Výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2021 sú známe

Na akú legislatívnu povinnosť majú podnikatelia „najťažšie srdce“ a aké ďalšie nezmysly zaujali hlasujúcich najviac?

Z 56 nominovaných absurdít v roku 2021 získalo prvé miesto nahlasovanie firemných bankových účtov platiteľov DPH finančnej správe, hoci to robia aj banky. Ide o obdobného finalistu ankety už z roku 2018. Aj keď bola táto povinnosť neskôr zrušená, od novembra 2021 sa v pozmenenej podobe vrátila. Čo ďalšie v ankete zaujalo?

Aké nezmysly podnikatelia nominovali v roku 2021?

Do ankety Byrokratický nezmysel roka 2021 nominovali podnikatelia a odborná verejnosť 56 námetov. Tohtoročná finálová desiatka reprezentuje rôzne typy problémov, s ktorými sa musia podnikatelia vysporiadať. Jednou veľkou skupinou sú regulácie, ktoré komplikujú život inovatívnym firmám, druhou významnou skupinou sú nedomyslené opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19. Finálová desiatka ukazuje, že napriek viacerým zmenám, štát ešte stále pýta od podnikateľov aj údaje, ktorá má a robí z nich „poštárov“ medzi úradmi.

Ktoré nezmysly zaujali?

O víťazovi rozhodlo online hlasovanie, ktoré prebiehalo od 07.12.2021 do 27.12.2021 a zapojilo sa doň celkovo 1 188 respondentov. Byrokratickým nezmyslom roka 2021 je administratívna povinnosť, ktorá platiteľom DPH prikazuje nahlasovať firemné účty finančnej správe. Firemné účty musia rovnako nahlasovať aj banky, a práve pre duplicitu bola táto povinnosť, ktorá sa v minulosti týkala každej firmy, zrušená. Neprešli ani dva roky a do legislatívy sa v pozmenenej podobe vrátila. „Tohtoročný Byrokratický nezmysel ukazuje, aká húževnatá dokáže byť byrokracia a že boj s ňou je nekončiaci sa proces,“ konštatuje Simona Mištíková, predsedníčka Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

„Víťaz tohtoročnej ankety si zaslúži pozornosť z viacerých dôvodov. Návrat zrušenej povinnosti „v prezlečenom kabáte“ ukazuje, že bez systémových nástrojov sa v boji proti byrokracii nepohneme. A keďže dátum účinnosti bol 15. november, tak vidíme, že aj pravidlo, podľa ktorého sa daňová legislatíva má meniť len k 1. januáru, sa v praxi uplatňuje svojsky,“ dopĺňa Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

Druhé miesto reprezentujú regulácie, ktoré zaostávajú za inováciami. Bez úradného povolenia je zakázané pestovať mimo obce rýchlorastúce dreviny ako Paulownia, hoci v intraviláne obce to možné je. Kým v zahraničí sa chopili príležitosti a vznikajú energetické plantáže, slovenskí podnikatelia si chodia po zamietavé stanoviská úradov. Podobné príklady legislatívy, ktorá zaspala dobu možno nájsť aj v súvislosti s elektromobilmi. Či už ide o byrokratický labyrint, ktorý čaká na používateľa firemného elektroauta, ak by ho chcel dobiť v noci doma a uplatniť si výdavky na energie ako daňové alebo v prípade, ak by zamestnanec použil na pracovnú cestu svoj súkromný elektromobil.

Tretiu priečku obsadila povinnosť súvisiaca s pandémiou COVID-19. Od 1. decembra prehodil štát na plecia zamestnávateľov náklady súvisiace s karanténou zamestnancov a tzv. pandemickou PN-kou, napriek tomu, že nemajú žiadne nástroje, ako týmto situáciám preventívne predísť.

Medzi finalistami sa objavila aj povinnosť, kedy štát vyžaduje pri zmene trvalého pobytu od konateľov informácie, ktoré už má, či absurdná povinnosť určujúca vydavateľom učebníc minimálnu dĺžku zapracovania pripomienok zo strany regulátora. Ak to stihnú rýchlejšie, aj tak musia čakať.

O Byrokratickom nezmysle roka

Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy. Byrokratický nezmysel bol ocenený v roku 2015 v kategórii Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia v súťaži European enterprise promotion awards.

Anketa vznikla v roku 2012 a jej vyhlasovateľom je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Odborným konzultantom je Centrum lepšej regulácie Slovak Business Agency a partnermi sú Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská komora daňových poradcov a portál Podnikajte.sk.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Teplota na pracovisku v zime: na koľko stupňov kúriť?

Energetická kríza núti firmy uvažovať, kde a ako ušetriť. Ak sa zamestnávatelia rozhodnú znížiť teplotu v kancelárii, výrobnej hale či v predajni, mali by vedieť, aká je minimálna prípustná teplota podľa zákona.

Návod na použitie a označenie výrobkov: kontroly a porušenia

Aké pravidlá sa viažu k označovaniu potravín a kozmetických výrobkov a aké výrobky musia mať návod na použitie? Čo podnikatelia najčastejšie porušujú a aké sú pokuty za nesplnenie požiadaviek?

Kedy je predajca povinný priložiť k výrobku slovenský návod na použitie?

Čo je návod na použitie a aké zákonné náležitosti musí spĺňať? V ktorých prípadoch vzniká povinnosť priložiť ho k výrobku v slovenskom jazyku a aké sankcie hrozia za porušenie tejto povinnosti?

Koncesionárske poplatky zamestnávateľa: dočkajú sa firmy zmeny?

Do pripomienkovania putuje návrh zákona, ktorý nastaví objektívnejšie parametre určujúce výšku úhrady za služby RTVS v prípade podnikateľských subjektov. Čo by malo platiť po novom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky