Zvieratá nesmú vstupovať do kaviarní a reštaurácií

Ak majiteľ kaviarne alebo reštaurácie dovolí, že do nej môžu vstupovať zákazníci aj so svojimi domácimi miláčikmi, dostane pokutu. Zvieratám je totižto do gastroprevádzok zo zákona vstup zakázaný.

Zariadenia spoločného stravovania musia spĺňať prísne hygienické požiadavky

Kaviarne, čajovne, krčmy, bary, reštaurácie, stánky rýchleho občerstvenia (tzv. „fastfoody“) a podobné zariadenia sa označujú spoločným názvom zariadenia spoločného stravovania. Ide o taký typ zariadení, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov. Keďže sa v nich podávajú jedlá a nápoje pre ľudí, podliehajú aj prísnym požiadavkám vyplývajúcich z viacerých predpisov.

Gastronomické zariadenia podliehajú prísnym hygienickým predpisom.

Tieto požiadavky sa týkajú predovšetkým hygienických požiadaviek na priestory gastronomického zariadenia a požiadaviek na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti vyrábaných pokrmov a nápojov.

Základné informácie o tom, aké požiadavky musia všetky gastronomické zariadenia už pri svojom otvorení spĺňať, nájdete v našom článku Čo je potrebné na otvorenie gastronomickej prevádzky (zariadenia spoločného stravovania)?

Zvieratá majú zákaz vstupovať do kaviarní, barov a reštaurácií

V súčasnosti veľa ľudí vlastní domáce zviera, najčastejšie mačku alebo psa. Mnohí ho považujú za ďalšieho člena rodiny, ktorého so sebou berú všade, kam idú. Na návštevy k blízkym, na rodinné výlety a podobne. Podľa slovenských predpisov však vstup s domácim zvieraťom nie je dovolený na všetky miesta. Jedným z predpisov, ktorý ukladá zariadeniam spoločného stravovania povinnosti v súvislosti s ochranou zdravia, je zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia“).

Pes, mačka a ani iné zviera nesmie v žiadnom prípade vstúpiť do baru alebo reštaurácie.

Podľa § 26 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania sú povinní zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby a zamedziť vodeniu a vpúšťaniu zvierat do priestorov zariadenia spoločného stravovania. V praxi to teda znamená, že do akejkoľvek kaviarne, reštaurácie, čajovne, krčmy, baru alebo fastfoodu so sebou nesmiete zobrať svojho psa, mačku alebo iné zviera. Existuje len jedna výnimka zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, podľa ktorej môže do gastronomického zariadenia vstúpiť človek aj so zvieraťom. Ak ide o priestory určené na konzumáciu stravy (teda nie priestory určené na prípravu stravy), môžu do týchto priestorov vstupovať osoby so zdravotným postihnutím aj v sprievode psa so špeciálnym výcvikom (napríklad ľudia so zrakovým postihnutím).

Od 21.7. 2020 môžu zvieratá vstúpiť do reštaurácií. Súvisí s tým ale niekoľko povinností pre prevádzku. Aké, nájdete v článku Vstup so psom do reštaurácie či kaviarne - zrušenie zákazu od 21. 7. 2020.

Pre kaviareň a reštauráciu určenú aj pre „psíčkarov“ nie je legálna možnosť

Ako sme už spomenuli, podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia majú zvieratá vstup do zariadení spoločného stravovania zakázaný. A to aj vtedy, keby majiteľ tohto zariadenia súhlasil s tým, aby si jeho zákazníci vodili do jeho kaviarne alebo reštaurácie domácich miláčikov. A ani vtedy by to nebolo dovolené, keby takéto zariadenie spoločného stravovania bolo viditeľne označené oznamom, že do neho môžu vstupovať aj zvieratá v sprievode svojich zákazníkov. Podobne by porušením zákazu vstupu zvierat do gastronomického zariadenia bolo aj to, keby pre zákazníkov so zvieratami bola vyčlenená osobitná miestnosť, v ktorej by takíto zákazníci so svojimi domácimi miláčikmi mohli byť. Ani v jednom z predtým uvedených prípadov nesmú do kaviarne či reštaurácie vstúpiť zvieratá v sprievode svojich majiteľov. Podobne tento zákaz platí aj pre letné kaviarenské terasy.

Keby majiteľ súhlasil s prítomnosťou zvierat vo svojej reštaurácii, porušil by zákon.

Jednoducho povedané, neexistuje legálna možnosť, v súlade s ktorou by ste mohli vojsť do kaviarne, reštaurácie, čajovne, baru alebo fastfoodu so svojim domácim miláčikom. Za porušenie zákazu vodenia a vpúšťania zvierat do priestorov zariadenia spoločného stravovania prevádzkovateľ tohto zariadenia dostane od regionálneho úradu verejného zdravotníctva pokutu vo výške od 150 eur do 20 000 eur. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia pritom v súvislosti s porušením zákazu vodenia a vpúšťania zvierat do priestorov zariadenia spoločného stravovania hovorí o povinnosti príslušného orgánu podnikateľovi uložiť pokutu a nie o možnosti podnikateľovi uložiť pokutu. To znamená, že ak sa v podnikateľovom bare alebo reštaurácii objaví niekto so zvieraťom a dozvie sa to kontrolný orgán, tak podnikateľa pokuta určite neminie.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako zmeniť zákon tak, aby mohli vstupovať do reštaurácií či kaviarní aj „psíčkari“

Predmetný zákaz vodenia a vpúšťania zvierat do priestorov zariadenia spoločného stravovania je podľa niektorých majiteľov gastronomických zariadení obmedzujúci. Aj Denisa Ondrišová, manažérka kaviarne Gavalier v Banskej Štiavnici, ho považuje za príliš striktný: „Rozhodli sme sa našu kaviareň určiť ako podnik vhodný aj pre psíčkarov. Označili sme ju piktogramom „dogfriendly“. Naši zákazníci preto vedeli, že ak nemajú radi psy, vyberú si iný podnik. Rozhodnutie vychádza z toho, že sami sme psíčkari a vieme, aké to je mať psa a byť obmedzovaní. Avšak legislatíva túto možnosť zakazuje. “ Zároveň tvrdí, že pes z hľadiska hygieny nie je o nič horší problém ako infekčne nakazená osoba, no na ňu sa zákaz vstupu nevzťahuje. „ Ak v Nemecku môžu psy ísť aj do nákupných centier, či reštaurácií a hotelov a Nemecko je v Európskej únii, tak na Slovensku, by to tiež nemal byť problém. Som za to, aby toto nariadenie bolo zrušené, nakoľko ide o obmedzovanie slobody. Majitelia psov a iných zvierat sú zodpovední za svoje zviera rovnako ako rodičia za svoje deti a ľudia za choroby infekčného charakteru. Ak chceme mať slobodu, musíme mať zodpovednosť. Ale sloboda vynútená zákonom nie je sloboda, “ dodáva Denisa Ondrišová.

Niektorí prevádzkovatelia kaviarní či reštaurácii by preto uvítali určitú liberalizáciu. Tá by mala spočívať v tom, že ak samotnému majiteľovi gastronomického zariadenia neprekáža vodenie zvierat do jeho podniku (len do častí určených na konzumáciu jedál), nemal by byť za to pokutovaný.

Prečítajte si tiež

Riešením by mohla byť aj zmena zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá by umožňovala rozdeliť zariadenia spoločného stravovania na dve skupiny. Prvou skupinou by boli bary, kaviarne, reštaurácie, fastfoody a iné, do ktorých by platil všeobecný zákaz vodenia zvierat tak, ako je to v súčasnosti. Druhou skupinou zariadení spoločného stravovania by boli bary, kaviarne, reštaurácie, fastfoody a iné, do ktorých by bolo umožnené vodenia zvierat v prípade, ak s tým majiteľ tohto gastronomického zariadenia súhlasí. Tieto zariadenia by navyše boli viditeľne označené, aby informovali potenciálnych zákazníkov o tom, že do týchto zariadení je možné vstúpiť aj s domácim zvieraťom. Takto by si zákazníci (a aj majitelia týchto zariadení) mohli vybrať, či im prípadná prítomnosť zvierat iných zákazníkov prekáža alebo nie. A ak by im prekážala, mohli by sa slobodne rozhodnúť, že takúto kaviareň, reštauráciu, bar alebo fastfood nenavštívia a vyberú si inú.

Ako je to so vstupom zvierat do ubytovacích zariadení sa dočítate v článku Psy a iné zvieratá v hoteloch (ubytovacích zariadeniach)

Anketa Byrokratický nezmysel roka 2018 je tu – vyberte si ten svoj

Spomínaná nemožnosť legálne prevádzkovať gastronomické zariadenie, do ktorého by mohli vstupovať zákazníci aj so svojimi zvieratami, bola nominovaná podnikateľmi do ankety Byrokratický nezmysel roka 2018. Okrem tohto problému bolo možné vyberať z ďalších iných legislatívnych prekážok, ktoré strpčujú život podnikateľom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Byrokratický nezmysel roka 2023 je známy: zaujal problém takmer každej firmy

Niektoré sumy, od ktorých závisia daňovo-odvodové povinnosti, sú roky rovnaké a firmám tak výrazne rastie administratíva. Práve tento problém získal najviac hlasov. Čo ďalšie zaujalo?

Byrokratický nezmysel roka 2023: TOP desiatka absurdít

Chaos v DPH-čkach, neschopnosť štátu vymeniť si údaje či zbytočné odhlasovanie v Sociálnej poisťovni. Ktoré byrokratické nezmysly sú vo finále 12. ročníka?

Michelinská hviezda nie je jediné ocenenie, ktoré môže reštaurácia získať

Prestíž gastro prevádzkam zabezpečí aj Bib Gourmand či Green Star. O čo ide a aké sú kritériá hodnotenia pri jednotlivých michelinovských oceneniach?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky