Možnosti rozšírenia podnikania do Rakúska

Ak je pre vás slovenský trh malý a chceli by ste skúsiť podnikať v zahraničí, nasledujúce informácie vám môžu byť nápomocné.

Chcete rozšíriť svoje podnikanie aj do zahraničia a neviete ako a kde začať?

Ako prezrádza Tomáš Husár zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska: „Nestačí byť len ambiciózny človek s inovatívnym myslením. Ak chcete patriť medzi 10% firiem, ktoré dokážu so svojím nápadom uspieť, potrebujete mať dostatok informácií, kontaktov, kapitálu a skúsenosti, resp. niekedy pomôže aj kúsok šťastia.“ Slovenské spoločnosti dokážu na malom trhu rýchlo zistiť, či produkt funguje a či ho niekto kupuje. Ak je úspešný, je veľká šanca, že uspeje aj vo svete.

Podľa analýzy ZMPS až 91,0% mladých podnikateľov už v zahraničí podniká alebo o tejto možnosti uvažuje. Medzi najpreferovanejšie krajiny pre cezhraničnú expanziu podnikania patrí Česká republika 72,6%, Rakúsko 57,3%, Poľsko 43,6% a nasledujú ďalšie krajiny, prevažne z Európskej únie.

Práve pri expanzii na Rakúsky trh môže byť užitočným projekt TwinEntrepreneurs, ktorého úlohou je prepojenie slovenských a rakúskych startupov. Na tomto projekte spolupracuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska s Vienna business Agency a Slovak buisnes Agency. Cieľom je informovať o možnostiach podnikania v zapojených krajinách.

Prečo práve metropola Rakúska?

Rakúsko a najmä jedno z jeho najatraktívnejších miest - hlavné mesto Viedeň - je veľmi dobre situované a je obľúbenou turistickou destináciou, je to mesto vykazujúce stály rast. Viedeň ponúka dynamicky sa rozvíjajúce obchodné prostredie. Dôležitú úlohu pre svetový obchod zohráva aj prepojenosť viedenského letiska so všetkými dôležitými mestami. Vo Viedni sa rozvíja mladá a dynamická populácia. Viedenské školy navyše produkujú vysoko kvalifikovanú pracovnú silu, pretože tu je študentom ponúknutá špičková úroveň vzdelania. Viedeň patrí medzi mestá, ktoré vynakladajú nezanedbateľné prostriedky na vedu a výskum.

Vienna Business Agency (VBA)

Cieľom je podpora podnikania a neustáleho rozvoja Viedne ako obchodného centra, prostredníctvom poskytovanej finančnej podpory, grantov, ktoré môžete využívať  a rozsiahlych poradenských služieb. VBA poskytuje granty na podporu začínajúcich podnikateľov, pomôže s hľadaním obchodných priestorov, poradí v oblasti práva a daní a čo je najpotrebnejšie, pomôže získať užitočné kontakty.

Aké sú konkrétne náležitosti podnikania celkovo v Rakúsku?

Nie je jednoduché vstúpiť na zahraničný trh, a to ani na ten rakúsky. Musíte sa vedieť orientovať v legislatíve a dodržiavať ďalšie náležitosti. V Rakúsku je vyspelý právny systém, preto je presnosť informácií veľmi dôležitá. Rakúsko je pre mnohých Slovákov odrazovým mostíkom do západnej Európy, takže ak sa vám vyskytne príležitosť, je dobré uchytiť ju pevne do ruky.

Dôležitý je nápad

Ako pri začatí každého podnikania, musíte mať myšlienku a dôvod na to, aby ste svoje podnikanie rozšírili za hranice. Platí tu vzájomná symbióza – vy chcete uspieť v zahraničí, no na druhej strane musíte vedieť zahraničie zaujať. Predstava, že stačí ponúknuť nižšie ceny je naivná. Kvalita je niekedy viac. Kreativite sa medze nekladú, takže dobrú prípravu pred vstupom na zahraničný trh ozaj nepodceňte.  

Štyri základné oblasti podnikania v Rakúsku

 1. Pobytové právo – prihlásenie sa  po 3 mesiacoch
 2. Živnostenské právo – živnostenské oprávnenie, právna forma
 3. SVA – zákonné zdravotné a iné povinné poistenia
 4. Daňové právo – progresívna daň, minimálne odvedená daň aj keď je podnik v strate

Zo všetkých týchto bodov je pobytové právo možno najmenej komplikovaným. Do troch dní  potrebujete prihlasovací lístok  a po troch mesiacoch pobytu sa už musíte hlásiť na príslušnom úrade. Ak služby poskytujete cezhranične, prihlasovať sa nemusíte.

Zastavme sa podrobnejšie pri živnostenskom práve. Čo sa týka živnosti, nie je to až také jednoduché. Jej ohlásenie je základným predpokladom podnikania v Rakúsku nezávisle od formy podnikania. Môžete si vybrať viac druhov, ktoré Rakúsko ponúka. Buď si zriadite voľnú živnosť, ktorá je vhodná pre vyučovanie jazykov alebo viazanú živnosť, ktorú je potrebné  vybaviť si pri rôznych remeselných povolaniach či v zdravotníctve a k tomu potrebujete potvrdenie o spôsobilosti. Koncesované živnosti vyžadujú vydanie povolenia. Malý praktický príklad:  ak sa chystáte otvoriť si lekáreň, mali by ste sa zaujímať o túto formu živnosti. Založením živnosti sa automaticky stávate členom Viedenskej hospodárskej komory a musíte ročne platiť základné poplatky 50 – 400 eur ročne. Z tohto členstva vám ale plynie niekoľko výhod. Budú vám poskytnuté bezplatné poradenské služby, ponúknuté ďalšie vzdelávanie, informačný servis, pomoc pri financovaní a zaradenie do pracovných a stavovských skupín, kde môžete aktívne spolupracovať.

Zvláštnosťou rakúskej legislatívy je Neufőg. Je to zákon, ktorý pomáha začínajúcim podnikateľom alebo ľuďom, ktorí zmenili odbor podnikania. V Rakúsku bol prijatý zákon na podporu podnikania, z ktorého môžu začínajúci podnikatelia čerpať rôzne výhody. Najzaujímavejšou je založenie podniku zadarmo, teda oslobodenie od zakladajúcich poplatkov  a úľavy na sociálnych odvodoch počas prvých dvoch rokov.

Pre koho je Neufőg vhodný?

Je určený najmä pre začínajúcich podnikateľov, no ak ste predtým vlastnili nejakú firmu, ktorá je pár rokov nečinná a rozhodnete sa znova podnikať, ale v inom odvetví, môžete využiť benefity Neufőg-u. Pre využívanie tohto zákona musíte splniť podmienky, a to vek minimálne  18 rokov, musíte mať slovenské občianstvo (alebo občianstvo ktoréhokoľvek štátu Európskej únie) a  aspoň prechodné bydlisko v Rakúsku.

Aká právna forma?

Právnu formu podnikania si môžete zvoliť sami. Môže ísť o živnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným alebo ďalšie právne formy. Pri každej z týchto foriem sa musíte presne informovať, čo je nutné na ich vznik, aby ste neostali prekvapení. Pre uvedenie malého názorného príkladu. GmbH alebo naša spoločnosť s ručením obmedzením  je síce finančne nenáročná pri vzniku, no musíte si dávať pozor na niektoré faktory, ktoré upravujú podnikanie v tejto forme. Na začiatku musíte zložiť základný kapitál vo výške 10 000 eur, automaticky musíte účtovať v podvojnom účtovníctve a čaká vás tiež povinný audit.

Poisťovacie právo

V Rakúsku vám bude poisťovňa automaticky priradená , takže nemusíte vyberať a rozmýšľať nad možnými alternatívami. Automaticky podliehate poisteniu SVA. SVA je zložená zo zdravotného poistenia, ktoré tvorí 7,65 %, ďalej penzijného poistenia čo predstavuje 18,5 %  a 1,53% pripadá na 2. pilier poistenia. 8,67% je úrazové poistenie a zaujímavé je aj zdravotné pripoistenie, ktoré je dobrovoľné a vypláca sa každý deň pri úraze, z ktorého sa liečite v nemocnici alebo doma. Funguje na princípe doplnkového poistenia. Tieto čiastky sa vás týkajú, ak podnikáte štvrtý rok alebo od začiatku vašej činnosti, keď už vlastníte živnostenský list v Rakúsku. Ak ste prihlásený ako nový podnikateľ, sumy sa v prvých troch rokoch líšia a sú nižšie.

Daňové právo

Rakúsko má zo SR uzatvorenú dohodu o zamedzení dvojitého zdaňovania. Zároveň je tu zavedený systém progresívneho zdaňovania medzi 0 a 50%. Do 11 000 eur ste od daní oslobodený. Čo sa týka dane z pridanej hodnoty, teda  DPH je 20%, ale na knihy a časopisy je to len 10%. Pokiaľ nemáte ročný obrat väčší ako 30 000 eur nemusíte byť platiteľom DPH. Daň z príjmov právnických osôb je 25%, no platiť ju musíte aj keď je podnik v strate. Rakúšania majú v takomto prípade presne stanovenú fixnú sumu.

Článok pokračuje pod reklamou

Pár typov na záver alebo čo je ešte dobré vedieť o Rakúsku?

 • Rakúsko je relatívne byrokratická krajina, no veľa úradných ciest je už možné vybaviť aj elektronicky
 • Rakúšania si potrpia na akademické alebo stavovské tituly
 • Rakúsky zákazník si zasa potrpí na kvalitu a komplexné služby
 • Dôvera je veľmi dôležitá
 • Zákazník môže využívať rôzne zákony na svoju ochranu
 • Ťažko sa tu buduje meno, ale veľmi rýchlo ho môžete stratiť
 • V prípade ťažkostí a oneskorení platieb kontaktujte úrady a včas ich oboznámte so situáciou a buďte zdvorilí
 • Kontaktovať zákazníkov bez ich súhlasu je trestné

Ak sa rozhodnete rozšíriť svoje podnikanie za hranice nášho malého štátu, určite by ste mali popremýšľať nad touto možnosťou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výber prepravy v medzinárodnom obchode: čo zvažovať?

Aký typ prepravy zvoliť pri dovoze tovaru z iných krajín či vývoze do zahraničia a na čo dať pozor, aby sa export/import zbytočne nepredražil?

Nekalé praktiky a podvody pri obchodovaní s ázijskými firmami

Na čo si dať pozor pri obchodných partneroch a výrobcoch z Ázie, ako spoznať podvodného dodávateľa a neprísť o financie, čas aj nervy?

Ako vyrábať pod vlastnou značkou v Ázii: postup z praxe

Na čo sa pripraviť pred rozbehnutím výroby tovarov vlastnej značky v ázijských krajinách, praktický príklad s postupom krok po kroku aj praktické rady, čo nepodceniť.

Ako sa pripraviť na obchodnú cestu do Ázie?

Aby mala účasť na veľtrhu či výstave v Ázii pre firmu zmysel, je vhodné sa na účasť poriadne pripraviť. Súhrn podstatných krokov aj tipy, na čo nezabudnúť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky