Dane a účtovníctvo


Daňové priznanie fyzickej osoby s príjmami od viacerých zamestnávateľov za rok 2013

Kto je povinný podať daňové priznanie za rok 2013, aké sú výnimky, ako do neho zahrnúť príjmy od viacerých zamestnávateľov?

Vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby - typ A (za rok 2013)

Ak má fyzická osoba za rok 2013 príjmy od viacerých zamestnávateľov zo SR, podáva daňové priznanie na tlačive typu A. Prinášame praktický príklad ako ho vyplniť.

Možnosť zápočtu daňovej licencie počas 3 rokov

Ak s.r.o. dosiahne stratu, môže si minimálnu daň započítať v budúcnosti.

Daňové licencie pre právnické osoby

Novela zákona o dani z príjmov zaviedla od 1. 1. 2014 minimálnu daň z príjmov pre právnické osoby. Koho sa týka a aká je jej výška?

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2013

Podnikatelia (najmä živnostníci), ktorí vedú jednoduché účtovníctvo budú účtovnú závierku za rok 2013 zostavovať na nových výkazoch.

Novela zákona o daňových poradcoch 2014

Od 1. januára 2014 je účinný novelizovaný zákon o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov. Účtovníci a účtovnícke firmy môžu aj naďalej podávať daňové priznania či hlásenia pre klientov.Daň z nehnuteľností na rok 2014

Daň z nehnuteľností je jednou z miestnych daní, ktorú spravuje obec (resp. mesto). Kedy je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľností sa dočítate v tomto článku.

Daňové úrady predlžujú úradné hodiny

Počas nasledujúceho týždňa od 20.1.2014 do 27.1.2014 predlžujú daňové a colné úrady úradné hodiny.

Daňový bonus od 1. 2. 2014

Podmienky pre uplatnenie daňového bonusu sa od februára zmäkčia. Mesačne si prilepšia rodiny vysokoškolákov, ktorí opakujú ročník, ale aj čerstvých maturantov, ktorí si našli prácu alebo začali podnikať.

Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2014

Pri výpočte čistej mzdy zamestnanca je dôležitým faktorom výška daní a odvodov, ktoré je povinný zamestnanec zo svojej mzdy odviesť do štátneho rozpočtu.

Nové vzory tlačív od 1.1.2014 (závislá činnosť, oznámenia o zrážkovej dani)

Nový portál finančnej správy zverejnil vzory tlačív platné od 1.januára 2014 v súvislosti so závislou činnosťou a zrážkovou daňou.

Portál finančnej správy od roku 2014

Od 1. 1. 2014 je v ostrej prevádzke nový portál finančnej správy (daňovej a colnej sekcie).

Podnikatelia budú od roku 2014 bez garančného poistenia

Od roku 2014 dochádza k úprave výpočtu odvodu do fondu garančného poistenia pre štatutárov a členov štatutárnych orgánov, ktorí majú v príslušnej spoločnosti minimálne 50 % vlastnícky podiel.

Daň z motorových vozidiel za rok 2013

Použili ste auto na podnikanie aspoň jeden deň v roku 2013? Musíte podať daňové priznanie a zaplatiť daň.

Zdravotné odvody z dividend v roku 2013 a od roku 2014

Vyplatené podiely spoločníkom z čistého zisku (dividendy) nie sú predmetom dane z príjmov. Je z nich ale potrebné odviesť zdravotné poistenie. Predpisy sa za rok 2013 niekoľkokrát zmenili.

Dane a odvody z príjmov študentov v roku 2014

Od roku 2014 menia niektoré ekonomicko-legislatívne veličiny ovplyvňujúce daňové a odvodové zaťaženie príjmov študentov. Prečítajte si, koľko musí zamestnávateľ minimálne platiť a kedy je príjem zaťažený odvodmi.To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky