Vystavovanie faktúr

Vystavovanie faktúr
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Opýtali sme sa mladých podnikateľov akým spôsobom vystavujú faktúry vo svojej firme.

Spôsobov na vystavovanie a správu faktúr existuje v súčasnosti hneď niekoľko. Od štandardných printových formulárov, ekonomických softvérov po moderné online (cloudové) aplikácie. Používanie online (cloudových) aplikácií sa v súčasnosti rozširuje. Hoci aj právna daňová či účtovná úprava považuje elektronické faktúry za plnohodnotné doklady, stále sa stretávame s listinnými faktúrami.

Vystavovanie faktúr smeruje do cloudu

Väčšina nami oslovených mladých podnikateľov v súčasnosti používa pre vystavovanie a správu faktúr online (cloudovú) aplikáciu. „Dôvodov prechodu do cloudu bolo niekoľko, medzi nimi odporúčanie zo strany našej účtovníckej firmy, možnosť jednoduchšie importovať dáta do účtovného softvéru našej účtovníckej firmy, schopnosť vyhnúť sa chybám vďaka niektorým automatizovaným operáciám, zjednodušenie a zrýchlenie vystavovania faktúr vďaka šikovnosti aplikácie, a tiež prehľady o tržbách, ktoré appka generuje“, hodnotí dôvody zmeny copywriterka Ivica Ďuricová. Presvedčivým argumentom v prospech online (cloudovej) aplikácie je dostupnosť. Možno ju používať kýmkoľvek a na ktoromkoľvek mieste. Jedinou podmienkou je prístup na internet. „Online (cloudovú) aplikáciu používame už približne tretí rok. Rozhodli sme sa pre takéto riešenie hlavne kvôli online dostupnosti, príjemnému a prehľadnému grafickému spracovaniu“, dodáva Jozef Chlebek z Trendis.sk, s. r. o.

Menšie firmy, ktoré nefakturujú veľa, si často volia vyhotovovanie faktúr prostredníctvom Wordu, Excelu alebo podobného softvéru. Tento spôsob má svoje limity a neskôr môžu začať prevažovať nevýhody. Podobnú skúsenosť má aj spoločnosť retail.bi, s. r. o., ktorá Excel nahradila online (cloudovou) aplikáciou. „Začali sme podnikať v roku 2012. Mali sme Excel – sami sme si vyrobili. Kvôli nárastu počtu klientov sme počas roka 2014 prešli na cloudové riešenie. Vybrali sme si veľkú zahraničnú firmu, nakoľko nedôverujeme slovenským firmám do takej miery, aby sme im dávali naše finančné údaje. Výhodami sú jednoduchosť, cenová dostupnosť, bezpečnosť, zálohovanie všetkých dát v cloude a prepojenie s ďalšími aplikáciami“, Daniel Minárik, CEO retail.bi, s. r. o. Zahraničné aplikácie nemusia zohľadňovať špecifické požiadavky slovenských zákonov. Avšak aj táto prekážka, ktorá môže podnikateľov odradiť, sa dá odstrániť komunikáciou s poskytovateľom služby. „Pridali nám na mieru polia, ktoré vyžaduje slovenská legislatíva“, Daniel Minárik, CEO retail.bi, s. r. o.

Miernym prekvapením je, že aj firmy, ktoré najnovšie technológie využívajú denne vo svojom podnikaní, uplatňujú pri fakturácii konzervatívnejší prístup. „Zákazky, ktoré treba fakturovať posielame na externého účtovníka a on vystavuje faktúry v Money S3“, popisuje situáciu Juraj Sasko z digitálnej agentúry VISIBILITY, s. r. o. Zakladateľ študentského portálu zones.sk Ľuboš Demovič, vystavuje faktúry v Exceli avšak v blízkej budúcnosti plánuje prejsť na online (cloudovú) aplikáciu. „Súčasný spôsob vystavovanie faktúr používame už viac ako 7 rokov, ale vzhľadom na rastúci objem faktúr uvažujeme nad aplikovaním niektorého z komerčných riešení.“ Používanie online (cloudovej) aplikácie mu rovnako odporúča aj dodávateľ účtovných služieb.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké ďalšie aspekty ovplyvňujú spôsob fakturácie?

Spôsob vystavovania faktúr ovplyvňuje aj predmet podnikania. Podnikateľom, ktorí tvoria kreatívny obsah, nevyhovujú štandardné vzory faktúry. „Odpoveď je jednoduchá, zatiaľ som nenašiel aplikáciu, ktorá by mi vygeneroval vizuálne peknú faktúru“, argumentuje Martin Uhrín, PIXILO. Podobný názor zdieľa aj Lukáš Majzlan z grafického štúdia Art4web „V minulosti sme pripravovali faktúry prostredníctvom šablóny v grafickom programe, keďže bolo pre nás dôležité aby boli originálne a estetické, nakoľko sme grafické štúdio.“ Používanie šablónového riešenie sa časom stávalo ťažkopádne. Preto si naprogramovali a používajú vlastnú online (cloudovú) aplikáciu. „V súčasnosti využívame našu internú online aplikáciu pre tvorbu aj správu faktúr,“ dodáva Majzlan.

Iní podnikatelia uprednostňujú praktickú stránku riešenia, najmä odbúranie administratívy v súvislosti s fakturáciou a efektívnu spoluprácu s účtovníkom. „Je to produkt firmy, ktorá nám dodáva účtovné služby. Používaním ich softwaru máme nižšie ceny za účtovníctvo a vieme si priebežne kontrolovať stav DPH,“ konštatuje Ľuboš Kolesár, výkonný riaditeľ v ZELENÁ STAVBA, s. r. o.

Online (cloudové) fakturačné aplikácie majú nesporne svoje výhody a podnikatelia pri ich používaní zostávajú. „Menili sme zo superfaktúry na iKros. Obe super appky. Jedna v tej funkcionalite, ktorá nám postačuje. Zdarma,“ hodnotí dôvody zmeny Pavol Ondráš, konateľ vo Webmax, s. r. o.

TIP: Fakturujte online zadarmo a bez obmedzení na iKros.sk.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

KROS Fakturácia – moderná aplikácia pre podnikateľov

Čo si všímať pri výbere fakturačnej aplikácie a aké výhody ponúka tá od spoločnosti KROS?

Faktúra platiteľa DPH a jej vzor

Aké povinné náležitosti musí obsahovať faktúra u platiteľa DPH? Vzor faktúry, ako aj pravidlá jej vystavenia vám prinášame v tomto článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky