Zápis do RPVS pri čerpaní Prvej pomoci a kurzarbeite v roku 2022

Niektorí poberatelia Prvej pomoci a zamestnávatelia, ktorí budú využívať kurzarbeit, sa musia zapísať do registra partnerov verejného sektora. Koho sa to týka a dokedy treba zápis stihnúť?

Od januára 2022 dochádza k úprave podmienok čerpania Prvej pomoci. Tá sa bude poskytovať už len do februára 2022, pretože od marca ju nahradí tzv. kurzarbeit. Zamestnávatelia a podnikatelia, ktorí žiadajú o podporu z projektu Prvá pomoc, však budú mať povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS).

Zápis do registra partnerov verejného sektora pri čerpaní príspevkov z Prvej pomoci

Povinnosť zapísať sa do RPVS budú musieť splniť tí, ktorí požiadajú o vyplatenie pomoci za mesiace január a február 2022 alebo za uvedené mesiace samostatne, avšak len v prípade, že v príslušnom mesiaci im bude poskytnutá finančná pomoc viac ako 100 000 eur. Do registra sa budú musieť zapísať aj tí žiadatelia, ktorým má byť za mesiace január a február 2022 poskytnutá súhrnná finančná pomoc prevyšujúca 250 000 eur. Ak výška pomoci za január alebo február neprekročí 100 000 eur alebo súčet pomoci za január a február neprekročí 250 000 eur, žiadatelia nebudú musieť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Prečítajte si tiež

Zápis do RPVS je potrebné mať dokončený v momente podania žiadosti o príspevok. Keďže zapísať sa do registra nie je možné svojpomocne, registráciu môže vykonať len advokát, notár, audítor, daňový poradca alebo banka – všetci sú tzv. oprávnenou osobou. Návrh na zápis prostredníctvom tejto oprávnenej osoby musí byť podaný s dostatočným predstihom pred podaním žiadosti o príspevok.

U tých zamestnávateľov, ktorým sa poskytuje príspevok v rámci projektov Prvej pomoci za oprávnené obdobie trvajúce do 31. decembra 2021, sa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora považuje za splnenú.

Zápis do registra partnerov verejného sektora v súvislosti s kurzarbeitom

Od marca 2022 nahradí Prvú pomoc tzv. kurzarbeit - zákon o podpore v čase skrátenej práce. Prijatý bol s cieľom zabezpečiť časť mzdy pre zamestnanca v čase, keď mu zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v dohodnutom rozsahu, s cieľom udržať pracovné miesta a konkurencieschopnosť. Zamestnávateľ takýmto spôsobom udrží zamestnancov v pracovnom vzťahu a po skončení mimoriadnej udalosti spustí plynulo produkciu, čím ušetrí ďalšie zdroje a čas.

Zápis do RPVS sa bude týkať aj tých zamestnávateľov, ktorí využijú túto pomoc. A to v prípade prekročenia spomínaných finančných limitov - pri jednorazovom čerpaní pomoci vo výške viac ako 100 000 eur alebo pri vyčerpaní viac ako 250 000 eur behom celého kalendárneho roka.

Nakoľko zamestnávatelia v týchto prípadoch nevedia, či a kedy limity prekročia, pre zápis do RPVS je v tejto súvislosti rozhodujúci moment pripísania prostriedkov na účte zamestnávateľa – najneskôr vtedy musí byť zamestnávateľ zapísaný v RPVS.


Potrebujete pomôcť so zápisom do RPVS? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmena firemných údajov od 1.6.2023: ovplyvní ich súdna mapa

Mnohí podnikatelia musia zmeniť údaje na faktúrach, webe, e-shope, či pečiatkach. Súdna mapa má zlepšiť fungovanie súdov, zatiaľ však prináša byrokratickú záťaž pre bratislavské a košické firmy.

Formulár A1 pre prácu v zahraničí možno vybaviť elektronicky

Od 15. mája 2023 možno požiadať o PD A1 aj prostredníctvom elektronického formulára. Ako postupovať v prípade vyslania zamestnancov či SZČO?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.8.2023: prehľad zmien

Dlhšia lehota na vrátanie tovaru, zmeny v uvádzaní zliav, zníženie byrokratickej záťaže či nové zásady ukladania sankcií. Aké sú najzásadnejšie novinky?

Zmenu občianskeho preukazu už nebude potrebné hlásiť obchodnému registru

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zrušenie povinnosti zápisu dokladu totožnosti u konečných užívateľov výhod.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky