Reklamné predmety z pohľadu platiteľa a neplatiteľa DPH

Ako sa posudzuje hodnota 17 eur za reklamné predmety z pohľadu platiteľa a neplatiteľa DPH?

V zákone o DPH aj v zákone o dani z príjmov je  uvedená ako hraničná suma uznateľnosti reklamných predmetov 17 eur za reklamný predmet . V praxi často vzniká množstvo dohadov, či sa touto sumou rozumie suma bez dane z pridanej hodnoty alebo vrátane DPH a z toho vyplývajúcich následkov pre platiteľa a neplatiteľa DPH. Z hľadiska zákona o dani z príjmov sa hovorí o výdavkoch na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden predmet. Ak bol uvedený reklamný predmet nadobudnutý od platiteľa DPH, celkové plnenie sa skladá zo základu dane, dane z pridanej hodnoty a celkovej sumy vrátane dane z pridanej hodnoty. Pre platiteľa sa za hodnotu reklamného predmetu považuje základ dane bez DPH, pretože samotnú daň si môže odpočítať. Pre neplatiteľa dane z pridanej hodnoty sa hodnotou reklamného predmetu rozumie celková suma vrátane DPH, pretože nemá nárok na jej odpočet.

Príklad na určenie hodnoty reklamného predmetu pre platiteľa a neplatiteľa DPH

Reklamné predmety Neplatiteľ DPH Platiteľ DPH
Vzťah k dani z pridanej hodnoty (DPH) - nemá nárok na odpočítanie DPH, ktorá vstupuje do hodnoty reklamného predmetu - hodnota reklamného predmetu je cena bez DPH, pretože samotnú DPH si môže odpočítať
A) Cena reklamného predmetu bez DPH 10 eur, DPH 2 eurá, spolu 12 eur Hodnota reklamného predmetu je 12 eur (10 + 2 = 12) Hodnota reklamného predmetu je 10 eur (cena bez DPH)
Uznateľnosť z hľadiska zákona o dani z príjmov za daňové výdavky ÁNO - v oboch prípadoch sú tieto reklamné predmety uznané za daňové výdavky, pretože ich hodnota neprevyšuje 17 eur za jeden kus.
B) Cena reklamného predmetu bez DPH 14,18 eur, DPH 2,84 eur, spolu 17,02 eur Hodnota reklamného predmetu je 17,02 eur (14,18 + 2,84 = 17,02) Hodnota reklamného predmetu je 14,18 eur (cena bez DPH)
Uznateľnosť z hľadiska zákona o dani z príjmov za daňové výdavky NIE - hodnota reklamného predmetu je viac ako 17 eur, tzn. že nebude uznaný za daňový výdavok a bude zvyšovať výsledok hospodárenia (resp. rozdiel medzi príjmami a výdavkami) ÁNO- reklamný predmet má pre platiteľa DPH hodnotu, ktorá neprevyšuje 17 eur, preto bude (na rozdiel od neplatiteľa DPH) daňovo uznaným výdavkom
Článok pokračuje pod reklamou

Spoločným záverom je, že pre platiteľa DPH sú reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej hraničnú sumu 17 eur bez DPH za kus uznaným daňovým výdavkom. Pre neplatiteľa DPH je v tejto súvislosti hraničná suma 14,17 eur bez DPH za kus (ak reklamný predmet nakupuje od platiteľa DPH), vtedy je DPH 2,83 eur, spolu 17 eur za reklamný predmet – ide o daňovo uznaný výdavok. Ak by bola jednotková cena reklamného predmetu 14,18 eur bez DPH a viac, nemôže byť uznaný za daňový výdavok, pretože jeho hodnota vrátane DPH bude pre neho viac ako 17 eur. Ak reklamný predmet nakupuje platiteľ alebo neplatiteľ DPH od osoby, ktorá nie je platiteľom DPH, rozhodujúca je hranica 17 eur za jeden kus.

Prečítajte si tiež

V tejto súvislosti však netreba zabúdať i na to, že súčasťou hodnoty (základom dane) reklamných predmetov  sú podľa § 22 ods. 5 zákona o dani z pridanej hodnoty okrem samotnej ceny aj náklady súvisiace s ich nadobudnutím, prípadne náklady na ich vytvorenie vlastnou činnosťou. Niekedy sa môže stať, že jednotková hodnota reklamných predmetov zdanlivo nepresiahne 17 eur, ale vplyvom nákladov súvisiacich s ich obstaraním už áno, čo znamená, že už nebude daňovým výdavkom a bude podliehať DPH.

Príklad na určenie hodnoty reklamného predmetu vrátane vedľajších nákladov

Firma pôsobiaca v oblasti IT (platiteľ DPH) obstarala 50 USB kľúčov v cene 5,00 eur bez DPH za jeden, ktoré použije ako reklamné predmety pri nejakej príležitosti, ich potlač firemným logom stála na všetky celkovo 6,00 eur, bez dane 5,00 eur a DPH tvorilo 1,00 eur. Ich doprava stála spolu 3,60 eur, z toho 3,00 eur bez DPH, daň z pridanej hodnoty 0,60 eur. Hodnota jedného reklamného predmetu na účely daňových zákonov je potom 5,16 eur (5 + 5/50 + 3/50).

Informácie, ako sa posudzujú výdavky na reprezentáciu z pohľadu dane z príjmov a DPH nájdete v článku Výdavky (náklady) na reprezentáciu a reklamné predmety – daňové výdavky a DPH.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky