Zastropovanie distribučných poplatkov za elektrinu od 1.5.2023

Vláda schválila maximálnu výšku distribučných poplatkov za dodávku elektriny pre všetkých odberateľov, teda aj pre firmy. V akej výške budú jednotlivé tarify od mája?

Vláda SR v stredu 19.4.2023 schválila nové nariadenie, ktorým sa od 1. mája 2023 zastropujú distribučné poplatky pri elektrine, a to v prípade všetkých koncových odberateľov, ktorí majú IČO a vlastný elektromer. Týkať sa to teda bude už nielen domácností, ale aj firiem, živnostníkov, škôl, nemocníc či kostolov.

Podnikatelia majú zatiaľ kompenzovanú len silovú zložku elektriny a plynu

Hospodárske subjekty môžu žiadať o kompenzácie za silovú zložku komodity (plyn a elektrina) za prvý kvartál roka 2023. Výzva bola vyhlásená vo februári, pričom o príspevok možno žiadať za jednotlivé mesiace postupne – aktuálne je možné predkladať žiadosti za január a február 2023, od 24.4.2023 to bude možné aj za mesiac marec.

Oprávnení žiadatelia môžu od štátu dostať dotáciu vo výške 80 % z rozdielu medzi cenou komodity a ich cenovým stropom, konkrétne 199 eur za 1 MWh pri elektrine, 99 eur za 1 MWh pri plyne. Maximálne môže jedna firma získať 200-tisíc eur mesačne.

Zastropovanie distribučných poplatkov za dodávku elektriny od 1.5.2023

Kompenzácie sa však v prípade hospodárskych subjektov doposiaľ netýkali distribučných poplatkov, tie mali zastropované len domácnosti a vybraní odberatelia elektriny. To sa novým nariadením od 1.5.2023 zmení a tarify za prevádzkovanie systému, za systémové služby a za straty pri distribúcii sa budú zastropovať pre všetkých odberateľov, pričom zostanú na rovnakej úrovni ako v roku 2022.

Výška tarify za systémové služby bude pre koncových odberateľov elektriny do konca tohto roka na úrovni 6,2976 eur/MWh bez DPH.

Čo sa týka výšky tarify za straty pri distribúcii elektriny, bude rovnaká ako je uvedené v rozhodnutí úradu platnom pre rok 2022, ktoré je vydané prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

Tarifa za prevádzkovanie systému bude taktiež na úrovni z vlaňajška, no bude sa líšiť podľa rôznych skupín odberateľov:

  • veľkí odberatelia (ktorými môžu byť veľké firmy či krajské mestá) – 15,9000 eur/MWh bez DPH,
  • strední odberatelia (ktorými môžu malé a stredné podniky či okresné mestá) – 11,9000 eur/MWh bez DPH,
  • malí odberatelia (ktorými sú odberatelia s odberom do 30 MWh ročne) – 1,1870 eur/MWh bez DPH.
Zdroj: Facebook/Ministerstvo hospodárstva SR
Zdroj: Facebook/Ministerstvo hospodárstva SR

Ako uviedol na tlačovej konferencii po rokovaní vlády minister hospodárstva K. Hirman, vďaka zastropovaniu cien spomínaných taríf, ako aj kompenzáciám silovej zložky, sa poplatky výrazne znížia, konkrétne malým odberateľom o 63 %, stredným o 44 % a veľkým odberateľom o 49 %.

Pri plyne sa zastropovanie distribučných poplatkov zatiaľ neplánuje

Ako na tlačovej konferencii uviedol dočasne poverený premiér E. Heger, pomoc štátu v prípade distribučných poplatkov pravdepodobne dosiahne 325 miliónov eur, čo však bude napokon závisieť od výslednej spotreby odberateľmi.

Čo sa týka podobného opatrenia pri plyne, K. Hirman uviedol, že hoci nad zastropovaním poplatkov uvažovali, pri prepočtoch zistili, že nárast v distribučných poplatkoch bol relatívne malý. „Pomoc by v sumáre na celý rok predstavovala niečo cez 20 miliónov eur. Vzhľadom na celú administratívnu záťaž a podobne by nemala taký zásadný efekt ako pri elektrine, kde je veľmi zásadný pri každej skupine odberateľov.“ 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Fotovoltika pre firmy (podnikateľov) z daňového hľadiska

Kedy treba získať oprávnenie na podnikanie v energetike či registrovať sa na colnom úrade? Aká je sadzba spotrebnej dane z elektriny? Do akej odpisovej skupiny zaradiť solárny panel? V článku nájdete odpovede na základné daňové otázky v súvislosti s fotovoltikou.

Fotovoltika pre domácnosti z daňového hľadiska

Kedy vzniká povinnosť registrácie na colnom úrade pri výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov? Sú domácnosti oslobodené od spotrebnej dane z výroby elektriny?

Tvorba cien a zľavy: kedy a v akej výške ich dávať

Kedy využívať zľavy, o koľko je potrebné navýšiť predaj pri zľave z cien, ak nechce firma prerobiť a aké sú alternatívy k poskytnutiu zľavy?

Žiadosť o dotácie na energie: postup a časté chyby

Ako vyplniť formulár žiadosti o dotácie na elektrinu či plyn za prvý kvartál 2023 a na čo dať pozor, aby sa nepredlžoval proces schválenia a vyplatenia pomoci?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky