Psy a iné zvieratá v reštauráciách a kaviarňach od 1.1.2020

Zákaz vstupu domácich miláčikov do kaviarní či na terasy reštaurácií bol víťazom ankety Byrokratický nezmysel roka 2018. Aké zmeny nás čakajú v tejto oblasti?

Aktualizované 6. augusta 2020

Od 21. júla 2020 vstúpila do platnosti novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá priniesla zmenu vstupu spoločenských zvierat do prevádzok zariadenia spoločného stravovania. Zákazníci tak môžu navštíviť kaviareň alebo reštauráciu napr. v sprievode svojho psa. Aké podmienky sa k novele zákona viažu sa dočítate v článku Vstup so psom do reštaurácie či kaviarne - zrušenie zákazu od 21. 7. 2020.

Zákaz vstupu domácich miláčikov (napr. psov) do gastronomických prevádzok

V súčasnosti zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v § 26 ods. 4 písm. a) výslovne zakazuje vstup akýchkoľvek zvierat do priestorov zariadenia spoločného stravovania. Pod týmito priestormi je potrebné rozumieť reštaurácie, kaviarne, čajovne, bary, krčmy, ale aj stánky rýchleho občerstvenia.

Vstup zvierat do týchto podnikov nie je možný ani v prípade, ak by s tým súhlasil samotný prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania. Jedinou výnimkou z uvedeného zákazu je vstup osoby so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom do priestorov určených na konzumáciu stravy (nie však do priestorov určených na prípravu stravy). Pes so špeciálnym výcvikom je tak jediným druhom zvieraťa, ktoré sa môže nachádzať napr. v reštauráciách.

V prípade, ak napriek tomuto zákazu prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania umožní vstup zvierat do týchto priestorov, dopúšťa sa správneho deliktu, ktorý je sankcionovaný pokutou vo výške od 150 eur do 20 000 eur.

Viac informácií ohľadom zákazu vstupu zvierat do prevádzok zariadení spoločného stravovania sa dočítate v Zvieratá nesmú vstupovať do kaviarní a reštaurácií.

Od 1.1.2020 mal byť vstup spoločenských zvierat (napríklad psov) do gastroprevádzok na rozhodnutí majiteľa

Parlament rokoval o novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá sa mala dotknúť aj vstupu zvierat do prevádzok zariadenia spoločného stravovania.

Navrhované znenie zákona:

„Obmedzenie vstupu zvierat podľa odseku 4 písm. a) sa nevzťahuje na zariadenia verejného stravovania a umožňuje sa vstup spoločenských zvierat, ak vstup osoby so spoločenským zvieraťom do priestorov určených na konzumáciu stravy povolí prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania. Prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania je povinný zabezpečiť označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov prevádzky, ktoré sú určené na konzumáciu stravy a prijať hygienické opatrenia na ochranu hotových pokrmov a nápojov v prevádzkovom poriadku.“

Navrhované podmienky vstupu psov a iných spoločenských zvierat do prevádzok zariadení spoločného stravovania od roku 2020

Vstup zvierat do prevádzok zariadenia spoločného stravovania mal podliehať niekoľkým podmienkam.

Prečítajte si tiež

V prvom rade, povolený vstup sa nemal týkať všetkých zvierat, ale iba spoločenských. Za spoločenské zvieratá sa považujú psy, mačky alebo aj fretky. Novela sa nemala dotknúť vstupu psov so špeciálnym výcvikom, ktorí môžu vstupovať do priestorov určených na konzumáciu stravy aj v súčasnosti.

Druhou podmienkou pre vstup zvieraťa do prevádzky zariadenia spoločného stravovania malo byť povolenie prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa aj napriek novele mohol slobodne rozhodnúť, či vstup spoločenským zvieratám do prevádzky povolí alebo nie. Ak usúdil, že vstup zvierat do jeho prevádzky nie je preňho vhodný, napr. z dôvodu zvýšených hygienických opatrení, nemusel návštevníkom so spoločenskými zvieratami povoliť vstup. Prijatie novely tak nemalo znamenať pre prevádzkovateľa povinnosť umožniť vstup spoločenským zvieratám do jeho prevádzky, ale iba možnosť.

Prevádzkovateľ nebude mať po novele povinnosť umožniť vstup zvieratám do prevádzky.

Z navrhovaného znenia novely však vyplývalo, že v prípade, ak by prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania povolil vstup spoločenským zvieratám do jeho prevádzky, musel by splniť ďalšie podmienky. V prvom rade by bol povinný zabezpečiť označenie prevádzky deklarujúce, že do danej prevádzky je povolený vstup so spoločenským zvieraťom. Predmetné označenie sa malo nachádzať na viditeľnom mieste pri vstupe do prevádzky.

Ďalšou povinnosťou prevádzkovateľa malo byť prijatie hygienických opatrení na ochranu hotových pokrmov a nápojov. Tie mali byť upravené v prevádzkovom poriadku. Prevádzkovateľ zariadenia mal byť povinný zabezpečiť a kontrolovať čistotu zariadenia. Predovšetkým bol povinný vypracovať a zaviesť zásady na zachovanie zdravotnej bezpečnosti pokrmov.

V tejto súvislosti nám Dáša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR, ešte pred tým ako novelu neschválili uviedla, že bude dôležité, aby si prevádzkovatelia, ktorí povolia vstup so zvieraťom do jedálenskej časti prevádzky verejného stravovania, doplnili do systému hygieny a sanitácie v rámci prevádzkového poriadku niekoľko bodov. Napríklad:

  • udržateľnosť čistoty konzumnej časti prevádzky,
  • frekvenciu a spôsoby čistenia,
  • požiadavky na oddelené skladovanie čistiacich prostriedkov určených pre konzumnú časť prevádzky,
  • spôsob a miesto umývania napájacích misiek pre zvieratá mimo prevádzkových priestorov, kde sa vyrábajú, skladujú alebo sa manipuluje s potravinami a pokrmami a použitým riadom.
Článok pokračuje pod reklamou

Sankcie za nedodržanie povinností

Nedodržanie povinnosti stanovenej právnym predpisom malo byť spojené so sankciou. V prípade, ak by prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania neoznačil svoju prevádzku označením, že do jeho prevádzky je povolený vstup spoločenských zvierat, prípadne by neprijal potrebné hygienické opatrenia, mohla mu byť uložená pokuta od 150 do 20 000 eur. Výška pokuty by závisela od závažnosti, času a následkoch porušenia povinnosti.

Zhrnutie na záver

V súčasnosti nesmú spoločenské zvieratá (s výnimkou psa so špeciálnym výcvikom) za žiadnych okolností vstupovať do prevádzok zariadení spoločného stravovania. A tak to zostane aj naďalej. Napriek snahe zmeniť novelu zákona tak, aby prevádzkovateľ mohol povoliť vstup spoločenských zvieratám do prevádzky, ak to sám chce, poslanci túto zmeny neschválili. 

Prečítajte si tiež

Ako je to so vstupom zvierat do ubytovacích zariadení sa dočítate v článku Psy a iné zvieratá v hoteloch (ubytovacích zariadeniach)

Na zákaz vstupu zvierat do prevádzok upozornila anketa Byrokratický nezmysel roka

Víťazom minuloročnej ankety Byrokratický nezmysel, ktorú organizuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska, sa stal práve zákaz vstupu psom a iným spoločenským zvieratám do kaviarní či reštaurácií. Majiteľovi prevádzky, ktorý by aj so vstupom zvierat do prevádzky súhlasil, totiž hrozila pokuta zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR.

Po vyhodnotení ankety vznikla celospoločenská diskusia o zmene tohto nastavenia, ktorá viedla až k návrhu novely samotného zákona. Žiaľ, parlament zmeny v prospech prevádzkovateľov a "psíčkarov" neschválil.

V ankete Byrokratický nezmysel môžete hlasovať aj tento rok do 27.12.2019. Absurdné nariadenia alebo nezmyselné zákony nominované na túto anticeny si môžete prezrieť na stránke www.byrokratickynezmysel.sk.    

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?

Byrokratický nezmysel roka 2023 je známy: zaujal problém takmer každej firmy

Niektoré sumy, od ktorých závisia daňovo-odvodové povinnosti, sú roky rovnaké a firmám tak výrazne rastie administratíva. Práve tento problém získal najviac hlasov. Čo ďalšie zaujalo?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky