Prvá pomoc v januári a februári 2022: prijímateľov čaká nová povinnosť

Účinnosť zákona o podpore v čase skrátenej práce sa presúva. Za január a február 2022 bude zamestnancom a živnostníkom naďalej poskytovaná Prvá pomoc, jej podmienky sa však zmenia.

Aktualizácia k 01.02.2022: Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia (aj za 3B) za január 2022 je možné podávať do 31. marca 2022, za február 2022 do 30.4.2022, pričom sa uplatňuje Prvá pomoc +. Za december 2021 je možné podávať žiadosti a výkazy do 28.2.2022. Oprávnení žiadatelia v rámci opatrenia 3B sú len tí zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú najviac 49 zamestnancov a vykazujú pokles tržieb najmenej 40 %. 

Pokles tržieb môže žiadateľ preukázať jedným zo spôsobov:

  1. Porovnávaním tržby za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019, 2020 alebo 2021 (napr. pre vykazované obdobie 01/2022 - predchádzajúce je 01/2019, alebo 01/2020, alebo 01/2021).
  2. Porovnávaním priemeru tržieb v roku 2019, 2020 alebo 2021 (teda 1/12 tržieb za rok 2019, 2020 alebo 2021) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019 alebo 2020 alebo 2021.
  3. Porovnávaním tržby za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 01.02.2020.
  4. Porovnávaním tržby za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 02.09.2020.
  5. Porovnávaním tržby za december 2020, január 2021 alebo február 2021 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť po 02.09.2020.
  6. Porovnávaním tržby za september 2021 alebo október 2021 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť v roku 2021, najneskôr k 01.10.2021.

Medzi oprávnených zamestnancov a SZČO tak patria aj tí, ktorí začali pracovať / podnikať po 1. februári 2021, najneskôr však k 1. októbru 2021.  

Kurzarbeit sa posúva, v úvode roka dostanú podnikatelia Prvú pomoc

Termín účinnosti zákona o podpore v čase skrátenej práce sa presúva na 1. marec 2022. Dôvodom je núdzový stav platný od 25. novembra 2021 na obdobie nasledujúcich 90 dní, vyhlásený v súvislosti s treťou vlnou pandémie Covid-19. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR preto bude aj za mesiace január a február vyplácať príspevky z projektu Prvá pomoc. Nakoľko sa príspevky vyplácajú spätne rovnako ako zamestnávatelia vyplácajú pracovníkom mzdy, o výške príspevkov bude môcť vláda rozhodnúť do konca januára 2022.

„Táto pomoc je nielen účinná, ale zamestnávatelia sú už na ňu zvyknutí a poznajú ju. Počas vrcholiacej krízy tak nebudú musieť podávať nové žiadosti. Vďaka tomu môžeme na úradoch plynulo pokračovať vo vyplácaní pomoci a spolupracovať so žiadateľmi podľa overeného postupu,“ doplnil minister Milan Krajniak.

Od 1.3.2022 nahradil schému „Prvej pomoci“ zákon o podpore v čase skrátenej práce (tzv. kurzarbeit), avšak ten platí len pre zamestnávateľov. Pre SZČO je preto zrealizovaný samostatný projekt - pandemická pomoc za marec 2022, pričom získať môžu príspevok vo výške 60 % vymeriavacieho základu.

Úprava podmienok čerpania Prvej pomoci

S ohľadom na požiadavku ministerky spravodlivosti dôjde k úprave podmienok čerpania Prvej pomoci od januára 2022. Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce. Novela zavádza pre zamestnávateľov – žiadateľov o podporu z Projektu Prvá pomoc povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Povinnosť budú musieť splniť tí, ktorí požiadajú o vyplatenie pomoci za mesiace január a február 2022 alebo za uvedené mesiace samostatne, ak v príslušnom mesiaci poskytnutá finančná pomoc prevýši sumu 100 000 eur, ale aj tí žiadatelia, ktorým má byť za mesiace január a február 2022 poskytnutá súhrnná finančná pomoc prevyšujúca 250 000 eur. To znamená, že žiadatelia nebudú musieť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak výška pomoci za január alebo február neprekročí 100 000 eur alebo súčet pomoci za január a február neprekročí 250 000 eur.

U tých zamestnávateľov, ktorým sa poskytuje príspevok v rámci projektov Prvej pomoci v súčasnosti, teda za oprávnené obdobie trvajúce do 31. decembra 2021, sa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora považuje za splnenú.

Prečítajte si tiež

Zákon o podpore v čase skrátenej práce bol prijatý s cieľom zabezpečiť časť mzdy pre zamestnanca v čase, keď mu zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v dohodnutom rozsahu, tiež s cieľom udržať pracovné miesta a konkurencieschopnosť. Zamestnávateľ udrží zamestnancov v pracovnom vzťahu a po skončení mimoriadnej udalosti spustí plynulo produkciu, čím ušetrí ďalšie zdroje a čas.

Zdroj: MPSVR SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné

Pri pandemickom ošetrovnom môže poistenec požiadať o znovurozhodnutie o jeho nároku. Sociálna poisťovňa informuje, kedy je to možné a pripája tiež praktické príklady.

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky