Príchod zo zahraničia od 1.12.2021: karanténa bez výnimiek pri návrate z rizikových krajín

Od 1.12.2021 sa mení režim na hraniciach. Po príchode z ktorých krajín platí prísnejšia povinná karanténa a aké sú podmienky pre jej ukončenie?

Úrad verejného zdravotníctva SR informoval o novej vyhláške k režimu na hraniciach. Od stredy 1. decembra 2021 sa bude po príchode na Slovensko povinná karanténa (bez ohľadu na očkovanie a prekonanie COVID-19) týkať všetkých osôb, ktoré za posledných 14 dní navštívili:

 • Juhoafrickú republiku,
 • Botswanu,
 • Namíbiu,
 • Lesotho,
 • Eswatini,
 • Mozambik,
 • Zimbabwe,
 • Izrael,
 • Hongkong, 
 • Seychely.

Pri návrate na Slovensko zo zahraničia vo všeobecnosti existujú výnimky z povinnej karantény - napríklad pre vodičov a posádky osobnej dopravy, leteckej dopravy alebo autobusovej dopravy, vodičov a posádky zdravotnej služby či zamestnancov pohrebnej služby, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu pozostatkov. Avšak, pri návrate z niektorej z vyššie uvedených krajín nateraz neplatia žiadne výnimky.

Karanténu je možné absolvovať doma alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. 

Pravidlá karantény po príchode na Slovensko z rizikových krajín od 1.12.2021

Ak sa niekto na Slovensko vráti z inej krajiny, vo všeobecnosti platí, že jeho karanténa končí pri bezpríznakovom priebehu dovŕšením 10. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom je ho možné vykonať najskôr v piaty deň izolácie. Avšak pravidlá pre karanténu po návrate zo spomínaných rizikových krajín, budú prísnejšie.

Povinná izolácia sa v týchto prípadoch pri bezpríznakovom priebehu končí: 

 • bez absolvovania testu dovŕšením 14. dňa po vstupe na územie Slovenska,
 • V prípade testovania po obdržaní dvoch negatívnych výsledkov RT-PCR testu, pričom prvý test je možné absolvovať najskôr na prvý deň po príchode a druhý na ôsmy deň po príchode,
 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa nemusia testovať, ich karanténa končí zároveň s ostatnými osobami v spoločnej domácnosti.

Tieto lehoty platia iba v prípade, ak sa u osoby neobjavia žiadne príznaky ochorenia COVID-19. V prípade ich objavenia rozhoduje o ukončení karantény lekár. Karanténa je povinná aj pre ostatných členov domácnosti bez ohľadu na to, či sú kompletne zaočkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19.

Od 1. decembra nastáva ešte jedna zmena, a to zrušenie pandemického nemocenského. To znamená, že každý, kto bude musieť nastúpiť do karantény, už bude čerpať „klasickú“ PN. Zamestnancovi bude vyplácaná náhrada príjmu prvých 10 dní od zamestnávateľa a až od jedenásteho dňa nemocenské vypláca Sociálna poisťovňa. Takáto zmena predstavuje záťaž pre zamestnávateľov, ktorí v týchto prípadoch do 30.11.2021 náhradu príjmu vyplácať nemuseli. Pre zamestnancov to zasa znamená zníženie príjmu, nakoľko v prípade „klasickej" PN sa vypláca prvé tri dni náhrada príjmu len 25 % denného vymeriavacieho základu. Viac o povinnostiach zamestnávateľa a zamestnanca pri PN približujeme v článku PN zamestnanca v roku 2021 - náhrada príjmu a nemocenské.

Kto sa z daných krajín vrátil pred účinnosťou vyhlášky, má sa nahlásiť na ÚVZ SR

Spomínané pravidlá sa vzťahujú iba na tie osoby, ktoré prídu na územie Slovenska od 1. decembra 2021. ÚVZ SR zároveň vyzýva osoby, ktoré krajiny uvedené v zozname navštívili pred účinnosťou vyhlášky, aby sa urýchlene prihlásili na emailovú adresu [email protected]. Je potrebné uviesť meno, priezvisko, telefónne číslo a okres, v ktorom sa aktuálne osoba zdržiava. Následne ju kontaktuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a určí ďalší postup.

Zmena vyhlášky je bezprostrednou reakciou na globálne narastajúci výskyt nového variantu omikron. WHO a viaceré krajiny vrátane Slovenska zvolili princíp predbežnej opatrnosti a k novému variantu pristupujú po skúsenostiach s alfou či deltou obozretne. ÚVZ SR bude naďalej monitorovať a priebežne vyhodnocovať overené vedecké údaje o tomto variante, ktoré budú dostupné a postup bude ďalej korigovať na základe zistených vlastností tohto variantu vírusu. Preto nie je možné vylúčiť zavedenie ďalších preventívnych opatrení.

Zdroj: ÚVZ SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné

Pri pandemickom ošetrovnom môže poistenec požiadať o znovurozhodnutie o jeho nároku. Sociálna poisťovňa informuje, kedy je to možné a pripája tiež praktické príklady.

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky