Poznáme výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2022

Z 57 nominovaných absurdít v roku 2022 získala prvé miesto administratívna záťaž v dôsledku nového, značne komplikovanejšieho výpočtu daňového bonusu.

Aké nezmysly podnikatelia nominovali v roku 2022?

Do ankety Byrokratický nezmysel roka 2022 nominovali podnikatelia a odborná verejnosť 57 námetov. Aj tohtoročná finálová desiatka reprezentuje rôzne typy problémov, s ktorými sa musia podnikatelia vysporiadať. Z hľadiska početnosti nominácií dominovali námety súvisiace s duplicitným požadovaním údajov a dokladov rôznymi štátnymi úradmi, nedotiahnutou digitalizáciou, podnety z oblasti pracovného práva, BOZP, požiarnej a civilnej ochrany. Z hľadiska zodpovedných rezortov bolo najviac nominácií v kompetencii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva spravodlivosti SR. „Desiatky tohtoročných námetov ukazujú, že boj s byrokraciou je nikdy nekončiaci proces,“ konštatuje Simona Mištíková, predsedníčka Združenia mladých podnikateľov Slovenska, ktoré je vyhlasovateľom ankety. „Aj keď bolo medzi tohtoročnými kandidátmi na Byrokratický nezmysel roka niekoľko zastaralých regulácií, ktoré mali byť dávno zmenené, väčšina finálových nezmyslov vznikla len nedávno,“ dopĺňa Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

Ktoré nezmysly zaujali?

O víťazovi rozhodlo on-line hlasovanie, ktoré prebiehalo od 28.11.2022 do 27.12.2022 a zapojilo sa doň celkovo 1 065 respondentov. Z hlasovania vyplynulo, že byrokratickým nezmyslom roka 2022 je nová administratívna záťaž pri výpočte daňového bonusu na dieťa, ktorá je dôsledkom zmien schválených počas roka 2022. Výpočet je po novom značne komplikovanejší a prácnejší – závisí po novom aj od výšky základu dane konkrétnej osoby. Navyše, účtovníci musia od júla do decembra 2022 každému zamestnancovi duplicitne vypočítavať daňový bonus, a to starým aj novým spôsobom, a vyplatiť mu tú sumu, ktorá je vyššia.

„Víťaz tohtoročnej ankety je príkladom, prečo je dôležité neobchádzať štandardný legislatívny proces. Ide o novelu, ktorá bola schválená bez diskusie v skrátenom legislatívnom konaní,“ konštatuje Martin Hošták, výkonný sekretár Republikovej únie zamestnávateľov.

Druhé miesto reprezentuje povinnosť, ktorá bola počas nominácií do 11. ročníka najčastejšie sa opakujúcim podnetom. Ide o povinnosť zápisu rodných čísel do obchodného registra. Napriek tomu, že štát sľuboval automatické zápisy týchto údajov, v praxi z podnikateľov aj naďalej robí „poštárov“ a žiada údaje, ktoré už má. Prečo? Aby mohol byť zavedený princíp jedenkrát a dosť – teda aby viac nemohol žiadať údaje, ktoré už má. Hoci termín na zápis rodného čísla do obchodného registra bol do konca septembra 2022 a zákon stanovuje súdom lehotu dva pracovné dni, desaťtisíce podnikateľov nemalo zápis vybavený aj niekoľko týždňov, pretože zavalené zbytočnou agendou boli nielen firmy, ale aj úradníci.

Navyše, podľa údajov z decembra 2022, ďalších takmer 90-tisíc subjektov sa ešte tejto byrokracii nestihlo venovať alebo o nej vôbec nevie. S týmto problémom súvisí aj ďalší finalista ankety, ktorým je vynútená výmena občianskych preukazov ešte pred uplynutím ich platnosti pre zastarané čipy. „Štát nielenže nerieši, ako napraviť nezvládnutý proces automatických zápisov a vyriešiť situáciu desiatok tisíc podnikateľov, ale pridáva ,bonus. Po výmene občianskeho preukazu si mnohí podnikatelia byrokratický kolotoč zopakujú, pretože budú musieť obchodnému registru nahlasovať nové číslo tohto dokladu. Takéto elementárne zdieľanie dát v 21.storočí štát totiž nezvláda a zodpovední namiesto hľadania riešenia radšej zaťažujú desiatky tisíc ľudí," hovorí Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

Tretiu priečku obsadili administratívne povinnosti vyplývajúce z novej mediálnej legislatívy. Tá je na jednej strane nejednoznačná a na nové povinnosti majú protichodné názory aj predstavitelia štátnych inštitúcií a zároveň sa môže týkať množstva firiem, napríklad tých, ktoré v rámci svojho marketingu vydávajú podcasty.

Medzi finalistami, ktorí zaujali v tohtoročnej ankete, boli aj absurdné či zastaralé regulácie v oblasti zdravotníctva či školstva, ale tiež duplicitná byrokracia, ktorou štát zaťažuje zamestnávateľov pri príspevkoch na stravovanie, ktoré je potrebné vyplácať vopred a následne zúčtovávať. Rovnaký meter ale štát neuplatňuje pri príspevku na stravu počas pracovných ciest, ani pri sociálnych a nemocenských dávkach, ktoré sú spravidla vyplácané spätne.

O Byrokratickom nezmysle roka

Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy. Byrokratický nezmysel bol ocenený v roku 2015 v kategórii Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia v súťaži European Enterprise Promotion Awards.

Anketa vznikla v roku 2012 a jej vyhlasovateľom je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Odborným konzultantom je Centrum lepšej regulácie Slovak Business Agency a partnermi sú Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská komora daňových poradcov a portál Podnikajte.sk.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Byrokratický nezmysel roka 2023 je známy: zaujal problém takmer každej firmy

Niektoré sumy, od ktorých závisia daňovo-odvodové povinnosti, sú roky rovnaké a firmám tak výrazne rastie administratíva. Práve tento problém získal najviac hlasov. Čo ďalšie zaujalo?

Byrokratický nezmysel roka 2023: TOP desiatka absurdít

Chaos v DPH-čkach, neschopnosť štátu vymeniť si údaje či zbytočné odhlasovanie v Sociálnej poisťovni. Ktoré byrokratické nezmysly sú vo finále 12. ročníka?

Byrokratický nezmysel roka 2022: aké povinnosti sú vo finále?

Už 11. raz je možné hlasovať za najväčší Byrokratický nezmysel roka a upriamiť pozornosť kompetentných na povinnosti, ktoré podnikateľom komplikujú život. Z čoho možno vyberať?

Výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2021 sú známe

Na akú legislatívnu povinnosť majú podnikatelia „najťažšie srdce“ a aké ďalšie nezmysly zaujali hlasujúcich najviac?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky