Aktualizovaný Covid automat: uprednostnenie očkovaných bude pre podnikateľov výhodou

Vláda schválila aktualizovaný Covid automat, prispôsobený šíreniu infekčnejšiemu variantu koronavírusu. Očkovanie bude ovplyvňovať farbu okresu, ale aj podmienky pre prevádzky.

Covid automat sa bude meniť, pričom výraznú rolu bude mať očkovanie. K plošnému zatváraniu prevádzok by už nemalo dochádzať. Podľa odborníkov, ktorí na novej podobe automatu pracovali, je pre efektívnejšie a udržateľnejšie riadenie pandémie potrebné predvídať zlepšenie či zhoršenie epidemiologickej situácie a predchádzať jej zhoršeniu, a to na základe sledovania súboru epidemiologických kritérií na národnej, okresnej a medzinárodnej úrovni. Opatrenia tak budú sprísňované a uvoľňované na základe objektívnych kritérií.

Čo sa bude brať do úvahy pri zmene farby okresov v novom Covid automate

Úlohou automatu je hodnotiť a informovať o aktuálnej epidemiologickej situácii a informovať o rizikovosti na úrovni jednotlivých okresov. Zatiaľ čo pôvodný Covid automat ich rozdeľoval do šiestich farieb, v novej verzii vypadáva stupeň I. stupňa ostražitosti, teda žltá farba, namiesto toho bude jeden spoločný stupeň Ostražitosti (oranžová farba). Podľa nového Covid automatu sa teda okresy budú deliť do piatich stupňov či „farieb“ – Monitoring (zelená), Ostražitosť (oranžová), 1. stupeň ohrozenia (červená), 2. stupeň ohrozenia (bordová), 3. stupeň ohrozenia (čierna).

Pri určovaní aktuálnej farby pre ten-ktorý okres sa bude zohľadňovať:

 • 7-dňová incidencia prípadov, čo znamená počet prípadov za 7 dní na 100 000 obyvateľov,
 • zaočkovanosť okresu,
 • komplexné lokálne zhodnotenie epidemiologickej situácie Regionálnym úradom verejného zdravotníctva – napr. splnenie kritéria minimálneho počtu testov, pozitivita testov, charakter ohnísk a pod.

Pozitivita v jednotlivých okresoch sa bude brať do úvahy pri oboch formách testov – PCR aj Antigénové. V prípade zaočkovanosti okresu bude platiť, že o stupeň lepší bude okres so zaočkovanosťou viac ako 55 % populácie nad 50 rokov. Každých ďalších 10 % plne zaočkovaných osôb zlepšuje situáciu okresu o ďalší stupeň, pričom prvá úprava smerom nadol (k lepšiemu) nastáva pri 65 % plnej zaočkovanosti tejto populácie.

O jeden stupeň nahor alebo nadol môže zmeniť lokálny epidemiológ. Taktiež môže ponechať úroveň stanovenú incidenciou – pri zmene však musí vyhotoviť písomné zdôvodnenie, ktoré bude uverejnené. K zhoršeniu hodnotenia môže prísť okamžite, no k zlepšeniu až po potvrdení trendu pri nasledujúcom hodnotení. Susedné okresy sa môžu líšiť najviac o jeden stupeň.

Podľa 7-dňovej incidencie sa budú okresy rozdeľovať nasledovne:

Stupeň Monitoring (zelená)

 • Rast (0 – 10)
 • Pokles (0 – 20)

Stupeň Ostražitosť (oranžová)

 • Rast (10 – 50)
 • Pokles (20 – 150)

1. stupeň ohrozenia (červená)

 • Rast (50 – 150)
 • Pokles (150 – 300)

2. stupeň ohrozenia (bordová)

 • Rast (150 – 250)
 • Pokles (300 – 500)

3. stupeň ohrozenia (čierna)

 • Rast >= 250
 • Pokles > 500

Podnikatelia budú mať možnosť rozhodnúť, koho do prevádzky vpustia

Nová verzia Covid automatu dáva slobodu rozhodnutia prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí – môžu si vybrať z troch protokolov:

 • základ – všetky osoby, bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby a výsledok testu;
 • OTP – len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (pričom od testovania PCR testom neprejde viac ako 72 hodín, od antigénového 48 hodín), alebo Covid-19 prekonali do 180 dní;
 • kompletne zaočkované osoby – len osoby, ktoré sú 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo 21 dní po jednodávkovej vakcíne, no tiež takí, ktorí sú 14 dní po akejkoľvek dávke, ak daná osoba prekonala „koronavírus“ do 180 dní.

Pravidlá pre hromadné podujatia podľa nového Covid automatu

Ak si napríklad organizátor zvolí, že na hromadné podujatie povolí vstup len plne zaočkovaným osobám, platia nasledovné kapacitné obmedzenia a opatrenia:

Stupeň Monitoring (zelená)

 • bez limitu.

Stupeň Ostražitosť (oranžová)

 • bez limitu.

1. stupeň ohrozenia (červená)

 • bez limitu,
 • povinný zoznam účastníkov.

2. stupeň ohrozenia (bordová)

 • bez limitu,
 • povinný zoznam účastníkov.

3. stupeň ohrozenia (čierna)

 • maximálne 100 osôb,
 • povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení.

Ak si organizátor zvolí, že na hromadné podujatie povolí vstup pre očkovaných, testovaných alebo prekonaných (OTP), platia nasledovné kapacitné obmedzenia a opatrenia:

Stupeň Monitoring (zelená)

 • na státie max 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %,
 • pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri.

Stupeň Ostražitosť (oranžová)

 • v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity,
 • pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 1 000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri.

1. stupeň ohrozenia (červená)

 • maximálne 25 % kapacity,
 • pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 150 osôb,
 • povinný zoznam účastníkov.

2. stupeň ohrozenia (bordová)

 • maximálne 25 % kapacity,
 • pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 50 osôb,
 • povinný zoznam účastníkov.

3. stupeň ohrozenia (čierna)

 • zakázané.

Ak si organizátor zvolí, že na hromadné podujatie povolí vstup pre každého, bez rozdielu (základ), platia nasledovné kapacitné obmedzenia a opatrenia:

Stupeň Monitoring (zelená)

 • na státie max 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %,
 • maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri,
 • obmedzenia podľa príslušného semaforu,
 • obmedzenia podľa plochy priestoru.

Stupeň Ostražitosť (oranžová)

 • V interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity,
 • maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri,
 • na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50,
 • obmedzenia podľa príslušného semaforu,
 • povinný zoznam účastníkov.

1. stupeň ohrozenia (červená)

 • maximálne 10 osôb,
 • obmedzenia podľa príslušného semaforu,
 • povinný zoznam účastníkov.

2. stupeň ohrozenia (bordová)

 • maximálne 6 osôb,
 • povinný zoznam účastníkov.

3. stupeň ohrozenia (čierna)

 • zakázané.
Článok pokračuje pod reklamou

Pravidlá pre reštaurácie podľa nového Covid automatu

Podobný systém bude stanovený pre všetky prevádzky či udalosti (reštaurácie, wellness, ubytovacie zariadenia či svadby a kary). Napríklad pre reštaurácie bude platiť nasledovné:

Ak si prevádzkovateľ vyberie, že do reštaurácie povolí vstup len plne zaočkovaným osobám, platia nasledovné kapacitné obmedzenia a opatrenia:

Stupeň Monitoring (zelená)

 • bez obmedzenia.

Stupeň Ostražitosť (oranžová)

 • v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti,
 • 2 metre rozostupy medzi stolmi,
 • exteriér bez obmedzení.

1. stupeň ohrozenia (červená)

 • v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti,
 • 2 metre rozostupy medzi stolmi,
 • exteriér bez obmedzení.

2. stupeň ohrozenia (bordová)

 • v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti,
 • 2 metre rozostupy medzi stolmi,
 • exteriér bez obmedzení.

3. stupeň ohrozenia (čierna)

 • okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).

Ak si prevádzkovateľ vyberie, že do reštaurácie povolí vstup pre očkovaných, testovaných alebo prekonaných (OTP), platia nasledovné kapacitné obmedzenia a opatrenia:

Stupeň Monitoring (zelená)

 • bez obmedzenia.

Stupeň Ostražitosť (oranžová)

 • v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti,
 • 2 metre rozostupy medzi stolmi,
 • exteriér bez obmedzení.

1. stupeň ohrozenia (červená)

 • v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti,
 • 2 metre rozostupy medzi stolmi,
 • exteriér bez obmedzení.

2. stupeň ohrozenia (bordová)

 • okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz),
 • terasy 2 metre rozostupy medzi stolmi, otvorené minimálne 50 % stien.

3. stupeň ohrozenia (čierna)

 • okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).

Ak si prevádzkovateľ vyberie, že do reštaurácie povolí každému bez rozdielu (základ), platia nasledovné kapacitné obmedzenia a opatrenia:

Stupeň Monitoring (zelená)

 • bez obmedzenia.

Stupeň Ostražitosť (oranžová)

 • terasy do 10 osôb,
 • otvorené minimálne 50 % stien.

1. stupeň ohrozenia (červená)

 • okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).

2. stupeň ohrozenia (bordová)

 • okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).

3. stupeň ohrozenia (čierna)

 • okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).

Všetky pravidlá pre opatrenia (nosenie rúšok, obmedzenie pohybu) a ďalšie prevádzky či udalosti, sú uvedené v tabuľke Ministerstva zdravotníctva SR.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR <br> a) Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k prekrytiu horných dýchacích ciest, resp. jej najaktuálnejšie znenie www.uvzsr.sk <br> b) Obmedzenie pohybu podľa špeciálnych usmernení / uznesenia vlády a vyhlášky HH <br> c) Opatrenia a testovanie študentov a zamestnancov podľa semaforu pre školy od MŠVVaŠ <br> d) Podľa príslušného semaforu pre dopravu a cestovný ruch, cirkvi, športové, alebo kultúrne podujatia <br> e) Návštevy sa riadia semaforom pre návštevy v ústavných zdravotníckych zariadeniach a semaforom pre návštevy v pobytových zariadeniach sociálnych služieb (ZSS); sociálne služby sú usmerňované dokumentom: „Všeobecné zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta/klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS/CoV-2 prenosu.“ <br> f) „Esenciálne obchody a služby“ definované v vyhláške ÚVZ <br> g) Výnimky pre prekrytie horných dýchacích ciest: výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka a ďalšie uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest z 16.6.2021, resp. jej najaktuálnejšie znenie www.uvzsr.sk <br> h) Nemocnice a zdravotnícke zariadenia: sprievod, návšteva paliatívnych pacientov, umierajúcich na povolenie primárom alebo ošetrujúcim lekárom
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
a) Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k prekrytiu horných dýchacích ciest, resp. jej najaktuálnejšie znenie www.uvzsr.sk
b) Obmedzenie pohybu podľa špeciálnych usmernení / uznesenia vlády a vyhlášky HH
c) Opatrenia a testovanie študentov a zamestnancov podľa semaforu pre školy od MŠVVaŠ
d) Podľa príslušného semaforu pre dopravu a cestovný ruch, cirkvi, športové, alebo kultúrne podujatia
e) Návštevy sa riadia semaforom pre návštevy v ústavných zdravotníckych zariadeniach a semaforom pre návštevy v pobytových zariadeniach sociálnych služieb (ZSS); sociálne služby sú usmerňované dokumentom: „Všeobecné zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta/klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS/CoV-2 prenosu.“
f) „Esenciálne obchody a služby“ definované v vyhláške ÚVZ
g) Výnimky pre prekrytie horných dýchacích ciest: výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka a ďalšie uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest z 16.6.2021, resp. jej najaktuálnejšie znenie www.uvzsr.sk
h) Nemocnice a zdravotnícke zariadenia: sprievod, návšteva paliatívnych pacientov, umierajúcich na povolenie primárom alebo ošetrujúcim lekárom

Kedy sa bude meniť farba okresov?

Po zmene farby okresu o úroveň nižšie (teda sa situácia zlepší), čakať sa bude na stabilizáciu stavu dva týždne. Ak sa toto potvrdí aj po týždni, okres je preradený do tejto lepšej farby od nasledujúceho pondelka. Pokiaľ bude zlepšenie situácie dlhodobé, teda aspoň 3 týždne po sebe, tak nie je potrebné potvrdiť trend v nasledujúcom týždni. Ak sa, naopak, situácia zhorší, okresu sa zmení farba už nasledujúci pondelok, v mimoriadnej situácii aj skôr.

Podľa informácií vo vládou schválenom materiáli o novom Covid automate, bude frekvencia jeho aktualizácie vyzerať nasledovne:

 • V pondelok (resp. v prvý pracovný deň v týždni) bude brífing RÚVZ, návrh Covid Automatu, epidemiologická analýza za posledný týždeň, charakteristika ohnísk, a pod. Určia sa rizikové krajiny a navrhované a prijaté opatrenia.
 • V utorok / stredu (resp. v druhý / tretí pracovný deň v týždni) bude tlačová konferencia, alebo tlačová správa o aktuálnej epidemiologickej situácii, publikovaná bude mapa Slovenska s farbami Covid Automatu.
 • V pondelok (nasledujúci týždeň) vstupujú do platnosti opatrenia podľa Covid Automatu.

Kedy sa Covid automat začne a prestane používať?

Covid Automat sa „zapína“ v momente, keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlási pandémiu. Naopak, keď WHO vyhlási pandémiu za ukončenú alebo keď ÚVZ vyhlási epidémiu na Slovensku za ukončenú, Covid Automat sa môže vypnúť. Na úrovni okresov však môže byť vypnutý aj skôr.

Rozdelenie okresov podľa aktualizovaného Covid automatu od 16.8.2021

Prevádzkovatelia v deviatich okresoch budú fungovať podľa prísnejších pravidiel ako zvyšok Slovenska. Vláda v utorok, 10. augusta 2021, schválila, že do oranžovej farby, teda do stupňa Ostražitosti sa od pondelka, 16. augusta 2021, dostávajú tieto okresy:

 • Gelnica,
 • Košice I., II., III. a IV., Košice-okolie,
 • Poprad,
 • Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa.

V zelenej farbe, v stupni Monitoring, naďalej zostávajú:

 • Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I.-V., Brezno, Bytča,
 • Čadca,
 • Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda,
 • Galanta,
 • Hlohovec, Humenné,
 • Ilava,
 • Kežmarok, Komárno, Krupina, Kysucké Nové Mesto,
 • Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec,
 • Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Myjava,
 • Námestovo, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky,
 • Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poltár, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov,
 • Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok,
 • Sabinov, Šaľa, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Stropkov, Svidník,
 • Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín,
 • Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou,
 • Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zlaté Moravce, Zvolen.

Aktualizácia k 16.8.2021

Ako má vyzerať nový Covid automat v praxi od 16.8.2021

Úrad verejného zdravia SR vo vyhláškach upravil definíciu plne zaočkovanej osoby tak, že už nebude stanovená horná hranica trvania očkovania, ktorá bola doteraz 12 mesiacov. 

Vyhlášky zároveň definujú tzv. osoby v režime OTP. Ide o osoby, ktoré sú plne zaočkované, alebo prekonali Covid-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu na Covid-19.

V prevádzkach, ktoré si vyberú, že do svojich priestorov vpustia len očkovaných, testovaných alebo tých, ktorí ochorenie prekonali (režim OTP), sa musia zákazníci preukázať potvrdením o očkovaní, potvrdením o prekonaní Covid-19 alebo negatívnym výsledkom testu, a to v papierovej alebo elektronickej forme. Tieto potvrdenia je možné nahradiť digitálnym Covid preukazom EÚ. 

V prípade testu platí, že negatívny výsledok PCR alebo LAMP testu nesmie byť starší ako 72 hodín od odberu. Ak ide o antigénový test, výsledok nesmie byť starší ako 48 hodín od odberu.

Po prijatí nového Covid automatu vznikli nejasnosti v tom, či majú prevádzky právo nahliadnuť do týchto dokladov. ÚVZ informuje, že takéto právo majú, nakoľko vyhláška ustanovuje právo prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí tieto doklady od návštevníkov žiadať a aj právo do týchto dokladov nahliadnuť. Doklady môžu zákazníci predložiť v papierovej forme alebo ich môžu mať stiahnuté v mobile. „Kým nebude dostupná slovenská aplikácia, môžu si tiež stiahnuť a používať verejne dostupné aplikácie členských štátov, ktoré dokážu „čítať“ Digitálne COVID preukazy EÚ," uvádza ÚVZ SR. Zároveň dodávajú, že režim základ/OTP/zaočkovaní sa týka iba zákazníkov prevádzok. Zamestnanci musia dodržiavať protipandemické opatrenia stanovené vo vyhláškach - prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia plôch a podobne.

Prevádzkovatelia nemusia nikomu hlásiť, ktorý protokol si vybrali, musia však viditeľne v priestoroch prevádzky vyznačiť, ktorý režim platí, a následne ho dodržiavať. 

Prevádzkovatelia môžu mať rozdielny režim v rôznych priestoroch, napríklad na terase a v interiéri. Avšak len v prípade, že sú tieto priestory stavebne oddelené a majú charakter osobitných prevádzok, aby sa jednotlivé skupiny zákazníkov nemiešali.

Nakoľko vyhláška nestanovuje trvanie týchto režimov, môžu sa v jednotlivých prevádzkach striedať (napr. bohoslužby v rozličných termínoch pre rôzne skupiny). „Dôležité je, aby dôsledne dodržiavali podmienky pre daný režim, napríklad aby v čase určenom pre plne zaočkovaných sa v prevádzke nenachádzali nezaočkované osoby."

Potraviny či drogérie budú otvorené, v hre sú aj hodiny pre dôchodcov

Hoci aktualizovaný Covid automat určuje, že v 3. stupni ohrozenia (čierna) sa majú uzatvárať prevádzky, no niektoré, ako napríklad potraviny, drogérie, lekárne a ďalšie prevádzky obchodov a služieb, budú môcť byť otvorené aj v čiernych okresoch.

Novinkou je tiež, že v 2. a 3. stupni ohrozenia (bordová, čierna) budú musieť prevádzky, ktoré umožnia vstup všetkým zákazníkom, znovu zaviesť hodiny vyhradené pre seniorov nad 65 rokov a ťažko zdravotne postihnutých (v pracovné dni od 9:00 do 11:00).

ÚVZ SR tiež upozorňuje, že hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú plne zaočkovaní a bude ich viac ako 1000, bude možné organizovať v prípade, že ich organizátori nahlásia najmenej 48 hodín pred začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. V 3. stupni ohrozenia (čierna) bude na takýchto podujatiach môcť byť najviac 100 ľudí.

Pravidlá pre nosenie rúšok od 16.8.2021

ÚVZ SR informoval, že prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou ostáva povinné v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov. Povinné je aj na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri.

Rúška nebudú musieť po novom nosiť pedagogickí a ostatní odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím, s poruchami autistického spektra, so stredným až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie.

Pravidlá pre pozitívne testované osoby od 16.8.2021

Ak majú pozitívne testovaní príznaky, o pozitívnom teste bezodkladne informujú ľudí, s ktorými prišli do kontaktu dva dni pred objavením sa príznakov.

Ak príznaky nemajú, naďalej platí povinnosť upovedomiť ľudí, s ktorými prišli do kontaktu dva dni pred odberom vzorky na test.

Podľa informácií na stránke korona.gov. sk, izolácia trvá po dobu 14 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných troch dní tejto doby u osoby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia.

„Pokiaľ sa počas posledných troch dní z doby 14 dní vyskytol u osoby akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, izolácia sa ukončuje až momentom, kedy posúdi osobu pozitívnu na ochorenie jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť izoláciu."

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PCR a AG testy pre samoplatcov – kde sa objednať a koľko stoja?

Kde vám dnes spravia PCR či antigénový test? Prinášame vám prehľad odberných miest spolu s informáciou, koľko jednotlivé testy stoja a aká je doba čakania na výsledok.

Pandemická OČR: aké sú podmienky nároku pre rodičov školákov od septembra 2021?

Pandemické ošetrovné môžu naďalej poberať rodičia detí, ktoré sa učia online z dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy. Aké sú špecifiká a čo v prípade zaočkovaných školákov?

Povinná karanténa po pozitívnom teste alebo kontakte – pravidlá od 13.9.2021

Ako dlho bude potrebné zostať v karanténe po novom, kedy je možné izoláciu opustiť a čo to znamená pre zamestnancov a zamestnávateľov?

Očkovanie zamestnancov proti Covid-19: odborníci o tom, kde sú hranice právomocí zamestnávateľa

Očkovanie proti ochoreniu Covid-19 zatiaľ povinné nie je. Môže ho ale zamestnávateľ nariadiť zamestnancom? Má právo zisťovať, či je pracovník očkovaný alebo pýtať od neho negatívny test?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky