Komu sa oplatí uplatňovať paušálne výdavky v roku 2015

Paušálne výdavky sú jedným z nástrojov daňovej optimalizácie podnikateľov - fyzických osôb. Komu sa oplatí využiť paušálne výdavky v roku 2015 a pre koho naopak táto možnosť výhodná nie je.

Paušálne výdavky a ich uplatňovanie v roku 2015

Paušálne výdavky sú fixná suma, ktorá predstavuje výšku daňových výdavkov, ktorú si môže daňovník uplatniť v zdaňovacom období. Výška paušálnych výdavkov sa vypočíta ako 40% zo zdaniteľných príjmov, maximálne do výšky 5 040 eur.

Paušálne výdavky si môže uplatniť daňovník, ktorý splní podmienky zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”). Viac o tom, čo sú paušálne výdavky a kto ich môže uplatniť sa dozviete v článku Paušálne výdavky v roku 2020.

V prípade, že daňovník spĺňa zákonom stanovené podmienky, tak zvažuje či sa oplatí ich využiť. To, či sa daňovníkovi oplatí využiť spôsob paušálnych výdavkov, závisí od:

  • výšky príjmov daňovníka,
  • výšky skutočných výdavkov,
  • počtu mesiacov podnikania v danom roku.

Komu sa oplatí zvažovať uplatnenie paušálnych výdavkov v roku 2015

Neexistuje univerzálna odpoveď na otázku, pre koho sú paušálne výdavky výhodné a pre koho naopak nie. Vždy je potrebné posudzovať individuálnu situáciu. Zvyčajne uplatňovanie paušálnych výdavkov sa oplatí daňovníkovi, ktorého skutočné výdavky sú nižšie ako paušálne výdavky. Ide napríklad o podnikateľov, ktorí pre svoju činnosť potrebujú málo vstupov. Sú to napríklad účtovníci, programátori, IT špecialisti, znalci, tlmočníci, atď., ak podnikajú ako samozamestnávatelia. Uplatňovanie paušálnych výdavkov sa oplatí hlavne podnikateľom, ktorí nezamestnávajú žiadneho zamestnanca. Primárne je ich podnikanie o ich vlastnej práci a dosahujú pri ňom vyššie marže.

Daňovník by si mal vždy porovnať skutočné výdavky s paušálnymi výdavkami. Podľa toho, pri ktorom spôsobe uplatňovania výdavkov mu vyjdú vyššie výdavky, ten spôsob je pre neho lepší.

Komu sa neoplatí využitie paušálnych výdavkov v roku 2015

Uplatňovanie paušálnych výdavkov sa zvyčajne neoplatí podnikateľom, ktorí majú dosatočné skutočné výdavky. Ide zvyčajne o situácie, ak

  • pre svoju činnosť nakupujú veľa vstupov, napríklad pri reštauračných službách, obchodnej činnosti a pod.
  • zamestnávajú zamestnancov,
  • majú veľké množstvo subdodávok,
  • pracujú s nízkymi maržami.

Daňovník si môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 40 % z príjmov, maximálne do výšky 5 040 eur. Z toho vyplýva, že v roku 2015 pri príjmoch do 12 600 eur, neprekročí daňovník hranicu 5 040 eur, keďže 40% zo sumy 12 600 eur je 5 040 eur. To však neznamená, že daňovníkovi s príjmami vyššími ako 12 600 eur sa uplatňovanie paušálnych výdavkov neoplatí. Aj daňovníkovi s vyššími príjmami sa paušálne výdavky môžu oplatiť, ak by jeho skutočné výdavky bez odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne za rok 2015 boli nižšie ako suma 5 040 eur.

Prečítajte si tiež

Daňovník si ešte osobitne uplatňuje do daňových výdavkov zaplatené poistné a príspevky do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne súvisiace s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Platí to pri uplatňovaní výdavkov formou paušálnych výdavkov aj pri uplatňovaní skutočných výdavkov.

Článok pokračuje pod reklamou

Porovnanie výdavkov podnikateľa, ktorý je zamestnávateľom a podnikateľa, ktorý nikoho nezamestnáva v roku 2015

Položka Podnikateľ - bez zamestnanca Podnikateľ - zamestnávateľ
pri uplatňovaní skutočných výdavkov pri uplatňovaní paušálnych výdavkov pri uplatňovaní skutočných výdavkov pri uplatňovaní paušálnych výdavkov
Príjem 20 000 20 000 20 000 20 000
Telefón 250   250  
Internet 150   150  
Mzda zamestnanca*     12*380 =4560  
Odvody za zamestnanca**     12*380*0,352 =1605,12  
Stravné pre zamestnanca***     230*3,15*0,55 =398,48  
Stravné pre podnikateľa**** 250*4,20 =1050   250*4,20 =1050  
Daňové výdavky spolu 1 450 5 040 8 013,60 5 040
Odvody podnikateľa***** 2 331 2 331 2 331 2 331
Základ dane 16 219 12 629 9 655,40 12 629
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 3 803,33 3 803,33 3 803,33 3 803,33
Základ dane po úprave o nezdaniteľnú časť 12 415,67 8 825,67 5 852,07 8 825,67
Daň 12415,67*0,19 =2 358,97 8825,67*0,19 =1 676,87 5852,07*0,19 =1 111,89 8825,67*0,19 =1 676,87

*Mzda zamestnanca - pri výpočte mzdy zamestnanca sme použili minimálnu mzdu v roku 2015 = 380 eur mesačne.

**Odvody za zamestnanca - ide o odvody do poisťovní, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ. Vychádzali sme z minimálnej mzdy.

***Stravné pre zamestnanca - zamestnávateľ je povinný prispievať na stravovanie 55% z ceny jedla. Vychádzali sme s počtu pracovných dní za rok 2015 zníženom o počet dní dovolenky, na ktoré má zamestnanec nárok. Suma 3,15 eur predstavuje minimálnu sumu stravného lístka.

****Stravné podnikateľa - podnikateľ si môže do nákladov dať stravné za každý odpracovaný deň maximálne v sume 4,20 eur.

*****Odvody podnikateľa - ide o minimálne odvody do poisťovní, ktoré je povinná samostatne zárobkovo činná osoba platiť za seba.

Uplatňovanie paušálnych výdavkov môže byť výhodné, ak podnikateľ zamestnáva dohodára. Hlavne pri študentoch a dôchodcoch sú náklady na nich nízke, pretože odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sú pri nich nižšie ako pri zamestnancoch. Podnikateľ dohodárom nemusí poskytovať stravné, takže odpadajú aj náklady na stravovanie.

Porovnanie na praktických príkladoch toho, komu sa oplatí uplatňovať paušálne výdavky v roku 2020 nájdete v článku Komu sa oplatia paušálne výdavky v roku 2020 (príklady).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové výdavky živnostníka v praxi

Aké výdavky možno u živnostníka považovať za daňovo uznateľné? V akej výške si môže uplatniť výdavky na stravné či znížiť svoj základ dane o výdavky prislúchajúce k automobilu?

Paušálne výdavky v roku 2023

Čo sú to paušálne výdavky? Aké podmienky musí fyzická osoba – podnikateľ splniť, aby si mohol v roku 2023 uplatniť paušálne výdavky? Aká je ich výška a komu sa oplatia?

Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2022

Ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022 pri uplatnení paušálnych výdavkov? Praktický postup nielen pre živnostníkov a vyplnené vzorové daňové priznanie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky