Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Každý, kto so štátom komunikuje elektronicky, potrebuje občiansky preukaz s čipom (tzv. eID kartu), ktorou sa vie prihlásiť do svojej eSchránky. Aby vedel podpisovať či podať dokumenty, napríklad daňové priznanie, potrebuje ho mať aktivovaný na elektronické podpisovanie. A aby to bolo možné, je dôležité mať nastavený BOK a KEP PIN. Čo však robiť v prípade, že ich občan zabudne alebo si zadaním nesprávnych číselných kombinácií tieto kódy zablokuje?

BOK vs KEP

Skratka BOK označuje bezpečnostný osobný kód, ktorý pozostáva zo šiestich číslic. Držiteľ občianskeho preukazu sa jeho zadaním preukazuje a prihlasuje na portál slovensko.sk a môže komunikovať elektronicky s úradmi.

KEP je skratka pre kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý zasa slúži na realizovanie právnych úkonov, teda ide o náhradu písomnej formy vlastnoručného podpisu alebo úradne overeného podpisu. V tomto prípade sa nastavuje KEP PIN a PUK kód.

Rozdiel medzi týmito kódmi je nielen v účele, ale aj v spôsobe nastavenia. BOK sa nastavuje osobne pri preberaní dokladu totožnosti s čipom. KEP PIN a PUK sa môže zadať osobne na polícii alebo z domu online, no je na to potrebný práve BOK kód.

Jednotlivé kroky sa ale líšia podľa toho, kedy bol občiansky preukaz vydaní. Treba rozlišovať či ide o starší občiansky preukaz (vydaný do 30.11.2022), alebo o novší typ – biometrický (vydávaný od 1.12.2022). Podrobnejšie informácie o tom, ako si kódy aktivovať, približujeme v článku Aktivácia občianskeho preukazu eID: ako nastaviť KEP PIN a KEP PUK online.

No nielen pri nastavení kódov sa postup odlišuje podľa druhu dokladu. Je to tak aj pri zablokovaní KEP PIN-u, KEP PUK-u a BOK-u.

Ako postupovať pri strate/zabudnutí a zablokovaní KEP PIN a KEP PUK kódu?

Ak občan zabudne KEP PIN zvolený na podpisovanie a zadá ho trikrát nesprávne, je možné si ho odblokovať buď osobne na oddelení dokladov, alebo prostredníctvom aplikácie eID klient. Toto pravidlo platí pri biometrických občianskych preukazoch a tiež pri občianskych preukazoch s čipom vydaných po 22.6.2021. Občianskym preukazom s čipom, ktoré boli vydané do 21.6.2021, skončila platnosť certifikátov a s týmito dokladmi viac nie je možné používať KEP, no na podpisovanie niektorých dokumentov je možné do konca roka 2024 využiť zdokonalený elektronický podpis ako uznaný spôsob autorizácie. Podpisový PIN je tak dôležitý aj v tomto prípade a odblokovať ho možno opäť buď cez aplikáciu eID klient, alebo osobne na polícii.

Ak sa občan rozhodne odblokovať si KEP PIN cez aplikáciu eID klient, postup je nasledovný:

1. Najskôr je potrebné vložiť občiansky preukaz s čipom do čítačky čipových kariet.

2. V časti „Správa bezpečnostných kódov“ zvoliť pri „KEP PIN“ tlačidlo „Odblokovať“.

Zdroj: Príručka eID Klient na eidas.minv.sk
Zdroj: Príručka eID Klient na eidas.minv.sk

3. Na virtuálnej klávesnici je nutné zadať PUK kód a KEP PIN sa automaticky odblokuje a nastaví na pôvodnú hodnotu (nie je možné nastaviť novú hodnotu podpisového PIN-u).

4. Ak odblokovanie KEP PIN-u prebehlo úspešne, aplikácia o tom informuje oznámením.

Upozornenie: Ak sa zadá nesprávny PUK kód, aplikácia informuje o neúspechu operácie a zníži sa počet pokusov pre zadanie správneho PUK kódu. V prípade zablokovania KEP PUK kódu dochádza ku komplikácii – na občianskych preukazoch vydávaných do 21.6.2021 a od 21.6.2021 do 30.11.2022 ho nemožno odblokovať vôbec. Avšak, zablokovaný PUK neznamená, že karta je nefunkčná. Na prihlasovanie je potrebný BOK a na podpisovanie PIN. Rezort vnútra uvádza, že ak tieto kódy držiteľ pozná, kartu môže používať aj so zablokovaným PUK-om. Ak sú však zablokované všetky kódy, je potrebné vydanie novej karty.

Iba v prípade biometrických dokladov je možné odblokovanie PUK kódu aspoň osobne na polícii.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako postupovať pri strate/zabudnutí a zablokovaní BOK kódu?

Pri strate a zabudnutí BOK kódu a jeho následnom zablokovaní, je dôležité vedieť, že v prípade občianskych preukazov vydaných do 21. júna 2021 je možné si kód odblokovať len osobne na polícii.

Novšie preukazy si môžu BOK odblokovať aj v aplikácii eID klient zadaním PUK kódu.

Postup v prípade zablokovania BOK kódu na preukazoch vydaných od 21.6.2021 do 30.11.2022 je nasledovný:

1. Vložiť eID do čítačky čipových kariet.

2. Zvoliť v časti správy bezpečnostných kódov pri „BOK“ tlačidlo „Odblokovať“.

Zdroj: Príručka eID Klient na eidas.minv.sk
Zdroj: Príručka eID Klient na eidas.minv.sk

3. Na virtuálnej klávesnici treba zadať PUK, následne nový BOK a potvrdiť nový BOK.

4. Ak odblokovanie prebehlo úspešne, zobrazí sa oznámenie.

5. Ak bol PUK zadaný nesprávne, aplikácia informuje o neúspechu operácie.

Na biometrických preukazoch sa zablokovanie BOK-u po štvrtom nesprávnom zadaní nazýva suspendácia (pozastavenie). Preukaz potom možno odblokovať na oddelení dokladov osobne alebo v aplikácii eID Klient. Vtedy je dôležité zadať prístupové číslo karty (CAN), ktoré slúži aj pre prístup k údajom nahratým na čipe preukazu. Ako pre Podnikajte.sk uviedlo ministerstvo vnútra, ide o šesťmiestne číslo na prednej strane v spodnej časti dokladu.

Ukážka biometrického občianskeho preukazu a CAN. Zdroj: minv.sk
Ukážka biometrického občianskeho preukazu a CAN. Zdroj: minv.sk

Postup pre odsuspendovanie BOK-u na biometrickom preukaze je nasledovný:

1. Vložiť OP do čítačky čipových kariet.

2. V časti správa bezpečnostných kódov zvoliť „Odsuspendovať“ pri BOK-u.

Zdroj: Príručka eID Klient na eidas.minv.sk
Zdroj: Príručka eID Klient na eidas.minv.sk

3. Na obrazovke o nasledujúcom postupe kliknúť na „Ďalej“.

4. Na virtuálnej klávesnici zadať CAN a starý BOK.

5. Ak odblokovanie prebehlo úspešne, zobrazí sa o tom informácia.

6. Ak ani teraz nebol BOK zadaný správne, je potrebné ho odblokovať v aplikácii alebo na oddelení vydávania dokladov.

Poznámka: Ak aplikácia píše, že BOK nie je aktívny, je potrebné si o jeho aktiváciu požiadať osobne na polícii, vydať ho online totiž nie je možné.

Súhrn postupov odblokovania kódov podľa typu občianskeho preukazu

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
Občianske preukazy vydávané od 1. decembra 2022 (biometrické) Odblokovanie BOK Odblokovanie BOK je možné zrealizovať prostredníctvom aplikácie eID klient zadaním hodnoty PUK alebo osobne na oddelení dokladov.
Odblokovanie podpisového PIN Odblokovanie podpisového PIN je možné zrealizovať prostredníctvom aplikácie eID klient zadaním hodnoty PUK (nie je možné nastaviť novú hodnotu podpisového PIN) alebo osobne na oddelení dokladov.
Odblokovanie PUK Odblokovanie PUK je možné zrealizovať osobne na oddelení dokladov.
Občianske preukazy vydávané od 21. júna 2021 do 30. novembra 2022 Odblokovanie BOK Odblokovanie BOK je možné zrealizovať prostredníctvom aplikácie eID klient zadaním hodnoty PUK alebo osobne na oddelení dokladov.
Odblokovanie podpisového PIN Odblokovanie podpisového PIN je možné zrealizovať prostredníctvom aplikácie eID klient zadaním hodnoty PUK (nie je možné nastaviť novú hodnotu podpisového PIN) alebo osobne na oddelení dokladov.
Odblokovanie PUK PUK nie je možné odblokovať.
Občianske preukazy vydávané od 1. decembra 2013 do 20. júna 2021 Odblokovanie BOK Odblokovanie BOK je možné zrealizovať osobne na oddelení dokladov.
Odblokovanie podpisového PIN Odblokovanie podpisového PIN je možné zrealizovať prostredníctvom aplikácie eID klient zadaním hodnoty PUK alebo osobne na oddelení dokladov.
Odblokovanie PUK PUK nie je možné odblokovať.

Ako kódy nezabudnúť?

Vedieť svoje prístupové a podpisové kódy by mal len samotný držiteľ občianskeho preukazu. Preto by sa nemali zapisovať „kade-tade“, ani nikomu hovoriť. Ministerstvo vnútra ale uvádza, že ak BOK, podpisový PIN alebo PUK potrebuje mať občan predsa len zapísaný, nikdy by túto pomôcku nemal nosiť spolu s občianskym preukazom.

V prípade straty či odcudzenia dokladu je potrebné okamžite informovať políciu a zrušiť certifikáty pre e-podpis, a to buď osobne na oddelení dokladov, alebo pomocou na to určenej e-služby na portal.minv.sk. „Stratený či odcudzený doklad možno zablokovať aj svojpomocne, a to online zadaním tzv. diskrétneho údaju. Diskrétny údaj je však najprv potrebné vytvoriť pomocou e-služby Modifikácia kontaktných údajov a hlavne si ho treba pamätať,“ dodáva rezort vnútra.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


ChatGPT-4o a iné nástroje AI: využitie vo firme očami odborníka

Čo podnikateľom ponúka nová verzia ChatGPT, ako AI môžu využiť marketéri či personalisti, aj na čo myslieť ohľadom bezpečnosti, priblížil expert na umelú inteligenciu Jan Tyl.

Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Digitalizácia a technológie vo firmách: inovácie vs regulácie

Ako politiky Európskej únie ovplyvňujú technologický pokrok vo firmách? A ako môže zvrátiť zaostávanie využívania potenciálu technológií štát či samotní podnikatelia?

Kľúč k vhodnému kyberzabezpečeniu firmy: ocenenie rizík

Únik firemných dát sa podpíše na jej fungovaní aj financiách. Kľúčom k zvoleniu vhodných opatrení je analýza a ocenenie potenciálnych rizík. Ako na to a prečo je to dôležité?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky