Opatrenia platné od 3.5.2021: prehľad zmien

Od 3. mája sa uvoľňujú ďalšie opatrenia a mení sa tiež režim vstupu do prevádzok či na pracoviská. Na čo sa pripraviť?

Epidemiologická situácia sa aj naďalej zlepšuje, do platnosti preto od pondelka, 3. mája 2021, vstupujú ďalšie zmeny v opatreniach. Úrad verejného zdravotníctva informoval, že pravidlá pre vstup na pracoviská v okresoch 3. stupňa varovania zostávajú v pôvodnom znení. To znamená, že sa bude potrebné preukazovať negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako 7 dní alebo iným dokladom o výnimke (napr. po prekonaní ochorenia Covid-19 či po očkovaní podľa stanovených pravidiel).

Pre okresy v 1. a 2. stupni varovania bude platiť, že v čase od 21:00 do 1:00 hod. nasledujúceho dňa sa bude potrebné preukazovať negatívnym testom. V 1. stupni varovania nemôže byť starší ako 21 dní, v 2. stupni varovania ako 14 dní. „Rovnako je možné sa výlučne v tomto čase preukázať aj iným dokladom o výnimke,“ uvádza ÚVZ SR. Cez deň sa v okresoch s 1. a 2. stupňom varovania nebude potrebné preukazovať negatívnym výsledkom testu. Pre tieto okresy totiž počas dňa neplatí zákaz vychádzania.

Jednou zo zásadných zmien je taktiež zrušenie vyhradených nákupných hodín pre seniorov aj osoby ZŤP a ich sprievod. Toto však bude platiť až od 9. mája 2021.

Vstup do prevádzok a školských zariadení 3.5.2021

Zmeny nastali aj pri pravidlách o vstupe do prevádzok a školských zariadení. V 3. stupni varovania je stále potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu, nie starším ako 7 dní alebo iným dokladom o výnimke. Bez testu ale budú môcť vstupovať do škôl a školských zariadení žiaci materských škôl, základných škôl, stredných škôl, špeciálnych škôl, poslucháči jazykovej školy a žiaci vstupujúci do priestorov vysokej školy na účel prijímacieho konania.

V okresoch 1. a 2. stupňa varovania sa už nebude pri vstupe do prevádzok a školských zariadení vyžadovať negatívny test, a to ani od rodičov žiakov. Výnimkou je vstup študentov vybraných odborov do priestorov a zariadení vysokých škôl, a to výlučne pre čas od 21:00 do 1:00 hod. nasledujúceho dňa, nakoľko vtedy platí v týchto okresoch zákaz vychádzania a je potrebné sa preukázať negatívnym testom, nie starším ako 7 dní.

Pravidlá pre prevádzky od 3.5.2021

Od 3. mája 2021 sa uvoľňujú aj ďalšie opatrenia. Naďalej však zostávajú zatvorené:

 • prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly),
 • prevádzky divadelných, hudobných, exteriérových filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania podľa COVID automatu,
 • prevádzky verejného stravovania – naďalej však môžu vydávať pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou, prostredníctvom donáškovej služby alebo prostredníctvom letných terás,
 • prevádzky interiérových filmových predstavení.

V platnosti tiež zostávajú stanovené pravidlá, ktoré sú platné od 26. apríla 2021:

 • kúpaliská a plavárne môžu byť otvorené v prípade, že stanovia maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov a dodržia ďalšie podmienky uvedené vo vyhláške,
 • fitness centrá môžu byť otvorené s maximálnou kapacitou osôb do 6 ľudí a dodržaním ďalších podmienok uvedených vo vyhláške.

Tieto pravidlá približujeme v článku Uvoľnenie ďalších opatrení od 26. apríla 2021 – prehľad zmien.

Niektoré hromadné podujatia dostávajú od 3.5.2021 zelenú, aké podmienky musia splniť?

Nová výnimka bude platiť v prípade hromadných podujatí nad počet 6 osôb. V okresoch 1. a 2. Stupňa varovania sa môžu organizovať kultúrne podujatia:

 • divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
 • koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
 • výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,
 • festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia.

Pre prevádzkovateľov/ organizátorov týchto kultúrnych podujatí a prevádzkovateľov divadiel, hudobných, exteriérových filmových alebo iných umeleckých predstavení však platí, že musia dodržiavať viaceré opatrenia (týka sa to iba okresov 1. a 2. stupňa varovania podľa COVID automatu), napríklad:

 • dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % zákazníkov, maximálne však do počtu 200 zákazníkov v exteriéri alebo 150 zákazníkov v interiéri,
 • neorganizovať podujatia zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny,
 • zamedziť kontaktnej interaktívnej práce s publikom,
 • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade (šachovnicové sedenie),
 • státie obecenstva je zakázané,
 • každá osoba využívajúca služby prevádzky sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR/LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín (táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov),
 • prevádzkovateľ musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia,
 • zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou,
 • prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých prebieha hromadné podujatie, a to priamym vetraním a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania,
 • priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov,
 • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba v exteriérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi. Ak ide o hromadné podujatie a nie stálu prevádzku, musí byť oznámené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 72 hodín pred jeho začiatkom (vzťahuje sa len na tento bod). 
Článok pokračuje pod reklamou

ÚVZ SR uvádza, že vo všetkých prípadoch, kedy vyhláška stanovuje podmienku negatívneho testu na ochorenie COVID 19 (napr. kultúra, hromadné podujatia, ubytovacie zariadenia, atď.), je možné preukázať sa namiesto neho aj dokladmi o skutočnosti že:

 • osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 • osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 • osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • ide o osobu do 10 rokov.

Rozdelenie okresov podľa COVID automatu od 3.5.2021

Do 1. stupňa varovania budú od pondelka 3. mája 2021 patriť okresy:

 • Dunajská Streda,
 • Komárno,
 • Nitra, Nové Zámky,
 • Skalica, Sobrance, Stropkov,
 • Topoľčany,
 • Zlaté Moravce.

Do 2. stupňa varovania budú od pondelka 3. mája 2021 patriť okresy:

 • Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I.-V., Brezno, Bytča,
 • Čadca,
 • Detva, Dolný Kubín,
 • Galanta, Gelnica,
 • Hlohovec, Humenné,
 • Kežmarok, Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina,
 • Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš,
 • Malacky, Medzilaborce, Michalovce,
 • Námestovo, Nové Mesto nad Váhom,
 • Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poprad, Prešov, Prievidza, Púchov,
 • Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok,
 • Sabinov, Šaľa, Senec, Senica, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník,
 • Trebišov, Trnava,
 • Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou,
 • Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zvolen.

Do 3. stupňa varovania budú od pondelka 3. mája 2021 patriť okresy:

 • Ilava,
 • Kysucké Nové Mesto,
 • Lučenec,
 • Martin, Myjava,
 • Poltár, Považská Bystrica,
 • Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Evidencia a správa registratúry

Čo znamená pre podnikateľov povinnosť evidovať registratúrne záznamy a ako si túto povinnosť splniť? Ako následne ukladať a ochraňovať už zaevidované registratúrne záznamy?

Registratúra – kto je pôvodca registratúry a aké má povinnosti

Registratúra sa spája so všetkými záznamami, ktoré z činnosti určitého subjektu vznikli a ktoré je potrebné podľa pravidiel evidovať, uchovávať a vyraďovať. Koho sa tieto povinnosti týkajú?

Opatrenia platné od 18.10.2021: sumár pravidiel a rozdelenie okresov

Horšia pandemická situácia sa odzrkadlí aj na činnosti prevádzok najmä v bordových a čiernych okresoch. Za akých podmienok môžu fungovať reštaurácie, hotely či taxislužby?

Vyraďovanie a likvidácia firemných dokumentov

Akým spôsobom môže podnikateľ vyradiť a zlikvidovať firemné dokumenty a aké podmienky musia byť splnené v zmysle legislatívy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky