Stravné čaká v roku 2022 ďalšie zvýšenie, ovplyvní to aj SZČO

Ministerstvo práce plánuje ďalšie zvyšovanie stravného a cestovných náhrad, čo ovplyvní aj nárok na stravné živnostníkov. Aké sú pripravované zmeny a čo platí od 1.5.2022?

Hoci sa sumy stravného menili len nedávno, 1. mája 2022, ministerstvo práce pripravilo dve predbežné informácie o ďalšom navýšení stravného pri pracovnej ceste a zvýšení základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Termín medzirezortného pripomienkovacieho konania je do 7. júla 2022 a účinnosť oboch opatrení bude závisieť od samotnej dĺžky legislatívneho procesu. Vyššie sumy však ovplyvnia aj stravné živnostníkov. Čo platí od mája 2022 a čo ministerstvo plánuje zmeniť?

Zvýšenie stravného pri pracovnej ceste – nový návrh

Podľa predbežnej informácie je účelom navrhovaného opatrenia zvýšenie súm stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu. Nadväzuje sa na vývoj indexov cien v reštauráciách. Posledné úpravy stravného, ktoré platia od 1.5.2022, totiž boli zvyšované na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za mesiac december 2021.

V apríli 2022 dosiahol mesačný kumulovaný index cien spomínaných produktov hodnotu 105,7 %, čo oproti decembru minulého roka predstavuje nárast o 5,7 percentuálneho bodu. Vďaka tomu bola splnená podmienka na zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách, ktorá by sa podľa MPSVR SR mala opätovne meniť takto:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6 eur na 6,40 eur,  
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 9 eur na 9,60 eur,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 13,70 eura na 14,50 eur

Plánované zmeny v stravnom pri pracovnej ceste ovplyvní aj minimálnu hodnotu stravovacej poukážky. Tá je podľa Zákonníka práce stanovená na 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín (zamestnávateľ sa ale môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku vo vyššej hodnote). „Pri sume stravného 6,40 eur bude teda minimálna hodnota stravovacej poukážky 4,80 eura,“ uvádza MPSVR SR.

Aktualizácia: Od 1. septembra 2022 sa menia sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách. Viac info nájdete v našom článku Stravné a základná náhrada za km od 1.9.2022.

Plánuje sa aj zvýšenie náhrad za používanie motorového vozidla pri pracovnej ceste

Okrem stravného sa ďalšie zmeny pripravujú pri cestovných náhradách za používanie motorového vozidla pri pracovných cestách (tzv. kilometrovné). Keďže v apríli 2022 dosiahol mesačný kumulovaný index cien položiek, ktoré sú spojené s prevádzkou motorových vozidiel, hodnotu 106,4 % - teda zvýšenie o 6,4 % percentuálneho bodu oproti decembru 2021, bola taktiež splnená podmienka na zvýšenie sumy tejto náhrady. Navrhuje sa nasledovné:

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,059 eura na 0,063 eura,
  • pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,213 eura na 0,227 eura.

Predpokladaná účinnosť upravených súm je 1. septembra 2022.  

Článok pokračuje pod reklamou

Stravné platné od 1.5.2022 v daňových výdavkoch živnostníkov

Keďže sumy stravného sa menili len pred niekoľkými týždňami, intenzívne sa tejto téme venovali odborníci na Online festivale vzdelávania, ktorý organizovala firma KROS. Na jednej z prednášok vysvetlila Jaroslava Svrčková, konzultantka programu ALFA plus, okrem iného, ako je to s nárokom na stravné pri živnostníkoch a v akej výške si ho môžu zahrnúť do daňových výdavkov od 1.5.2022.

Prečítajte si tiež

Vo všeobecnosti platí, že živnostníci majú nárok na uplatnenie výdavkov na stravovanie v prípade, ak majú aktívne príjmy a uplatňujú si preukázateľné daňové výdavky (nie paušálne). Výdavky na stravovanie si SZČO nemôžu uplatniť za ten kalendárny deň, za ktorý si uplatňujú výdavky na stravovanie v súvislosti s pracovnou cestou mimo miesta pravidelného výkonu činnosti (odborníčka radí správne si vyhodnotiť, či ide skutočne o pracovnú cestu, teda čo sa považuje za miesto pravidelného výkonu činnosti a kedy je osoba mimo tohto miesta) alebo ak má súbeh s trvalým pracovným pomerom, pri ktorom živnostníkovi vznikol nárok na príspevok na stravovanie.

Pre lepšiu predstavu, ako postupovať pri výpočte výdavkov na stravovanie v prípade živnostníkov, uviedla odborníčka niekoľko praktických príkladov:

Príklad výpočtu, v akej výške si môžu živnostníci zahrnúť stravné do daňových výdavkov (nákup stravných lístkov pred 1.5.2022)

Živnostník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, nakúpil v decembri 2021 50 ks stravných lístkov (jeden za 4,50 eur). Nákup stravných lístkov zaúčtoval v decembri 2021 ako výdavok na priebežnú položku. V januári 2022 odpracoval 15 kalendárnych dní, za ktoré spotreboval 15 ks stravných lístkov v hodnote 67,50 eur. Počas týchto dní nebol zamestnancom a nebol na pracovnej ceste. Za január 2022 si môže do daňových výdavkov zahrnúť sumu 42,15 eur (15 dní x 2,81 eur hodnota stravného platného pred 1.5.2022).

Príklad výpočtu výšky stravného, ktoré možno zahrnúť do daňových výdavkov, ak živnostník bol aj na pracovnej ceste (pred 1.5.2022)

Živnostník v januári 2022 odpracoval 13 dní,12 z toho sa stravoval v reštaurácii. Jeden deň realizoval montáž u zákazníka mimo miesta svojho pravidelného výkonu činnosti. Za tento deň si vytvoril cestovný príkaz, vo vyúčtovaní ktorého je okrem iného aj suma stravného vo výške 7,60 eur. Do daňových výdavkov za mesiac január 2022 si môže zahrnúť sumu 41,32 eur (12 dní x 2,81 eur = 33,72 eur + 7,60 za pracovnú cestu).

Príklad výpočtu výšky výdavkov na stravovanie po 1.5.2022

Živnostník odpracoval v júli 2022 celkovo 21 kalendárnych dní. Za týchto 21 dní si zahrnie do daňových výdavkov sumu 69,30 eur (21 dní x 3,30 eur zvýšená suma stravného od 1.5.2022).

Na základe týchto príkladov si možno jednoducho vypočítať, na aké sumy stravného by mal živnostník nárok aj po prípadnom ďalšom avizovanom zvýšení stravného, ktoré je v pripomienkovom konaní.

Prečítajte si tiež

Od 1.1.2022 už živnostníci nie sú povinní preukazovať stravovanie bločkami alebo inými dokladmi. Čo však živnostník stále musí dokazovať v prípade daňovej kontroly, je výkon činnosti v konkrétnych dňoch, za ktoré si uplatňuje výdavky na stravovanie. Odborníčka však uvádza, že zatiaľ nie je legislatívne usmernenie, akým spôsobom toto má robiť. Napríklad pre veterinára môže byť dokladom ambulantná kniha, ktorú vedie. No niektorí živnostníci môžu mať s dokazovaním problém, zatiaľ preto odporúča značiť si v internej databáze, kedy a kde činnosť vykonával. Pomôcť môže tiež faktúra či dodací list z daného dňa.

Viac podrobností aj o tom, ako účtovať finančný príspevok na stravovanie pre živnostníka, ako ručne evidovať mzdové záväzky, ale aj to, ako si pomôcť automatickým importom z OLYMPU, nájdete vo videu:  

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňová optimalizácia: stravné namiesto dividendy?

Nie každá „dobrá“ rada, ktorú dostanete, vám pomôže ušetriť. Naopak, ak na daňové a súvisiace zákony nenahliadate zo širšieho pohľadu, môžete si narobiť problémy.

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.

Stravné v roku 2024

Dôležité informácie o sumách stravného v roku 2024: aktuálne platné sumy stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, minimálna výška gastrolístka ako aj minimálna či maximálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v roku 2024.

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024

Zamestnancovi počas pracovnej cesty vzniká nárok na cestovné náhrady. O aké náhrady ide, v akej lehote musí vyúčtovanie cesty predložiť a kedy musí dostať preddavok, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky