Žiadosť o dotácie na energie: postup a časté chyby

Ako vyplniť formulár žiadosti o dotácie na elektrinu či plyn za prvý kvartál 2023 a na čo dať pozor, aby sa nepredlžoval proces schválenia a vyplatenia pomoci?

Aktualizácia k 28.11.2023: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na energie bola aktualizovaná - došlo k predĺženiu oprávneného obdobia do 31. 12. 2023 a k predĺženiu lehoty na predkladanie žiadostí do 31. 12. 2023.

Aktualizácia k 24.11.2023: Žiadať o dotácie na energie možno za mesiace január - september 2023, podávať žiadosti je možné do 30.11.2023. Za október a ďalšie mesiace nateraz nie je možné o dotácie žiadať.

Aktualizácia k 2.10.2023: Žiadať o dotácie na energie možno za mesiace január - júl 2023, pričom hraničný termín na podávanie žiadostí je zatiaľ stanovený na 30.11.2023. Avizovaná je možnosť žiadať o kompenzácie aj za august a neskoršie mesiace, momentálne však toto ešte nie je možné.

Od 24. apríla 2023 je možné žiadať o kompenzácie za elektrinu a plyn (silovú zložku) za marec 2023. Oznámil to na tlačovom brífingu dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman. Žiadosti možno však podávať aj za január a február, pričom čas je až do 30. júna 2023. Keďže sa dáta o spotrebe elektriny a plynu do formulára dopĺňajú automaticky, minister uviedol, že chybovosť v žiadostiach významne klesla. Napriek tomu sa stále nejaké pochybenia vyskytujú. Na čo dať pozor, aby sa nepredlžoval proces schválenia žiadosti a vyplatenia pomoci a ako formulár správne vyplniť, priblížime v tomto článku.

Ako postupovať pri vyplnení žiadosti o dotácie na energie?

Žiadosť o dotácie na energie je možné predložiť výlučne elektronicky, pričom je potrebné ju podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom, uznaným spôsobom autorizácie alebo zdokonaleným elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte. Formulár je zverejnený na Ústrednom portáli štátnej správy (slovensko.sk). Aby bola žiadosť schválená, musí byť úplná a obsahovať pravdivé údaje, musí byť podaná do uzavretia výzvy a výlučne z elektronickej schránky žiadateľa (aj v prípade, že ju podáva splnomocnená osoba). Žiadosti sa podávajú za každú prevádzku zvlášť.

Postup je nasledovný:

 1. Na stránke energodotacie.mhsr.sk v časti „Žiadosť o poskytnutie dotácie“ je potrebné na konci stránky kliknúť na „Podať žiadosť o poskytnutie dotácie“.
 2. Po presmerovaní na portál slovensko.sk je potrebné sa prihlásiť (cez doklad totožnosti alebo aplikáciu v mobile).
 3. Vo formulári je najskôr potrebné zakliknúť, že ide o hospodársky subjekt. Následne žiadateľ vyplní údaje o spoločnosti (IČO/názov spoločnosti), vtedy systém automaticky vyplní ďalšie údaje o firme (názov/obchodné meno, IČO, DIČ, právna forma), ktoré je potrebné skontrolovať a ak je niektorý nesprávne uvedený alebo chýba, treba ho zadať manuálne.
 4. Potom žiadateľ zaklikne, či je platcom DPH. Ak áno, vyplní IČ DPH.
 5. Vo formulári bude automaticky vyplnená adresa sídla/miesto podnikania žiadateľa, opäť si treba údaje skontrolovať a kliknúť na „Pokračovať“.
 6. Nasledujú automaticky doplnené políčka s údajmi o osobe s právom konať v mene žiadateľa. Ak žiadosť podpisuje iná osoba ako štatutár, automaticky doplnených štatutárov je potrebné odstrániť a zadať údaje človeka, ktorý žiadosť podpisuje.
 7. Na ďalšej strane je predvyplnený predmet prevažujúcej činnosti (SK NACE), tento údaj treba skontrolovať. Žiadateľ potom manuálne zaklikne, či je veľký/stredný/malý podnik a vyplní e-mailovú adresu na kontaktnú osobu a IBAN spoločnosti.
 8. Následne zvolí, či tvoria iné subjekty so žiadateľom hospodársku jednotku – ak áno, je potrebné uviesť údaje o týchto subjektoch.
 9. Žiadateľ ďalej zaklikne, či žiada o dotáciu na elektrinu, alebo na plyn.
 10. V prípade elektriny žiadateľ vyplní 16-miestny EIC kód, názov dodávateľa energie a IČO dodávateľa energie (všetky tieto údaje nájde na faktúre za elektrinu). Potom zadá kraj, v ktorom sa nachádza jeho odberné miesto a uvedie časové obdobie v rámci oprávneného obdobia, kedy firma odoberala elektrinu od dodávateľa.
 11. Po zadaní týchto údajov systém automaticky vyplní spotrebu energie a cenu za 1 MWh. Ak sa tak nestane, údaj o spotrebe elektriny je možné nájsť v časti „Informácie o spotrebe energií“ na stránke energodotacie.mhsr.sk a údaj o cene za dodávku elektriny na faktúre, v zmluve alebo v cenníku dodávateľa.
 12. Ak žiadateľ zadáva spotrebu a cenu za každý mesiac zvlášť alebo v oprávnenom období menil dodávateľa, pridá odberné miesto a zadá potrebné údaje.
 13. Rovnaký postup je v prípade žiadania o kompenzáciu cien plynu – treba vyplniť 20-miestny POD kód, IČO dodávateľa a názov dodávateľa (všetko možno nájsť na faktúre za plyn), následne kraj odberného miesta a oprávnené obdobie. Spotreba a cena za 1 MWh bude doplnená automaticky, ak nie, žiadateľ tieto údaje nájde na rovnakom mieste ako v prípade elektriny. Rovnako pridá obdobie, ak zadáva spotrebu za každý mesiac zvlášť alebo sa menil dodávateľ.
 14. Následne musí žiadateľ odkliknúť, či mu už bola poskytnutá pomoc podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca. Ak áno, bude mu automaticky doplnená výška poskytnutej a žiadanej dotácie.
 15. Pokiaľ je požadovaná dotácia vyššia ako 100 000 eur, je potrebné uviesť údaje o všetkých konečných užívateľoch výhod.
 16. Následne je potrebné pravdivo potvrdiť splnenie jednotlivých podmienok zo zoznamu v žiadosti.
 17. Potom si žiadateľ skontroluje všetky údaje, ak je niečo uvedené nesprávne, klikne na „Zmeniť“.
 18. Žiadateľ žiadosť podpíše, platnosť podpisu skontroluje a formulár odošle.
Článok pokračuje pod reklamou

Ministerstvo hospodárstva na stránke energodotacie.mhsr.sk pripravilo sekciu „Návody a iné dokumenty“, kde okrem podrobného postupu vyplnenia formuláru žiadosti možno nájsť aj príručku k definícii veľkosti podniku či k definícii „hospodárskej jednotky“.

Prečítajte si tiež

Na stiahnutie: Podrobný postup vypracovania žiadosti o dotácie na energie

Časté chyby pri podávaní žiadostí o dotácie na energie

Pôvodná chybovosť pri podaní žiadostí bola na úrovni 30 %. Automatizáciou vyplnenia niektorých údajov vo formulári sa podľa ministra hospodárstva chybovosť znížila na 5 %, pričom chyby spôsobujú najmä žiadatelia, ktorí napriek automatickému doplneniu údajov o spotrebe a cene komodity, tvrdohlavo dáta prepisujú a uvádzajú údaje za celkovú spotrebu. Tie však obsahujú aj distribučné poplatky, ktoré v rámci tejto výzvy nie sú kompenzované (tarify za distribúciu elektriny budú zastropované od 1.5.2023 na základe nariadenia, ktoré vláda schválila 19.3.2023).

Ďalšou veľkou skupinou sú podľa Hirmana zraniteľní odberatelia, ktorí napriek tomu, že už majú regulovanú cenu elektriny a plynu, žiadajú aj o kompenzácie aj v rámci tejto schémy. Nie sú však oprávnenými žiadateľmi a dotáciu nemôžu dostať.

Prečítajte si tiež

Často sa tiež stretávajú s duplicitnými žiadosťami alebo sa stáva, že žiadosť podpíše elektronicky len jeden konateľ, prípadne neoprávnená osoba (napríklad účtovníčka), čo nie je v súlade s údajmi v obchodnom registri. Žiadosť je vtedy vyhodnotená ako nesprávna a je potrebné ju podať znova.

Či bude štát v kompenzovaní cien energií pokračovať aj v ďalších mesiacoch, nie je isté

Nakoľko 24. apríla bolo spustené podávanie žiadostí na kompenzáciu energií za mesiac marec (žiadosti je možné podať aj hromadne za všetky tri mesiace prvého kvartálu), financie môžu prví žiadatelia očakávať v priebehu mája. Získať možno 80 % z rozdielu medzi cenou za komoditu a zastropovanou sumou (199 eur/1MWh elektrina, 99 eur/1MWh plyn).

Ako uviedol K. Hirman, čas od podania žiadosti po schválenie žiadosti trvá približne týždeň, vyplatenie dotácií je na úrovni dvoch – troch týždňov, no postupne sa tento čas skracuje.

Či a v akej forme bude pomoc pokračovať ďalej a či bude možné o kompenzácie žiadať aj za ďalšie kvartály, sa podľa Hirmana rozhodne po zvážení situácie na trhoch s komoditami, výšky štátneho rozpočtu a ohlasov od firiem. Vyjadrenie rezortu možno očakávať v priebehu mája 2023.

Zdroj: Tlačový brífing ministra hospodárstva, energodotacie.mhsr.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Smernica o energetickej hospodárnosti budov: na čo sa pripraviť?

Nové pravidlá pre novostavby aj rekonštrukcie starších budov - ako sa zmení spôsob vykurovania, odkedy nebude možné používať plynové kotly a čo budú musieť spĺňať parkoviská?

Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky