Opatrenia platné od 11.10.2021: zmena vo vyhláškach pre prevádzky aj v povinnej karanténe

Ktoré prevádzky si nemusia vyberať režim (základ, OTP, očkovaní)? Kto nemusí ísť do karantény, aj keď je pozitívny? V článku prinášame prehľad zmien od 11.10.2021 aj nové rozdelenie okresov na COVID mape.

Od pondelka 11.10.2021 bude podľa COVID automatu väčšina okresov v 1. stupni ohrozenia (v červenej fáze) a počet okresov v 2. stupni ohrozenia (v bordovej fáze) sa zvýši na 16. To so sebou prináša aj sprísnené pravidlá pre prevádzky, školy či hromadné podujatia.

Niektoré pravidlá, ktoré boli stanovené v aktualizovanom COVID automate v auguste tohto roku, sa ale menia. Úrad verejného zdravotníctva totiž informoval, že vo vestníku vlády SR vyšli štyri vyhlášky ÚVZ SR s platnosťou od 11.10.2021. Ide o:

 • vyhlášku upravujúcu režim na hraniciach,
 • vyhlášku upravujúcu izoláciu pozitívnej osoby a karantény kontaktov,
 • vyhlášku upravujúcu činnosť prevádzok a 
 • vyhlášku upravujúcu organizáciu hromadných podujatí.

Opatrenia pre prevádzky – zmena od 11.10.2021

Vo Vyhláške č. 253 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, sa po novom uvádza, že od 11.10.2021 sa v obchodoch rušia vyhradené hodiny pre seniorov a ZŤP. Čas, kedy bolo dovolené nakupovať výlučne len seniorom, si pôvodne mali vyčleniť prevádzky v bordových a čiernych okresoch, a to pokiaľ si zvolili režim „základ“.

Ďalej vyhláška uvádza, že prevádzky sú povinné zvoliť si režim, mať o tom na viditeľnom mieste oznámenie a zabezpečiť vstup do priestorov len účastníkom v zvolenom režime, teda „základ“, „OTP“ alebo „kompletne zaočkovaní“. Konkrétnu voľbu režimu si nemusia označiť esenciálne prevádzky a služby, ktoré sú vymenované v § 2 odsek 2) predmetnej vyhlášky. Ide napríklad o:

 • potraviny,
 • drogérie,
 • lekárne,
 • očné optiky a predajne zdravotníckych pomôcok,
 • kúpele poskytujúce procedúry na základe návrhu lekára,
 • predajne novín a tlačovín,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 • knižnice,
 • čerpacie stanice,
 • opravovne a servis elektroniky strojov,
 • služby STK a emisnej kontroly a podobne.

Opatrenia pre hromadné podujatia – zmena od 11.10.2021

Vyhláška č. 254 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí sa uvádza, že s platnosťou od 11.10.2021 je pri vstupe na hromadné podujatie organizátor povinný zvoliť si režim, mať o tom na viditeľnom mieste oznámenie a tak, ako v prípade iných prevádzok, zabezpečiť vstup do priestorov podujatia len v zvolenom režime – „základ“, „OTP“ či „kompletne zaočkovaní“.

„Pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu sa explicitne zakazuje kombinovanie rôznych režimov pre jedno hromadné podujatie,“ informuje Daša Račková, hovorkyňa ÚVZ SR.

Do mnohých prevádzok a na mnohé podujatia je od zákazníkov vyžadované potvrdenie o zaočkovaní, prekonaní ochorenia Covid-19 alebo negatívny test. Testy však nie sú v týchto prípadoch hradené zo zdravotného poistenia, preto sme pripravili zoznam odberných miest - PCR a AG testy pre samoplatcov. V prehľadnej tabuľke približujeme, kde sa dá objednať, koľko jednotlivé testy stoja a aká je doba čakania na výsledok.

COVID mapa a rozdelenie okresov od 11.10.2021

Pandemická situácia na Slovensku sa opäť zhoršuje, a preto sa zvyšuje počet okresov v prvom a druhom stupni ohrozenia.

V stupni Ostražitosti (oranžová farba) sa od pondelka 11.10.2021 budú nachádzať okresy:

 • Banská Štiavnica, Bratislava I-V,
 • Dunajská Streda,
 • Galanta,
 • Hlohovec,
 • Komárno,
 • Malacky,
 • Nové Zámky,
 • Partizánske, Pezinok, Prievidza,
 • Šaľa, Senec,
 • Topoľčany, Trnava, Turčianske Teplice.

V I. stupni ohrozenia (červená farba) sa od pondelka 11.10.2021 budú nachádzať okresy:

 • Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Brezno, Bytča,
 • Dolný Kubín,
 • Gelnica,
 • Ilava,
 • Kežmarok, Krupina,
 • Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec,
 • Martin, Medzilaborce, Michalovce, Myjava,
 • Nitra, Nové Mesto nad Váhom,
 • Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Púchov,
 • Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava,
 • Sabinov, Senica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves,
 • Trebišov, Trenčín, Tvrdošín,
 • Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou,
 • Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zlaté Moravce, Zvolen.

V II. stupni ohrozenia (bordová farba) sa od pondelka 11.10.2021 budú nachádzať okresy:

 • Bardejov,
 • Čadca,
 • Detva,
 • Humenné,
 • Košice I-IV, Košice-okolie, Kysucké Nové Mesto,
 • Námestovo,
 • Ružomberok,
 • Skalica,
 • Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník.
Článok pokračuje pod reklamou

Úprava v pravidlách povinnej karantény od 11.10.2021

Od pondelka 11.10.2021 dochádza taktiež k úprave pravidiel povinnej karantény vo Vyhláške č. 252, ktorou sa nariaďujú opatrenia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou. 

Podobne ako v prípade zdravotníckych pracovníkov, aj u zamestnancov zariadení sociálnych služieb bude možné, aby pozitívni pracovníci poskytovali zdravotnú starostlivosť nakazeným osobám. Je to však možné len v prípade, že daný pracovník nemá klinické príznaky ochorenia a pre nakazeného klienta nie je možné zabezpečiť iného pracovníka ZSS ani z okolitých zariadení sociálnych služieb. Podmienkou tiež je, aby takýto pracovník dodržiaval prísne hygienické štandardy, mal nasadený respirátor FFP3 bez výdychového ventilu, resp. prekrytý chirurgickým rúškom a používal ochranné okuliare alebo štít a nepremokavý plášť s dlhým rukávom alebo jednorazový ochranný oblek.

„Medzi osoby v osobitnom režime budú po novom zaradení aj zamestnanci Sociálnej poisťovne a jej pobočiek, zamestnanci pohrebných služieb, pracovníci určení poskytovateľom letových prevádzkových služieb, pracovníci určení prevádzkovateľom medzinárodného letiska a ďalšie osoby, o ktorých tak rozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo vecne príslušný orgán verejného zdravotníctva,“ uvádza Račková. To znamená, že zamestnávatelia týchto pracovníkov môžu rozhodnúť, že ich výkon práce je nevyhnutný a môžu v nej pokračovať, aj keby boli napríklad úzkym kontaktom nakazenej osoby. Nesmú však mať klinické príznaky ochorenia, musia si denne merať telesnú teplotu a dodržiavať nasledovné:

 • pracovať s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, 
 • minimalizovať kontakt s ostatnými osobami,
 • obmedziť pohyb po pracovisku na najmenšiu možnú mieru, 
 • zamestnávateľ takej osobe musí zabezpečiť možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti inej osoby,
 • najskôr po piatich dňoch po úzkom kontakte podstúpiť diagnostiku ochorenia COVID-19.

Pravidlá pre povinnú karanténu pozitívnych na ochorenie Covid-19 sa menili 13. septembra, a to zo 14 dní na 10 dní, ak daná osoba nemá tri dni žiadne príznaky. Karanténa úzkych kontaktov pozitívnych osôb sa končí v prípade bezpríznakového priebehu po uplynutí 7 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v prípade absolvovania RT-PCR testu na 5. deň s negatívnym výsledkom a ak sa kontakt neotestuje, tak po uplynutí 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Toto zostáva v platnosti a podrobnosti približujeme v článku Povinná karanténa po pozitívnom teste alebo kontakte – pravidlá od 13.9.2021.

Režim na hraniciach – zmeny od 11.10.2021

ÚVZ SR informovala, že od 11.10.2021 sa zjednotí dĺžka karantény po vstupe do SR s tou vnútroštátnou. To znamená, že pri bezpríznakovom priebehu karantény po príchode na Slovensko, sa izolácia končí uplynutím 10. dňa. Karanténa sa končí aj obdržaním negatívneho výsledku PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň.

„Na základe rokovaní s Ministerstvom dopravy SR sa povinná karanténa po novom nebude vzťahovať na osoby, ktoré vstupujú na územie SR za účelom nevyhnutných úkonov potrebných na získanie pracovného povolenia a dokladov s tým súvisiacich pre povolanie vodiča hromadnej a kamiónovej dopravy v SR a sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o tejto skutočnosti. Tieto osoby musia zároveň disponovať negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín,“ informuje Daša Račková.

Po novom sa tiež budú plne zaočkované osoby preukazovať pri vstupe na územie Slovenska buď COVID preukazom EÚ, alebo iným národným certifikátom tretej krajiny, ktorý musí obsahovať:

 • údaje o mene a priezvisku,
 • dátume narodenia,
 • názve vakcíny a jej výrobcov,
 • poradí očkovania a celkovom počte očkovaní danou látkou,
 • dátum posledného očkovania.

Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že národný certifikát musí byť opatrený pečiatkou k tomu poverenému orgánu danej krajiny alebo elektronicky overiteľný a musí byť vyhotovený aj v anglickom jazyku. „Osoba, ktorá nie je schopná takto sa preukázať, sa nepovažuje za plne zaočkovanú osobu,“ uvádza Račková. Medzi krajiny, pri ktorých sa pasažieri (vrátane zaočkovaných) po prílete na Slovensko nemusia preukazovať PCR testom, navyše pribudli Spojené arabské emiráty.

Zmena nastáva aj v registrácii cez eHranicu – pri príchode na Slovensko sa musia registrovať všetky osoby nad 12 rokov a 2 mesiacov veku. Rovnako po novom platí, že medzi kompletne zaočkované osoby sa pre potreby vyhlášok považujú deti do 12 rokov a 2 mesiacov veku. „Lehota bola stanovená tak, aby osobe vo veku 12 rokov po očkovaní uplynul potrebný čas, pri ktorom je predpoklad, že sa v tele stihne vytvoriť dostatočná hladina ochranných protilátok,“ vysvetľuje hovorkyňa ÚVZ SR. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Opatrenia platné od 18.10.2021: sumár pravidiel a rozdelenie okresov

Horšia pandemická situácia sa odzrkadlí aj na činnosti prevádzok najmä v bordových a čiernych okresoch. Za akých podmienok môžu fungovať reštaurácie, hotely či taxislužby?

PCR a AG testy pre samoplatcov – kde sa objednať a koľko stoja?

Kde vám dnes spravia PCR či antigénový test? Prinášame vám prehľad odberných miest spolu s informáciou, koľko jednotlivé testy stoja a aká je doba čakania na výsledok.

Pandemická OČR: aké sú podmienky nároku pre rodičov školákov od septembra 2021?

Pandemické ošetrovné môžu naďalej poberať rodičia detí, ktoré sa učia online z dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy. Aké sú špecifiká a čo v prípade zaočkovaných školákov?

Povinná karanténa po pozitívnom teste alebo kontakte – pravidlá od 13.9.2021

Ako dlho bude potrebné zostať v karanténe po novom, kedy je možné izoláciu opustiť a čo to znamená pre zamestnancov a zamestnávateľov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky