Juraj Sasko (VISIBILITY s.r.o.): Nerobte veci zbrklo. Najskôr analyzujte

Podnikateľský príbeh o tom, ako za 5 rokov z nuly vybudovať poprednú digitálnu agentúru úspešne podnikajúcu nielen doma, ale aj v zahraničí.

Spoločnosť VISIBILITY s.r.o. poskytuje služby v oblasti internetového marketingu a reputačného manažmentu. Radoslav Rohaľ a Juraj Sasko, majitelia spoločnosti, si dali za poslanie starať sa o reputáciu firiem svojich klientov v online prostredí a zvyšovať hodnotu firemných značiek. Koncept spoločnosti VISIBILITY postavili na kreativite, inovatívnosti, odbornosti, zodpovednosti a partnerstve. Pri každom projekte úzko spolupracujú s klientom, navrhujú a vysvetľujú riešenia, a počas celého trvania projektu poskytujú prehľad použitých nástrojov a dosiahnutých výsledkov. Spoločnosť sa za štyri roky svojej existencie vypracovala na číslo jedna v oblasti SEO služieb (optimalizácia pre vyhľadávače) na Slovensku a stihla úspešne expandovať aj na trh Českej republiky.

Mal som úspory a dokázal som vyžiť z mála peňazí, nemal som čo stratiť

Juraj sa k podnikaniu dostával postupne a úplne prirodzene. Študoval v Anglicku a mal sen pracovať pre Google. „Nedá sa povedať, že by som bol výnimočný študent, no taktiež som nikdy neopakoval skúšku.“ Podnikavý bol Juraj už na strednej škole. Roznášal noviny a mal natoľko zorganizované procesy, že jeho hodinová sadzba bola viac ako stopäťdesiat korún (približne 5 €) na hodinu. „Počas viacerých prázdnin som napríklad pracoval v tábore i na stavbách, vždy som bol mimoriadne aktívny.“ Počas vysokej školy išiel na pracovnú stáž do Madridu, ktorá ho podľa vlastných slov naštartovala. Napadla mu myšlienka spraviť si stránku a venovať sa online marketingu. Začal ponúkať služby optimalizácie internetových stránok pre vyhľadávače. Našiel prvých klientov, no neplánoval rozsiahlejšie podnikať a po skončení školy si dokonca našiel zamestnanie. Popri zamestnaní sa naďalej venoval online marketingu.

Práve v tom čase, v  roku 2009, zakladal Jurajov kamarát spoločnosť VISIBILITY. Juraj začal s Radoslavom spolupracovať, pričom Rado bol spočiatku jediný spoločník a majiteľ spoločnosti a Juraj mal naďalej i vlastných klientov. Biznis plán riešil Rado. „Od začiatku mal určitú ideu, no museli sme ju upravovať, lebo mal trochu megalomanské plány. Dnes však vieme, že nie je zlé mať ciele nastavené vyššie, lebo je za čím ísť.“ V pláne bolo okrem iného stanovené i to, kedy Juraj dostane podiel v spoločnosti. Najskôr získal dvadsaťštyri percent, neskôr štyridsaťdeväť.

Prvý rok spoločnosť ešte neprodukovala zisk a obaja pracovali z domu. Po roku sa Juraj stal spolumajiteľom a postupne sa začínal naplno venovať VISIBILITY. Spoločnosť začala generovať prvý zisk, z ktorého malú časť mohli použiť na úhradu životných nákladov. Druhý rok fungovali v priestoroch podnikateľského inkubátora Slovenskej technickej univerzity, kde už začali spoluprácu s prvými stážistami. „Nemali sme žiadny vstupný kapitál a nevložili sme do firmy skoro žiadne vlastné peniaze, okrem nevyhnutných vecí. Čo sa zarobilo, sa hneď investovalo späť.“ V inkubátore zotrvali jeden rok, po ktorom spoločnosť znovu presťahovali. Motivácia v podnikaní je pre Juraja sčasti aj finančná, no ide mu predovšetkým o posúvanie seba a spoločnosti do pozície jednej z autorít v danom odbore. Aj preto bezplatne prednáša na rôznych školách a spoločnosť sa aktívne venuje vzdelávacím aktivitám pre svojich klientov i širšiu verejnosť.

Prvotný cieľ bol vyplácať si mzdu až keď bude obrat pätnásťtisíc eur.

Najťažšie v začiatkoch bolo práve vysporiadať sa s nedostatkom kapitálu. „Boli sme nová firma, nikto nás nepoznal a všetko sme si museli robiť sami. Vypracovať procesy, určiť, aké produkty budeme ponúkať, vytvoriť internetovú stránku, získavať klientov. Keď sme začali realizovať projekty, potrebovali sme prijať prvých pracovníkov, no kvôli problému s kapitálom sme museli prijímať len stážistov a postupne si ich vychovať.“

Podnikateľ musí žiť v tom istom svete ako jeho zamestnanci.

Práve v oblasti hľadania stážistov mal Juraj šťastie pri výbere a z mnohých sa neskôr stali stáli zamestnanci, ktorí sú v spoločnosti dodnes. Spätne by však selekciu ľudí sprísnil, pretože sa vyskytli aj spolupráce, ktoré nefungovali a museli ich ukončiť. V jednom prípade dokonca musel riešiť aj situáciu, kedy pracovník nevrátil notebook. Pri získavaní prvých klientov pre VISIBILITY mohli Juraj a Rado ťažiť z referencií zo zákaziek, ktoré už v minulosti realizovali každý osobitne. Zároveň mali hneď od začiatku plán expandovať po krátkom čase aj na okolité trhy. „Expanziu sme plánovali, no nakoniec sa i tak vyvinula prirodzene. Získali sme prvé zákazky v Českej republike a začali sme ich realizovať najskôr zo Slovenska. Neskôr sme sa v súlade s naším dlhodobým plánom rozhodli otvoriť pobočku v Prahe.“ Napriek starostlivému a plánovanému postupu sa nevyhli chybám. „Začiatok expanzie zaškrípal na nefungujúcej spolupráci s pracovníkom, ktorý mal zodpovednosť za pražskú pobočku. Po troch mesiacoch sme zistili, že nič podstatné neurobil, pričom nás stál pomerne veľa peňazí. A stále sme boli tam, kde sme boli na začiatku. Ibaže niekoľko tisíc eur v mínuse.

Takto sme sa naučili, že keď chce podnikateľ ísť na iný trh, musí nájsť vhodnú osobu, ktorá však zároveň bude minimálne spolumajiteľom danej pobočky. Alebo musí podnikateľ riadiť pobočku v zahraničí osobne.“ Napriek počiatočným problémom má dnes VISIBILITY v Česku viacero klientov a fungujúci tím zhruba piatich ľudí. „Postupne rozvíjame procesy a získavame nových klientov, takže ideme podľa plánu,“ dodáva Juraj. Spolu s Radom postupne zapracovali aj na vnútorných procesoch vo firme. „Keď firma rastie a pribúda veľa ľudí, je toho na podnikateľa odrazu strašne veľa. Organizačná štruktúra ešte nie je určená, no často si firma ani nemôže dovoliť mať napríklad samostatne len manažéra, na ktorého bude majiteľ delegovať úlohy. Takto potom trvá dlhšiu dobu, kým sa nastavia procesy.“ Organizačná štruktúra sa vo firme vyvíja stále a prirodzene. „Keď sme chceli prvého obchodníka, museli sme si ho osobne zaškoliť. Druhého tiež, čo zabralo zhruba tri mesiace. Už pol roka máme dvoch a keď chceme ďalších, môžeme to budovať pod nimi. Vedia si oddelenie zmanažovať sami, takže mi odpadá napríklad povinnosť zaúčať obchodníka. Musím však vyriešiť, ako bude fungovať celé obchodné oddelenie. Od provízií, cez predkladanie a kontroly projektov až po exekutívu, a to je opäť proces, ktorý vytvárate postupne, a môžete to z hlavy pustiť až po pol roku.“

Podnikateľ musí pochopiť investície, pri ktorých ťažko vyčísliť návratnosť, lebo ich prínos je nepriamy

Ako môže podnikateľ zviditeľniť svoju stránku na internete? Podľa Juraja to nie je až také ťažké, no treba si určiť stratégiu. „Hlavné sú dve veci. Prvou je dostať na stránku ľudí, lebo bez návštevnosti stránka nebude predávať, či už produkty alebo reklamu. Keď už ľudí prilákate, zaoberajte sa tým, čo s nimi robiť. V dnešnej dobe sa dá pomerne lacno dostať na stránku masu návštevníkov, napríklad pomocou reklám platených za preklik.

Základom pre viditeľnosť firmy je komunikovať s okolím.

No keď stránka nemá dušu, nestojí za ňou idea a komunikačný plán, návštevníci sa nebudú vracať. Napríklad, existujú stovky e-shopov na hodinky a medzi mnohými nie je žiaden rozdiel. Pre návštevníka však treba vymyslieť pridanú hodnotu, aby si v budúcnosti, keď bude opäť zháňať hodinky, spomenul, kde si ich kúpil v minulosti a nešiel ich hľadať cez vyhľadávač. Je potrebné budovať meno obchodu, vlastnú značku a nesúťažiť len cenou. Dnes nepredávajú najviac najlacnejšie e-shopy, ale tie s pridanou hodnotou. Môže to byť napríklad výnimočný zákaznícky servis a dobre zvládnutá komunikácia. Ak máte už na začiatku priestor na investície, využite reklamy vo vyhľadávačoch, bannerovú reklamu, prípadne online PR. No či máte, alebo nemáte priestor na investície, budujte na stránke kvalitný obsah, ktorý súvisí s tým, čomu sa venujete. Tým stúpne vaša pozícia vo vyhľadávačoch, zvýši sa vám návštevnosť, predaj a možno tak postupne získate priestor aj na investície do platených reklám.“

Vzdelávanie trhu má synergický efekt pre rast biznisu.

Práve z dôvodu vízie prinášať svojim klientom pridanú hodnotu sa spoločnosť VISIBILITY mimoriadne aktívne venuje vzdelávaniu trhu v oblasti online marketingu. „Toto smerovanie sa u nás vyvinulo časom. Najskôr sme boli známi hlave pre SEO, no neskôr sme začali portfólio služieb rozširovať. Venujeme sa aj výkonnostnému marketingu vyhľadávačov, kreatíve, grafike a podobne. Všetko záleží od potrieb a dopytu klientov. Hlavné zistenie pre nás bolo, že môžeme dávať veľa peňazí do reklamy, ktorá sa neukazovala ako veľmi efektívna, alebo môžeme tie peniaze využiť na vzdelávanie trhu. Zvážili sme si, že to má viacero pozitívnych efektov. Za prvé, vzdelávanie je na rozdiel od reklamy nenásilné a ľudia vás vnímajú inak, keď sa o vás dozvedia tým, že im niečo poskytnete zadarmo.“

Juraj však upozorňuje, že tento spôsob veľmi dobre funguje hlavne vtedy, keď je spoločnosť už trochu známa. „Začnite ľudí vzdelávať v tom, čomu sa venujete a tým pádom máte aj obsah pre svoju stránku. Aj vďaka tomu možno začnú prichádzať nejakí klienti. A keď budete klientov oslovovať vy, nebude to také, že o vás nikdy nepočuli. Nás takto začali oslovovať do tendrov.“ Juraj vraví, že ďalšia potreba vzdelávať svoj trh vyplýva z toho, že ich potenciálni klienti mnohokrát nemajú predstavu, aké služby im môžu ponúknuť. „Online trh sa vyvíja veľmi rýchlo. V mnohých prípadoch klienti nevedia zadať svoju požiadavku, prípadne oceniť jej hodnotu. Mnohí si myslia, že online marketing je na chvoste reklamno-marketingového vývoja a že za päťdesiat eur dostanú komplexné služby. Čiže je potrebné, aby sme im ukazovali opodstatnenosť a hodnotu našej služby.“

Naša vízia je spraviť jednu z najväčších online agentúr v strednej Európe

V budúcnosti chce spoločnosť rozšíriť svoje pôsobenie na viaceré trhy v strednej Európe a zamerať sa na online komunikácie s cieľom spájať ich s výkonnostným online marketingom. „Chceme, aby sa online komunikácia a PR navzájom podporovali s výkonnostným online marketingom.“ Juraj a Rado majú vypracovaný aj vlastný marketingový plán. Základom sú články pre časopisy a internetové portály, blog spoločnosti, videoblog, webináre, prípadne infografiky. Juraj od začiatku pracoval, aj stále pracuje v priemere desať hodín denne a jedným z dôvodov jeho dlhodobého napredovania je organizovanosť. „Nikdy nepracujem nárazovo. Už v škole som mal všetky práce hotové ako prvý a semester som končil o mesiac skôr.“ Za jeho organizovanosťou stojí zvládnutý časový manažment, ktorý je podľa vlastných slov niekedy až extrémny. „Takto mám zorganizovaný aj osobný život. Mám v kalendári kedy idem do kina, kedy mám priateľke kúpiť darček k narodeninám, kedy idem nakupovať do obchodu, na basketbal, proste kompletne všetko.“ Na plánovanie Juraj využíva Google kalendár. Zorganizovaný má i denný režim. „Ráno väčšinou vstávam o šiestej. Snažím sa ísť do práce skôr, aby som si urobil prácu a okolo šiestej mohol ísť domov. Spať chodím o jedenástej.“

Juraj stále študuje, len nedávno dokončil úspešne MBA. Nad podnikaním premýšľa aj väčšinu voľného času, no biznis literatúru nečíta pravidelne. „Rado číta veľmi veľa a vždy mi len vyznačí dôležité časti, ktoré spolu preberáme.“ Mladým a začínajúcim podnikateľom Juraj radí: „Nerobte veci zbrklo. Ja sa pre novú myšlienku vždy rýchlo nadchnem a začnem ju realizovať bez toho, aby som veci zanalyzoval hlbšie. Mnohokrát potom zistím, že nápad nebol skvelý, alebo súčasný trh na neho ešte nie je pripravený, no peniaze a čas som už investoval. Na toto sa mi osvedčilo pravidlo tridsiatich dní. Používané je hlavne pri nákupoch. Keď napríklad zbadáte niečo, čo sa vám páči, nekúpite si to hneď, iba si to zapíšete do zoznamu. Ak po tridsiatich dňoch danú vec stále chcete, kúpte si ju. No osemdesiat percent vecí si napokon nekúpite. To sa dá uplatniť aj pri nápadoch. Tridsať dní ich analyzujte, premýšľajte nad nimi, opýtajte sa na názor známych, spravte si prieskum trhu a zistíte, či je nápad naozaj realizovateľný.“

Druhú radu Juraj dostal od svojho kolegu Rada a veľmi sa mu osvedčila. „Rado to nazýva koncept ježka. Zamerajte sa iba na jednu vec, jeden projekt. Nerobte nič iné, až pokiaľ ho nedostanete do určitého štádia. Keď už máte biznis zabehnutý a produkuje zisk, môžete venovať sily aj iným projektom. No akonáhle rozbiehate biznis od úplného začiatku, musíte sa tomu venovať na sto percent. Pretože ak začnete svoj čas a prostriedky rozdeľovať na viacero vecí, niektorá z nich nedopadne dobre. Koncept ježka vás prinúti určiť si priority.“

Náš tip: Ďalšie inšpiratívne príbehy a rady nájdete v e-booku a knihe 59 inšpiratívnych podnikateľských príbehov (Ako vybudovať úspešnú firmu na Slovensku)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Generačná výmena môže biznis posunúť vpred: príkladom je prešovská textilná firma

Zakladateľ OZEX Control System zveril firmu deťom, výsledkom je rozšírenie výroby a nová značka oblečenia. Čomu vďačia za hladký priebeh nástupníctva a prečo kladú dôraz na firemnú kultúru?

Za vznikom cukrárne DELIGHTILLI stojí diagnóza zakladateľky i láska k pečeniu

Našla dieru na trhu a založila bezlepkovú cukráreň, hoci polovicu zákazníkov tvoria ľudia bez alergií. Ako sa na úspechu firmy podieľa tím Petry Illeovej a čím v čase zdražovania potešila zákazníkov?

Konkurenčná výhoda firmy Profirol: inovácie a hodnoty v biznise

Vo firme s tieniacou technikou si zakladajú na férovosti a odbornosti. Ako zakladateľ Andrej Lehota firmu vedie, aby hodnotami žila a čím sa líšia od konkurencie?

Cukráreň Floril: súdržnosť rodiny sa odráža v ich fungovaní aj zákuskoch

Z pivnice do vlastných prevádzok, kaviarní či hotelov. Ako funguje 80-členný kolektív, ktorého štvrtinu tvoria príbuzní zakladateľov a čo by im uľahčilo podnikanie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky