Porovnanie online (cloudových) fakturačných aplikácií v roku 2016

Porovnanie online (cloudových) fakturačných aplikácií v roku 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ktoré funkcie online (cloudovej) fakturačnej aplikácie pre Váš biznis kľúčové? Porovnali sme 25 preferovaných vlastností on-line fakturačných aplikácií.

Online (cloudové) fakturačné aplikácie sú medzi podnikateľmi čoraz obľúbenejšie. Vystavovanie faktúr, zálohových faktúr či dobropisov je samozrejmosťou. Rozhodujúce sú často individuálne preferencie, doplnkové funkcie alebo spôsob vedenia účtovníctva (napr. fakturačnú aplikáciu je možné prepojiť s účtovným softvérom). Môžu nastať situácie, kedy nie je k dispozícii počítač alebo notebook. Vtedy príde vhod aplikácia do smartfónu alebo tabletu. Na oplátku môže aplikácia ponúknuť prehľad o rôznych účtovných položkách. Do nášho porovnania sme zahrnuli tieto online fakturačné aplikácie:

  • UNICK One (predtým HELIOS One),
  • SuperFaktúra,
  • iKROS,
  • iDoklad,
  • FLOWii,
  • easyDoklad,
  • miniFaktúra.

Na konci článku nájdete tabuľku s porovnaním vybraných funkcií týchto online fakturačných aplikácií.

Aktuálne porovnanie najdôležitejších funkcií obľúbených online fakturačných nástrojov nájdete v článku Porovnanie online fakturačných systémov – ktorý je najlepší?.

Fakturačná aplikácia - UNICK One

Online fakturačná aplikácia UNICK One je nástupca fakturačnej aplikácie HELIOS One od spoločnosti Assecco Solutions, a.s. Aplikácia má všetky základné funkcie, ktoré potrebuje a ocení väčšina malých a stredných podnikateľov. Bezplatne umožňuje vystavovať faktúry len v obmedzenom množstve, a to 10 faktúr mesačne.

Z pohľadu podnikateľa ako používateľa tejto online (cloudovej) fakturačnej aplikácie je grafické rozhranie prehľadné, rozmiestnenie ovládacích prvkov intuitívne avšak fakturačná aplikácia pripomína skôr štandardný softvér (napr. zmeny je potrebné potvrdiť kliknutím). Pri testovaní sme vyskúšali demo verziu určenú pre podnikateľov a trošku nás prekvapilo, že aplikácia na príkazy (kliknutia) reagovala v porovnaní s inými aplikáciami pomerne dlho.

UNICK One je k dispozícii len prostredníctvom webového prehliadača. Faktúru je možné vyhotoviť aj prostredníctvom telefónu alebo tabletu, avšak ide o ťažkopádne riešenie, nakoľko rozhranie nemá responzívny dizajn. Aplikácia sa nevie prispôsobiť práci na menšej obrazovke.

Fakturačná aplikácia - SuperFaktúra

SuperFaktúra je online aplikácia (cloudový fakturačný softvér) od spoločnosti superfaktura.sk, s.r.o. Začiatky SuperFaktúry siahajú až do roku 2009. Okrem vystavovania faktúr, zálohových faktúr či dobropisov obsahuje aj nástroje na riadenie firmy. SuperFaktúru je možné vyskúšať na 30 dní zadarmo. Následne má podnikateľ na výber z troch produktových balíkov. Fakturačné nástroje sú súčasťou Základného balíka. Štandardný balík má naviac napríklad cenové ponuky, objednávky alebo export pre kuriérov. Prémiový balík zahŕňa aj prepojenie s eshopom a rôzne číselné rady pre faktúry.

SuperFaktúra sa najlepšie používa na počítači, notebooku alebo na akejkoľvek veľkej obrazovke. Jednotlivé funkcie sú logicky rozmiestnené a ľahko ich nájde aj nový používateľ. Menej komfortné je používanie tejto fakturačnej aplikácie na mobilných zariadeniach, nakoľko online aplikácia nemá responzívny dizajn. K dispozícii nie je ani aplikácia pre operačný systém Android alebo iOS (Apple).

Fakturačná aplikácia - iKROS

iKROS je online fakturačná aplikácia (cloudový fakturačný softvér) od spoločnosti KROS, a.s., ktorá vyvíja aj účtovný softvér OMEGA pre podvojné účtovníctvo a ALFA plus pre jednoduché účtovníctvo. Táto fakturačná aplikácia umožňuje vystavovať faktúry, zálohové faktúry a dobropisy v bezplatnej verzii bez obmedzení. Ostatné doklady (napr. cenové ponuky a dodacie listy) je možné vystaviť aj v bezplatnej verzii, avšak len v obmedzenom počte 30 kusov za kalendárny rok. Na faktúrach či dobropisoch sa nachádza QR kód pre jednoduchšiu a pohodlnejšiu platbu.

K dispozícii je prehľadné webové rozhranie ako aj mobilná aplikácia pre operačný systém Android a iOS (Apple). Aplikáciu iKROS je možné prepojiť s účtovným softvérom. Účtovník si môže faktúry stiahnuť z iKROSu do účtovného softvéru a podnikateľ v iKROSe vidí prehľad o firme, napr. pohľadávkach, záväzkoch, tržbách, nákladoch. Účtovník tak nemusí údaje z faktúry nahadzovať do softvéru, čím sa zamedzí počet chýb. V iKROSe je možné pre nastaviť viacero číselných radov pre faktúry (napr. samostatný číselný rad pre tuzemské faktúry a samostatný číselný rad pre zahraničné faktúry) alebo každému dodávateľovi priradiť inú splatnosť faktúr.

V iKROSe už nie je nutné manuálne priradiť k faktúre úhradu. Úhrada faktúry sa načíta z účtovného softvéru po zaúčtovaní úhrad. Po príslušných nastaveniach je možné vidieť v iKROSe pripísanie úhrady v reálnom čase. Zatiaľ je možné túto funkciu používať v prípade, ak máte bankový účet vedený vo VÚB, ČSOB, Tatra Banke alebo Slovenskej sporiteľni.

Fakturačná aplikácia - iDoklad

iDoklad je online fakturačná aplikácia (cloudový fakturačný softvér) od spoločnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., ktorá vyvíja aj ekonomický softvér Money. Bezplatná verzia umožňuje vystavovať faktúry. Vystavenie zálohovej faktúry alebo dodacieho listu sa nachádza v spoplatnenom balíku. Iné ako základné funkcie je možné bezplatne vyskúšať na 30 dní. Fakturačná aplikácia je dostupná cez webové rozhranie alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie pre operačný systém Android, iOS (Apple) a Windows Phone.

Úhrady faktúr je možné automaticky párovať s výpisom z bankového účtu. Fakturačná aplikácia iDoklad umožňuje po vykonaní potrebných nastavení párovanie úhrad faktúr s účtami v Tatra Banke, Fio, ČSOB a VÚB ihneď po ich pripísaní na účet, presnejšie po zaslaní notifikačného emailu o uskutočnení pohybu na účte.

K dispozícii sú tri spoplatnené produktové balíky – základný, obľúbený a prémiový. Od základného balíka je možné používať mobilnú aplikáciu, v obľúbenom balíku je k dispozícii automatické párovanie platieb s bankovými účtami a prémiový balík obsahuje napríklad prepojenie s inými aplikáciami prostredníctvom API.

Fakturovanie cez FLOWii

FLOWii je online aplikácia (cloudový softvér) od spoločnosti ESSTAR, s.r.o. Umožňuje vystavovať faktúry, zálohové faktúry, dobropisy, cenové ponuky a ďalšie doklady súvisiace s fakturáciou. Použitie online aplikácie FLOWii je zamerané manažérsky, nakoľko obsahuje module pre CRM, riadenie zákaziek, úlohy, emailing a dochádzkový systém.

Faktúry je v online fakturačnej aplikácii FLOWii možné vystavovať bezplatne do 3 užívateľov bez limitu počtu vystavených dokladov. Používanie fakturačnej aplikácie v rámci cloudového softvéru FLOWii viac ako 3 používateľmi je spoplatnené.

Článok pokračuje pod reklamou

Fakturačná aplikácia - easyDoklad

easyDoklad je online fakturačná aplikácia (cloudový fakturačný softvér), ktorú poskytuje spoločnosť ideas2markets, s. r. o. Okrem samotnej fakturácie podporuje táto online fakturačná aplikácia napríklad prepojenie s internetovým obchodom a platbu cez QR kód.

Prečítajte si tiež

K dispozícii je webové rozhranie ako aj mobilná aplikácia pre operačný systém Android a iOS (Apple). Mobilné aplikácie boli však naposledy aktualizované v septembri 2014. easyDoklad využíva funkciu easySken, prostredníctvom ktorej možno príjem dokladu urobiť odfotením, naskenovaním alebo nahraním súboru do aplikácie cez webové rozhranie.

Online fakturačnú aplikáciu easyDoklad je možné vyskúšať na 14 dní bezplatne. K dispozícii sú 4 balíky standard, pro, deluxe a ultra v cenovom rozpätí od 12 do 99 eur za kalendárny mesiac bez DPH.

Fakturačná aplikácia - miniFaktúra

miniFaktúra je fakturačná aplikácia (cloudový fakturačný softvér) od spoločnosti iInvoices s.r.o., ktorá je orientovaná predovšetkým na fakturáciu. Podnikateľ má k dispozícii webovú aplikáciu a mobilnú aplikáciu pre operačný systém Android aj iOS (Apple). Používateľské prostredie je v obidvoch prípadoch prehľadné a ovládanie je intuitívne. Funkciou mobilnej aplikácie je skener dokladov čo môže byť šikovná pomôcka pre uschovanie kópie dokladu, avšak prakticky ide o fotografie dokladu a nedochádza napríklad k vystrihnutiu okolia dokladu, úprave farieb a taktiež absentuje funkcia OCR (rozoznávanie písma).

Prácu s touto online fakturačnou aplikáciou sme mali možnosť vyskúšať po dobu 3 dní s funkcionalitou balíka Standard. Limit tohto balíka je 50 ks faktúr za kalendárny mesiac. miniFaktúra je dostupná v štyroch balíkoch Starter, Basic, Standard a Premium. Cena začína na 1,25 eura za kalendárny mesiac bez DPH za balík Starter, v ktorom je možné vystaviť 2 faktúry mesačne.

Porovnanie vlastností vybraných online fakturačných aplikácií (cloudových fakturačných softvérov)

  Unick One Super Faktúra iKROS iDoklad FLOWii easy Doklad mini Faktúra
Fakturácia v on-line fakturačných aplikáciách (cloudových fakturačných softvéroch)
Vyhotovenie faktúry áno áno áno áno áno áno áno
Preddavková faktúra áno áno áno áno áno áno áno
Spárovanie preddavkovej faktúry áno áno áno áno áno áno áno
Opravná faktúra/ dobropis/ ťarchopis áno áno áno áno áno áno áno
Modul pre DPH áno áno áno áno áno áno áno
Faktúra v cudzom jazyku áno áno áno áno áno áno áno
Faktúra v cudzej mene áno áno áno áno áno áno áno
Samostatný číselný rad pre faktúry v cudzej mene - áno áno - - áno -
Dodací list - áno áno áno áno áno áno
Cenové ponuky a objednávky v on-line fakturačných aplikáciách (v cloudových fakturačných softvéroch) 
Cenník/ tovary/ služby áno áno áno áno áno áno áno
Vyhotovenie cenovej ponuky - áno áno áno áno - áno
Objednávky - áno áno - áno - áno
Zľavy áno áno áno áno áno áno áno
Iné funkcie on-line fakturačných aplikácií (cloudových fakturačných softvérov) 
Prepojenie s eshopom - áno áno áno - áno áno
Možnosť práce viacerých používateľov súčasne áno áno áno - áno áno áno
Zasielanie upomienok neplatičom áno áno - áno - - áno
Riadenie nezaplatených faktúr áno áno áno áno áno áno áno
Fakturácia z mobilu/ tabletu áno - áno áno áno áno áno
Aktuálna legislatíva áno áno áno áno áno áno áno
Databáza partnerov (odberateľov) áno áno áno áno áno áno áno
Analytické nástroje, filtre, štatistiky a grafy áno áno áno áno áno áno áno
Tlač/exporty áno áno áno áno áno áno áno
Odosielanie emailom áno áno áno áno áno áno áno
Automatické opakované (pravidelné) vystavovanie faktúry - áno áno áno - áno -
Logo firmy na faktúre áno áno áno áno áno áno áno
Elektronický podpis áno áno áno áno áno áno áno
Bezpečnosť a zálohovanie v porovnávaných on-line fakturačných aplikáciách (cloudových fakturačných softvéroch)
Šifrovanie pripojenia áno áno áno áno áno áno áno
Zálohovanie áno áno áno áno áno áno áno
Cena porovnávaných on-line fakturačných aplikácií (cloudových fakturačných softvérov)
Bezplatné vystavovanie faktúr áno áno áno áno áno áno áno
Limit pre bezplatné vystavovanie faktúr 10 faktúr/mesiac 30 dní - - - 14 dní 3 dni/50 faktúr

Poznámka: Porovnanie bolo spracované k 30. júnu 2016.

Ak hľadáte aktuálnejší prehľad, odporúčame článok Porovnanie online (cloudových) fakturačných aplikácií v roku 2017

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Autonómny robotický taxík ako chorvátska revolúcia dopravy

V Chorvátsku budú jazdiť taxíky bez volantu, pedálov a vodiča. Predstavený bol ich prototyp. Čaká nás revolúcia v doprave? V čom všetkom spočíva výnimočnosť vozidiel Verne?

ChatGPT-4o a iné nástroje AI: využitie vo firme očami odborníka

Čo podnikateľom ponúka nová verzia ChatGPT, ako AI môžu využiť marketéri či personalisti, aj na čo myslieť ohľadom bezpečnosti, priblížil expert na umelú inteligenciu Jan Tyl.

Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Digitalizácia a technológie vo firmách: inovácie vs regulácie

Ako politiky Európskej únie ovplyvňujú technologický pokrok vo firmách? A ako môže zvrátiť zaostávanie využívania potenciálu technológií štát či samotní podnikatelia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky