Povinná karanténa po pozitívnom teste alebo kontakte – pravidlá od 13.9.2021

Ako dlho bude potrebné zostať v karanténe po novom, kedy je možné izoláciu opustiť a čo to znamená pre zamestnancov a zamestnávateľov?

Úrad verejného zdravotníctva upozornil na novú vyhlášku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19. Od 13.9.2021 sa doba izolácie skráti a menia sa aj ďalšie pravidlá.

Povinná karanténa pre pozitívne testovaných od 13.9.2021

Trvanie izolácie pozitívne testovanej osoby sa skracuje na 10 dní, ak sa u nej za posledné tri dni nevyskytli žiadne príznaky ochorenia. (Desaťdňová lehota sa začína počítať od objavenia sa prvých príznakov alebo, ak sa nevyskytli, od dátumu odobratia vzorky.)

Ak sa v posledných troch dňoch príznaky objavili, o ukončení izolácie rozhodne všeobecný lekár.

Osoba v izolácii je podľa zákona povinná:

 • dodržiavať karanténu,
 • zdržiavať sa počas izolácie iba v mieste karantény,
 • zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,
 • dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest,
 • dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu,
 • v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej izolácii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
 • denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,
 • denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,
 • o pozitívnom výsledku testu bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára,
 • bezodkladne potom, čo jej bol oznámený pozitívny výsledok testu, oznámiť túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky biologického materiálu na účely testu, alebo do dvoch dní pred objavením sa prvých klinických príznakoch ochorenia,
 • pri opustení miesta izolácie v nevyhnutných prípadoch podľa odseku 5 musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

Pozitívne testovaní majú podľa vyhlášky č. 247 aj niekoľko možností, kedy môžu miesto karantény opustiť. Konkrétne ide o:

 • nevyhnutné poskytnutie zdravotnej starostlivosti,
 • odber vzorky biologického materiálu v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19 (testovanie),
 • účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v izolácii nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v izolácii je počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

Dôležité je dodať, že kontakt s osobou, ktorá opustila miesto izolácie podľa stanovených pravidiel, nie je považovaný za úzky kontakt. Napríklad v prípade pohrebu tak nemusia ostatní účastníci ísť do povinnej karantény.

Povinná karanténa pre kontakty pozitívnych osôb od 13.9.2021

Karanténa úzkych kontaktov pozitívnych osôb sa končí v prípade bezpríznakového priebehu:

 • po uplynutí 7 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v prípade absolvovania RT-PCR testu na 5. deň s negatívnym výsledkom,
 • ak sa kontakt neotestuje, tak po uplynutí 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.
Prečítajte si tiež

Ak sa u kontaktu objaví aspoň jeden príznak ochorenia, o ukončení karantény rozhodne všeobecný lekár. Povinná izolácia začína od momentu, kedy sa osoba dozvie, že ten, s kým bola v úzkom kontakte, je pozitívny na ochorenie Covid-19.

Do karantény po kontakte s pozitívnym človekom však nemusí ísť každý. Podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 247 má výnimku osoba, ktorá:

 • je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
 • je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
 • je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
 • prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.

V prípade týchto ľudí sa povinná izolácia začína len vtedy, ak sa u nich vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia potom, čo sa dozvedia, že ten, s kým boli v úzkom kontakte, je pozitívny na ochorenie.

Článok pokračuje pod reklamou

Pokiaľ ide o stály kontakt osoby s pozitívnym na ochorenie, pretože spolu žijú v jednej domácnosti, za posledný deň kontaktu sa považuje:

 • ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie vyskytol akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia: piaty deň od výskytu klinických príznakov ochorenia pozitívneho,
 • ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie nevyskytol žiadny z klinických príznakov ochorenia: piaty deň od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu u osoby žijúcej s osobou pozitívnou na ochorenie v spoločnej domácnosti.

Aj ten, kto bol v kontakte s pozitívne testovaným má počas izolácie rovnaké povinnosti, ktoré musí dodržiavať, ako zdržiavať sa v mieste karantény, denne merať a zaznamenávať telesnú teplotu a pod. Miesto izolácie však môže opustiť aj z iného dôvodu ako je nevyhnutné vyšetrenie, testovanie na Covid-19 či pohreb. Úzky kontakt má dovolené ísť na nákup nevyhnutných životných potrieb, ak ho nevie zabezpečiť prostredníctvom inej osoby; je pri tom povinný mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

Zdroj: ÚVZ SR
Zdroj: ÚVZ SR

Aktualizácia: Nová vyhláška účinná od 25. 1. 2022 skracuje domácu izoláciu pozitívnej osoby z 10 na 5 dní, aj dĺžku domácej karantény úzkeho kontaktu. Všetky potrebné informácie nájdete v článku Karanténa pozitívnych na covid a úzkych kontaktov od 25.1.2022.

Kratšia karanténa ovplyvní aj firmy

Kratšia doba povinnej karantény ovplyvní aj chod firiem, nakoľko zamestnanci budú nútení zostať doma alebo mať home office namiesto 14 len 10 dní. Avšak zamestnávatelia musia mať na pamäti, že taký pracovník, ktorý bol úzkym kontaktom pozitívnej osoby a nejde sa otestovať, nie je povinný preukázať sa na pracovisku negatívnym testom po skončení karantény. Ako sme priblížili v článku Očkovanie zamestnancov proti Covid-19: odborníci o tom, kde sú hranice právomocí zamestnávateľa, podľa aktuálne platnej legislatívy totiž nemôže vedenie firmy od pracovníkov pýtať potvrdenie o očkovaní, negatívny test či potvrdenie o prekonaní ochorenia, nakoľko by porušilo pravidlá GDPR.

Každý, kto je sociálne a nemocensky poistený má pritom v prípade povinnej karantény nárok aj na pandemickú OČR a PN. V oboch prípadoch ide o 55 % vymeriavacieho základu. Čo sa týka nemocenskej dávky, v porovnaní s tou bežnou, ktorá sa vypláca počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancovi až od 11. dňa (prvých 10 dní mu patrí náhrada príjmu od zamestnávateľa), pandemickú PN vypláca už od prvého dňa Sociálna poisťovňa.

Zdroj: ÚVZ SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR počas prázdnin: kedy je možné poberať dávku?

Niektorí rodičia či iní poistenci môžu dostávať zo Sociálnej poisťovne dávku pandemické ošetrovné aj počas letných školských prázdnin. Koho sa to týka a aké sú podmienky?

Covid opatrenia od júla 2022: odporúčania pre občanov aj zamestnávateľov

Úrad verejného zdravotníctva vzhľadom na stúpajúci počet prípadov COVID-19 pripomína sériu odporúčaní, ktoré pomôžu znižovať riziko šírenia nákazy. Čo treba vedieť?

Inflačná pomoc: 100 eur v júni 2022 pre rodiny aj ohrozené skupiny

Vláda schválila jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa ako zmiernenie následkov inflácie. Príspevok dostanú aj ohrozené skupiny obyvateľov. V akej výške a koho sa to týka?

Opatrenia od 21.4.2022: zmeny v nosení rúšok aj v pravidlách karantény

Od 21.4.2022 sa uvoľňujú ďalšie pandemické opatrenia – takmer úplne sa ruší povinnosť nosiť respirátor či rúško, zmeny nastanú aj v povinnej karanténe. Čo platí po novom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky