Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 1.4.2023

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opäť zvýšilo sumy základnej náhrady pri pracovnej ceste. Koho sa to týka a aké sumy budú platiť po novom?

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na ďalšie zvýšenie súm základnej náhrady ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu bolo vyhlásené v Zbierke zákonov a začne platiť od 1.4.2023. Deje sa tak na základe štatistických údajov za november 2022, kedy mesačný kumulovaný index cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel dosiahol hodnotu 105,1, čo je o 5,1 percentuálneho bodu viac ako v apríli 2022.

Sumy základnej náhrady pri pracovnej ceste od 1.4.2023

Z opatrenia vyplýva, že od 1.4.2023 bude zamestnancom (prípadne SZČO) patriť vyššia suma základnej náhrady. Sumy budú nasledovné:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Typ vozidla Základná náhrada do 31.3.2023 Základná náhrada od 1.4.2023
Jednostopové vozidlá a trojkolky 0,063 eur/km 0,067 eur/km
Osobné cestné motorové vozidlá 0,227 eur/km 0,239 eur/km

Sumy základnej cestovnej náhrady sa podľa zákona zaokrúhľujú na tri desatinné miesta nahor. Výsledná suma sa ale zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Príklad na výpočet základnej náhrady za 1 km pri použití súkromného auta v roku 2023

Zamestnávateľ so sídlom v Považskej Bystrici vyslal na pracovnú cestu do Nitry svoju zamestnankyňu Veroniku. Veronika na pracovnú cestu použila vlastné motorové vozidlo. Vzdialenosť medzi prácou v Považskej Bystrici a Nitrou je 162 km. Výšku základnej náhrady vypočíta zamestnávateľ Veronike nasledovne:

Výpočet základnej náhrady za km do 31.3.2023

Základná náhrada za použitie súkromného vozidla sa do konca marca 2023 vypočíta ako 0,227 eur x 324 km (pre vysvetlenie 162 km tam, 162 späť, t. j. 162 x 2) = 73,548 eur. Po zaokrúhlení bude základná náhrada vyplatená Veronike vo výške 73,55 eur.

Výpočet základnej náhrady za km od 1.4.2023

Základná náhrada za použitie súkromného vozidla sa od apríla 2023 vypočíta ako 0,239 eur x 324 km (opäť 162 km x 2) = 77,436 eur. Po zaokrúhlení bude základná náhrada vyplatená Veronike vo výške 77,44 eur. Dostane teda o 3,89 eur viac.

S vypočítaním cestovných náhrad za použitie súkromného vozidla vám pomôže naša praktická kalkulačka.

Koho sa týka zvýšenie súm základnej náhrady od 1.4.2023?

Ako sa uvádza v dôvodovej správe k opatreniu, zvýšenie súm základnej náhrady sa bude týkať podnikateľských subjektov alebo právnických osôb, u ktorých sa cestné motorové vozidlo použije na ich žiadosť a ktorí v tomto prípade musia poskytovať základnú náhradu a náhradu za spotrebované pohonné látky.

Taktiež sa to bude týkať tých podnikateľov, ktorí za použitie cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca poskytujú základnú náhradu a náhradu za spotrebované pohonné látky. To znamená, že neposkytujú náhradu za použitie cestného motorového vozidla inou formou, ktorú umožňuje zákon o cestovných náhradách (napríklad náhrada zodpovedajúca cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy).

Stravné a ďalšie cestovné náhrady pri pracovnej ceste v roku 2023

Aktualizácia k 27.3.2023: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona o cestovných náhradách navrhuje zvýšiť sumy stravného pre zamestnancov. Aj v tomto prípade reaguje na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Rezort práce zverejnil predbežnú informáciu k návrhu tohto opatrenia a inicioval tak legislatívny proces. Minimálna hodnota stravného lístka by mala dosiahnuť sumu 5,48 eur. Ako by sa podľa návrhu mali zmeniť sumy pre jednotlivé časové pásma a aké ďalšie veličiny zvýšenie stravného ovplyvní, približujeme v článku Zvýšenie stravného pri tuzemských pracovných cestách v roku 2023 (návrh).

S pracovnou cestou súvisí aj stravné. Zamestnávateľovi však zamestnanec v tomto prípade nemusí nič dokladovať, má na ňu nárok automaticky. Z Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného, ktoré platí od 1.1.2023, vyplývajú nasledovné sumy pre jednotlivé časové pásma pri tuzemskej pracovnej ceste:

  • trvanie pracovnej cesty 5 – 12 hodín: suma stravného 6,80 eur,
  • trvanie pracovnej cesty 12 – 18 hodín: suma stravného 10,10 eur,
  • trvanie pracovnej cesty nad 18 hodín: suma stravného 15,30 eur.
Prečítajte si tiež

Okrem stravného zamestnancovi vyslanému na tuzemskú pracovnú cestu v roku 2023 patrí aj náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov (napríklad vstupenka na konferenciu) a náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu rodiny (ak ide o pracovnú cestu dlhšiu ako sedem kalendárnych dní).

V prípade zahraničnej cesty má zamestnanec nárok aj na náhradu komerčného poistenia nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí, pokiaľ sa zamestnanec poistil sám, a tiež náhrada za povinné alebo odporúčané očkovanie (v prípade vyslania napríklad do tropických oblastí).

Všetky tieto náklady (okrem stravného) preukazuje zamestnanec dokladmi. Ďalšie informácie o náhradách pri pracovnej ceste približujeme v článku Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2023.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe

V praktických príkladoch uvádzame, čo sú fakultatívne náhrady, ako sa preukazujú výdavky a akým spôsobom sa vypočíta stravné pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024.

Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 1. 5. 2024

Od mája 2024 sa zvýši cestovná náhrada pre zamestnancov, ktorí použijú cestné motorové vozidlo pri pracovnej ceste. Ako sa zmenia sumy?

Cestovné náhrady za spotrebované pohonné látky od 1.1.2025 (návrh)

Novela zákona o cestovných náhradách navrhuje spôsob výpočtu náhrady za spotrebované pohonné látky už aj pre elektromobily a plug-in hybridy. Ako by to v praxi malo vyzerať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky