Prvá pomoc v januári a februári 2022: prijímateľov čaká nová povinnosť

Účinnosť zákona o podpore v čase skrátenej práce sa presúva. Za január a február 2022 bude zamestnancom a živnostníkom naďalej poskytovaná Prvá pomoc, jej podmienky sa však zmenia.

Aktualizácia k 01.02.2022: Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia (aj za 3B) za január 2022 je možné podávať do 31. marca 2022, za február 2022 do 30.4.2022, pričom sa uplatňuje Prvá pomoc +. Za december 2021 je možné podávať žiadosti a výkazy do 28.2.2022. Oprávnení žiadatelia v rámci opatrenia 3B sú len tí zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú najviac 49 zamestnancov a vykazujú pokles tržieb najmenej 40 %. 

Pokles tržieb môže žiadateľ preukázať jedným zo spôsobov:

  1. Porovnávaním tržby za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019, 2020 alebo 2021 (napr. pre vykazované obdobie 01/2022 - predchádzajúce je 01/2019, alebo 01/2020, alebo 01/2021).
  2. Porovnávaním priemeru tržieb v roku 2019, 2020 alebo 2021 (teda 1/12 tržieb za rok 2019, 2020 alebo 2021) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019 alebo 2020 alebo 2021.
  3. Porovnávaním tržby za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 01.02.2020.
  4. Porovnávaním tržby za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 02.09.2020.
  5. Porovnávaním tržby za december 2020, január 2021 alebo február 2021 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť po 02.09.2020.
  6. Porovnávaním tržby za september 2021 alebo október 2021 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť v roku 2021, najneskôr k 01.10.2021.

Medzi oprávnených zamestnancov a SZČO tak patria aj tí, ktorí začali pracovať / podnikať po 1. februári 2021, najneskôr však k 1. októbru 2021.  

Kurzarbeit sa posúva, v úvode roka dostanú podnikatelia Prvú pomoc

Termín účinnosti zákona o podpore v čase skrátenej práce sa presúva na 1. marec 2022. Dôvodom je núdzový stav platný od 25. novembra 2021 na obdobie nasledujúcich 90 dní, vyhlásený v súvislosti s treťou vlnou pandémie Covid-19. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR preto bude aj za mesiace január a február vyplácať príspevky z projektu Prvá pomoc. Nakoľko sa príspevky vyplácajú spätne rovnako ako zamestnávatelia vyplácajú pracovníkom mzdy, o výške príspevkov bude môcť vláda rozhodnúť do konca januára 2022.

„Táto pomoc je nielen účinná, ale zamestnávatelia sú už na ňu zvyknutí a poznajú ju. Počas vrcholiacej krízy tak nebudú musieť podávať nové žiadosti. Vďaka tomu môžeme na úradoch plynulo pokračovať vo vyplácaní pomoci a spolupracovať so žiadateľmi podľa overeného postupu,“ doplnil minister Milan Krajniak.

Od 1.3.2022 nahradil schému „Prvej pomoci“ zákon o podpore v čase skrátenej práce (tzv. kurzarbeit), avšak ten platí len pre zamestnávateľov. Pre SZČO je preto zrealizovaný samostatný projekt - pandemická pomoc za marec 2022, pričom získať môžu príspevok vo výške 60 % vymeriavacieho základu.

Úprava podmienok čerpania Prvej pomoci

S ohľadom na požiadavku ministerky spravodlivosti dôjde k úprave podmienok čerpania Prvej pomoci od januára 2022. Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce. Novela zavádza pre zamestnávateľov – žiadateľov o podporu z Projektu Prvá pomoc povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Povinnosť budú musieť splniť tí, ktorí požiadajú o vyplatenie pomoci za mesiace január a február 2022 alebo za uvedené mesiace samostatne, ak v príslušnom mesiaci poskytnutá finančná pomoc prevýši sumu 100 000 eur, ale aj tí žiadatelia, ktorým má byť za mesiace január a február 2022 poskytnutá súhrnná finančná pomoc prevyšujúca 250 000 eur. To znamená, že žiadatelia nebudú musieť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak výška pomoci za január alebo február neprekročí 100 000 eur alebo súčet pomoci za január a február neprekročí 250 000 eur.

U tých zamestnávateľov, ktorým sa poskytuje príspevok v rámci projektov Prvej pomoci v súčasnosti, teda za oprávnené obdobie trvajúce do 31. decembra 2021, sa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora považuje za splnenú.

Prečítajte si tiež

Zákon o podpore v čase skrátenej práce bol prijatý s cieľom zabezpečiť časť mzdy pre zamestnanca v čase, keď mu zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v dohodnutom rozsahu, tiež s cieľom udržať pracovné miesta a konkurencieschopnosť. Zamestnávateľ udrží zamestnancov v pracovnom vzťahu a po skončení mimoriadnej udalosti spustí plynulo produkciu, čím ušetrí ďalšie zdroje a čas.

Zdroj: MPSVR SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR počas prázdnin: kedy je možné poberať dávku?

Niektorí rodičia či iní poistenci môžu dostávať zo Sociálnej poisťovne dávku pandemické ošetrovné aj počas letných školských prázdnin. Koho sa to týka a aké sú podmienky?

Covid opatrenia od júla 2022: odporúčania pre občanov aj zamestnávateľov

Úrad verejného zdravotníctva vzhľadom na stúpajúci počet prípadov COVID-19 pripomína sériu odporúčaní, ktoré pomôžu znižovať riziko šírenia nákazy. Čo treba vedieť?

Opatrenia od 21.4.2022: zmeny v nosení rúšok aj v pravidlách karantény

Od 21.4.2022 sa uvoľňujú ďalšie pandemické opatrenia – takmer úplne sa ruší povinnosť nosiť respirátor či rúško, zmeny nastanú aj v povinnej karanténe. Čo platí po novom?

Nová pandemická pomoc za marec 2022 pre SZČO

SZČO budú mať nárok na novú finančnú pomoc za marec 2022 na prekonanie negatívnych dopadov pandémie. Ide o náhradu kurzarbeitu. Aké sú podmienky a dokedy o pomoc žiadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky