Zápis do RPVS pri čerpaní Prvej pomoci a kurzarbeite v roku 2022

Niektorí poberatelia Prvej pomoci a zamestnávatelia, ktorí budú využívať kurzarbeit, sa musia zapísať do registra partnerov verejného sektora. Koho sa to týka a dokedy treba zápis stihnúť?

Od januára 2022 dochádza k úprave podmienok čerpania Prvej pomoci. Tá sa bude poskytovať už len do februára 2022, pretože od marca ju nahradí tzv. kurzarbeit. Zamestnávatelia a podnikatelia, ktorí žiadajú o podporu z projektu Prvá pomoc, však budú mať povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS).

Zápis do registra partnerov verejného sektora pri čerpaní príspevkov z Prvej pomoci

Povinnosť zapísať sa do RPVS budú musieť splniť tí, ktorí požiadajú o vyplatenie pomoci za mesiace január a február 2022 alebo za uvedené mesiace samostatne, avšak len v prípade, že v príslušnom mesiaci im bude poskytnutá finančná pomoc viac ako 100 000 eur. Do registra sa budú musieť zapísať aj tí žiadatelia, ktorým má byť za mesiace január a február 2022 poskytnutá súhrnná finančná pomoc prevyšujúca 250 000 eur. Ak výška pomoci za január alebo február neprekročí 100 000 eur alebo súčet pomoci za január a február neprekročí 250 000 eur, žiadatelia nebudú musieť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Prečítajte si tiež

Zápis do RPVS je potrebné mať dokončený v momente podania žiadosti o príspevok. Keďže zapísať sa do registra nie je možné svojpomocne, registráciu môže vykonať len advokát, notár, audítor, daňový poradca alebo banka – všetci sú tzv. oprávnenou osobou. Návrh na zápis prostredníctvom tejto oprávnenej osoby musí byť podaný s dostatočným predstihom pred podaním žiadosti o príspevok.

U tých zamestnávateľov, ktorým sa poskytuje príspevok v rámci projektov Prvej pomoci za oprávnené obdobie trvajúce do 31. decembra 2021, sa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora považuje za splnenú.

Zápis do registra partnerov verejného sektora v súvislosti s kurzarbeitom

Od marca 2022 nahradí Prvú pomoc tzv. kurzarbeit - zákon o podpore v čase skrátenej práce. Prijatý bol s cieľom zabezpečiť časť mzdy pre zamestnanca v čase, keď mu zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v dohodnutom rozsahu, s cieľom udržať pracovné miesta a konkurencieschopnosť. Zamestnávateľ takýmto spôsobom udrží zamestnancov v pracovnom vzťahu a po skončení mimoriadnej udalosti spustí plynulo produkciu, čím ušetrí ďalšie zdroje a čas.

Zápis do RPVS sa bude týkať aj tých zamestnávateľov, ktorí využijú túto pomoc. A to v prípade prekročenia spomínaných finančných limitov - pri jednorazovom čerpaní pomoci vo výške viac ako 100 000 eur alebo pri vyčerpaní viac ako 250 000 eur behom celého kalendárneho roka.

Nakoľko zamestnávatelia v týchto prípadoch nevedia, či a kedy limity prekročia, pre zápis do RPVS je v tejto súvislosti rozhodujúci moment pripísania prostriedkov na účte zamestnávateľa – najneskôr vtedy musí byť zamestnávateľ zapísaný v RPVS.


Potrebujete pomôcť so zápisom do RPVS? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Poslanci chcú meniť neexistujúci zákon, urgentnú zmenu pre podnikateľov neriešia

Na prebiehajúcej schôdzi NRSR je rekordný počet poslaneckých návrhov, ktoré nie je dôvod prijímať bez štandardného pripomienkovania a vyčísľovania dopadov. Problém, na ktorý dlhodobo poukazujú podnikatelia, poslanci ignorujú.

Výmena informácií o podnikajúcich na elektronických platformách od 1. 1. 2023

Informáciami o podnikajúcich na elektronických platformách na účel daní budú príslušné orgány disponovať automaticky. Cieľom je zabrániť daňovým únikom. Akým spôsobom sa bude medzinárodná výmena informácií realizovať?

Reklama orientovaná na deti

Čo je reklama zameraná na deti a aké podmienky musí spĺňať? Ktoré reklamy sa nesmú orientovať na maloletých?

Deti v reklame

Čo treba dodržať pri reklame, v ktorej účinkujú deti? Môžu sa samé hrať na ulici, sedieť nepripútané v aute alebo propagovať bankové produkty? Súhrn zákonných pravidiel.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky