smeruje rozmýšľanie podnikateľov k tomu, aby sa sústredili na to, na čo je potrebné sa skutočne koncentrovať viac (alebo aj naopak, aby odpútali svoju pozornosť od vecí, na ktoré by sa nemali až tak zameriavať), aby boli dosiahnuté požadované ciele. Všeobecne neexistuje žiadne obmedzenie, či podmienky, pre koho je koučing najvhodnejší, no dá sa predpokladať, že práve pre začínajúcich podnikateľov môže byť koučing v samotných počiatkoch podnikania azda najefektívnejší. Na to, pre koho je koučing vhodný a kde sa najviac využíva sme sa spýtali aj profesionálneho bizniskouča, Rudolfa Lukačku: „Koučing je vhodný pre každého, kto je ochotný rásť a hľadať svoj nový prístup k veciam, ktoré „nefungujú“ podľa jeho predstáv. Skutočne koučing využívajú skôr vo väčších firmách, podľa mňa preto, lebo majú systematickejší prístup k rozvoju manažérov a plánujú na to aj zdroje/financie.“

Oblasti koučingu

Dôvodom, prečo podnikatelia vyhľadávajú profesionálneho kouča je niekoľko a sú veľmi rôznorodé. V prvom rade sa snažia zlepšiť nejaké aspekty v oblasti práce alebo osobného života. Často krát ľudia vyhľadávajú pomoc kouča v situáciách ako je začiatok podnikania, problémy v práci, v rodine, vyčerpanie,  stres, frustrácia. Iní chcú byť zase viac úspešní, slobodní, šťastní, rozvíjať sa a pod. Vo všeobecnosti možno povedať, že organizácie a začínajúci podnikatelia vyhľadávajú profesionálneho kouča z troch dôvodov: chcú dosiahnuť viac, chcú sa zlepšovať a byť produktívni, chcú spoznať nové spôsoby, akými robiť veci bez väčšej námahy a efektívnejšie. Kouč im pomáha pri dosahovaní týchto cieľov. „Hlavnou úlohou kouča je pomôcť klientovi nájsť riešenie/nový prístup k veciam , ktoré chce zlepšiť manažér. koučing je typický pre komunikačné problémy, stanovenie priorít, zvládnutie zmeny funkcie, life balance, ale aj pre  krízové situácie,“ poznamenal Rudolf Lukačka. 

Vzťah klienta a kouča

Koučing je záležitosť, ktorá prebieha individuálne. Je to vzťah medzi koučom a klientom. Ide teda o individuálny prístup, profesionálny bizniskouč sa venuje svojim klientom individuálne, v žiadnom prípade by nemalo ísť o nejaké skupinové školenia či semináre, tým by sa porušil jeden z princípov koučingu – individuálny prístup. Vzájomné postavenie medzi zainteresovanými stranami je založené na rovnocennom vzťahu a dôvere, v žiadnom prípade nie je kouč v pozícii autority, alebo naopak v postavení podriadeného. Kouč predpokladá, že klient je snaživý, ambiciózny, chce sa zlepšovať a verí v jeho schopnosti a potenciál.

Forma koučingu

Klient a kouč vedú spoločne množstvo rozhovorov, najčastejšie osobných ale niekedy aj telefonických, prípadne si píšu aj e-maily. Stretnutia sa vôbec nemusia konať len v nejakých pracovných priestoroch klienta, mnohé sa uskutočňujú aj na neformálnych miestach – na káve, v reštaurácii, vonku na prechádzke a pod. Kouč spoznáva klienta, jeho potreby a priania a snaží sa nájsť pre neho unikátne riešenia „šité na mieru.“ Osobné stretnutia, ich frekvencia a dĺžka sú individuálne. Pri mladých podnikateľoch sa predpokladá, že ich početnosť bude väčšia vzhľadom na kvantitu možných rozoberaných tém. Na otázku ohľadom tém a optimálnej doby koučingu Rudolf Lukačka dodáva: „Prístupy sú rôzne. Jeden z nich je, že sa na začiatku definuje cieľ koučingu. Ďalší môže byť založený len na ad ho koučingu k nejakému problému. Stretnutia bývajú na začiatku častejšie, aj raz za týždeň, trvajú 1 až 2 hodiny. Neskôr už bývajú menej často.  Niekedy prejdú aj do voľného režimu – keď treba.“

Výber správneho kouča

Tento proces možno zjednodušene prirovnať k výberu, ako by ste si mali pre vás vybrať toho najlepšieho pracovného kolegu. A skutočne je to tak. Je potrebné zvažovať jeho skúsenosti, vzdelanie, kvalifikáciu i prax ale dôraz treba klásť aj na to, ako sa s ním cítite, spoločnú atmosféru, či je vám sympatický, aký máte z neho pocit a podobne. „Koučing je o dôvere a pri výbere kouča je treba si ujasniť čo od koučingu chcem a aké „parametre“ má mať človek, ktorému mám veriť (žena - muž, starší - mladší, so skúsenosťami v biznise alebo bez, a pod.), potom si vybrať dvoch- troch koučov a na základe osobného stretnutia si vybrať, (dôvera je aj o chémii),“ zdôrazňuje R. Lukačka.

Prečo je koučing taký populárny?

Prečítajte si tiež

Popularita tejto dynamicky sa rozvíjajúcej profesie má hneď niekoľko odôvodnení. Jedným je to, že ľudia chcú čím ďalej tým viac podnikať, nechcú robiť veci, ktoré im niekto v práci prikazuje a musia ich splniť, častokrát v časovej tiesni v kombinácii s vplyvom iných obmedzujúcich faktorov. Ľudia dnes rozmýšľajú inak, chcú robiť to, čo ich baví a vedia, že majú na výber. Práve toto je nastupujúca generácia moderných mladých podnikateľov. Ďalším dôvodom je, že mnohí si uvedomujú aké je jednoduché spraviť niečo, na čo by si pred pár rokmi vôbec netrúfli, uvedomujú si, že ak si nájdu čas a prostriedky, ktoré investujú do seba, svojho rastu, z dlhodobého hľadiska sa im to mnohonásobne vráti vo forme viacerých benefitov. Ľudia začínajú hľadať hlbší zmysel v živote, v práci, v rodine, základným predpokladom pre podávanie výkonov je akási vnútorná vyrovnanosť. Koučing pracuje aj s týmito aspektmi, berie ich v dostatočnej miere do úvahy a rozvíja viaceré oblasti života.

Mladí podnikatelia môžu získať svojho vlastného kouča pri expanzii do Rakúska

Čo sa týka koučingu, pre mladých podnikateľov môže ísť veľmi zaujímavú šancu ako prostredníctvom neho rýchlo dosiahnuť zaujímavé výsledky, či už osobného charakteru typu vystupovanie, správanie, komunikácia alebo aj v oblasti manažmentu, marketingu, tržieb, zahraničnej expanzie či inej hospodárskej oblasti podnikania. Tieto benefity si začínajúci podnikatelia navždy odnesú so sebou a budú na ne ďalej vo svojej kariére nadväzovať. Pri tejto príležitosti organizuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska v spolupráci s Agentúrou mesta Viedeň pre podporu podnikania a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania projekt TwinEntrepreneurs. Vďaka TwinEntrepreneurs majú podnikatelia unikátnu príležitosť. 10 mladých podnikateľov získa bezplatné konzultácie od profesionálnych koučov, ktorí im pomôžu so svojimi skúsenosťami pri individuálnom riešení konkrétnych otázok z oblasti podnikania, organizácii, legislatívy pri zahraničnej expanzii.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?

Inovačné a digitálne vouchery v roku 2023

Firmy môžu získať poukážky, na základe ktorých im bude preplatená časť nákladov na inovačné a digitálne projekty. Aké sú podmienky a postup žiadania či výška príspevku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky