Očkovacia lotéria a sprostredkovateľský bonus: kto a ako sa môže zapojiť?

Očkovacia lotéria a sprostredkovateľský bonus ako motivácia na očkovanie proti koronavírusu sú schválené a vyhlásené v Zbierke zákonov. Ako budú tieto novinky fungovať a ako sa bude výhra a príspevok zdaňovať?

Aktualizácia k 21.7.2021: Po podpísaní novely zákona č. 67/2020 Z. z. prezidentkou SR bol 15. júla vyhlásený v Zbierke zákonov a očkovacia prémia aj bonus sa tak môžu začať realizovať. Známe sú už aj detailnejšie informácie - prečítate si ich v článku Očkovacia lotéria a sprostredkovateľský bonus: zdaňovanie, vyplácanie a podmienky zapojenia sa.

Parlament dnes v skrátenom legislatívnom konaní schválil vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. V rámci novelizácie lex korona bola schválená finančná pomoc na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií aj posunutie lehoty pre použitie prostriedkov z asignácie 2 % zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 až do konca roka 2022. Do druhého čítania však poslanec Gyorgy Gyimesi predložil rovno pozmeňovací návrh k tomuto vládnemu návrhu zákona, a to o tzv. očkovacej prémii alebo lotérii a o sprostredkovateľskom bonuse.

Očkovacia lotéria – v hre sú 2 milióny týždenne

O návrhu motivovať ľudí k očkovaniu formou finančnej odmeny informoval v stredu, 30. júna 2021, minister financií Igor Matovič. Podľa schváleného pozmeňovacieho návrhu sa do súťaže o očkovaciu prémiu môže zaregistrovať fyzická osoba, ktorá sa dala zaočkovať proti ochoreniu Covid-19, je zaregistrovaná v Národnom centre pre zdravotnícke informácie a dovŕšila aspoň 18 rokov. Do lotérie sa môže prihlásiť každý, kto dostal aspoň prvú dávku vakcíny, pri jednodávkovej očkovacej látke (napr. ako je vakcína Janssen od firmy Johnson & Johnson) je možné sa zaregistrovať 2-krát.

Očkovacia lotéria sa bude žrebovať podobným spôsobom ako iné takéto súťaže. Losovať sa bude prostredníctvom vysielateľa zriadeného zákonom (teda RTVS), s ktorým ministerstvo financií ako vyhlasovateľ uzavrie zmluvu. „Priebeh žrebovania očkovacej prémie a jeho výsledky osvedčuje notár prítomný pri žrebovaní,“ uvádza sa v schválenom pozmeňovacom návrhu. Týždenne bude vyplácaná prémia spolu do výšky 2 milióny eur. Pokiaľ by sa celá suma nerozdelila, zostatok sa presunie do ďalšieho týždňa.

„Predpokladám, že výhra sa z pohľadu dane z príjmov bude riadiť platnými pravidlami pre výhry, teda že do 350 eur bude oslobodená, nad túto sumu, organizátor lotérie zrazí daň,“ uvádza Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska. Vyhlasovateľ, teda ministerstvo financií, v štatúte určí trvanie súťaže, ďalšie podmienky účasti, pravidlá, technické podmienky žrebovania aj spôsob a lehoty vyplácania očkovacej prémie.

Sprostredkovateľský bonus – aké sú podmienky?

Ďalšou z noviniek, ktoré v rámci novelizácie Lex korona parlament schválil, je sprostredkovateľský bonus, teda finančná podpora pre fyzické osoby, ktoré sprostredkujú absolvovanie očkovania proti koronavírusu. Ten, kto sa dá zaočkovať na odporúčanie niekoho zo svojho okolia, dostane po druhej dávke alebo po očkovaní jednodávkovou vakcínou tzv. bezvýznamový identifikátor, ktorý odovzdá fyzickej osobe, ktorá mu očkovanie sprostredkovala, a tá si následne môže uplatniť nárok na sprostredkovateľský bonus.

Sprostredkovateľom očkovania môže byť:

 • plnoletý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
 • má zriadený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
 • dosiahol, že aspoň jedna plnoletá fyzická osoba na Slovensku absolvovala očkovanie proti Covid-19 oboma dávkami očkovacej látky, a to od 1. júla do 31. októbra 2021.

Sprostredkovateľ sa musí zaregistrovať na webe ministerstva financií do 7 dní od poskytnutia bezvýznamového identifikátora zaočkovanou osobou a uvedie:

 • meno a priezvisko,
 • adresa trvalého pobytu,
 • rodné číslo,
 • telefónne číslo, prípadne e-mail,
 • číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má vyplatiť sprostredkovateľský bonus,
 • bezvýznamový identifikátor zaočkovanej osoby,
 • súhlas so spracovaním a overením poskytnutých údajov.

Zaočkovaná osoba musí v tomto prípade spĺňať nasledovné:

 • mať na Slovensku trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
 • musí byť registrovaný na webe ministerstva financií a do siedmych dní po očkovaní druhou dávkou alebo po očkovaní jednodávkovou vakcínou uvedie:
  • meno a priezvisko,
  • adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
  • rodné číslo,
  • telefónne číslo, prípadne e-mail na účel zaslania bezvýznamového identifikátora,
  • dátumy, v ktorých absolvovala očkovania oboma dávkami očkovacej látky,
  • súhlas so spracovaním a overením poskytnutých údajov,
 • poskytne bezvýznamový identifikátor svojmu sprostredkovateľovi očkovania do 7 dní od pridelenia.

Jedna zaočkovaná osoba pritom smie byť na účel poskytnutia sprostredkovateľského bonusu uplatnená len raz a bonus je možné poskytnúť jednému sprostredkovateľovi najviac za 50 zaočkovaných osôb. Výška bonusu sa rozdeľuje podľa veku zaočkovanej osoby, a to ak najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou:

 • nedovŕšila 50 rokov, sprostredkovateľský bonus je 30 eur,
 • dovŕšila 50 rokov, ale nedovŕšila 60 rokov, sprostredkovateľský bonus je 60 eur,
 • dovŕšila vek aspoň 60 rokov, sprostredkovateľský bonus je 90 eur.

Ako sa bude zdaňovať táto podpora zo štátneho rozpočtu zatiaľ nie je jasné.

Aktualizované 13.07.2021

Prihlasovanie ešte nie je spustené

Ministerstvo financií SR informovalo, že webová stránka, na ktorej si budú môcť ľudia uplatniť sprostredkovateľský bonus či prihlásiť sa do očkovacej prémie, ešte nie je spustená. Zdôrazňuje ale, že nie je žiadny dôvod na to, aby záujemcovia presúvali svoje termíny na očkovanie a čakali až na spustenie prihlasovania. Do očkovacej prémie sa bude môcť prihlásiť každý zaočkovaný bez ohľadu na to, kedy vakcínu dostal. Nárok na sprostredkovateľský bonus budú mať všetci tí, ktorí odporučia očkovanie inej osobe, a tá absolvuje prvú dávku po 1. 7. a druhú dávku do 31. 10. 2021.

Aktualizované 21.7.2021

Ministerstvo financií oznámilo podrobnosti o očkovacej prémii aj sprostredkovateľskom bonuse. Registrovať sa do tzv. lotérie aj prihlásiť sa ako sprostredkovateľ, bude možné od 1. augusta 2021. Kto a akým spôsobom sa môže zapojiť, aj podrobnosti o zdaňovaní tohto príjmu, približujeme v článku Očkovacia lotéria a sprostredkovateľský bonus: zdaňovanie, vyplácanie a podmienky zapojenia sa.

Prečítajte si tiež

Uplatniť si sprostredkovateľský bonus budú môcť ľudia až do 7 dní od spustenia prihlasovania. Do očkovacej prémie sa budú môcť zaočkovaní prihlásiť kedykoľvek. O presnom termíne spustenia registrácie bude ministerstvo verejnosť včas informovať.

Následne, keď bude systém spustený, budú môcť zaočkovaní prihlásiť svojho sprostredkovateľa na bonus do 7 dní od druhej dávky vakcíny, resp. od termínu zaočkovania jednodávkovou vakcínou. 


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?

Pomoc pre cestovný ruch: ministerstvo dopravy opäť otvorilo schému de minimis

Niektorí podnikatelia v cestovnom ruchu môžu opäť žiadať o kompenzácie za pandemické obdobie. Koho sa to týka, dokedy možno podať žiadosť a aké sú podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky