Fotovoltika pre firmu: pre koho má zmysel a čo zvažovať?

Fotovoltika pre firmu: pre koho má zmysel a čo zvažovať?
Michal Hriň, CEO spoločnosti LH Energy a CTO spoločnosti Zelenapredom.sk
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Na čo myslieť pri výbere inštalatérskej firmy, čo všetko vybaviť, komu sa fotovoltika (ne)oplatí a od čoho závisí cena? Prezradil Michal Hriň, odborník z praxe.

Trh s energiami v roku 2022 zaznamenal veľké výkyvy a skokovitý rast cien, čo sa odrazilo aj na zvýšenom záujme o alternatívne zdroje energií. Jednou z možností sú aj fotovoltické systémy, ktoré umožňujú výrobu elektrickej energie zo slnka, čo je ekologické, no tiež dokáže pomôcť ušetriť na faktúrach za elektrinu, a to ako v prípade domácností, tak aj v prípade firiem. No je fotovoltika vhodným riešením pre podnik v každom odvetví? Čo všetko treba pred inštaláciou zvážiť, s akou administratívou a nákladmi počítať a ako sa vyhnúť problémom napríklad pri pripojení do siete? V rozhovore pre Podnikajte.sk prezradil Michal Hriň, CEO spoločnosti LH Energy a CTO spoločnosti Zelenapredom.sk zameranej na inštaláciu strešných fotovoltických systémov.

Fotovoltika sa nemusí oplatiť každému: úspora závisí od spotreby či umiestnenia panelov

Dnes je fotovoltika veľkým trendom najmä v prípade domácností. Má význam aj pre firmy?

Určite. Fotovoltický systém môže byť pre niektoré firmy veľmi efektívnym riešením, pretože počas celého dňa dokáže vyrábať elektrickú energiu, ktorá sa pri správnom nastavení využije na aktuálnu spotrebu.

Pre aké spoločnosti môže byť fotovoltika vhodným riešením?

Napríklad pre firmy s denným pracovným či výrobným režimom. Ak podnik funguje v čase od 7:00 do 16:00 hod., môže fotovoltika pokryť aj 60 – 70 % spotreby elektrickej energie ročne a ušetriť tak značnú časť nákladov. Neplatí to však paušálne, efektivita závisí od viacerých faktorov – jednak od využitia budovy firmy a jej spotreby energie (iné to môže byť v prípade reštaurácie, ktorá elektrickú energiu používa najmä na prevádzku spotrebičov pre prípravu jedál počas dňa, iné v prípade výrobnej haly s rôznymi mechanizmami náročnými na spotrebu elektriny), no taktiež od veľkosti strechy či správneho umiestnenia panelov.

Čo všetko teda treba zvážiť pred samotnou inštaláciou fotovoltiky? Ako podnikateľ zistí, či sa mu oplatí?

Na základe vstupných informácií sme ochotní vyhotoviť štúdiu, prípadne orientačnú cenovú ponuku. Stačí nám k tomu pár vstupných informácií. V prvom rade je to ročná spotreba elektrickej energie (priemer posledných dvoch – troch rokov) a prípadné plány do budúcnosti, či firma plánuje rozšíriť výrobu, zaviesť nové stroje, prípadne novú mechanizáciu pre skvalitnenie výroby. Od toho sa odvíja aj potrebný inštalovaný výkon. Dôležitou súčasťou je aj veľkosť strechy, na ktorú by bolo zariadenie inštalované. Napríklad, ak ide o reštauráciu síce s veľkou plochou strechy, no s menšou ročnou spotrebou elektriny (napr. do 50 MWh/a), navrhuje sa štandardne taký inštalovaný výkon, ktorý dokáže pokryť značnú časť dennej prevádzky, prípadne pokryje značnú časť nákladov na energie. Na druhej strane, ak ide o firmu, ktorá má vysokú spotrebu elektrickej energie, no malý priestor na streche, musí sa nainštalovať menej panelov, a v tom prípade už nevieme zabezpečiť väčšiu úsporu - ušetrí napríklad len 30 %. Vždy je to definované možnosťami a voľnou plochou, ktorú sme schopní využiť.

Môže výrobu energie fotovoltikou ovplyvniť aj to, aký sklon má strecha?

Áno. Ideálny sklon, ktorý by panely mali mať, je približne 40 - 45° (orientácia juh, juhozápad), kedy dokážu počas roka vyrobiť najviac energie. Pri dimenzovaní strešnej fotovoltiky si musíme taktiež dávať pozor na nárazový vietor a snehové pokrytie v oblasti, kde sa bude inštalácia nachádzať. Pri nárazovom vetre by mohol byť na panely väčší nápor a mohlo by to byť nebezpečné. Ide hlavne o ploché strechy, kedy nie je možné z dôvodu únosnosti strechy panely dostatočne zaťažiť (keby sme chceli dodržať sklon 40 – 45 °). Samozrejme, pri šikmých strechách udáva sklon panelov zo značnej miery architekt. Ale nielen plocha a sklon strechy sú podstatné. Záleží tiež na tom, v akom stave strecha je, z akých materiálov (škridla, trapézový plech...) a aké prekážky sú na streche (šachty, vývody, vzduchotechnika, klimatizácia, vstupy na strechu). Myslieť treba tiež na orientáciu budovy či lokalitu.

Prečo je dôležitá lokalita?

Najväčší význam má fotovoltika v južných oblastiach Slovenska – napríklad okolie Štúrova. V týchto regiónoch je viac slnečných dní v roku ako v severných oblastiach, kde je počas zimy viac snehu. Ten je potrebné pre správnu funkciu elektrárne z panelov odstraňovať. Čiže sa vyžaduje častejší servis a údržba a pravdepodobnosť výroby energie je nižšia.

Môže sa podnikateľ na niekoho obrátiť, kto mu poradí, či bude mať pre neho fotovoltika význam?

Samozrejme, štúdiu môže spracovať priamo dodávateľ, resp. firma, ktorá fotovoltiku nainštaluje. Robí to tak napríklad naša spoločnosť.

Proces inštalácie fotovoltiky do firmy: podnikateľ podpisuje iba papiere

Ako by teda podnikateľ mal postupovať?

V prípade, že má podnikateľ záujem o fotovoltiku, je potrebné kontaktovať špecializovanú spoločnosť, ktorá vykoná obhliadku budovy a spolu s ďalšími informáciami od podnikateľa vypracuje komplexnú vizualizáciu s projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou. Ak si podnikateľ vyberie danú spoločnosť, uzavrie zmluvu o dielo. Následne je potrebné podať distribučnej spoločnosti (SSD, VSD, ZSE Distribúcia) žiadosť o maximálnu rezervovanú kapacitu daného odberného miesta. Pokiaľ je viac odberných miest, záleží, na ktoré sa bude viazať fotovoltika. Distribučná spoločnosť následne udelí voľnú kapacitu a rezervuje ju tej-ktorej firme. Dôležité je ale spomenúť, že pri inštaláciách vyšších výkonov je už nutné periodicky hlásiť údaje o vyrábanej energii na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE), prípadne je nutné dispečerské riadenie. O tom všetkom by mali ochotne spoločnosti svojich klientov informovať.

Čo ak firma už mala v minulosti rezervovanú kapacitu, len sa pre inštaláciu fotovoltiky rozhodla neskôr?

Treba mať na pamäti, že „distribučka“ rezervuje kapacitu spravidla na pol roka. Ak sa dovtedy fotovoltické zariadenie nenainštaluje, rezerváciu zruší a posunie niekomu inému.

Prečítajte si tiež

Čo ďalšie je potrebné zabezpečiť?

Dôležitý je tiež statický posudok (čo sa týka statického posudku, tak je to veľmi individuálne a môže sa to líšiť obec od obce, čo platí pre firmy aj rodinné domy), stavebné povolenie (ktorého potreba tiež závisí od okresu, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, pričom v prípade domácností je to väčšinou riešené stavebnou ohláškou) či energetický audit a ďalšie dokumenty závisia od toho, či si firma nežiada aj o grant alebo dotáciu na fotovoltiku. Napríklad Slovenská inovačná a energetická agentúra v decembri 2022 vyhlásila výzvu na fotovoltické zariadenia pre firmy, kde jednou z podmienok je napríklad aj verejné obstarávanie, verejná súťaž dodávateľov.

To znie ako pomerne veľa administratívy a byrokracie. Čo všetko musí zabezpečiť podnikateľ a čo rieši dodávateľ riešenia?

Dodávateľ riešenia, ako je napríklad naša spoločnosť, sa môže postarať o celý proces takpovediac „na kľúč“. Zariadi všetky dokumenty a podnikateľ viac-menej iba „podpisuje papiere“. Napriek tomu ide o pomerne zdĺhavý proces. Verím, že sa proces časom zdigitalizuje a zjednoduší. Samozrejme, podnikateľ sa môže rozhodnúť vybaviť si všetky náležitosti aj „na vlastnú päsť“. Vtedy ale treba počítať s predĺžením procesu a možnými problémami. Predsa len, u nás na tom pracuje viacero ľudí súbežne, zatiaľ čo podnikateľ by si dokumenty vybavoval, pravdepodobne, priebežne.

Ako časovo náročný je proces inštalácie fotovoltiky?

Záleží, či máme dostatočný počet panelov na sklade. Ak áno, vieme začať s inštaláciou hneď po vybavení potrebnej dokumentácie. Pokiaľ je to kapacitne náročnejšia inštalácia, objednávajú sa komponenty dopredu a začiatok inštalácie môže nastať do dvoch-troch mesiacov. Čo sa týka pripojenia do siete, môže byť proces jednoduchší aj zložitejší, závisí od konkrétnej distribučnej spoločnosti, či nebude vyžadovať dokumenty naviac a proces naťahovať. Stretli sme už aj s tým, že 40 kW rezervovanej kapacity nám pripojili až pod zaslaní žiadosti na desiatykrát. Vo všeobecnosti však možno povedať, že od prejavenia záujmu o fotovoltiku po jej spustenie môže prejsť 3 – 9 mesiacov. Pokiaľ ale ide o projekty v rámci dotácií od SIEA, musia byť realizované do konca roka 2023. Ak si takýto projekt vezmeme „na plecia“, tak to aj bude hotové do konca roka. Nepustíme sa do toho, pokiaľ by sme realizáciu do termínu nevedeli garantovať.

Môže sa stať, že distribučná spoločnosť odmietne pripojenie fotovoltiky do siete?

Áno. Práve toto je problém, ktorý bude čoraz väčším rizikom - do budúcnosti hrozí, že elektrifikačná sústava nebude pripravená na veľký výkon elektrární, napríklad ak budú na viacerých budovách na jednej ulici. Sieť to neudrží, pokiaľ sa nebude investovať do úpravy elektrifikačnej sústavy.

Ako môže podnikateľ zistiť, akú veľkú maximálnu rezervovanú kapacitu môže získať a či má šancu na pripojenie?

Zistiť to môže napríklad tak, že sa pozrie na stránku svojho distribútora, kde bývajú zverejňované informácie o voľnej kapacite.

Článok pokračuje pod reklamou

Výber partnera, ktorý nainštaluje fotovoltiku netreba podceniť

Keďže stúpa dopyt po fotovoltike, odrazilo sa to aj na vašej konkurencii?

Áno. V poslednom roku vzniklo veľa firiem, ktoré sa orientujú na inštaláciu fotovoltiky, no tiež mnoho takých, ktorí začali vyrábať panely, komponenty, elektroinštalačný materiál a podobne. Sme veľmi radi, že práve tento sektor dostal „zelenú“ a pripravujú sa rôzne projekty na podporu tohto odvetvia.

Prečítajte si tiež

Na čo si dať pozor pri výbere firmy, ktorú oslovíme na inštaláciu fotovoltiky?

Firma sa dá overiť jednoducho vo vyhľadávači, všímať si treba recenzie, referencie, čo firma dosiahla. Podstatné je aj to, akým spôsobom urobí obhliadku a vizualizáciu. Často sa stretávame s neodbornosťou, kedy za nami prídu klienti s nekvalitne vypracovanou dokumentáciou. Je pritom veľmi dôležitá, veď ide o výrobu elektriny, nesprávnym technologickým postupom pri inštalácii či zhotovení diela, môže dôjsť veľmi rýchlo k požiaru, prípadne k škodám. Bohužiaľ, pre laika je veľmi ťažké všimnúť si, či je systém navrhnutý správne. Často to ale možno vidieť na prístupe človeka, ktorý s podnikateľom komunikuje pred podpisom zmluvy. Ak nevysvetlí, prečo je riešenie pre konkrétny prípad najvýhodnejšie a len tlačí na to, aby klient podpísal čo najskôr zmluvu, je zjavné, že sa neriadi kódexom inštalatérov fotovoltických systémov. Treba si dávať pozor na neodborné firmy.

Je podstatné všímať si aj, akú značku panelov či komponentov spoločnosť ponúka?

Áno, z môjho pohľadu je to dôležité. Pri kvalitnejších produktoch a komponentoch, samozrejme, treba rátať s vyššou cenou. Napríklad naša spoločnosť stavila na svetovú značku, ktorá na trhu pôsobí viac ako 15 rokov a technológia komponentov je rokmi vyvíjaná a zdokonaľovaná. Sme si istí kvalitou, výkonom a účinnosťou panelov, ktorú výrobca avizuje. Najmä si treba uvedomiť, že panely bude potrebné časom vymeniť. Väčšinou výrobcovia garantujú, že účinnosť panelu neklesne pod 80 % za 25 - 30 rokov. No degradácia závisí aj od kvality komponentov a podobne.

Počítať treba s investíciou v tisíckach eur, na cene sa odrazila aj inflácia a vysoký dopyt

Pri rozhodovaní o inštalácii fotovoltiky rozhoduje aj cena. S akými nákladmi treba počítať?

Cena za komplexnú inštaláciu na kľúč sa môže líšiť. Pohybuje sa približne od 1000 – 1500 eur/kilowatt-peak (jednotka výkonu fotovoltického panelu). Záleží od viacerých faktorov, no vo všeobecnosti možno povedať, že sa náklady pohybujú v tisíckach eur.

Od čoho všetkého finálna cena závisí?

Od ročnej spotreby, počtu fotovoltických panelov, druhu použitých komponentov a konštrukcie (napríklad pri plochej streche: južný systém môže byť drahší, konštrukcia východ-západ zasa lacnejšia) a koľko energie chce klient ušetriť, respektíve, koľko chce investovať. Často sa stáva, že by síce bola možnosť väčšieho inštalovaného výkonu (maximálna rezervovaná kapacita to umožňuje), no finančná situácia klienta to nedovoľuje. Napríklad by bol pre klienta vhodný 50 kW inštalovaný výkon, no dovoliť si môže len 30 kW. Ale my mu vypracujeme dokumentáciu s konkrétnymi grafmi, kde môže ušetriť a na čo dať pozor a on sa môže rozhodnúť, že mu takýto výkon zatiaľ bude stačiť.

Ako sa na cenách za fotovoltiku odrazil väčší dopyt či inflácia?

V priebehu minulého roka boli ceny nestabilné a prudko vystrelili – rádovo aj o 15 % a každé dva týždne sa cena komponentov zvyšovala asi o 4 %. V tomto roku je už trh o niečo stabilnejší.

O daňových dopadoch fotovoltiky na firmy sa dočítate v článku Fotovoltika pre firmy (podnikateľov) z daňového hľadiska.

Ako ste situáciu riešili vy?

Museli sme reagovať a zvýšiť ceny za služby. Keďže bol aj výpadok komponentov na trhu, museli sme hľadať spôsoby, ako nahradiť meniče, ktoré sme používali. Začali sme spolupracovať s takými výrobcami, ktorí majú väčšie skladové zásoby, majú prispôsobené výrobné procesy, ktoré nie sú tak zdĺhavé a distribúcia je jednoduchšia.

V akých intervaloch podnikatelia za inštaláciu fotovoltiky platia? Ide o jednorazovú platbu?

Väčšinou sa platí istá čiastka vopred a zvyšok na konci procesu. My to máme nastavené na viacero platieb v pomere 50 % pár dní pred inštaláciou, ďalších 20 % po inštalácii a zvyšných 30 %, keď sa fotovoltika pripojí do siete. Stretli sme sa ale aj so spoločnosťami, ktoré chceli dopredu až 70 % platby, čo nehodnotím ako dobrý krok, nakoľko klienti nemajú voči takým firmám veľkú dôveru, je to pre nich niečo nové. Nevedia, ako im to nainštalujú a pripoja a aký osoh pre nich fotovoltika bude mať.

Ako využiť prebytky energie: batéria nemusí byť efektívnym riešením

Spomínali ste, že náklady na inštaláciu fotovoltiky sa môžu pohybovať v tisíckach eur, je preto prirodzené, že podnikatelia chcú využiť čo najviac vyrobenej elektriny. Existuje možnosť ako využiť prebytky energie, vyrobenej napríklad mimo prevádzkovej doby firmy?

Existuje možnosť preniesť nespotrebované prebytky energie cez wattrouter napríklad do bojlera či výhrevnej špirály, vyhriať vodu v nádrži. Prípadne existujú externé batériové úložiská, ktoré ale nie sú tak rentabilné, ako by sa mohlo zdať.

Prečo?

Sú totiž príliš nákladné, teda pre firmu sú veľkou investíciou. No nemožno sa spoliehať na to, že jej batérie budú stačiť na pokrytie energie, ktorú si vyžadujú napríklad stroje vo výrobe počas nočnej zmeny. Batérie by sa rýchlo vybíjali a degradovala by sa ich životnosť, navyše firma by pravdepodobne potom elektrinu musela brať aj tak zo siete.

A čo v prípade, že firma má elektromobily, ktoré by v noci z energie uloženej v batérii nabíjala?

Ani v tomto prípade by kapacita externého úložiska nemusela na nabitie stačiť, závisí však od batérie elektromobilu. Zmysel by to mohlo mať v prípade plug-in hybridu.

Koľko taká batéria stojí?

Pri podnikateľoch hovoríme o desiatkach až stovkách tisíc eur (záleží od kapacity). Podnikateľ si preto musí sám definovať, či sa mu investícia oplatí a na čo by mohol energiu z batérie využiť. Navyše sa treba pozrieť aj na to, či sa firme viac neoplatí využívať lacnejší nočný prúd ako investovať do batérie, ktorá sa bude nabíjať zo slnka.

Môže byť aj v prípade, že by firma mala takúto batériu, problém s pripojením do siete či povolením od distribučnej spoločnosti?

To závisí prípad od prípadu. Distribučná spoločnosť o tom rozhoduje individuálne.

Neexistuje ešte iné riešenie, ako využiť prebytky vyrobenej energie?

Napríklad spoločnosť Magna ponúka možnosť Požičovne elektriny pre firmy. Prebytočnú energiu podnikateľ uloží v Požičovni elektriny a distribučka mu ju vráti, keď mu bude chýbať. Objem vyrobenej elektriny sa na konci mesiaca odčíta od celkovej spotreby a ak výroba prevýši mesačnú spotrebu, môže firma prebytočnú elektrinu využiť v inej prevádzke alebo v nasledujúcom mesiaci. Podobne funguje aj Virtuálna batéria od ZSE. Toto riešenie môže byť výhodné, ak si klient nevie zabezpečiť výhodný výkup ním vyrobenej nadbytočnej elektriny a cena spotrebovanej elektriny by sa pri zmene dodávateľa príliš nezvýšila. Podľa mojich predbežných informácií však ZSE nedisponuje možnosťou uložiť si nespotrebovanú vyrobenú elektrickú energiu do „virtuálnej batérie" v prípade firiem, týka sa to len domácností. Zo strany ZSE je ale umožnený výkup nespotrebovanej elektrickej energie.

S inštalačnou firmou treba podrobne komunikovať, pri podpise zmluvy pozor na termíny

Čo by ste na záver odporučili podnikateľom, ktorí uvažujú nad inštaláciou fotovoltiky? Na čo by mali myslieť?

Myslím, že základom je dobrý výber inštalačnej spoločnosti a odkomunikovať s ňou každý detail, hlavne pri prvom stretnutí. Komunikácia by mala byť rázna a podrobná. Taktiež je potrebné inštalatérskej spoločnosti dodať vždy všetko to, čo vyžaduje.

A na čo by si mali podnikatelia dávať pozor pri uzatvorení spolupráce s inštalatérskou spoločnosťou, pri podpise zmluvy? Je niečo, čo by si mali všímať?

Určite je vhodné všímať si, ako je definovaný začiatok realizácie. Stáva sa, že spoločnosti naberú projekty, klienti zaplatia zálohu, no na realizáciu fotovoltiky čakajú aj dva roky. Taktiež je dobré všímať si nastavenie cenovej politiky, aby sa predišlo nezhodám a nedorozumeniam.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.

Kompenzácie cien energií pre firmy v roku 2024

Podnikatelia budú môcť požiadať o kompenzácie cien energií aj v roku 2024. Aké sú termíny predkladania žiadostí, oprávnené obdobie či podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky