Podnikanie v Rakúsku

Pri expanzii podnikateľov často lákajú zahraničné trhy. Podnikanie v Rakúsku poskytuje prístup na rakúsky trh, ktorý je geograficky blízky a ekonomicky silný. Podnikanie v Rakúsku podlieha zahraničnej legislatíve, čo prináša aj isté riziká. Ak sa podnikateľ chystá podnikať v Rakúsku, mal by sa minimálne zúčastniť workshopu alebo podnikateľského veľtrhu na túto tému. Najlepšou voľbou je obrátiť sa na inštitúciu, agentúru alebo združenie, ktorá mu vie poskytnúť potrebné know-how či podporu.

Slovenská živnosť a práca v Rakúsku

Aké podmienky platia pre slovenského živnostníka, ktorý chce svoje podnikanie dočasne vykonávať aj v Rakúsku? Kedy tam ešte môže podnikať so slovenskou živnosťou a kedy už nie?

Ako rastú start-upy v Rakúsku

Rakúsko vytvára start-upom prostredie, v ktorom sa môžu slušne rozvíjať. Svojou politikou reaguje na súčasné problémy a nebojí sa štátnej pomoci.

Slovenská živnosť a podnikanie v zahraničí

Je možné podnikať so slovenskou živnosťou aj v zahraničí? Aké sú možnosti?

Slovenská živnosť a poskytovanie služieb (práca) v zahraničí

Ako môže podnikateľ so slovenskou živnosťou dočasne poskytovať väčšinu služieb aj v iných krajinách EÚ.

Private equity v Rakúsku

Aké spôsoby na podporu mladého podnikania existujú v Rakúsku? Kedy nastupuje na scénu venture kapitál, aké možnosti predstavuje táto forma financovania? Kto sú business angels a aká je ich úloha na rakúskom private equity trhu?


Možnosti rozšírenia podnikania do Rakúska

Ak je pre vás slovenský trh malý a chceli by ste skúsiť podnikať v zahraničí, nasledujúce informácie vám môžu byť nápomocné.

Za podnikaním do Rakúska

Podľa zistení Združenia mladých podnikateľov Slovenska, viac ako 50 % startupov uvádza zahraničnú expanziu ako nevyhnutnú pre úspech ich podnikateľského zámeru. Jedným z trhov, ktorý majú v hľadáčiku je susedné Rakúsko.

TwinEntrepreneus - séria workshpov pre startupy

Už druhýkrát v tomto roku bude séria workshopov TwinEntrepreneurs podporovať spoluprácu slovenských a rakúskych mladých ambicióznych podnikateľov. Na start-up scéne medzi Viedňou a Bratislavou budú zdieľať svoje skúsenosti, rady a nadväzovať nové kontakty .


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky