Covid automat od 31.5.2021 a aktuálny prehľad opatrení

Čo treba dodržiavať v reštauráciách, na podujatiach alebo v zoo? Je stále potrebný test či respirátor?

Epidemiologické opatrenia sa menia ako na bežiacom páse a mnohí sa v pravidlách, sprísňovaniach či uvoľňovaniach strácajú. Úrad verejného zdravotníctva SR preto pripravil prehľad odpovedí na najčastejšie otázky a nejasnosti.

Opatrenia podľa COVID automatu: je respirátor potrebný pri cestovaní?

Keďže je v súčasnosti väčšina okresov v SR zaradená do ružovej a horšej farby podľa COVID automatu, je povinné nosiť respirátor v interiéri verejných budov, vrátane verejnej hromadnej dopravy. Respirátor je možné nahradiť rúškom v interiéri verejných budov, vrátane verejnej hromadnej dopravy, len v zelených, žltých, oranžových okresoch.

„Cestujúcim vo vlakoch a autobusoch, ktoré prechádzajú z lepších (zelená, žltá, oranžová) cez horšie okresy (ružová farba a horšie), dôrazne odporúčame v záujme ochrany ich zdravia mať na tvári nasadený respirátor počas celej dĺžky cesty: v týchto priestoroch je veľký pohyb cudzích osôb, ktorých zdravotný stav ani prístup k protiepidemickým opatreniam nepoznáte, zároveň si pri dlhej ceste cestujúci dočasne zložia ochranné pomôcky, aby sa najedli alebo napili. Najmä v prípadoch, kedy do prostriedku verejnej dopravy pristupujú aj obyvatelia z okresov s relatívne vysokým výskytom prípadov COVID-19 je v prvom rade vo vašom záujme naďalej efektívne znižovať riziko infekcie,“ upozorňuje ÚVZ SR. Ľuďom vo verejnej hromadnej doprave zároveň odporúčajú, aby sa čo najmenej dotýkali povrchov vnútri vozidiel a usádzali sa čo najďalej od iných pasažierov, ak to situácia dovoľuje.

Ďalej je vhodné si po vystúpení z prostriedku dezinfikovať ruky. Nie je vhodné rozprávať sa so spolucestujúcimi, ktorí s vami nežijú v spoločnej domácnosti a najmä na kratších vzdialenostiach nejesť a nepiť. V prípade dlhších ciest si pred občerstvením vydezinfikujte ruky a respirátor si nasaďte ihneď po tom, ako dojete či dopijete.

Je možné jesť a piť v interiéri?

ÚVZ SR uvádza, že v ružových, červených a bordových okresoch je možné pokrmy a nápoje konzumovať len v exteriéri, na terasách.

oranžových a žltých okresoch je možné piť a jesť aj v interiéri. Nutné je ale dodržať obsadenie jedného stola, a to:

 • najviac 4 osobami alebo osobami z jednej domácnosti v oranžovom okrese,
 • najviac 6 osobami, alebo osobami z jednej domácnosti v žltom okrese.

Potrebné je zabezpečiť odstup medzi stolmi dva metre.

V žltých a oranžových okresoch je potrebné mať v interiéri na tvári minimálne rúško, šatku alebo šál, týka sa to aj pobytu v reštaurácii. Rúško si možno dať z tváre dolu na čas nevyhnutný na jedenie a pitie.

Aj v lepších, teda v oranžových a žltých okresoch naďalej platí, že jedlá a nápoje môže podávať len obsluhujúci personál a samoobslužný výdaj jedál a nápojov na štýl švédskych stolov a samoobslužných bufetov nie je možný. „Rovnako stále platí, že príbor nesmie byť voľne dostupný na stoloch, ale musí byť prinesený personálom k jedlu zabalený vo vreckovke. Naďalej je potrebné vykonávať dezinfekciu jedálneho lístka, stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi a každú hodinu vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení.“

Konzumácia priamo v kinosálach je povolená v ružových a lepších okresoch. V kinosálach je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty, výnimka platí výlučne iba pre čas potrebný na konzumáciu jedál a nápojov.

COVID automat a testovanie: kde je potrebný negatívny test?

Na testovanie a potrebu preukazovať sa negatívnym výsledkom, si zvykol už asi každý. Zmena v testovacej stratégii preto vyvolala viacero otázok a zmätok. ÚVZ SR informoval, že výsledok negatívneho testu sa po novom vyžaduje:

 • v interiéroch akvaparkov (iba služby, teda atrakcie, vnútorné bazény, nie šatne, sprchy, toalety),
 • na svadobných hostinách, karoch, večierkoch, oslavách a iných obdobných podujatiach,
 • hromadných podujatiach v prevádzkach verejného stravovania,
 • u divákov (kde je ich účasť v zmysle vyhlášky ÚVZ SR povolená),
 • pri súťažiacich na športových podujatiach (súťaže organizované športovými klubmi a zväzmi, nevzťahuje sa to na tréningy).

Potrebný je PCR alebo LAMP test, ktorý nie je starší ako 72 hodín alebo antigénový test, ktorý nie je starší ako 24 hodín. Negatívny test na COVID-19 je naďalej možné nahradiť potvrdením o očkovaní či prekonaní COVID-19. Negatívnym testom ani iným dokladom sa nemusia preukazovať deti do 10 rokov.

Aké pravidlá platia pre jaskyne, hrady a zámky?

Na jaskyne, hrady a zámky sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako pre múzeá a galérie.

Musia teda dodržiavať všeobecné pravidlá platné pre prevádzky, ako je napríklad obmedzenie kapacity návštevníkov na 1 osobu na 15 štvorcových metrov (do tohto počtu sa nerátajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby). Dodržiavať treba minimálne dvojmetrový odstup v radoch od cudzích ľudí. Pre vstup platí taktiež podmienka mať prekryté horné dýchacie cesty.

Zároveň sa musia riadiť kapacitnými obmedzeniami pre organizované prehliadky, ktoré sú rôzne pre každú farbu okresu:

 • II. a III. stupeň varovania (červená, bordová): povolené sú len individuálne, nie organizované prehliadky v skupine
 • I. stupeň varovania (ružová): najviac 10 osôb v skupine
 • II. stupeň ostražitosti (oranžová): najviac 15 osôb v skupine
 • I. stupeň ostražitosti (žltá): najviac 30 osôb v skupine
 • Stupeň Monitoring (zelená): bez kapacitného obmedzenia.

Postupovať treba podľa vyhlášky 207 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Aké pravidlá platia pre exteriérové turistické atrakcie?

Exteriérové turistické atrakcie musia dodržiavať všeobecne platné podmienky pre prevádzky (ak sa vyberá vstupné, vo vyhláške k činnosti prevádzok ide o paragraf 2) – samozrejme, dodržiava sa to, čo je pre povahu takýchto atrakcií aplikovateľné:

 • napríklad zabezpečiť dvojmetrový odstup v radoch od cudzích ľudí,
 • dodržiavať maximálny počet návštevníkov 1 osoba na 15 štvorcových metrov,
 • povoliť vstup len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (to platí aj pre zoologické a botanické záhrady),
 • dezinfekcia rúk pri vstupe a pod.

Taktiež sa postupuje v zmysle aktuálne platnej vyhlášky 207.

Sú povolené vínne cesty či degustácie vín?

Degustácie vín sú povolené. Je však potrebné postupovať podľa príslušnej farby COVID AUTOMAT-u, ktorá môže nastavovať odlišné pravidlá pre interiér, exteriér, osoby sediace alebo osoby stojace. Nastavené pravidlá vychádzajú z vyhlášky k organizácii hromadných podujatí (a to hromadné podujatia charakteru večierkov, osláv či podujatí v prevádzkach verejného stravovania) a vyhlášky k činnosti prevádzok.

Degustácií vín sa týkajú tieto pravidlá:

 • zakázané v II. a III stupni varovania (červená, bordová).
 • V I. stupni varovania (ružová): exteriér do 50 osôb (v tejto farbe sú interiéry prevádzok verejného stravovania uzatvorené).
 • V II. stupni ostražitosti (oranžová): interiér do 50 osôb, exteriér do 100 osôb.
 • V I. stupni ostražitosti (žltá): interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb
 • Stupeň monitoringu (zelená):
  - státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb,
  - sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb.

Pri vstupe je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín

ÚVZ SR upozorňuje, že zároveň platí, ak ide o interiér:

 • V okresoch v 1. až 3. stupni varovania (ružová, červená, bordová) platí zákaz konzumácie v interiéri, nutnosť dodržiavať hygienické opatrenia.
 • Konzumácia jedál a nápojov v interiéroch je možná v 1. a 2. stupni ostražitosti (žltá, oranžová) s kapacitnými obmedzeniami:
  - V II. stupni ostražitosti (oranžová): max. 4 osoby pri stole alebo členovia jednej domácnosti.
  - V I. stupni ostražitosti (žltá): max 6 osôb pri stole alebo členovia jednej domácnosti.
  - V stupni Monitoring (zelená): neplatia kapacitné obmedzenia.

Nový COVID automat je v platnosti od 17.5.2021 a upravuje pravidlá napríklad aj vo fitness centrách, vo wellness zariadeniach, na kúpaliskách, pre múzeá, galérie, taxislužby či hromadné podujatia. 

Časté otázky o očkovaní

Úrad verejného zdravotníctva navyše zodpovedal časté otázky v oblasti očkovania takto:

Vytvorí sa imunita po očkovaní aj keď sa neprejavia žiadne vedľajšie účinky?

„Imunitná odpoveď prebieha u každého človeka špecificky vzhľadom na stav jeho imunitného systému. Bolesť po očkovaní v mieste vpichu, začervenanie, prípadný vzostup teploty nie sú indikátorom na určovanie imunitnej odpovede. Očkovanie môže prebehnúť absolútne bez akýchkoľvek následných reakcií a organizmus si protilátky vytvorí.“

Môže sa „covidom“ nakaziť zaočkovaná osoba?

Prečítajte si tiež

„Výskumy aj prax jednoznačne potvrdzujú, že vakcíny proti COVID-19 sú vysoko účinné. V ojedinelých prípadoch sa však môže infikovať aj taká osoba, ktorá bola zaočkovaná. Pozorovania z terénu a nami zistené proporcie osôb, u ktorých pravdepodobne nedošlo po očkovaní k očakávanej imunitnej odpovedi, sú v zhode s očakávaniami na základe deklarovanej účinnosti vakcín. Vo všeobecnosti existuje viacero dôvodov, prečo môže dochádzať k infekcii u zaočkovaných osôb: Tvorba ochranných protilátok po očkovaní závisí aj od imunitného systému očkovanej osoby a u malého percenta ľudí nemusí postačovať reakcia vyvolaná vakcínou. Vo všeobecnosti tiež nemožno vylúčiť, že k infekcii SARS-CoV-2 u zaočkovaných došlo krátko pred podaním vakcíny, resp. ešte pred vytvorením dostatočných hladín ochranných protilátok v tele.“

COVID automat a rozdelenie okresov od 24.5.2021 do 30.5.2021

Do III. stupňa varovania (bordové) od 24. mája patria okresy:

 • Myjava,
 • Sobrance.

Do II. stupňa varovania (červené) od 24. mája patria okresy:

 • Banská Štiavnica, Bardejov, Brezno,
 • Krupina, Kysucké Nové Mesto,
 • Prešov,
 • Revúca, Ružomberok,
 • Sabinov, Skalica,
 • Turčianske Teplice.

Do I. stupňa varovania (ružové) od 24. mája patria okresy:

 • Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bytča,
 • Čadca,
 • Detva, Dolný Kubín,
 • Galanta, Gelnica,
 • Humenné,
 • Ilava,
 • Kežmarok, Komárno, Košice I-IV, Košice –okolie,
 • Levice, Levoča, Lučenec,
 • Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce,
 • Námestovo, Nové Mesto nad Váhom,
 • Pezinok, Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Púchov,
 • Rimavská Sobota,
 • Senica, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník,
 • Trebišov, Trenčín, Trnava, Tvrdošín,
 • Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou,
 • Žilina, Zvolen.

Do II. stupňa ostražitosti (oranžové) od 24. mája patria okresy:

 • Bratislava I-V,
 • Dunajská Streda,
 • Liptovský Mikuláš,
 • Nitra, Nové Zámky,
 • Partizánske, Prievidza,
 • Rožňava,
 • Šaľa, Senec,
 • Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zlaté Moravce.

Do I. stupňa ostražitosti (žlté) od 24. mája patria okresy:

 • Hlohovec,
 • Topoľčany.

COVID automat a rozdelenie okresov od 31.5.2021

Vláda v stredu, 26. mája 2021, schválila ďalšie zmeny farieb okresov. Situácia sa zlepšila natoľko, že nebude žiadny bordový okres. Platiť teda bude nasledovné:

Do II. stupňa varovania (červené) od 31. mája budú patriť okresy:

 • Banská Štiavnica,
 • Kysucké Nové Mesto,
 • Myjava.

Do I. stupňa varovania (ružové) od 31. mája budú patriť okresy:

 • Bánovce nad Bebravou, Bardejov, Bytča,
 • Čadca,
 • Nové Mesto nad Váhom,
 • Ružomberok,
 • Skalica, Sobrance, Stará Ľubovňa,
 • Trenčín,
 • Žilina.

Do II. stupňa ostražitosti (oranžové) od 31. mája budú patriť okresy:

 • Banská Bystrica, Brezno,
 • Galanta, Gelnica,
 • Humenné,
 • Ilava,
 • Kežmarok, Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina,
 • Levice, Liptovský Mikuláš,
 • Martin, Medzilaborce, Michalovce,
 • Námestovo, Nové Zámky,
 • Pezinok, Piešťany, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Púchov,
 • Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava,
 • Sabinov, Senica, Snina, Spišská Nová Ves, Svidník,
 • Trnava, Tvrdošín,
 • Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou,
 • Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen.

Do I. stupňa ostražitosti (žlté) od 31. mája budú patriť okresy:

 • Bratislava I.-V.,
 • Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda,
 • Hlohovec,
 • Komárno,
 • Levoča, Lučenec,
 • Malacky,
 • Nitra,
 • Partizánske, Poltár, Prievidza,
 • Šaľa, Senec, Stropkov,
 • Topoľčany, Trebišov, Turčianske Teplice,
 • Zlaté Moravce.

Zdroj: ÚVZ SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné

Pri pandemickom ošetrovnom môže poistenec požiadať o znovurozhodnutie o jeho nároku. Sociálna poisťovňa informuje, kedy je to možné a pripája tiež praktické príklady.

Overovanie čerpania podpory z Prvej pomoci: priebeh a porušenia

Kontroly oprávnenosti čerpania finančných prostriedkov z projektu Prvá pomoc odhalili viaceré porušenia. Koľko firiem muselo vrátiť podporu? Ako a dokedy budú kontroly prebiehať?

Covid opatrenia od júla 2022: odporúčania pre občanov aj zamestnávateľov

Úrad verejného zdravotníctva vzhľadom na stúpajúci počet prípadov COVID-19 pripomína sériu odporúčaní, ktoré pomôžu znižovať riziko šírenia nákazy. Čo treba vedieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky