Nákup cez platformu Alibaba: na čo si dať pozor?

Ako rozoznať podvodníkov, prečo neplatiť na súkromné účty a čo si od dodávateľa pýtať? Tipy, ako neprísť o peniaze a ako sa vyhnúť problémom s dodaním tovaru.

Nakupovanie z Číny prostredníctvom platforiem Alibaba a Aliexpress je obľúbené, a to aj v prípade firiem. Avšak, kým Alibaba je určená pre podnikateľov, Aliexpress je vhodný pre individuálne nákupy jednotlivcov a nemal by byť používaný za účelom zásobovania sa tovarom pre jeho ďalší predaj. V tomto článku priblížime práve portál Alibaba – aké sú najčastejšie problémy pri objednaní tovaru z tejto stránky, ako sa im vyhnúť a ušetriť tak aj značné finančné prostriedky.

Alibaba je nástroj na zorientovanie sa, negarantuje ale bezpečnosť obchodu

Portál Alibaba je výborným nástrojom na zorientovanie sa ohľadom obchodných možností, ktoré ponúka Ázia. Možno ho považovať za akýsi katalóg spoločností a mnohé firmy portál využívajú aj na sledovanie trendov v rámci segmentov a produktových kategórií, v ktorých podnikajú. Portál ale nemožno považovať za 100 % bezpečný nástroj pre obchodovanie s Čínou a Áziou, akým by sa mohol na prvý pohľad zdať. Na platforme sa možno stretnúť s nedorozumeniami, drobnými klamstvami dodávateľov až po podvody, pri ktorých môže podnikateľ prísť o desiatky tisíc eur. Čo sú najčastejšie problémy, do ktorých sa na portáli možno dostať?

Nie každý dodávateľ na Alibaba.com je výrobca

Väčšina firiem sa na portáli Alibaba prezentuje ako výrobca. Na základe našich skúseností z praxe možno tvrdiť, že skutočných výrobcov je na platforme menej ako 50 %. Samotná skutočnosť, že sa obchodná spoločnosť, čiže sprostredkovateľ, tvári ako výrobca, neznamená, že nedodá tovar a že by chcel podnikateľa vyslovene okradnúť. Mnohí sprostredkovatelia sa snažia získať zákazníkov tým, že predstierajú, že sú výrobcovia.

Potenciálnych dodávateľov si pred spoluprácou treba poriadne overiť, pretože aj v prípade, že bude firma spolupracovať s legitímnym sprostredkovateľom, môže sa stať, že bude kolísať kvalita tovaru medzi jednotlivými objednávkami, čo môže spôsobiť nespokojnosť konečných spotrebiteľov. Rozdiel v kvalite pri spolupráci s čínskymi obchodnými spoločnosťami môže byť spôsobený tým, že budú zadávať objednávku v čase rozličným továrňam - každú objednávku toho istého tovaru bude vyrábať iná továreň.

Na portáli Alibaba sú aj podvodníci

Aj keď si mnohí začínajúci importéri myslia, že portál Alibaba je bezpečným nástrojom pre obchodovanie s Čínou, nie je to tak. Na portáli možno naraziť aj na podvodníkov a samotná platforma za nich berie zodpovednosť iba málokedy.

Stránka napríklad ponúka nástroj na „bezpečný“ obchod nazývaný Alibaba Trade Assurance. Cena služby je približne 3 % z hodnoty nakupovaného tovaru. Pri využití tejto možnosti platí importér za tovar dodávateľovi priamo cez portál. Je ale nutné dodať, že takýmto spôsobom možno riešiť iba objednávky v hodnote do 30 tisíc USD (asi 27 000 eur). Alibaba tiež negarantuje nezvýšenie nákladov počas prepravy, bezpečné preclenie alebo zhodu tovaru s požiadavkami trhu, na ktorý sa tovar dováža.

Ak napríklad na Slovensko sú takto dovezené hračky, ktoré colná správa pri preclievaní zastaví kvôli absencii certifikátov, Alibaba nepreberá žiadnu zodpovednosť, pretože slovenský podnikateľ ako dovozca zodpovedá za to, že dovezený tovar spĺňa požiadavky cieľového trhu. Je tiež potrebné upozorniť, že mnohí dodávatelia na portáli ani možnosť Trade Assurance neponúkajú. To ale automaticky neznamená, že by boli podvodníkmi.

Pozor na dodávateľov s odznakom Gold supplier

Mnohí európski importéri sa nechali na portáli Alibaba nachytať dodávateľmi s odznakmi Gold supplier, čiže „Zlatý dodávateľ“. Aj keď znie označenie dobre, je nutné si uvedomiť, že si ho dodávatelia môžu kúpiť. Cena je približne 4 tisíc USD (asi 3 700 eur) na rok a označenie môžu získať aj dodávatelia, ktorí sú na portáli noví.

Častým podvodom je, že sa na Alibaba.com zaregistruje nový dodávateľ, ktorý si hneď kúpi odznak Gold supplier. Za pár dní alebo týždňov dodávateľ dohodne desiatky objednávok a prijme zálohy v stovkách tisíc eur a následne zmizne bez toho, aby tovar dodal.

Ak chce slovenský podnikateľ istejšieho dodávateľa, odporúčame spoluprácu s Verified suppliers (majú modrý odznak), aj pri tých ale existuje „háčik“. Verified suppliers, alebo overení dodávatelia, sú firmy, u ktorých Alibaba vykonala vstupný audit spojený s návštevou firmy - overila, že skutočne existuje a že jej výrobná kapacita a ďalšie informácie zodpovedajú tvrdeniam firmy. Pri týchto overených výrobcoch je však potrebné upozorniť, že Alibaba u nich robí kontrolu jednorazovo. Čiže výsledky môžu byť staré niekoľko rokov a firma sa medzitým mohla úplne transformovať, dostať sa do problémov alebo dokonca zaniknúť.

Častým podvodom na portáli je, že zákazníka - podnikateľa kontaktuje legitímny výrobca, ktorý bol kedysi rešpektovanou firmou a uzavrú spolu obchod. Ide ale o už neexistujúcu firmu, ktorej zamestnanci majú stále prístup k firemným účtom a snažia sa na poslednú chvíľu zarobiť peniaze pre seba, bez toho, aby objednaný tovar vyrobili a dodali.

Na platformu útočia aj hackeri

Často sa možno stretnúť s tým, že obchodný účet na platforme býva hacknutý a importéri si myslia, že komunikujú so zamestnancami legitímnej firmy. Tí im aj v prípade dovozu strojov a technológií s komplikovanými technickými parametrami trpezlivo vysvetlia všetky technické detaily a sľúbia požadované úpravy. Kupujúci ale často nakoniec zaplatia inej firme (pozor, rozdiel v názve bankového účtu oproti skutočnému názvu firmy môže byť tak banálny ako napríklad bodka na konci názvu firmy), pričom skutočný dodávateľ nakoniec nebude brať za objednávku s podvodníkom žiadnu zodpovednosť a importér zostane bez tovaru aj bez peňazí.

Článok pokračuje pod reklamou

Dobrá rada: neplaťte na súkromné alebo nevystopovateľné účty

Niektorí dodávatelia na platforme importérom pošlú po dohodnutí podmienok faktúru s platobnými údajmi na súkromný účet fyzickej osoby alebo účet na Western Union, prípadne inej finančnej inštitúcie, kde nie je po platbe možnosť jej dohľadania. Realizáciu platieb takýmto spôsobom neodporúčame, nakoľko je veľká pravdepodobnosť, že dodávateľ je podvodník.

Oplatí sa nechať si poslať vzorky, objednávka ale nemusí byť rovnakej kvality

V prípade, že to povaha tovaru dovoľuje, odporúčame nechať si pred riadnou objednávkou dodávateľom poslať vzorky. Vzorky už dodávatelia štandardne neposielajú na vlastné náklady, takže je potrebné počítať s investíciou niekoľko stoviek eur. Vzorkovanie ale rozhodne má zmysel a vie firme ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Pri vzorkovaní dokáže podnikateľ odhaliť dodávateľa, ktorý má problém s kvalitou alebo nevie technologicky dotiahnuť produkt, tak ako to požaduje. Vzorkovanie samotné ale nie je pri obchodovaní s čínskymi dodávateľmi zárukou kvality riadnej objednávky. Častou praxou totiž je, že dodávatelia nechajú vzorky vyrobiť inej firme alebo sa pri ich výrobe viac snažia a masová objednávka bude nižšej kvality.

Preto odporúčame kontrolu tovaru pred jeho expedovaním z Číny aj pre zákazky, pri ktorých nebol problém so vzorkami. V praxi sa stretávame často s tým, že sa objavujú problémy s kvalitou produkcie aj pri dodávateľoch, s ktorými spolupracujeme roky. Kontrola dokáže odhaliť problémy ešte pred doplatením tovaru a jeho expedíciou, čím je možné dohodnúť nápravu a zabezpečiť, že finálne vyrobený tovar skutočne zodpovedá objednávke.

Ceny na platforme sú orientačné, vždy si ich treba pýtať priamo u dodávateľov

Veľa dodávateľov na Alibaba.com uvádza nízke ceny. Všeobecne platí, že ak je niečo príliš dobré na to, aby to bola pravda, tak pri obchodovaní s firmami z Číny to platí dvojnásobne. Častou praxou je, že dodávatelia uvádzajú nízke ceny, pretože chcú osloviť potenciálneho zákazníka a prekonať tak konkurenciu, ktorá uvádza skutočné ceny. Po vzájomnej komunikácii zvýšia ceny a budú sa spoliehať na to, že importérovi sa už nebude chcieť prejsť celým rokovaním odznova s inými dodávateľmi.

Dodávateľ pošle certifikát až po zaplatení zálohy

Na portáli sa nájdu aj dodávatelia, ktorí budú zákazníkov presviedčať, že na tovar, ktorý ponúkajú, certifikát nie je potrebný. Keď bude zákazník trvať na tom, že pre dovoz do svojej krajiny ho potrebuje, niektorí obchodníci budú sľubovať certifikát až po tom, ako sa zaplatí záloha. Keď sa zákazník ohradí, dodávatelia často argumentujú tým, že objednávateľa ešte nepoznajú a nechcú, aby sa certifikát dostal k ich konkurencii. To je však nezmysel, pretože certifikát je vždy vystavený pre konkrétneho výrobcu a model tovaru.

V súvislosti s certifikátmi sa na Alibaba.com môže stať aj to, že firme dodávateľ pošle falošný certifikát. Falšovanie certifikátov je v Číne rozšírené, preto si na to treba dať obzvlášť pozor.

Tovar doručí dodávateľ až do prístavu v Bratislave

Pri preprave z Číny si treba uvedomiť, že logistika nie je jednoduchou záležitosťou a že čínski dodávatelia na Slovensku nemajú ako precliť tovar, nakoľko tu nemajú vlastnú firmu. Kým pri drobných zásielkach, ktoré dodávateľ posiela letecky, je relatívne jednoduché tovar precliť a dostať na finálnu adresu, dodanie sa komplikuje pri námorných a železničných prepravách. Vtedy zväčša končí tovar v niektorom európskom prístave alebo termináli niekoľko stoviek kilometrov od objednávateľa. Následne vznikajú dodatočné náklady v stovkách až tisíckach eur a tovar sa k podnikateľovi nakoniec dostane až po ich zaplatení s výrazným omeškaním.

Ak zákazníkovi sľubuje dodávateľ dodanie loďou do prístavu v Bratislave, je vhodné ísť sa tam ešte pred objednávkou pozrieť. Ak zákazník uvidí loď naloženú tisíckami kontajnerov, prepravu si u dodávateľa môže pokojne objednať. Pravdepodobnejšie ale je, že v bratislavskom prístave žiadnu kontajnerovú loď nenájde. Preto je lepšie námornú alebo železničnú prepravu s čínskym dodávateľom neriešiť.

Na čo si dať pri objednávaní tovaru zo stránky Alibaba pozor - súhrn

Pri objednávaní tovaru z Číny prostredníctvom portálu Alibaba môže vzniknúť niekoľko situácií a nastať veľa problémov. V článku sme pomenovali len niekoľko z nich. V skratke ale možno zosumarizovať základné rady, ako sa nenechať nachytať na stránke Alibaba.com:

  • overujte si potenciálnych dodávateľov a ich bankové účty,
  • pred objednávkou si nechajte poslať vzorky,
  • tovar si nechajte pred exportom a doplatením zálohy skontrolovať,
  • trvajte na tom, aby vám dodávateľ zaslal certifikáty na kontrolu ešte pred objednávkou,
  • overte si požiadavky na uvedenie tovaru na náš trh ešte pred importom,
  • neplaťte dodávateľom na súkromné účty alebo na účet na Western Union,
  • nenechajte dodávateľa zabezpečovať prepravu ak nejde o leteckú prepravu,
  • nedôverujte všetkým informáciám, ktoré vidíte na Alibaba.com.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dohoda o voľnom obchode s Vietnamom: aké výhody ponúka?

Z obchodnej dohody medzi Vietnamom a EÚ môžu vyťažiť aj slovenské firmy - ušetriť môžu tisícky eur. Aké sú pravidlá a čo možno výhodne z Vietnamu doviezť?

Extra náklady v medzinárodnej preprave: ako ich eliminovať?

Pozor treba dať na špekulatívne praktiky obchodníkov, nevypláca sa ani nepripravenosť dokumentácie či nedbalosť pri balení tovaru. Tipy, ako si zbytočne nenavýšiť náklady.

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.

Výber prepravy v medzinárodnom obchode: čo zvažovať?

Aký typ prepravy zvoliť pri dovoze tovaru z iných krajín či vývoze do zahraničia a na čo dať pozor, aby sa export/import zbytočne nepredražil?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky