Porovnanie online (cloudových) fakturačných aplikácií v roku 2017

Porovnanie online (cloudových) fakturačných aplikácií v roku 2017
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ktoré funkcie online (cloudovej) fakturačnej aplikácie sú pre Váš biznis kľúčové? Ktoré funkcie môžete používať bezplatne? Porovnali sme 8 fakturačných aplikácií a 31 kľúčových funkcií.

Do nášho porovnania sme zahrnuli tieto online (cloudové) fakturačné aplikácie:

  • Unick ONE (predtým HELIOS One),
  • iKros
  • SuperFaktúra
  • iDoklad
  • miniFaktúra
  • FLOWii
  • slimDoc (predtým easyDoklad)
  • Faktúry Online (www.faktury-online.com)

Do bezplatného používania online (cloudových) fakturačných aplikácií sme zaradili aplikácie, ktorých mesačná cena neprevyšuje 2 eurá s DPH. Základnou funkciou, ktorú od fakturačnej aplikácie očakáva každý používateľ je vystavenie faktúry v súlade s platnou legislatívou. Bezplatne môžete vystavovať faktúry v nasledujúcich online (cloudových) fakturačných aplikáciách.

Unick One 10 faktúr/mesiac
iKros bez obmedzení
iDoklad bez obmedzení
miniFaktúra 24 faktúr/rok pri cene 1,25 €/mesiac
FLOWii bez obmedzení
Faktúry Online bez obmedzení v prvom roku

Fakturačné aplikácie SuperFaktúra a slimDoc (predtým easyDoklad) môžete vyskúšať. SuperFaktúru môžete testovať 30-dní, fakturačnú aplikáciu slimDoc môžete testovať 14 dní. Následne je možné pokračovať v platenom programe.

Aktuálne porovnanie najdôležitejších funkcií obľúbených online fakturačných nástrojov nájdete v článku Porovnanie online fakturačných systémov – ktorý je najlepší?.

Rozšírené funkcie fakturačných online (cloudových) aplikácií v roku 2017

Fakturačné aplikácie obsahujú aj rozšírené funkcie a fakturačná aplikácia už slúži aj ako nástroj na finančné riadenie podnikania. Môžete sledovať uhradené faktúry a faktúry po splatnosti. Úhrady faktúr je možné zadávať manuálne, na základe importu bankových výpisov alebo na základe prepojenia s účtovným softvérom.

Ďalšími užitočnými funkciami sú napríklad: automatické zasielanie upomienok (emailom alebo SMS správou), preddefinované texty emailov, automatická pravidelná fakturácia, automatické doplňovanie fakturačných údajov, automatické doplňovanie povinných textov na faktúre (napr. “prenesenie daňovej povinnosti”), zoznamy produktov a služieb, prepojenie s internetovým obchodom, vyhotovenie cenových ponúk (následne faktúr).

Pri automatickom doplňovaní fakturačných údajov nie je vždy vhodné úplne sa spoliehať na online (cloudovú) fakturačnú aplikáciu. Niektoré fakturačné aplikácie (napr. slimDoc, Faktúry Online) automaticky doplnia povinné fakturačné informácie len čiastočne (napr. nedoplnia slovenské IČ DPH). Faktúru si musí podnikateľ manuálne upravovať, inak mu vystavenú faktúru vráti účtovník, aby ju opravil.

Porovnanie online (cloudových) fakturačných aplikácií v roku 2017

1. Unick ONE

Fakturačná aplikácia Unick ONE je poskytovaná spoločnosťou Asseco Solutions. Fakturačná aplikácia Unick ONE tvorí fakturačnú aplikáciu k účtovnému softvéru s rovnomenným názvom. V bezplatnej verzii Unick ONE môžete vystaviť 10 faktúr každý kalendárny mesiac. Bezplatne je taktiež dostupná funkcia CreditCheck, ktorá upozorní na nedôveryhodných partnerov. Z používateľského hľadiska vyrušuje dlhšia odozva. Fakturačná aplikácia reaguje niekedy s oneskorením niekoľkých sekúnd. Zároveň je zmeny potrebné ukladať kliknutím na príslušné tlačidlo. Automatické uloženie po akomkoľvek vykonaní zmeny chýba. V porovnaní s rokom 2016 došlo k zavedeniu responzívneho dizajnu, čo uľahčuje prácu na mobilnom zariadení (napr. smartfóne, tablete). Ročné predplatné balíka Profi vyjde na necelých 140 eur s DPH.

2. iKros

iKros je fakturačná aplikácia vyvíjaná známou spoločnosťou KROS, ktorá vyvíja účtovné, ekonomické a iné druhy softvérov. V bezplatnej verzii iKrosu-u je možné vystavovať neobmedzené množstvo faktúr. Aplikácia ponúka automatické doplňovanie fakturačných údajov, ktoré je výborným pomocníkom. V tomto prípade je prepojených niekoľko registrov a automaticky sa doplní aj IČ DPH slovenského obchodného partnera. Po zmene produktových balíkov (v roku 2017) nie je v bezplatnej verzii možné na viac ako 30 dní používať vlastné zoznamy fakturačných položiek. Samotná fakturácia je zvládnutá veľmi dobre. Doplňujúce funkcie na manažment faktúr sú k dispozícii v platených balíkoch. Výhodou je aj prepojenie s účtovným softvérom. Ročné predplatné balíka iKROS Pro vyjde na necelých 71 eur s DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

3. SuperFaktúra

SuperFaktúra patrí medzi vyzreté online (cloudové) fakturačné aplikácie, nakoľko bola jednou z prvých fakturačných aplikácií v SR. Užívateľské prostredie je intuitívne, dobre sa v ňom orientuje a pracuje. Spoločnosť superfaktura.sk ponúka možnosť vyskúšať fakturačnú aplikáciu bez poplatku na 30 dní. Následne sú spoplatnené už základné funkcie, ktoré podnikateľ od fakturačnej aplikácie očakáva (vystavenie faktúr, dobropisov, zálohový faktúr a pod.). Fakturačnej aplikácii stále chýba responzívny dizajn a mobilná aplikácia, čo niektorým podnikateľom môže komplikovať prácu. Faktúry môžete exportovať a poslať účtovníkovi na spracovanie, nie len PDF čitateľné súbory, ale aj súbory v štruktúrovanej podobe určenej na automatizované spracovanie. Ročné predplatné základného balíka vyjde na necelých 50 eur s DPH.

4. iDoklad

iDoklad je fakturačná aplikácia vyvíjaná spoločnosťou CÍGLER SOFTWARE, ktorá vyvíja známy účtovný a podnikový softvér Money. V základnej verzii môžete prostredníctvom iDokladu vystaviť neobmedzené množstvo faktúr. Zadarmo je k dispozícii aj cenník produktov a služieb prepojený na položky faktúr. Ak budete chcieť vystaviť zálohové faktúry, dobropisy, doplniť vlastné logo alebo podpis, či budete chcieť samostatný číselný rad pre zahraničné faktúry, musíte si vybrať niektorý zo spoplatnených balíkov. Za poplatok je možné vystavovať a riadiť fakturáciu cez mobilné aplikácie pre operačné systémy iOS, Android aj Windows Phone. Výhodou iDokladu je prepojenie s účtovným softvérom v základnom balíku. Ročná cena základného balíka je necelých 60 eur s DPH.

5. miniFaktúra

miniFaktúru vyvíja spoločnosť Billdu so sídlom vo Veľkej Británii. Podnikateľ má k dispozícii webovú aplikáciu a mobilnú aplikáciu pre operačný systém Android aj iOS. Používateľské prostredie webovej verzie miniFaktúry aj obidvoch mobilných aplikácií je prehľadné a jednoduché na ovládanie. Túto online fakturačnú aplikáciu nie je možné používať bezplatne, avšak produktový balík s najužšou funkcionalitou vyjde na 18 eur s DPH ročne. Limit tohto balíka je 50 ks faktúr za kalendárny mesiac, čo pre menších podnikateľov nemusí byť obmedzením. miniFaktúra je taktiež koncipovaná tak, že zmeny je v nej potrebné ukladať kliknutím na príslušné tlačidlá. Pre používateľov, ktorí sú zvyknutí na prácu s online aplikáciami, v ktorých sa zmeny ukladajú automaticky, môže byť klikanie ťažkopádne.

6. FLOWii

FLOWii nie je len online (cloudovou) fakturačnou aplikáciou, ale univerzálnejším nástrojom na riadenie firmy. Súčasťou FLOWii je CRM systém, riadenie zákaziek, úloh, emailing či dochádzkový systém. Celá funkcionalita fakturačnej aplikácie je k dispozícii zadarmo pre najviac troch používateľov. FLOWii fakturačná aplikácia umožňuje vystavovať faktúry, zálohové faktúry, dobropisy, evidovať obchodných partnerov či položky cenníka produktov a služieb. Základné funkcie doplňuje šikovné automatické doplnenie fakturačných údajov. V používateľskom prostredí sa dobre orientuje, chýba však responzívny dizajn (v súčasnosti je responzívny len z časti) a mobilné aplikácie.

K FLOWii ako CRM systému nájdete viac informácií v článku Veľké porovnanie CRM systémov na riadenie vzťahov so zákazníkmi. Ako si vybrať do firmy ten správny?

7. slimDoc

Online fakturačnú aplikáciu poskytuje spoločnosť ideas2markets. V minulosti mala táto fakturačná aplikácia názov easyDoklad. V tejto fakturačnej aplikácii nie je možné bezplatne používať základné funkcie ako vystavenie faktúry, dobropisu alebo zálohovej faktúry. Fakturačnú aplikáciu je možné vyskúšať na 14 dní. Pre prácu s fakturačnou aplikáciou je k dispozícii webové rozhranie a mobilné aplikácie pre operačný systém Android a iOS. V porovnaní s verziami easyDoklad došlo k výraznému zlepšeniu používateľského rozhrania. slimDoc umožňuje prepojenie s eshopom, párovanie úhrad faktúr na základe importovaných bankových výpisov, vytvoriť viac číselných radov či vystavovať pravidelné faktúry. Spolu s fakturačnou aplikáciu je možné používať aj službu slimScan (má samostatný cenník) na skenovanie bločku alebo inej faktúry. Ročné náklady pri balíku Standard sú vo výške 40 €. Spoločnosť ideas2markets nie je platiteľom DPH.

8. Faktúry Online

Online (cloudovú) fakturačnú aplikáciu Faktúry Online (www.faktury-online.com) poskytuje spoločnosť ISSET. Ako jediná z porovnávaných fakturačných aplikácií nevyžaduje pre vystavenie faktúry registráciu. Po registrácii budú faktúry uložené a môžete sa k nim kedykoľvek vrátiť. Vo fakturačnej aplikácii si môžete po registrácii vytvoriť zoznamy odberateľov a fakturačných položiek, čo robí vystavenie faktúry, zálohovej faktúry či dobropisu jednoduchším. Zaregistrovaní používatelia môžu fakturačnú aplikáciu prepojiť cez API s eshopom. Prvý rok používania tejto online (cloudovej) fakturačnej aplikácie je zadarmo, následne je cena tejto služby 30 eur. Spoločnosť ISSET nie je platiteľom DPH.

Tabuľkové porovnanie funkcií online (cloudových) fakturačných aplikácií

Porovnanie často používaných funkcií online (cloudových) fakturačných aplikácií v neplatenej verzii, resp. v cene do 2 eur mesačne.

  iKros iDoklad Flowii mini Faktúra Faktúry Online Unick ONE
Vystavenie faktúry áno áno áno áno áno áno
Kopírovanie faktúr áno áno áno áno áno áno
Dobropisy áno nie áno áno áno áno
Cenník tovarov a služieb nie áno áno áno áno áno
Tlač/Export do PDF áno áno áno áno áno áno
Poslanie emailom áno áno áno áno áno áno
Použitie loga firmy áno nie áno áno áno áno
Pečiatka/podpis firmy áno áno áno áno áno áno
QR kód pre platbu áno nie nie nie nie áno
Export do účtovného softvéru nie nie áno nie nie nie
Vystavenie preddavkovej faktúry áno nie áno áno áno áno
Prepojená preddavková faktúra a ostrou faktúrou nie nie áno áno nie áno
Evidencia obchodných partnerov áno áno áno áno áno áno
Manuálna evidencia úhrad faktúr nie áno áno áno áno nie
Evidencia úhrad faktúr na základe bankových výpisov nie nie nie nie nie nie
Evidencia úhrad faktúr z účtovníctva nie nie nie nie nie áno
Automatické doplnenie fakturačných údajov z verejných registrov nie nie áno nie nie nie
Viac číselných radov (číselný rad pre zahraničné faktúry) nie nie áno nie nie nie
Cudzie meny nie áno nie áno áno áno
Tlač/export v cudzom jazyku nie áno áno áno áno áno
Povinné texty pri fakturácii DPH do EÚ nie áno nie áno nie áno
Android/iOS aplikácia áno nie nie áno nie áno
Upozornenie na rizikového partnera nie nie nie nie nie áno

Kompletné porovnanie často používaných funkcií online (cloudových) fakturačných aplikácií, t. j. vrátane funkcií poskytovaných v rámci platených produktových balíkov.

  iKros iDo- klad Super Faktú- ra Flowii mini Faktú- ra slim Doc Faktúry Online Unick ONE
Vystavenie faktúry áno áno áno áno áno áno áno áno
Kopírovanie faktúr áno áno áno áno áno áno áno áno
Dobropisy áno nie áno áno áno áno áno áno
Tlač/ Export do PDF áno áno áno áno áno áno áno áno
Poslanie emailom áno áno áno áno áno áno áno áno
Použitie loga firmy áno nie áno áno áno áno áno áno
Pečiatka/ podpis firmy áno áno áno áno áno áno áno áno
QR kód pre platbu áno nie áno nie nie áno nie áno
Export do účtovného softvéru nie nie áno áno nie nie nie nie
Vystavenie preddav. faktúry áno nie áno áno áno áno áno áno
Prepojená preddav. faktúra a ostrou faktúrou áno nie áno áno áno áno nie áno
Evidencia obchodných partnerov áno áno áno áno áno áno áno áno
Viac číselných radov (číselný rad pre zahraničné faktúry) nie nie áno áno nie áno nie nie
Cudzie meny nie áno áno nie áno áno áno áno
Android/ iOS aplikácia áno nie nie nie áno áno nie áno
Automatic. doplnenie fakturač. údajov z verejných registrov áno áno áno áno nie nie nie nie
Upozor. na rizikového partnera áno áno áno nie nie nie nie áno
Evidencia úhrad faktúr na základe bankových výpisov áno áno áno nie nie áno nie nie
Tlač/ export v cudzom jazyku áno áno áno áno áno áno áno áno
Cudzie meny áno áno áno áno áno áno áno áno
Vlastné nastavenie automatic. číslovania dokladov áno áno áno áno áno áno nie nie
Viac číselných radov (číselný rad pre zahraničné faktúry) áno áno áno áno nie áno nie nie
Pravidelné faktúry áno áno áno nie áno áno nie nie
Prepojenie s eshopom áno áno áno nie áno áno áno nie
Objednávky áno áno áno áno áno nie áno nie
Cenové ponuky áno áno áno áno áno nie áno nie
Cenník tovarov a služieb áno áno áno áno áno áno áno áno
Povinné texty pri fakturácii DPH do EÚ áno áno áno nie áno nie nie áno
Manuálna evidencia úhrad faktúr áno áno áno áno áno áno áno nie
Evidencia úhrad faktúr z účtovníctva áno áno nie nie nie nie nie nie
Prehľady/ evidencie neuhrad. faktúr áno áno áno áno áno áno áno áno

Informácia: Porovnanie je spracované k 17.07.2017.

TIP: Fakturujte online zadarmo a bez obmedzení na iKros.sk.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

KROS Fakturácia – moderná aplikácia pre podnikateľov

Čo si všímať pri výbere fakturačnej aplikácie a aké výhody ponúka tá od spoločnosti KROS?

Faktúra platiteľa DPH a jej vzor

Aké povinné náležitosti musí obsahovať faktúra u platiteľa DPH? Vzor faktúry, ako aj pravidlá jej vystavenia vám prinášame v tomto článku.

IT bezpečnosť pri online účtovníctve: ako sa vyhnúť hrozbám?

Ako upravuje elektronické účtovníctvo legislatíva? Je klasický softvér v počítači bezpečnejší ako cloudové riešenie? Na čo myslieť z hľadiska IT bezpečnosti pri výbere softvérového riešenia, prezradili odborníci z praxe.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky