SIH antikorona úvery a zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS)

Kedy musí byť podnikateľ žiadajúci o preklenovací úver z dôvodu koronakrízy zapísaný v registri partnerov verejného sektora a ako zaistiť zápis do tohto registra.

Komerčné úvery so zárukou SIH/NDF II - Antikorona

V rámci finančných nástrojov na podporu podnikateľov zasiahnutých koronakrízou boli okrem iného schválené tiež tzv. úvery SIH, teda podpora vo forme záruk a dotácie úrokov za úvery poskytované komerčnými bankami, ktorými sa bližšie zaoberáme v článku: Zvýhodnený alebo bezúročný podnikateľský úver na prekonanie koronakrízy.

Zmyslom týchto záruk je možnosť podnikateľov žiadať o špeciálne úvery v komerčných bankách, za ktoré poskytuje záruku štát (prostredníctvom spoločnosti Slovak Investment Holding), v dôsledku čoho môžu podnikatelia čerpať úvery za zvýhodnených podmienok alebo dokonca úplne bez úrokov.

Aby mohol podnikateľ o takýto úver požiadať, musí splniť niekoľko rôznych podmienok, medzi ktoré môže byť zaradený tiež zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS). 

Kedy musí byť podnikateľ žiadajúci o úver s antikorona zárukou zapísaný v RPVS?

Podmienka zápisu do RPVS pri žiadosti o úver zaistený antikorona zárukou musí byť splnená vtedy, ak povinnosť zápisu vyplýva priamo zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkového zákona).

Ten stanovuje, že v RPVS musí byť až na niektoré výnimky zapísaný každý, kto prijíma prostriedky zo štátneho rozpočtu, z eurofondov či z iných verejných zdrojov, ak výška týchto prostriedkov predstavuje jednorazovo viac ako 100 000 EUR alebo viac ako 250 000 EUR pri postupnom čerpaní na základe jednej zmluvy.

Nakoľko dotácie na úroky z úverov zaistených antikorona zárukou predstavujú prostriedky z verejných zdrojov, možno zhrnúť, že povinnosť zápisu v RPVS sa bude vzťahovať na tých podnikateľov, pri ktorých výška spomínanej dotácie na úroky prevyšuje vyššie uvedené finančné limity. V prípade, že si podnikateľ povinnosťou zápisu v RPVS nie je istý, môže sa do RPVS nechať zapísať tiež dobrovoľne.

Ako sa zapísať do registra partnerov verejného sektora?

Na rozdiel od iných verejných registrov (napríklad obchodného registra) platí, že zápisy do RPVS môžu vykonávať len tzv. oprávnené osoby, teda advokáti, notári, banky, audítori a daňoví poradcovia, ktorý zápis do RPVS ponúkajú ako komerčnú službu.

V rámci takejto služby sa s oprávnenou osobou uzatvára povinná zmluva, na základe ktorej sa oprávnená osoba zaväzuje, že pre partnera verejného sektora zaistí identifikáciu konečných užívateľov výhod (teda skutočných majiteľov firmy), zápis príslušných údajov do RPVS a plnenie ďalších zákonom stanovených povinností.

Zápis do RPVS trvá obvykle niekoľko dní, pričom služba zápisu do RPVS býva zo strany oprávnených osôb bežne spoplatňovaná sadzbou vo výške niekoľko sto eur.


Potrebujete pomôcť so zápisom do RPVS? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


SIH antikorona kapitál pre inovatívne spoločnosti postihnuté pandémiou COVID-19

SIH v spolupráci so Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku a podporou Ministerstva financií pripravili finančný nástroj na podporu inovatívnych spoločností. SIH zverejnila výzvu pre malé a stredné podniky.

Prvá pomoc pre zamestnávateľov má novú povinnosť: plagát na pracovisku

Na podporu zamestnávateľov a SZČO, ktorých poznačila koronakríza, vznikol národný projekt „Prvá pomoc“. V akom prípade môžu o pomoc žiadať a aká nová povinnosť sa na žiadateľov vzťahuje?

Podpora inovatívnych spoločností od SIH: konvertibilný úver do 800 tisíc eur

Európska komisia schválila slovenskú schému financovania pre inovatívne spoločnosti postihnuté pandémiou COVID-19. Môžu získať podporu vo forme konvertibilného úveru.

Fond udržania zamestnanosti naberá kontúry

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje, aby výška dávky pre zamestnanca v rámci slovenského systému „Kurzarbeit“ bola približne 80 % jeho čistej mzdy. Návrh zasiela do medzirezortného pripomienkového konania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky