Byrokratický nezmysel roka 2022: aké povinnosti sú vo finále?

Už 11. raz je možné hlasovať za najväčší Byrokratický nezmysel roka a upriamiť pozornosť kompetentných na povinnosti, ktoré podnikateľom komplikujú život. Z čoho možno vyberať?

Podnikatelia majú už 11. raz možnosť vybrať Byrokratický nezmysel roka a prostredníctvom tejto „anticeny” upriamiť pozornosť kompetentných na legislatívne opatrenia, ktoré im zbytočne komplikujú život a poukázať na dôsledky nekvality v prijímanej legislatíve.

Top 10 byrokratických absurdít roka 2022

Do ankety Byrokratický nezmysel roka nominovali podnikatelia a odborná verejnosť v tomto roku 57 jedinečných námetov.

Zo zaslaných námetov zástupcovia podnikateľských organizácií vybrali finálovú desiatku,
o ktorej prebieha verejné hlasovanie. „Desiatky tohtoročných námetov ukazujú, že boj s byrokraciou je nikdy nekončiaci proces,“ konštatuje Simona Mištíková, predsedníčka Združenia mladých podnikateľov Slovenska, ktoré je vyhlasovateľom ankety. Najviac podnetov zaslaných do 11. ročníka poukazovalo na rôzne oblasti, kedy štát od firiem vyžaduje duplicitné údaje, ktoré už má. Najčastejšie opakujúcim sa podnetom bolo povinné nahlasovanie rodných čísel. „Aj keď štát sľuboval automatické zápisy rodných čísel, tento proces nezvládol a podnikatelia musia robiť úradníkom poštárov. A pri pohľade na ďalší z finálových nezmyslov, si to v krátkom čase mnohí zopakujú, keďže budú nahlasovať čísla nových občianskych preukazov,“ hovorí Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska. „Aj keď je medzi tohtoročnými kandidátmi na Byrokratický nezmysel roka niekoľko zastaralých regulácií, ktoré mali byť dávno zmenené, väčšina finálových nezmyslov vznikla len nedávno,“ dodáva Solík.

„Tohtoročná finálová desiatka nezmyslov ukazuje, prečo je dôležité neobchádzať legislatívny proces a dôsledne sa zaoberať pripomienkami z praxe,“ konštatuje Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov. „Napriek tomu čoraz častejšie vidíme schvaľovanie zmien cez skrátené konania alebo poslanecké návrhy bez možnosti pripomienok,“ pripomína Hošták. „Kvalite prijímanej legislatívy nepomôžu ani nedávne zmeny, ktoré znemožnili veľkému počtu subjektov dávať k zákonom zásadné pripomienky. Úradníci sa tak už nebudú musieť „obťažovať“ diskusiou s mnohými z tých, ktorých sa predkladané novely týkajú,“ zdôrazňuje Solík.

Hlasujte za svojho favorita

Zmyslom ankety Byrokratický nezmysel roka je upriamovať pozornosť na byrokratické absurdity s cieľom ich odstránenia. Zo 100 finalistov v uplynulých ročníkoch sa podarilo úplne alebo čiastočne vyriešiť takmer polovicu. Hlasovať za Byrokratický nezmysel roka 2022 možno do 27. 12. 2022 na www.byrokratickynezmysel.sk. Prinášame prehľad finalistov.

Voľnopredajné lieky nie je možné predávať voľne

Pri liekoch, ktoré si môže zákazník kúpiť bez obmedzení v lekárni, či bez akejkoľvek „konzultácie“ v internetovej lekárni, nemá zmysel obmedzovať konkurenciu a zakazovať ich predaj v iných maloobchodných prevádzkach, ktoré splnia zákonom stanovené podmienky na ich skladovanie či manipuláciu s nimi. Uvoľnenie regulácie v tejto oblasti by zvýšilo dostupnosť v odľahlejších regiónoch a rozšírenie konkurencie by malo pozitívny vplyv aj na cenu týchto produktov. Napríklad česká legislatíva už takúto možnosť ponúka viac ako dvadsať rokov.

Dvojaký meter na dostupnosť stravovania – štát od zamestnávateľov požaduje to, čo sám nerobí

Ak firma chce, aby bol príspevok na stravovanie daňovým výdavkom, musí ho svojim zamestnancom vyplatiť vopred, s odôvodnením, že cieľom príspevku je zlepšiť dostupnosť stravovania najmä pre zamestnancov s nižšími príjmami. Zamestnávateľovi tak vzniká dvojitá byrokracia, pretože vopred nepozná budúcu dochádzku svojho zamestnanca, a v prípade, ak zamestnanec neodpracuje všetky pracovné dni v mesiaci, príspevok mu zamestnávateľ obvykle dodatočne kráti. Úplne iná situácia však platí pri príspevku za stravu počas pracovných ciest – v tomto prípade legislatíva vyplácanie vopred nepožaduje. Rovnaký meter štát neuplatňuje ani pri sociálnych a nemocenských dávkach, ktoré sú spravidla vyplácané spätne.

Vydavatelia podcastov sa musia registrovať na ministerstve

Nová mediálna legislatíva priniesla vydavateľom množstvo administratívnych povinností, no jej znenie je nejednoznačné a zmätočné, o čom svedčia aj protichodné vyjadrenia predstaviteľov Ministerstva kultúry SR a Rady pre mediálne služby. Dôvodová správa k novému zákonu hovorí, že podcast je publikáciou, text zákona však hovorí, že zvukový záznam programu publikáciou nie je. Od rozlúštenia tohto legislatívneho hlavolamu pritom závisí, či sa aj na vydavateľov podcastov vzťahuje povinnosť zápisu do registra ministerstva kultúry, zápisu do registra partnerov verejného sektora alebo povinnosť viesť zoznam darcov, ktorých dar presiahol päťdesiat eur, a množstvo ďalších povinností, za ktorých nedodržanie im hrozia nemalé pokuty.

Výpočet daňového bonusu – matematický hlavolam pre pokročilých

Namiesto jednoduchého zvýšenia daňového bonusu na dieťa nastali komplikácie s jeho výpočtom. Po novom sa prihliada nielen na počet a vek detí, ale aj na čiastkový základ dane rodiča – zamestnanca či SZČO. Podľa počtu detí sa priradí percentuálny limit z čiastkového základu dane (od 20 do 55 %), pričom sa táto suma porovná s horným stropom daňového bonusu, ktorý je stanovený fixne. Navyše, účtovníci musia od júla do decembra 2022 každému zamestnancovi duplicitne vypočítať daňový bonus, a to starým aj novým spôsobom, a vyplatiť mu tú sumu, ktorá je vyššia.

Článok pokračuje pod reklamou

Na obsluhu výťahov potrebuje zamestnanec školenie aj doklad o odbornej spôsobilosti

Na obsluhu vyhláškou stanovených vyhradených technických zariadení (napr. zdvíhacích, tlakových...) sa vyžadujú doklady o odbornej spôsobilosti. Vyhláška pritom nepozná výnimky – týka sa taktiež zariadení s jednoduchou obsluhou, ako sú napríklad výťahy, ktoré sú pevnou súčasťou budov – administratívnych, výrobných budov a obchodných centier. Na obsluhu týchto jednoduchých a bezpečných zariadení legislatíva vyžaduje aj v súčasnosti písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom. Pri potrebe zaškolenia obsluhy tak vyhláška hádže napríklad výťahy či niektoré zvislé posuvné brány do jedného vreca so žeriavmi či horskými dráhami.

Štát duplicitnými štatistikami chráni potravinovú bezpečnosť

Podnikatelia, ktorí umiestňujú na trh napríklad pšenicu, jačmeň, ovos či kukuricu, musia ministerstvu pôdohospodárstva oznamovať stav skladových zásob štandardne dvakrát ročne, počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu raz mesačne. Cieľom novovzniknutej povinnosti je sledovať potravinovú bezpečnosť štátu. Tieto údaje navyše zbiera aj Štatistický úrad, čiže ide o duplicitnú administratívnu záťaž. Zozbierané štatistiky sú ale pre stanovený účel nepoužiteľné, pretože stav zásob prvovýrobcov, distribútorov a spracovateľských podnikov sa dynamicky mení a nahlásené dáta neposkytujú informácie o situácii na trhu.

Guláš na slovenský spôsob: štát žiada údaje, ktoré už má, aby mohol zaviesť pravidlo, že nebude žiadať údaje, ktoré má

Štát sľuboval automatické zápisy rodných čísel do obchodného registra, no v praxi z podnikateľov aj naďalej robí „poštárov“ a žiada údaje, ktoré už má. Prečo? Aby mohol byť zavedený princíp jedenkrát a dosť – teda aby viac nemohol žiadať údaje, ktoré už má. Hoci termín na zápis rodného čísla do obchodného registra bol do konca septembra 2022, a zákon stanovuje súdom dvojdňovú lehotu, desaťtisíce podnikateľov nemalo zápis vybavený aj niekoľko týždňov, pretože zavalené zbytočnou agendou boli nielen firmy, ale aj úradníci. Navyše, podľa údajov z novembra 2022, ďalších takmer 100-tisíc subjektov sa ešte tejto byrokracii nestihlo venovať alebo o nej vôbec nevie.

Podnikatelia nemôžu využívať občiansky preukaz počas celej doby jeho platnosti

Nakoľko podnikatelia musia so štátom komunikovať elektronicky, potrebujú mať občianske preukazy s platnými certifikátmi pre e-podpis. Štát však pred júnom 2021 vydával také doklady, ktoré síce sú štandardne platné desať rokov, no pre zastaraný čip končí platnosť ich certifikátov už 31. 12. 2022. Konatelia firiem si tak musia vymeniť ešte platný občiansky preukaz, v opačnom prípade od nového roka elektronicky nepodpíšu žiadne dokumenty. Za výmenu z tohto dôvodu dokonca donedávna požadoval štát aj poplatok.

Variť pre školu sa môže len tam, kde môžu deti aj jesť

Školy, v ktorých sa nevarí, no majú zriadenú výdajňu jedla, nemôžu nadviazať spoluprácu s externou kuchyňou spĺňajúcou všetky kritériá na prípravu detskej stravy. Jedlá do škôl môžu dodávať len kuchyne, ktoré sú súčasťou školskej jedálne – teda zariadenia, v ktorých sa nielen varí, ale aj jedáva, pretože slovo „jedáleň“ je odvodené od slova „jesť“.

Zubár musí mať zdravotnú sestru/asistenta, zamestnať však môže iba niektorých

V zubnej ambulancii sa dnes v praxi môže zamestnať len malá časť stredoškolsky vzdelaných zdravotníkov. Dôvodom je, že pracovníci musia byť oficiálne špecializovaní na „zubarinu“, všeobecné zdravotné vzdelanie je dostačujúce len pri vysokoškolsky vzdelaných sestrách. Vysokokvalifikovaných pracovníkov v zubných ambulanciách a ľudí, ktorí túto prácu môžu vykonávať, je pritom na trhu dlhodobo nedostatok, a to aj napriek tomu, že asistovať zubárovi zvládne aj akýkoľvek zdravotník so stredoškolským vzdelaním. V zahraničí pritom ide o bežnú prax a príklady nájdeme aj na Slovensku – testy na ochorenie COVID-19 totiž mohli vykonávať všetci zdravotníci, bez ohľadu na špecializáciu.

O Byrokratickom nezmysle roka

Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy. Byrokratický nezmysel bol ocenený v roku 2015 v kategórii Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia
v súťaži European enterprise promotion awards.

Anketa vznikla v roku 2012 a jej vyhlasovateľom je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Odborným konzultantom je Centrum lepšej regulácie Slovak Business Agency a partnermi sú Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská komora daňových poradcov a portál Podnikajte.sk.

Zdroj: Združenie mladých podnikateľov Slovenska

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Byrokratický nezmysel roka 2023 je známy: zaujal problém takmer každej firmy

Niektoré sumy, od ktorých závisia daňovo-odvodové povinnosti, sú roky rovnaké a firmám tak výrazne rastie administratíva. Práve tento problém získal najviac hlasov. Čo ďalšie zaujalo?

Byrokratický nezmysel roka 2023: TOP desiatka absurdít

Chaos v DPH-čkach, neschopnosť štátu vymeniť si údaje či zbytočné odhlasovanie v Sociálnej poisťovni. Ktoré byrokratické nezmysly sú vo finále 12. ročníka?

Poznáme výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2022

Z 57 nominovaných absurdít v roku 2022 získala prvé miesto administratívna záťaž v dôsledku nového, značne komplikovanejšieho výpočtu daňového bonusu.

Výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2021 sú známe

Na akú legislatívnu povinnosť majú podnikatelia „najťažšie srdce“ a aké ďalšie nezmysly zaujali hlasujúcich najviac?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky