Ako si dovoliť viac kvalitných ľudí vo firme

Mať okolo seba tím ľudí, ktorí spoločne pracujú na vašom podnikateľskom projekte, má dve strany mince. Na jednej strane môžete napredovať rýchlejšie. No na strane druhej potrebujete ľudí zaplatiť a vedieť ich riadiť. Pozrite si rôzne spôsoby, ako môžete zamestnať alebo inak angažovať vo svojej firme ďalších ľudí.

V článku sa dozviete:

  • ako zamestnať ľudí a aké majú špecifiká študenti či rodinní príslušníci,
  • aký je rozdiel medzi živnosťou a autorskou zmluvou,
  • na čo si dať pozor pri prvom zamestnávaní ľudí,
  • praktické tipy a rady pred tým ako si niekoho zamestnáte.

Pred tým, než sa rozhodnete zamestnať ľudí či najať externistov, si urobte finančnú kalkuláciu a sledujte pravidelne svoj cash flow. Niekoľko základných rád na túto tému nájdete v tomto článku.

Prvým zamestnancom, aj keď neoficiálnym, je vždy samotný začínajúci podnikateľ. Pri finančnom plánovaní vášho podnikania si nezabudnite vyčleniť financie aj na očakávané náklady spojené s výplatou vašich príjmov z podnikania (na vaše súkromné výdavky). S účtovníkom si vopred dohodnite spôsob, ako si vašu odmenu budete vyplácať – či si budete pravidelne „ťahať z kasy“ ako živnostník, alebo si budete ako konateľ vyplácať odmenu za výkon funkcie. Alebo so sebou urobte pracovnú zmluvu a môžete si vyplácať oficiálnu mzdu, stane sa z vás zamestnávateľ. Podľa finančného plánu zistíte, či vaše podnikanie bude generovať dostatok peňazí, aby zaplatilo aj vaše súkromné výdavky. A podľa toho zvoľte formu vyplácania samého seba.

Ak sa už darí a ste si istý, že firma vygeneruje mesačne dostatok peňazí, aby zaplatila nielen majiteľa, ale aj ďalších ľudí, treba nájsť vhodnú formu.

Spolupráca s inými živnostníkmi

Pre vás ako majiteľa malej firmy je administratívne jednoduchšie, ak máte spolupracovníkov, ktorí majú svoje živnosti alebo eseročky. Dohodnete sa s nimi písomne na podmienkach spolupráce, na konci mesiaca pošlú faktúru na dohodnutú sumu, ktorú len preplatíte. Nemusíte tak zabezpečovať každý mesiac celú mzdovú agendu zamestnancov.

Ak potrebujete pri svojom podnikaní ľudí, ktorí vykonávajú tvorivú prácu – čo je oblasť, ktorá sa týka napríklad aj programátorov, môžete zvážiť spoluprácu na základe autorskej zmluvy. Prakticky táto forma spolupráce vyzerá ako fakturovanie od živnostníka – príde faktúra a vy ju preplatíte.

Spolupráca sa však riadi autorským a nie živnostenským zákonom. Rozdiel je v tom, že autor, s ktorým spolupracujete, nemá IČO, iba sa registruje na daňovom úrade, kde dostane DIČ (daňové identifikačné číslo). To uvedie na autorskej faktúre. Inak ho viažu podobné výhody a povinnosti ako živnostníka (s určitými rozdielmi, o detailoch a aktuálnych zmenách je najlepšie sa poradiť s vaším účtovníkom).

Autorskú dohodu je dobré prekonzultovať so skúseným právnikom, pretože napríklad pri autoroch článkov, ktorí fakturujú na základe autorskej zmluvy, ste vy ako firma povinný platiť z dohodnutej sumy dve percentá štátnemu Literárnemu fondu.

Nie všetky práce sa však dajú vykonávať na základe autorskej zmluvy – týkajú sa len tvorivých činností.

Pri určitom type práce, napríklad keď potrebujete zamestnať asistentku alebo vrátnika, potrebujete uzavrieť riadny zamestnanecký pomer, či už na plný, alebo skrátený pracovný úväzok. Pri vykonávaní opakovanej práce rovnakého charakteru je zamestnanie často jediná voľba, pretože práca na živnosť či autorskú zmluvu má svoje obmedzenia.

Ako zamestnať ľudí

Pre začínajúce firmy je prijímanie zamestnancov komplikovaný a administratívne náročný proces, ako do firmy získať ľudí. Zamestnanec totiž okrem hrubej mzdy, na ktorej sa s ním dohodnete, viaže na seba ďalšie náklady, ktoré zaňho ako zamestnávateľ budete platiť Sociálnej a zdravotnej poisťovni – to je v súčte tá často spomínaná superhrubá mzda. Napríklad pri hrubej mesačnej mzde tisíc eur, dostane zamestnanec približne 762 eur, no náklady firmy sú 1 352 eur. Na odvody medzi hrubou mzdou (1 000 –762) prispieva zamestnanec, odvody medzi superhrubou mzdou a hrubou mzdou (1 352 – 1 000) hradí zamestnávateľ, teda vaša firma.

Ak chcete zamestnať rodinného príslušníka, tiež musí mať riadnu pracovnú zmluvu. Ibaže by nepoberal odmenu. Potom, ak je príbuzný v priamom rade – manžel, potomok, rodič, prarodič, vnúča či súrodenec (takže nie bratranec či nevesta), zmluvu mať nemusí, ibaže musí spĺňať ešte jednu podmienku – je dôchodkovo poistený, je poberateľ dôchodku alebo je žiak do 26 rokov.

Ako pracovať so študentmi

Výhodné je tiež zamestnať študentov. Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť so študentom strednej školy alebo študentom dennej formy vysokoškolského štúdia, pričom má menej ako 26 rokov. Takúto formu práce možno vykonávať v rozsahu najviac 20 hodín týždenne.

Študenta možno zamestnať aj na základe pracovnej zmluvy, vtedy môže pracovať až 40 hodín týždenne, ale platí vyššie odvody do Sociálnej poisťovne.

Ak nepotrebujete človeka na celý pracovný čas, môžete využiť dohodu o pracovnej činnosti (max. 10 hodín týždenne) alebo dohodu o vykonaní práce (max. 350 hodín v roku).

Podrobnosti okolo zamestnávania na tieto formy spolupráce nájdete napríklad v tomto článku.

Na čo ešte potrebujete myslieť

Zamestnaním vám pribúdajú aj ďalšie registračné povinnosti a predpisy, ktoré je potrebné dodržiavať, inak vám od príslušných úradov hrozia nepríjemné pokuty. Tak napríklad každý človek, ktorého zamestnáte, musí byť nahlásený do Sociálnej poisťovne deň pred vznikom pracovno-právneho vzťahu, teda pred dňom nástupu do zamestnania.

Ohláste im aj termín výplaty miezd, ktorý je smerodajný rovnako ako pre úhradu miezd zamestnanom na ich účet, tak pre úhradu odvodov. V prípade, ak odvody uhrádzate v neskoršom termíne, vzniká poisťovniam nárok na penalizáciu za oneskorenú úhradu odvodov, ktorá sa po pár rokoch môže vyšplhať do niekoľkých tisícov eur, ktoré si môžu poisťovne vymáhať.

Váš zamestnanec tiež musí prejsť školením BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a požiarnej ochrany. Musí ho vykonať na to poverený špecialista. Tieto školenia sa týkajú zamestnancov, ktorí robia v prevádzke, rovnako ako aj ľudí, ktorí sedia za počítačom.

Ďalej potrebujete zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu, zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Ak zamestnávate aspoň troch zamestnancov, musíte platiť aj koncesionárske poplatky RTVS. Povinností pri zamestnaní prvého človeka je oveľa viac, ich prehľad nájdete napríklad v tejto tabuľke.

Slovenské zákony, žiaľ, zväzujú podnikateľa veľkým množstvom noriem a predpisov, preto by ste rôzne formy spolupráce mali určite prvý raz prekonzultovať s právnikom špecializujúcim sa na pracovné právo, prípadne skúsenou účtovnou firmou. Tých pár desiatok eur za konzultácie stojí za to, aby ste mali právnu formu spolupráce ošetrenú a urobenú presne na ten typ práce, ktorý vo svojej firme potrebujete.

Na čo myslieť pri hľadaní kolegov či spolupracovníkov

1. Ako často potrebujete posilu vo firme?

Ak potrebujete kolegu či spolupracovníka len na pár hodín týždenne alebo na dva mesiace, hľadajte si spolupracovníkov - freelancerov, ktorí vedia fakturovať, prípadne firmy, ktoré sa danou činnosťou zaoberajú. Zvážte tiež ponuku externistov, ktorých nájdete napríklad cez portál Jaspravim.sk. Ak potrebujete urobiť web alebo prepísať pár textov, je lepšie najať externistov takouto formou.

2. Zaraďte pracovné miesta do biznis plánu

Ak potrebujete nasledujúci polrok zvýšiť počet klientov, zíde sa vám človek na rozvíjanie obchodu. Dohodnite si s ním nižšiu pevnú mzdu a vyššiu motivačnú odmenu z dohodnutých projektov. Ak ale rast klientov neplánujete, ale potrebujete upratať vo výrobe, rozmýšľajte nad skúseným riaditeľom.

3. Najímajte ľudí postupne

Možno vás láka mať tím 20 zamestnancov, ak má však firma pomalý rast, zvážte, či ich uživíte. Každý človek by mal poznať svoje miesto v štruktúre firmy a vám, ako majiteľovi, by malo byť jasné, ako každá vytvorená pracovná pozícia súvisí s vaším podnikateľským cieľom. A takisto platí, čím viac ľudí, o to vyšší rozpočet na personál a o to viac povinností sa na vás vzťahuje ako na zamestnávateľa.


Nová posila či noví kolegovia sú veľké plus pre podnikateľa, ale máte dostatočnú rezervu na to, aby ste načas platili mzdy, odvody za svojich pracovníkov a odmeny svojím spolupracovníkom? Napríklad vybavením povoleného prečerpania k svojmu podnikateľskému účtu, budete mať istotu, že keď vám faktúry nezaplatia načas, budete mať dostatočnú rezervu na preklenutie obdobia, kým inkasujete platby od odberateľov.

4. Naučte sa líderstvu a pracujte na sebe

Líder nie je len populárne slovo motivačnej literatúry. Byť príkladom a ľudí viesť, nie dirigovať, je umenie, ktoré má vrodené len hŕstka ľudí. Ostatní sa ho musia naučiť. Ak zamestnáte prvých ľudí, máte zodpovednosť nielen za seba. Niekedy je ťažké riadiť samého seba, predstavte si, ako sa potom zvýši náročnosť riadenia tímu s každým novým zamestnancom.

Bez toho, aby ste rozvíjali aj svoje ľudské vlastnosti, disciplinovanosť či systematické doťahovanie vecí sa z vás, pravdepodobne, nestane úspešný podnikateľ a manažér. Začnite a neprestaňte pracovať na tom, aby ste napredovali nielen po odbornej stránke. Nájdite si kouča, mentora alebo len skúseného kamaráta, s ktorým si budete dávať vzájomne spätnú väzbu na to, čo robíte a budete napredovať spolu.

5. Myslite na podnikateľské riziká

V biznis pláne odporúčame popísať aj ďalšie problémy a riziká, ktoré s vaším podnikaním súvisia. Napríklad – čo ak človek, ktorého vyberiete, nebude dostatočne kompetentný a vám budú stále chýbať zručnosti a skúsenosti? Alebo čo keď bude vysoká miera fluktuácie, máte vymyslený systém benefitov? Viete, aký máte „plán B“ v prípade, že sa vám bude pomalšie rozbiehať biznis? Čo urobíte s vašimi zamestnancami a pracovníkmi, ak sa vám v podnikaní nebude či prestane dariť, alebo stratíte motiváciu do podnikania? Odpoveď na všetky možné scenáre je lepšie si pripraviť vopred. Potom vám zostane viac energie na prípadnú improvizáciu.

Pred tým, ako sa pustite do podnikania alebo vyčleníte peniaze na jeho rýchlejší rozbeh, nezabudnite sa na to dobre pripraviť. Vzorový biznis plán, ktorým vás Slovenská sporiteľňa usmerní nielen v tom, ako pripraviť finančný plán, ale aj ako získať financie na rozbeh, si stiahnete na www.zacinamepodnikat.sk.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky