Zvýšenie základnej náhrady pri pracovnej ceste v roku 2023 – návrh

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo ďalší návrh opatrenia na zvýšenie súm cestovných náhrad. Ako sa majú zmeniť sumy základnej náhrady pre jednotlivé vozidlá a odkedy by mali platiť?

Aktualizácia k 30.6.2023: Dňa 30.6.2023 bolo opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásené v Zbierke zákonov. Zamestnanci tak za použitie cestného motorového vozidla pri pracovnej ceste dostanú od 1.7.2023 väčšiu sumu cestovnej náhrady. Podrobnosti v článku Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 1.7.2023.

Sumy stravného a sumy základnej náhrady pri pracovnej ceste sa vplyvom ich zákonného mechanizmu zvyšovania v nadväznosti na indexy cien v poslednej dobe pravidelne zvyšujú. V prípade súm základnej náhrady bola opäť splnená podmienka na ich zvýšenie, a to na základe štatistických údajov za mesiac február 2023. V tomto mesiaci dosiahol mesačný kumulovaný index cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel hodnotu 105,2, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 5,2 percentuálneho bodu (za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy základnej náhrady). 

V legislatívnom procese je tak ďalší návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (v štádiu predbežnej informácie).  

Poznámka: Sumy stravného sa budú zvyšovať od 1. júna 2023, na vyhlásenie opatrenia v Zbierke zákonov sa aktuálne čaká. Viac informácií si prečítajte v článku Zvýšenie stravného pri tuzemských pracovných cestách v roku 2023 (návrh).

Aké sumy základnej náhrady platia v súčasnosti, nájdete v článku Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 1.4.2023.

Vypočítať si ich môžete tiež v našej praktickej kalkulačke cestovných náhrad

Ďalšie výšenie základnej náhrady v roku 2023 – čo sa navrhuje? 

Návrhom opatrenia ministerstva práce sa suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách zvýši takto

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,067 eur na 0,071 eur za 1 km jazdy, 
  • pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,239 eur na 0,252 eur za 1 km jazdy.

Sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sú zaokrúhlené na tri desatinné miesta nahor.

Od kedy by mohli nové sumy základnej náhrady platiť?

Sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Toto opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zvýšené sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené.

Prečítajte si tiež

Termín zvýšenia základnej náhrady teda bude závisieť od dĺžky trvania legislatívneho procesu. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania uvádza Ministerstvo práce na máj, preto najskorší možný termín, od kedy by uvedené sumy mohli platiť, predpokladáme na júl 2023.

O tom, na aké náhrady má zamestnanec nárok pri vyslaní na pracovnú cestu, si prečítajte v článku Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2023.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 1. 5. 2024

Od mája 2024 sa zvýši cestovná náhrada pre zamestnancov, ktorí použijú cestné motorové vozidlo pri pracovnej ceste. Ako sa zmenia sumy?

Cestovné náhrady za spotrebované pohonné látky od 1.1.2025 (návrh)

Novela zákona o cestovných náhradách navrhuje spôsob výpočtu náhrady za spotrebované pohonné látky už aj pre elektromobily a plug-in hybridy. Ako by to v praxi malo vyzerať?

Stravné v roku 2024

Dôležité informácie o sumách stravného v roku 2024: aktuálne platné sumy stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, minimálna výška gastrolístka ako aj minimálna či maximálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v roku 2024.

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024

Zamestnancovi počas pracovnej cesty vzniká nárok na cestovné náhrady. O aké náhrady ide, v akej lehote musí vyúčtovanie cesty predložiť a kedy musí dostať preddavok, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky