Vstup so psom do reštaurácie či kaviarne - zrušenie zákazu od 21. 7. 2020

Psy, mačky a iné spoločenské zvieratá budú môcť od 21. júla navštíviť reštaurácie so svojimi pánmi. Za akých podmienok a čo na to hovoria majitelia gastro zariadení?

Novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia prinesie zmenu, ktorá poteší najmä „psíčkarov“ či milovníkov domácich zvierat. Od 21. júla 2020 budú môcť aj zvierací spoločníci so svojimi pánmi vstúpiť do zariadenia verejného stravovania. Aké podmienky však musia byť splnené a čo na novelu hovoria prevádzkovatelia reštaurácií?

Prečo nemohli psy ani terasu reštaurácií a čo sa zmení?

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia mal doposiaľ v § 26 o spoločnom stravovaní vymedzené pravidlo, ktoré spoločenským zvieratám neumožňovalo vstup do reštaurácií. Prevádzkovatelia stravovacích zariadení tak museli zamedziť vodeniu a vpúšťaniu zvierat do ich podnikov. Vstup nebol povolený ani na terasu. Výnimku tvorili len ťažko zdravotne postihnuté osoby, odkázané na asistenciu špeciálne vycvičených psov. Zákaz sa však nevzťahoval len na vnútorné priestory reštaurácií, ale aj na ich terasy.

V prípade, že majiteľ reštaurácie umožnil zákazníkovi mať so sebou psa, mačku alebo iné spoločenské zviera, hoci len v exteriéri, hrozila mu pokuta od 150 do 20 000 eur. To čo je v zahraničí bežné, bolo na Slovensku nelegálne. Problému teda čelili aj podnikatelia, ktorí by chceli prevádzkovať napr. kaviarne pre psíčkarov. Čo si o zákone myslia ľudia, dokázalo jeho víťazstvo v ankete Byrokratický nezmysel roka 2018.

Prečítajte si tiež

Po prehodnotení hygienických požiadaviek sa napokon zákon s účinnosťou od 21. júla 2020 dopĺňa o jeden paragraf. Ten hovorí, že osoba so spoločenským zvieraťom (napr. pes alebo mačka) bude mať umožnený vstup do priestorov určených na konzumáciu stravy v zariadení verejného stravovania. Avšak musia byť splnené isté podmienky. V prvom rade musí majiteľ podniku so vstupom zvieraťa súhlasiť. Následne je povinný zabezpečiť označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom, a to na viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov prevádzky určených na konzumáciu jedla. Zároveň musí prijať hygienické opatrenia na ochranu hotových pokrmov a nápojov v prevádzkovom poriadku. Slovensko malo ako jedna z mála krajín takto prísne nastavenú legislatívu pre domáce zvieratá v reštauráciách. Novela zákona teda Slovensko priblíži k pravidlám, s akými sa možno stretnúť aj v zahraničí.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo si o novele myslia samotní prevádzkovatelia stravovacích zariadení? Pustia psičkárov do svojich podnikov?

„Osobne túto zmenu považujem iba za pozitívnu. Náš podnik disponuje veľkou terasou, okolo ktorej je záhrada, takže nevidím žiadny problém v tom, že by zákazníci prišli so psom alebo iným spoločenským zvieraťom,“ uvádza Tatiana Weissová, prevádzkarka Pohostinstva Biero v Hornej Štubni. „Po zmene zákona nebudeme mať najmenší problém vpustiť zvieratá aj do vnútorných priestorov podniku,“ dodáva.

Zmenu, ktorá uľahčí život najmä psíčkarom, vníma pozitívne aj Jozef Šétaffy, spolumajiteľ konceptu Pizza Mizza. „Vstup osôb so spoločenským zvieraťom do reštaurácie či na terasu povolíme. Uvedenú skutočnosť oznámime grafickou značkou pri vchode do oboch priestorov. Iný prístup ale budeme mať, pokiaľ by nastal problém s nevhodným správaním zvieraťa alebo v prípade, že by niektorý iný zákazník s prítomnosťou napr. psa nesúhlasil. Vtedy zákazníka so zvieracím spoločníkom s ospravedlnením požiadame, aby do reštaurácie v jeho sprievode nevstupoval alebo sa pokúsime nájsť mu vhodné miesto, na ktorom nebude prítomnosť zvieraťa vyrušovať ostatných,“ upozorňuje Šétaffy. Podobne situáciu vidí aj Jozef Martinák, majiteľ Reštaurácie u Golema v Losonci. Zákazníkom so psom alebo mačkou vstup do prevádzky povolia, avšak dúfajú, že majitelia zvierat budú ohľaduplní voči ostatným. Uprednostnili by preto sedenie takýchto zákazníkov na terase.

Prečítajte si tiež

Nie všetky stravovacie zariadenia ale zmenu vítajú s otvorenou náručou. Prevádzkovateľka Reštaurácie Bonnes, Ľudmila Škurlová informuje, že vstup so psom do ich priestorov pravdepodobne nedovolia. „Sami sme psíčkari, ale poznáme niekoľko ľudí, ktorí sa psov boja alebo je im ich prítomnosť nepríjemná. Neviem si tiež predstaviť situáciu, keby sa v reštaurácii stretli naraz psy, ktoré sa z nejakého dôvodu neznesú. Podľa nášho názoru by to bolo pre hostí obťažujúce,“ vysvetľuje Ľudmila Škurlová. Zvažujú však možnosť výnimky umožniť vstup zákazníka so zvieraťom aspoň na terasu. Prevádzkovateľka pozitívne hodnotí, že každý podnik bude mať na výber a bude zaležať na majiteľoch reštaurácií, ako sa k novele zákona postavia.

Prevádzkovatelia gastro zariadení sa zhodujú, že novela zákona nebude mať zásadný vplyv na ich podniky. Avšak môže byť pre nich istým prínosom v podobe nového segmentu zákazníkov. „Opatrenia, ktoré vláda prijala pre zlepšenie podnikateľského prostredia hodnotím ako krok správnym smerom,“ dodáva Jozef Šétaffy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Základné povinnosti e-shopu

Aké zákonné povinnosti týkajúce sa ochrany spotrebiteľa, GDPR či množstva informačných povinností neminú každého prevádzkovateľa e-shopu?

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020

Používali ste v roku 2020 vozidlo evidované v SR na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť? Neminie vás podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne od 1.2.2021

Ukončenie obdobia pandémie na daňové účely má vplyv aj na vznik, zmenu, resp. zánik povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a to od 1.2.2021. Čo to v praxi znamená?

Od úpravy zákona o hazardných hrách prešiel viac ako rok. Čo sa zmenilo?

Začiatok roku 2020 so sebou priniesol veľkú zmenu vo fungovaní hazardných hier. Nový zákon zásadne zmenil podmienky prevádzkovania online hazardu na našom území. Okrem iného to znamenalo sťaženie fungovania online kasín bez slovenskej licencie a koniec monopolu štátneho Tiposu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky