Zápis do RPVS pri čerpaní Prvej pomoci a kurzarbeite v roku 2022

Niektorí poberatelia Prvej pomoci a zamestnávatelia, ktorí budú využívať kurzarbeit, sa musia zapísať do registra partnerov verejného sektora. Koho sa to týka a dokedy treba zápis stihnúť?

Od januára 2022 dochádza k úprave podmienok čerpania Prvej pomoci. Tá sa bude poskytovať už len do februára 2022, pretože od marca ju nahradí tzv. kurzarbeit. Zamestnávatelia a podnikatelia, ktorí žiadajú o podporu z projektu Prvá pomoc, však budú mať povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS).

Zápis do registra partnerov verejného sektora pri čerpaní príspevkov z Prvej pomoci

Povinnosť zapísať sa do RPVS budú musieť splniť tí, ktorí požiadajú o vyplatenie pomoci za mesiace január a február 2022 alebo za uvedené mesiace samostatne, avšak len v prípade, že v príslušnom mesiaci im bude poskytnutá finančná pomoc viac ako 100 000 eur. Do registra sa budú musieť zapísať aj tí žiadatelia, ktorým má byť za mesiace január a február 2022 poskytnutá súhrnná finančná pomoc prevyšujúca 250 000 eur. Ak výška pomoci za január alebo február neprekročí 100 000 eur alebo súčet pomoci za január a február neprekročí 250 000 eur, žiadatelia nebudú musieť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Prečítajte si tiež

Zápis do RPVS je potrebné mať dokončený v momente podania žiadosti o príspevok. Keďže zapísať sa do registra nie je možné svojpomocne, registráciu môže vykonať len advokát, notár, audítor, daňový poradca alebo banka – všetci sú tzv. oprávnenou osobou. Návrh na zápis prostredníctvom tejto oprávnenej osoby musí byť podaný s dostatočným predstihom pred podaním žiadosti o príspevok.

U tých zamestnávateľov, ktorým sa poskytuje príspevok v rámci projektov Prvej pomoci za oprávnené obdobie trvajúce do 31. decembra 2021, sa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora považuje za splnenú.

Zápis do registra partnerov verejného sektora v súvislosti s kurzarbeitom

Od marca 2022 nahradí Prvú pomoc tzv. kurzarbeit - zákon o podpore v čase skrátenej práce. Prijatý bol s cieľom zabezpečiť časť mzdy pre zamestnanca v čase, keď mu zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v dohodnutom rozsahu, s cieľom udržať pracovné miesta a konkurencieschopnosť. Zamestnávateľ takýmto spôsobom udrží zamestnancov v pracovnom vzťahu a po skončení mimoriadnej udalosti spustí plynulo produkciu, čím ušetrí ďalšie zdroje a čas.

Zápis do RPVS sa bude týkať aj tých zamestnávateľov, ktorí využijú túto pomoc. A to v prípade prekročenia spomínaných finančných limitov - pri jednorazovom čerpaní pomoci vo výške viac ako 100 000 eur alebo pri vyčerpaní viac ako 250 000 eur behom celého kalendárneho roka.

Nakoľko zamestnávatelia v týchto prípadoch nevedia, či a kedy limity prekročia, pre zápis do RPVS je v tejto súvislosti rozhodujúci moment pripísania prostriedkov na účte zamestnávateľa – najneskôr vtedy musí byť zamestnávateľ zapísaný v RPVS.


Potrebujete pomôcť so zápisom do RPVS? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zápis do RPVS: povinnosť poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby

Ako postupovať, na koho sa obrátiť a s akými nákladmi počítať pri zápise do registra partnerov verejného sektora, ak ide o poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby?

Umelá inteligencia (AI) z právneho hľadiska

Aké právne riziká súvisia s použitím umelej inteligencie a ako im vo firme predchádzať, prezradili odborníčky z MATHISON legal.

Námietka voči ESG vykazovaniu: názory europoslancov sa rozchádzajú

Skupina poslancov Európskeho parlamentu vzniesla námietku voči smernici o ESG vykazovaní. Čo považujú za najväčšie problémy a ako hlasovali slovenskí europoslanci?

Platba v hotovosti vs kartou: práva a povinnosti obchodníkov

Má podnikateľ právo rozhodnúť sa prijímať len jeden spôsob platby? Čo hovorí zákon o stanovení minimálnych minutých súm, kedy obchodník dovolí platiť kartou?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky