Prvá pomoc v januári a februári 2022: prijímateľov čaká nová povinnosť

Účinnosť zákona o podpore v čase skrátenej práce sa presúva. Za január a február 2022 bude zamestnancom a živnostníkom naďalej poskytovaná Prvá pomoc, jej podmienky sa však zmenia.

Kurzarbeit sa posúva, v úvode roka dostanú podnikatelia Prvú pomoc

Termín účinnosti zákona o podpore v čase skrátenej práce sa presúva na 1. marec 2022. Dôvodom je núdzový stav platný od 25. novembra 2021 na obdobie nasledujúcich 90 dní, vyhlásený v súvislosti s treťou vlnou pandémie Covid-19. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR preto bude aj za mesiace január a február vyplácať príspevky z projektu Prvá pomoc. Nakoľko sa príspevky vyplácajú spätne rovnako ako zamestnávatelia vyplácajú pracovníkom mzdy, o výške príspevkov bude môcť vláda rozhodnúť do konca januára 2022.

„Táto pomoc je nielen účinná, ale zamestnávatelia sú už na ňu zvyknutí a poznajú ju. Počas vrcholiacej krízy tak nebudú musieť podávať nové žiadosti. Vďaka tomu môžeme na úradoch plynulo pokračovať vo vyplácaní pomoci a spolupracovať so žiadateľmi podľa overeného postupu,“ doplnil minister Milan Krajniak.

Úprava podmienok čerpania Prvej pomoci

S ohľadom na požiadavku ministerky spravodlivosti dôjde k úprave podmienok čerpania Prvej pomoci od januára 2022. Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce. Novela zavádza pre zamestnávateľov – žiadateľov o podporu z Projektu Prvá pomoc povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Povinnosť budú musieť splniť tí, ktorí požiadajú o vyplatenie pomoci za mesiace január a február 2022 alebo za uvedené mesiace samostatne, ak v príslušnom mesiaci poskytnutá finančná pomoc prevýši sumu 100 000 eur, ale aj tí žiadatelia, ktorým má byť za mesiace január a február 2022 poskytnutá súhrnná finančná pomoc prevyšujúca 250 000 eur. To znamená, že žiadatelia nebudú musieť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak výška pomoci za január alebo február neprekročí 100 000 eur alebo súčet pomoci za január a február neprekročí 250 000 eur.

U tých zamestnávateľov, ktorým sa poskytuje príspevok v rámci projektov Prvej pomoci v súčasnosti, teda za oprávnené obdobie trvajúce do 31. decembra 2021, sa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora považuje za splnenú.

Prečítajte si tiež

Zákon o podpore v čase skrátenej práce bol prijatý s cieľom zabezpečiť časť mzdy pre zamestnanca v čase, keď mu zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v dohodnutom rozsahu, tiež s cieľom udržať pracovné miesta a konkurencieschopnosť. Zamestnávateľ udrží zamestnancov v pracovnom vzťahu a po skončení mimoriadnej udalosti spustí plynulo produkciu, čím ušetrí ďalšie zdroje a čas.

Zdroj: MPSVR SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kurzarbeit alebo podpora v čase skrátenej práce od 1.3.2022

Od 1. marca 2022 budú mať zamestnávatelia možnosť žiadať o novú podporu v čase skrátenej práce. Aké podmienky musia splniť a ako sa podpora dotkne zamestnancov?

Dotácia na nájomné v 3. vlne: podávanie žiadostí spustené

Ministerstvo hospodárstva opäť spúšťa vyplácanie dotácií na nájomné. V akej výške a ktorých podnikateľov sa výzva týka?

Výdavky na testovanie zamestnancov a ich zdaňovanie

V súvislosti so zavedením vstupu na pracovisko len v režime OTP od 29.11.2021 sú dôležité aj daňové otázky týkajúce sa testovania zamestnancov, predovšetkým u zamestnávateľov.

Pandemický rodičovský príspevok sa od 1.1.2022 ruší

Vláda schválila zrušenie pandemického rodičovského príspevku. Prečo a dokedy bude vyplácaný príspevok tým, ktorí ho poberajú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky