Opatrenia od 17.5.2021: začne platiť nový COVID automat

COVID automat si prešiel aktualizáciou. Okrem iného upravil opatrenia pre jednotlivé okresy, niekde sa bude dať najesť aj v interiéri reštaurácie. Pozrite si prehľad zmien od 17.5.2021.

Aktualizované 17.5.2021

Hlavný hygienik a minister zdravotníctva vo štvrtok, 13.5.2021, na tlačovej besede informovali o ďalších zmenách v protipandemických opatreniach na základe aktualizovaného COVID automatu. Hoci je „nový“ COVID automat podľa ministra Lengvarského objemnejší ako pred tým, snažili sa ho prispôsobiť aktuálnej pandemickej situácii a poňať čo najviac oblastí, kde chceli nastaviť jasnejšie pravidlá. Zároveň upozornil, že automat sa môže v čase meniť a aktualizovať, aby vždy pružne odrážal šírenie koronavírusu, ale aj mieru zaočkovanosti obyvateľstva.

Vo vynovenom COVID automate zohľadnili taktiež virulentné varianty vírusov či žiadosti rezortov o upresnenie a úpravy pravidiel. Vznikla tiež nová testovacia stratégia, ktorá upravuje povinnosť testovania. Automat zároveň obsahuje optimalizáciu kritérií rizikovosti, upravuje usmernenia pre prevádzky aj ďalšie opatrenia. Tam, kde sa pre vstup vyžaduje antigénový test, je možné ho nahradiť potvrdením o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia.

Jedna vyhláška sa od 17.5.2021 ruší, ďalšie prešli viacerými zmenami

Zásadnou zmenou je zrušenie vyhlášky k vstupu osôb do prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Ďalšie tri vyhlášky boli len upravené – konkrétne vyhlášky k prevádzkam, hromadným podujatiam aj prekrytiu dýchacích ciest a k návštevám v nemocniciach.

Pri hodnotení „farieb“ regiónov nastala taktiež zmena – základným ukazovateľom bude nie 14-dňová, ale 7-dňová incidencia.

Aké opatrenia platia od 17.5.2021?

Zmiernenie opatrení bude v platnosti od pondelka, 17. mája 2021. Výnimkou sú športové podujatia, ktorých upravené pravidlá budú platné už od 15. mája 2021 a vyhláška k návštevám v nemocniciach bude platná od 14. mája 2021.

ÚVZ SR informovalo, že čo sa týka kapacitných obmedzení pre prevádzky, platí, že ak nie je ustanovené inak, prevádzky majú kapacitné obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových metrov. Do tohto limitu sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Ak je predajná plocha určená pre zákazníkov menšia ako 15 m2, v prevádzke môže byť najviac 1 zákazník.

Prečítajte si tiež

Pravidlá pre obchodné domy od 17.5.2021

Vo všetkých okresoch sa menia pravidlá pre obchodné domymeranie teploty už nebude potrebné a nebude sa vyžadovať ani negatívny test. Aj naďalej ale zostávajú zatvorené detské kútiky a sedacie sekcie. Naďalej trvá zákaz konzumovať jedlá alebo nápoje v interiéri obchodného domu s výnimkou zariadení verejného stravovania v obchodných domoch, ktoré majú postupovať podľa podmienok platných pre prevádzky zariadení verejného stravovania. Dodržať však bude potrebné opatrenia a maximálna kapacita bude stanovená podľa farby okresu. Zaradenie okresu do stupňov COVID automatu ovplyvňuje aj maximálnu kapacitu samotných obchodných domov. Zmena nastáva pri otváraní detských kútikov a sedacích sekcií - tie sa môžu otvoriť v okresoch v stupni Monitoring (zelená) alebo v 1. stupni ostražitosti (žltá). Také však od pondelka, 17. mája, v "Covid mape" ešte nie sú.

Pravidlá pre hotely a ubytovacie zariadenia od 17.5.2021

V hoteloch a ubytovacích zariadeniach bude stanovená maximálna kapacita osôb na izbe – dvaja dospelí ľudia alebo členovia jednej domácnosti, avšak len v okresoch I., II. a III. stupňa varovania (teda v ružových, červených a bordových). Prevádzka stravovacích a wellness služieb v hoteloch sa riadi podmienkami pre ostatné stravovacie a wellness služby.

Pravidlá pre reštaurácie a fitness centrá od 17.5.2021

Výrazné uvoľnenie prichádza pre prevádzkovateľov reštaurácií. Tí môžu svojim zákazníkom dovoliť konzumovať jedlá a nápoje v interiéri prevádzky, avšak len v 1. a 2. stupni ostražitosti (žltá, oranžová) s kapacitnými obmedzeniami:

 • v II. stupni ostražitosti (oranžová): max. 4 osoby pri stole alebo členovia jednej domácnosti,
 • v I. stupni ostražitosti (žltá): max 6 osôb pri stole alebo členovia jednej domácnosti,
 • v stupni Monitoring (zelená) nebudú platiť kapacitné obmedzenia.

V ružových, červených a bordových okresoch je zákaz konzumácie v interiéri a nutnosť dodržiavať hygienické opatrenia.

Vstup nie je podmienený preukázaním sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19.

Prečítajte si tiež

Fitness centrá si môžu vybrať, či využijú kapacitné obmedzenie fixným počtom ľudí, ktorí môžu prevádzku navštíviť alebo sa budú riadiť obmedzením na metre štvorcové. Úrad verejného zdravotníctva upozornil, že na základe záverov odborného konzília sa zmenila avizovaná potreba preukazovať sa negatívnym testom - nebude platiť pre vstup do fitness centier.

Fitness centrá aj terasy reštaurácií môžu byť po novom otvorené aj v „bordových“ okresoch, uzatvorené budú až v prípade zhoršenia pandemickej situácie.

Pravidlá pre wellness zariadenia a kúpaliská od 17.5.2021

V zariadeniach starostlivosti o ľudské telo zostávajú pravidlá rovnaké ako doteraz. Wellness, akvaparky a kúpele môžu byť otvorené v I. stupni varovania a v lepších okresoch. Kúpele na základe zdravotnej indikácie a umelé kúpaliská sú otvorené vo všetkých okresoch. Pre všetky tieto zariadenia platí, že sa vyžaduje negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín, RT-PCR/LAMP nie starší ako 72 hodín, avšak v prípade akvaparkov sa bude táto povinnosť týkať len vstupu do interiérových služieb. Test netreba deťom do 10 rokov. 

Kapacitné obmedzenia:

 • v I. stupni varovania (ružová): 1 osoba na 15 m2, najviac 10 ľudí,
 • v II. stupni ostražitosti (oranžová): maximálne 30 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500,
 • v I. stupni ostražitosti (žltá): maximálne 50 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500,
 • v stupni Monitoring (zelená): maximálne 50 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 1000.

Pokiaľ ide o umelé kúpaliská, ich kapacitu stanovuje príslušná farba okresu, a to nasledovne:

 • III. stupeň varovania (bordová): 6 zákazníkov,
 • I. a II. stupeň varovania (ružová, červená): 10 zákazníkov,
 • II. ostražitosti (oranžová): 30 % kapacity prevádzky,
 • I. stupeň ostražitosti (žltá): 50 % kapacity prevádzky,
 • stupeň Monitoring (zelená): bez obmedzení.  

Pravidlá pre múzeá, galérie, divadlá a filmové predstavenia od 17.5.2021

Múzeá a galérie v II. a III. stupni varovania môžu organizovať len individuálne prehliadky, v lepších okresoch je možné zúčastniť sa skupinovej prehliadky, dodržať treba stanovené kapacitné obmedzenia:

 • v I. stupni varovania (ružová): max. 10 ľudí,
 • v II. stupni ostražitosti (oranžová): max. 15 ľudí,
 • v I. stupni ostražitosti (žltá): max. 30 ľudí,
 • v stupni Monitoring (zelená): bez kapacitných obmedzení.

Divadlá, filmové predstavenia (aj kiná) sú v III. stupni varovania stále uzatvorené. Avšak v okresoch s lepšou situáciou sa opäť môžu organizovať, pričom je potrebné dodržať kapacitné obmedzenia a spôsob sedenia podľa jednotlivých stupňov COVID automatu:

 • v II. stupni varovania (červená): max. 50 % kapacity, ale najviac 200 ľudí v exteriéri a 150 v interiéri,
 • v I. stupni varovania (ružová): max. 50 % kapacity, ale najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri,
 • v II. stupni ostražitosti (oranžová): pre sedenie max. 50 % kapacity, ale najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri; pre státie max. 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri,
 • v I. stupni ostražitosti (žltá): pre sedenie v interiéri 50 % kapacity, ale najviac 250 ľudí, pre sedenie v exteriéri max 75 % kapacity, ale najviac 500 ľudí; pre státie max. 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri,
 • v stupni monitoring (zelená): v interiéri najviac 500 ľudí, v exteriéri najviac 1000 ľudí.

 Obecenstvo však má dovolené zatiaľ iba sedieť. V I. a II. stupni ostražitosti (žlté a oranžové okresy) majú dovolené organizovať podujatia aj pre školopovinné deti či školské skupiny a pre stojace obecenstvo. Dovolené je aj konzumovať jedlá a nápoje v interiéri, avšak aj to sa týka len oranžových (4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti za stolom) a žltých (6 osôb alebo z jednej domácnosti za stolom).

Pravidlá pre taxislužby, autoškoly a vzdelávacie kurzy od 17.5.2021

Taxislužby zostávajú obmedzené. Cestujúci môžu byť maximálne dvaja v rade a nutná je tiež dezinfekcia po každom zákazníkovi, toto však platí len pre okresy v I., II. a III. stupni varovania, čiže v ružových, červených a bordových okresoch.

Vzdelávacie kurzy a autoškoly majú kapacitné obmedzenie 1 osoba na 15 m2; ak plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 150 m2, maximálny počet účastníkov prítomných v prevádzke je 10.

Pravidlá pre hormadné podujatia od 17.5.2021

 • Pre III. stupeň varovania platí, že môžu organizovať hromadné podujatia do 6 osôb.
 • Pre II. stupeň varovania platí, že môžu organizovať hromadné podujatia do 10 osôb.
 • Pre I. stupeň varovania platí, že môžu organizovať hromadné podujatia do 25 osôb v interiéri a 50 osôb v exteriéri.
 • Pre II. stupeň ostražitosti platí, že môžu organizovať hromadné podujatia do 25 % kapacity, maximálne však 250 osôb v interiéri50 % kapacity, maximálne však 500 osôb v exteriéri (obe pravidlá platia pre sedenie). Čo sa týka státia, v interiéri môže byť maximálne 50 osôbv exteriéri 100 stojacich osôb.
 • Pre I. stupeň ostražitosti platí, že môžu organizovať hromadné podujatia do 50 % kapacity, maximálne však 250 osôb v interiéri75 % kapacity, maximálne však 500 osôb v exteriéri (platí pre sedenie). Čo sa týka státia, v interiéri môže byť maximálne 100 osôbv exteriéri 250 stojacich osôb.
 • V prípade, že sa situácia ešte výraznejšie zlepší a do „covid mapy“ pribudnú aj zelené okresy, v nich sa bude môcť organizovať hromadné podujatie pre stojacich účastníkov do 50 % kapacity, pre sediacich do 75 % kapacity, avšak vždy platí, že v interiéri maximálne 500 osôb a v exteriéri maximálne 1000 osôb.

Organizátori sú povinní počas 14 dní uchovávať telefónne čísla a e-mailové adresy účastníkov podujatia, a to pre prípad výskytu koronavírusu a následného epidemiologického vyšetrovania. Po dvoch týždňoch je povinnosťou organizátora zničiť tieto údaje.

Pravidlá pre svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia od 17.5.2021

 • V II. a III. stupni varovania (červená, bordová) sú zakázané.
 • V I. stupni varovania (ružová) platí pre interiér do 25 osôb, exteriér do 50 osôb
 • V II. stupni ostražitosti (oranžová): interiér do 50 osôb, exteriér do 100 osôb.
 • V I. stupni ostražitosti (žltá): interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb.
 • Stupeň monitoringu (zelená):
  - státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb
  - sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb

Pri vstupe je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 24 hodín.

Pravidlá pre športové podujatia od 15.5.2021

Od 15. mája je možná prítomnosť obecenstva na športových podujatiach okresoch I. stupňa varovania a lepších (zelená, žltá, oranžová, ružová), platí to pre športové kluby pod športovými zväzmi. Povinný je negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 24 hodín.

Pre jednotlivé okresy platí:

 • I. stupeň varovania (ružová) má povolené do 25 % kapacity hľadiska, max. 250 ľudí v interiéri, 500 ľudí v exteriéri;
 • Monitoring, I. a II. stupeň ostražitosti (zelená, žltá, oranžová) platia podmienky pre hromadné podujatia.

Organizátor je rovnako ako pri hromadných podujatiach povinný po dobu 14 dní viesť evidenciu divákov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt), po uplynutí 14 dní je povinný tieto osobné údaje zničiť.

Sedenie je dovolené v každom druhom rade. Zakázaná je konzumácia jedál a nápojov. Organizátor musí navyše vyčleniť dostatok personálu na dohľad nad dodržiavaním opatrení. Pre športové súťaže sú stanovené rôzne počty súťažiacich pre jednotlivé stupne COVID automatu a pre súťažiacich platí povinnosť negatívneho testu.

Zmeny v nosení rúšok a respirátorov od 17.5.2021

Ďalšia úprava sa týka povinného prekrytia horných dýchacích ciest. V okresoch, ktoré si z epidemiologického hľadiska polepšili, čiže v I. a II. stupni ostražitosti (žlté a oranžové), stačí mať v interiéroch len rúško. Povinnosť mať rúško je aj na hromadných podujatiach v exteriéri.

Rozdelenie okresov podľa COVID automatu od 17.5.2021

Do III. stupňa varovania (bordové) budú od 17. mája patriť okresy:

 • Myjava;
 • Sobrance.

Do II. stupňa varovania (červené) budú od 17. mája patriť okresy:

 • Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Brezno, Bytča;
 • Dolný Kubín;
 • Humenné;
 • Ilava;
 • Kežmarok, Krupina, Kysucké Nové Mesto;
 • Levoča;
 • Považská Bystrica, Prešov;
 • Revúca, Ružomberok;
 • Sabinov, Stará Ľubovňa;
 • Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín;
 • Vranov nad Topľou.

Do I. stupňa varovania (ružové) budú od 17. mája patriť okresy:

 • Bratislava I-V;
 • Čadca;
 • Detva, Dunajská Streda;
 • Galanta, Gelnica;
 • Komárno, Košice I-IV, Košice – okolie;
 • Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec;
 • Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce;
 • Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky;
 • Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poltár, Poprad, Prievidza, Púchov;
 • Rimavská Sobota, Rožňava;
 • Šaľa, Senica, Skalica, Snina, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník;
 • Trebišov, Trnava;
 • Veľký Krtíš;
 • Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zlaté Moravce, Zvolen.

Do II. stupňa ostražitosti (oranžové) budú od 17. mája patriť okresy:

 • Hlohovec;
 • Nitra;
 • Senec;
 • Topoľčany.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?

Pomoc pre cestovný ruch: ministerstvo dopravy opäť otvorilo schému de minimis

Niektorí podnikatelia v cestovnom ruchu môžu opäť žiadať o kompenzácie za pandemické obdobie. Koho sa to týka, dokedy možno podať žiadosť a aké sú podmienky?

Pandemická OČR počas prázdnin: kedy je možné poberať dávku?

Niektorí rodičia či iní poistenci môžu dostávať zo Sociálnej poisťovne dávku pandemické ošetrovné aj počas letných školských prázdnin. Koho sa to týka a aké sú podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky